ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Успішний захист кандидатських дисертацій

Успішно захистили кандидатські дисертації науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства ІЗЗ НААН Козирєв Валерій Валерійович: «Вплив комплексу агромеліоративних заходів на продуктивність сої при зрошенні слабомінералізованими водами» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, с.н.с. Писаренко Павло Володимирович.,  молодший науковий співробітник цього ж відділу Котельников Дмитро Ігорович: «Ефективність способів обробітку ґрунту та живлення посівів кукурудзи на півдні України» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, науковий керівник: доктор с.-г. наук, с.н.с. Малярчук Микола Петрович).