ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Студенти денної форми навчання успішно склали комплексний іспит за спеціальністю 6.060101 «Геодезія, картографія та землеустрій» та за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" освітнього рівня «Бакалавр»

26 червня 2018 року на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою відбувся комплексний іспит.

Для оцінювання рівня підготовки студентів було призначено екзаменаційну комісію у складі:

Голова комісії:

Строганов Олександр Олександрович – перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області

Члени комісії:

Яремко Юрій Іванович - перший проректор, д.е.н., професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
Дудяк Наталія Василівна - завідувач кафедри, к.е.н., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
Лавренко Наталія Миколаївна - к.с.-г.н., старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру
Пєсков Ігор Вікторович - старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Автор: завідувач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Дудяк Н.В.