ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

Академічна мобільність студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Відповідно до діючого положення ХДАЕУ «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» кафедрою землеустрою, геодезії та кадастру, факультету архітектури та будівництва було організовано та проведено зустріч  в  форматі он-лайн спілкування зі  студентським активом, викладачами і кураторами груп спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Херсонського державного аграрно-економічного університету та Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Детальніше...

Атестація здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

10 грудня  2020 року в режимі Zoom-конференції відбувся комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня денної, вечірньої та заочної форм навчання. 

Детальніше...

Студентська науково-практична інтернет конференція: «Сучасний стан, перспективи розвитку птахівництва в Україні та світі»

07 грудня 2020 року на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва біолого-технологічного факультету Херсонського державного Аграрно-Економічного університету за програмою студентського наукового гуртка «Технолог з виробництва продукції тваринництва» відбулася студентська науково-практична інтернет конференція: «Сучасний стан, перспективи розвитку птахівництва в Україні та світі».

Детальніше...

Було проведено відкрите заняття для учнів ліцею Бізнеса та журналістики №29

На кафедрі  науки про Землю та хімії Херсонського державного аграрно-економічного університету 8 грудня, в рамках тижня  з хімії, було проведено відкрите заняття для учнів ліцею  Бізнеса та журналістики №29, які відвідують  гурток Малої академії наук з біохімії. 

Детальніше...

Рік математичної освіти в Україні

2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в Україні, впродовж якого планується впровадити найбільш нагальні й потрібні дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті. 

Детальніше...

Нові статті науковців Херсонського державного аграрного університету, які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Нові статті науковців
Херсонського державного аграрного університету,
які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Детальніше...

Я маю право!

Всеукраїнський тиждень права щороку регламентується планом заходів, затвердженим актом Кабінету Міністрів України.

"Тиждень права"  має на меті підвищити рівень правової культури населення, а також поінформованість громадян щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту.

Детальніше...

Практика студентів – невід’ємна складова процесу підготовки майбутніх фахівців

Навчальна практика є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики здобувачі не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності. У період навчальної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності практиків.

Детальніше...

Науковий гурток кафедри загальноекономічної підготовки

На початку грудня кафедра загальноекономічної підготовки провела науковий гурток на тему: «Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя». Необхідність формування культури здорового способу життя студентів, збереження й зміцнення їхнього здоров’я визначається об’єктивно наявною потребою суспільства в підготовці фізично витривалих, мобільних, конкурентоспроможних фахівців, готових до високо інтенсивної продуктивної діяльності.

Детальніше...

Участь викладачів економічного факультету у вебінарі «Якість та стандартизація в туризмі, індустрії гостинності і розваг»

3-4 грудня 2020 року викладачі кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Аграрно-економічного університету долучилися до участі у вебінарі «Якість та стандартизація в туризмі, індустрії гостинності і розваг». Захід був організований Національною туристичною організацією України (National Tourism Organization of Ukraine) за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Детальніше...

Заняття гуртка «Ekolife» продовжуються

Сьогодні відбулося чергове заняття гуртка «Ekolife» зі студентами спеціальності 101 Екологія ХДАЕУ. На заняття було запрошено фахівця-дозиметриста з Запорізької АС, випускника кафедри екології та сталого розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка - Іовенко Євгена. Особливість заняття полягала  в цікавих фактах з досвіду працівника ЗАС та в зворотньому зв'язку зі студентами, які задавали питання.

Детальніше...

Участь магістрів-обліковців у міжнародних конференціях

Дистанційне навчання, незважаючи на деякі його складнощі, відкриває доступ до нових джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові можливості для творчості та є результатом наукових пошуків як для  викладачів, так і для здобувачів вищої освіти.

Детальніше...

Залучення роботодавців до спільних аудиторних занять з дисципліни «Гроші та кредит»

Сучасним трендом розвитку вищої  освіти є дієве поєднання освіти, науки та бізнесу, що підвищує якість практичної підготовки здобувачів та забезпечує розвиток їх soft skills (соціальних навичок). Саме з метою ефективного поєднання теорії та практики й впровадження елементів дуальної освіти, 3 грудня було проведено для здобувачів 3 курсу економічного факультету спільну лекцію з дисципліни «Гроші та кредит».

Детальніше...

Шановні колеги!

До вашої уваги Clarivate вебінари грудня та вікторина RSCI

Детальніше...

Круглий стіл “Фітосанітарна безпека України” на кафедрі ботаніки та захисту рослин

3 грудня 2020 року на кафедрі ботаніки та захисту рослин агрономічного факультету відбувся круглий стіл на тему “Фітосанітарна безпека України”. Захід проведено в online-форматі на конференц-платформі Zoom. 

Детальніше...

Школа аграрного лідера on-line

У цьому навчальному році активно працювала Школа аграрного лідера ХДАЕУ. Випускові кафедри за планом організували тематичні зустрічі здобувачів із представниками бізнесових та владних структур, досвідченими керівниками підприємств і підприємцями, які поділилися своїми знаннями і досвідом, надали рекомендації щодо майбутньої роботи за спеціальностями в реальному секторі економіки.

Детальніше...

«Грунтові ресурси України: використання, відтворення, захист».

Під такою назвою  до Дня ґрунтів, яка відзначається щороку 5 грудня,  на абонементі Наукової бібліотеки організовано книжкову виставку. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з представленими інформаційними ресурсами виставки.

Детальніше...

Студентська науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини»

2 грудня 2020 року на кафедрі ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П. Коваленка біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету відбулася студентська науково-практична конференція на тему «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ» на платформі Zoom.

Детальніше...

Студенти наукового гутрка еколого-меліоративних технологій стали учасниками міжнародної наукової інтернет-конференції

30 листопада 2020 року на кафедрі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій (ГТБВІВТ) факультету архітектури та будівництва ХДАЕУ відбулося засідання наукового гуртка еколого- меліоративних технологій (керівник гуртка – проф. Морозов В.В.), темою якого була участь членів гуртка (Онісімов Ю.Р., Гетьман А.А. та ін.) в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку меліорації земель» до дня пам’яті відомого вітчизняного вченого, доктора географічних наук, професора Литовченка Олексія Федоровича. 

Детальніше...

Академічна мобільність студентів та викладачів – міжуніверситетська інтегрована відкрита лекція для здобувачів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

В контексті підвищення якості вищої освіти 2 грудня 2020 року в умовах академічної мобільності викладачів та студентів  була організована кафедрою  землеустрою, геодезії та кадастру, факультету архітектури та будівництва та проведена відкрита лекція Яценком Володимиром Миколайовичем - к.т.н., доцентом кафедри землеустрою, геодезії та кадастру для здобувачів 2 курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» нашого університету  та здобувачів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (ТДАТУ), м. Мелітополь.

Детальніше...