ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Про акредитацію напряму підготовки.

 

 

Склад комісії:

Голова комісії:  Рокочинський Анатолій Миколайович – завідувач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічих наук, професор;

Член комісії:      Ткачук Андрій Васильович – декан еколого- меліоративного факультету Дніпропетровського аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 

Відбулася зустріч членів експертної комісії з ректором ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» професором Базалієм В.В.

 Експертною комісією були проведені зрізи знань за ККЗ з дисциплін з циклу гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

 

 

Автор: доктор економічних наук, професор зав. каф. сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування Грановська Л.М.