ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Другий день захисту дипломних робіт спеціалістів за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування»

16 червня 2017 року відбувся другий день захисту дипломних робіт студентів заочної форми навчання рівня спеціаліст за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування».

 

Під час захисту дипломних робіт членами екзаменаційної комісії було відмічено актуальність випускних кваліфікаційних робіт, вміння студентів використовувати сучасні вітчизняні та зарубіжні найкращі практики, високий рівень підготовки як випускних кваліфікаційних робіт так і здобувачів, що знайшло відображення у високих оцінках випускних кваліфікаційних робіт та студентки Яворської О., яка продемонструвала здатність та схильність до наукової роботи, рекомендована до вступу в аспірантуру ХДАУ.

У підсумку результати захисту випускних кваліфікаційних робіт свідчать про зацікавленість студентів у своїй професійній діяльності та наявності достатньо високого рівня теоретичної підготовки і практичних навичок.

 

Перший випуск зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Дівчата - спеціалісти готові до професійних зростань та молодого лідерства!

Автор: Карташова Ольга Григорівна – доцент кафедри публічного управління та адміністрування