ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Робота експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи на агрономічному факультеті ХДАУ

 З 14 по 16 червня 2016 року згідно наказу МОН України від 02.06.2016 р. №1192л на агрономічному факультеті ДВНЗ «ХДАУ» працювала експертна комісія з перевірки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.090101 «Агрономія» та магістрів зі спеціальності 8.09010101 «Агрономія» у складі:

Голова комісії:

Гамаюнова Валентина Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства Миколаївського національного аграрного університету.

Член комісії:

Завірюха Петро Данилович – кандидат сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету.

Комісія розглянула та проаналізувала подані ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» до Міністерства освіти і науки України документи і провела експертну оцінку відповідності чинним вимогам освітньої діяльності університету щодо спроможності підготовки бакалаврів і магістрів за напрямом 6.090101 та спеціальністю 8.09010101 «Агрономія».

 

Представлення членів експертної комісії ректору університету Базалію В.В. перед початком роботи

 

Проведення зрізу залишкових знань студентів

Перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін та документації кафедри землеробства

 Ознайомлення з інформаційним стендом, присвяченим «Школі зрошуваного землеробства»

  

 Перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін та документації кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва

 Перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін та документації кафедри ботаніки та захисту рослин

 

Ознайомлення з інформаційним стендом, присвяченим шкідникам с.-г. культур Півдня України

Перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін та документації кафедри механізації та безпеки життєдіяльності

 

 Відвідування павільйону с.-г. техніки кафедри механізації та безпеки життєдіяльності

Перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін та документації кафедри іноземних мов

Знайомство з бібліотечним фондом університету

Відвідування колекційного розсадника ХДАУ

Експертна комісія приймала участь в засіданні екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт студентів 4 курсу агрономічного факультету ОКР «Бакалавр»

Робота з документами в деканаті агрономічного факультету

Робота експертів з документами, перевірка курсових та дипломних робіт, звітів по виробничій практиці

 

Оприлюднення висновків експертної комісії перед колективом агрономічного факультету

Завершення роботи експертної комісії

 

Автори

Мринський І.М., декан агрономічного факультету

Михаленко І.В., доцент кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва

 

 

Висновки експертної комісії