ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Захист спеціалістів – агрономів

11 жовтня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбувся захист дипломних проектів з перепідготовки зі спеціальності 7.09010101 «Агрономія».

На фото: проректор з наукової робота, професор Аверчев О.В. відкриває екзаменаційну комісію та зачитує наказ.

Головою державної екзаменаційної комісії був призначений заступник директора, головний агроном ТОВ «Райз-Південь» Кохоров Андрій Абдувалійович.

Членами державної комісії були призначені:

проректор з наукової роботи, д.с.-г.н., професор кафедри землеробства Аверчев О. В.

д.с.-г.н., професор кафедри ботаніки і захисту рослин Коковіхін С. В.

к.с.-г.н., доцент кафедри землеробства Лавренко С. О.

На фото: випускники за спеціальністю «Агрономія»

Рішенням Екзаменаційної комісії студенти, які в повному обсязі виконали навчальний план та були допущені до захисту дипломних робіт (проектів), успішно їх захистили - присвоїти кваліфікацію «Вчений агроном».

Автор: начальник відділу ІПКП ДВНЗ «ХДАУ» Барсук Ю.В.