ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Робота експертної комісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 З 27 лютого до 01 березня 2018 року у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» згідно наказу МОН № 156-л від 23.02.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» здійснювала роботу експертна комісія в складі: Плаксієнка Валерія Яковича – завідувача кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії, доктора економічних наук, професора - голова комісії; Коцупатрого Михайла Миколайовича – декана факультету економіки АПК, професора кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», кандидата економічних наук з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо – професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Експерти зустрілися з ректором д.е.н. Кириловим Ю.Є., деканом економічного факультету доцентом Грановською В.Г., науково-педагогічними працівниками кафедри обліку і оподаткування, що здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» та здійснила заміри залишкових знань студентів.

Комісія перевірила курсові роботи, звіти з виробничих практик, випускні кваліфікаційні роботи магістрів на їх відповідність вимогам. Здійснені заміри залишкових знань студентів шляхом проведення комплксних контрольних робіт, перевірила стан матеріально-технічної бази університету, якісного складу НПП кафедр, що формують спеціальність 071 «Облік і оподаткування» . За результатами роботи експертної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримані позитивні висновки.

Завантажити експертні висновки 071 Облік і оподаткування

Автор: Скрипник С.В., кандидат економічних наук, доцент.