ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Унікальна спеціальність майбутнього

Херсонський державний аграрний університет є одним із провідних закладів вищої освіти на Півдні України, який готує фахівців для різних галузей агропромислового комплексу. Університет постійно здійснює заходи щодо підвищення рівня підготовки бакалаврів, магістрів, розширюючи перелік спеціальностей, як того вимагають умови сьогодення.

Відомо, що стале зростання сільськогосподарського виробництва будується на впровадженні сучасних агротехнологій, невід’ємною складовою яких є ефективні системи захисту рослин. За даними FAO (Food and Agriculture Organization), людство в середньому не добирає 34% потенційно можливого врожаю через негативний вплив шкідливих організмів.

Сьогодні сільськогосподарські підприємства різних форм власності, біологічні та фітосанітарні лабораторії, бізнесові агроструктури потребують висококваліфікованих фахівців із захисту рослин. Актуальність даної спеціальності підтверджують постійно зростаючі обсяги імпорту насіння та садивного матеріалу, особливо з країн, недостатньо вивчених у карантинному відношенні, що створює передумови для занесення на територію України цілого ряду нових небезпечних карантинних організмів.

З метою забезпечення агропромислового комплексу регіону професійними «захисниками» у Херсонському державному аграрному університеті на агрономічному факультеті у 2017р. відкрито спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» та проведено перший набір студентів для одержання освітнього ступеню «Бакалавр». Навчання здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на базі ОКР «Молодший спеціаліст». Форма навчання – денна й заочна. Фахова компетентність бакалавра із «Захисту і карантину рослин» передбачає проведення фітосанітарної діагностики хвороб рослин, наявності комах, кліщів, нематод, гризунів та бур’янів за новітніми принципами й методами; прогнозування розвитку й поширення шкідливих організмів; здійснення комплексу заходів із захисту посівів.

Спеціальність «Захист і карантин рослин» є запорукою успішної кар’єри, можливості реалізувати себе у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях-виробниках засобів захисту рослин та їх дистриб’юторів, державних установах, структурних підрозділах профільних міністерств, у приватних агрофірмах, агрохолдингах, фермерських господарствах тощо. Кваліфіковані спеціалісти у даній сфері завжди ціняться на ринку праці й отримують високу заробітну плату. 

Автор: в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин, канд. с.-г. наук, доцент Марковська О. Є.