ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Комплексний іспит бакалаврів заочної форми навчання агрономічного факультету

01 червня 2018 року на агрономічному факультеті відбувся комплексний іспит зі спеціальності (напряму підготовки 6.090101 «Агрономія») здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання.

Для проведення іспиту затверджено екзаменаційну комісію у складі:

Голова комісії:

Йосипенко І.В. – заступник директора ТОВ «СП Злато Таврії».

Заступник голови комісії:

Мринський І.М. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин, декан агрономічного факультету.

Члени комісії:

Минкін М.В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства;

Бойчук І.В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва;

Домарацький О.О. – кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри механізації та безпеки життєдіяльності.

Секретар комісії :

Марковська О.Є. – кандидат с.-г. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин.

Комплексний іспит на заочному відділенні агрономічного факультету

До комплексного іспиту було допущено 37 студентів агрономічного факультету заочної форми навчання.

Автор: Макуха О.В.