ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

28 грудня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01.ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Голова спец., ради доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Ушкаренко Віктор Олександрович.

Успішно захистили кандидатські дисертації Безніцька Наталія Валеріївна: «Формування показників родючості і продуктивності меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату (на прикладі Херсонської області)» 06.01.02 — сільськогосподарські меліорації, науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Морозов Олексій Володимирович.

Запорожченко Вікторія Юріївна: «Розробка водозберігаючих режимів зрошення люцерни в Степовій та Лісостеповій зонах України» - 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, наукові керівники: доктор географічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, Литовченко Олексій Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ткачук Андрій Васильович, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, декан факультету водогосподарської інженерії та екології.

Вітаємо Наталію Валеріївну та Вікторію Юріївну. зичимо їм примноження виробничих і наукових здобутків, творчого натхнення, міцного здоров’я, добра і щастя!

Автор: секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат с.-г. наук, доцент Шепель А.В.