ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Початок загально – технологічної практики у студентів спеціальності 181 «Харчові технології»

Практика є обов’язковим компонентом навчання і проводиться на передових, оснащених сучасним технологічним обладнанням підприємствах харчування, які забезпечують виготовлення продукції та обслуговування споживачів.

19 липня у студентів спеціальності «Харчові технології» біолого – технологічного факультету розпочалася загально – технологічна практика на ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат», метою якої є:

- вивчення асортименту продукції;

- аналіз технологічних процесів виробництва;

- ознайомлення із системою організації праці на підприємстві;

- вивчення системи організації діяльності підприємства та обслуговування споживачів;

- набуття професійних навичок із виробництва в умовах існуючого підприємства;

- відпрацювання програмного асортименту та  нових технологій;

- засвоєння методів визначення технологічних параметрів та керування якістю в ході технологічного процесу;

- вивчення системи контролю якості продукції;

- вивчення нормативної документації на продукцію.

Під час проведення практики студенти  поглиблять  знання та вміння за фахом, набудуть досвіду інженерно-технологічної та організаційної діяльності за спеціальністю 181 «Харчові технології».

 

 

 

 

Автор: к.с.г.н., асистент Новікова Н.В.