ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Ділова гра з дисципліни ТОТП «Краще підприємство-виробник обладнання для утримання с.-г. тварин - 2016 р.».

Галузь тваринництва забезпечує населення країни такими важливими продуктами харчування як м’ясо, молоко, яйця, постачає промисловість деякими видами сировини. Оскільки вказані потреби зростають, то необхідно здійснювати й постійний розвиток галузі тваринництва.

Сучасні тенденції розвитку тваринництва спричинили потребу впровадження системи раціональних принципів виробництва, появу нових функціональних особливостей.

Стосовно механізації малих тваринницьких підприємств особливої важливості набуває підвищення економічності машин та обладнання, здешевлення їх проектування і виробництва.

Дисципліна «Технологічне обладнання тваринницьких підприємств» є однією з профілюючих, які забезпечують формування комплексу необхідних знань та вмінь у процесі підготовки фахівців за напрямом 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  у аграрних вищих навчальних закладах.

З метою закріплення знань, отриманих у процесі лекційних і лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи викладачами кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, була проведена ділова гра «Краще підприємство-виробник обладнання для утримання с.-г. тварин - 2016 р.»

Ділова гра відбувалася між п’ятнадцятьма командами. Кожна команда підготувала свою візитку; презентацію та домашнє завдання, в якому продемонструвала переваги обладнання для утримання с.-г. тварин, кмітливість, інтелект та креативність.

Студенти шукали відповіді на непрості запитання з особливостей використання обладнання для утримання с.-г. тварин, повторювали вивчений матеріал, набували практичних навичок.

Такий метод активного навчання допоміг студентам проявити особисту індивідуальність, розкрити внутрішні ресурси, максимально наблизити навчальний процес до практичної діяльності, врахувати реалії сьогодення, приймати рішення в умовах виробничих ситуацій, відстоювати свої пропозиції та розвивати відчуття команди.

За успішну участь у діловій грі кращі студенти одержали додаткові бали до свого загального рейтингу з дисципліни «Технологічне обладнання тваринницьких підприємств»:

Переможцями олімпіади стали:

І-е місце – Кулібаба А., Гулак В. 3курс 1, 2 група БТФ – 20 балів.

2-е місце – Белих М., Бойко А. 3курс 1, 2 група БТФ – 15 балів.

3-е місце – Пудгороцкі М., Агеєнко С. 3курс 1, 2 група БТФ – 10 балів.

За участь у діловій грі всі учасники одержують 5 балів до свого загального рейтингу з дисципліни.

 

Кафедра ТПтаЗСГП

 

ФОТОЗВІТ ІЗ ДІЛОВОЇ ГРИ «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ С.-Г. ТВАРИН».

Автори: доц.,Чернишов І. В., доц., Левченко М.В.