ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Експертна комісія зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

В період з  28 лютого по 2 березня 2018 року згідно наказу МОН № 152–л від 23 лютого 2018 року  з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Будівництво та цивільна інженерія зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» здійснювала роботу експертна комісія в складі:

Демчину Богдана Григоровича - доктора технічних наук, професора кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська політехніка», голова комісії.

Бабича Євгенія Михайловича - доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства і природокористування.

Комісія перевірила випускні кваліфікаційні роботи магістрів на їх відповідність вимогам та заслухала другий день захисту випускових кваліфікаційних робіт. Здійснені заміри залишкових знань студентів шляхом проведення комплексних контрольних робіт, перевірила стан матеріально-технічної бази університету, відповідність лабораторії будівельних матеріалів та конструкцій,  якісного складу НПП кафедр, що формують спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» . За результатами роботи експертної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» отримані позитивні висновки.

Завантажити експертні висновки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

Автор: к.т.н., професор Чеканович М.Г.