ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Штучним лісам півдня України потрібні фахівці

В епоху інтенсивного розвитку суспільства різко загострюються проблеми збереження навколишнього середовища.

Лісові екосистеми є тими компонентами, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити вирішення важливих екологічних, економічних і соціальних питань. Основна функція, яку виконують лісові ценози піщаних арен Херсонської області, це протиерозійна. Ліси є головним стабілізуючим елементом ландшафту, запорукою збереження усіх його природних складових: рослинного покриву, фауни, водного режиму, ґрунтового пориву та атмосферного повітря. 

Штучні ліси, створені на теренах Херсонської області є унікальним комплексом, аналогів якому немає, основне завдання яких – боротьба з опустелюванням, суховіями, пиловими бурями та посухами.

Однак штучні ліси створені на піщаних аренах, перебувають у вкрай нестійкому стані. Цей комплекс характеризується жорсткістю умов середовища, які виражаються у значній амплітуді річних температур, посушливістю, негативними едафічними умовами, низькою вологістю повітря, вітровою ерозією та переміщенням піщаних ґрунтів. Окремим негативним фактором середовища в останні десятиліття став антропогенний. Під його впливом змінився гідрологічний режим території, відмічається збільшення пасовищного навантаження та загострюється пожежонебезпечна ситуація.

Останнім часом над рукотворними штучними лісами Херсонщини нависла загроза повного зникнення. Великими лісовими пожежами останніх років було знищено 10681,46 га лісів Нижньодніпров’я. Збитки завдані державі становлять 133 294,2 тис грн., що призвело до зменшення лісистості області. Та ніякі кошти не зможуть відшкодувати час і працю лісоводів, вкладені у створення лісів у степу.

Реалії та завдання лісівників на сьогодні досить складні. Саме для вирішення таких питань у 2013 році в Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» було відкрито спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство» (нині «Лісове господарство») для забезпечення лісової галузі півдня України висококваліфікованими кадрами.

Студенти здобувають теоретичні знання і практичні навички з лісовідновлення та лісорозведення, лісівництва, таксації лісу саме для умов Степової зони. Університетом підтримується програма дуальної освіти, при якій студенти поєднують навчання в ХДАУ з практикою на профільних підприємствах.

Висококваліфіковані фахівці з лісового господарства стоятимуть на сторожі забезпечення екологічного балансу степового краю та збереження рукотворних лісів півдня України!!!

Автор: Тетяна Бойко, к.б.н., доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства