ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

2013.10.20 - Установча конференція з науково-педагогічної практики магістрів

20 вересня 2013 року відбулась установча конференція з науково-педагогічної практики магістрів всіх спеціальностей економічного факультету.
Крім практикантів-магістрів в роботі конференції прийняли участь представники навчально-методичного відділу, наставники педагогів-початківців.
Задачами науково-педагогічної практики визначено формування практичних вмінь та навичок аналізу, моделювання та організації навчально-виховного процесу, проведення наукових досліджень.
У практикантів з’явилась реальна нагода випробувати себе в ролі викладача певної дисципліни,  куратора студентської групи, дослідника.
Безсумнівно, де б не довелось у майбутньому працювати випускникам магістратури, набуті педагогічні компетенції стануть у нагоді при виконанні професійних та управлінських функцій.

Кафедра менеджменту організацій.

Увага!

З 01.10.2013 року відповідно до «Положення про надання платних послуг ДВНЗ «ХДАУ» та наказу по університету

№ 73/б.і від 24 вересня 2013 року в науковій бібліотеці запроваджено платні бібліотечні послуги.

Детально з переліком та вартістю платних послуг можна ознайомитися в будь-якому відділі бібліотеки.

Академік Ушкаренко В.О. – Почесний громадянин міста Херсона

30 серпня 2013 року Міська рада Херсона присвоїла звання «Почесний громадянин міста» 6 визначним херсонцям. Згідно з рішенням №1127, почесне звання присвоєно доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН України, Заслуженому працівнику вищої школи України Ушкаренку Віктору Олександровичу – за значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток міста, вагомі досягнення у галузі науки та освіти, зміцнення міжнародного авторитету міста Херсона, збагачення національної духовної спадщини, благодійну гуманістичну та громадську діяльність.
Почесний громадянин міста Херсона – звання, що присвоюється рішенням сесії Херсонської міської ради для громадян, що мають особливі заслуги перед містом Херсоном. Звання «Почесний громадянин міста Херсона» засновано рішенням Херсонської міської ради депутатів трудящих від 31 жовтня 1967 року №48. Цим же рішенням міської ради затверджено Положення щодо порядку присвоєння звання «Почесний громадянин міста Херсона». Першими були удостоєні цього почесного звання Лисогоров Сергій Дмитрович, професор, доктор сільськогосподарських наук, «Заслужений працівник вищої школи СРСР»; Шенгелія Георгій Давидович, Герой Радянського Союзу, учасник визволення м. Херсона від німецько-фашистських загарбників; Калабухов Іван Савелійович, організатор виробництва, раціоналізатор, начальник механічних майстерень Херсонського морського порту. До 30 серпня 2013 року звання «Почесний громадянин міста Херсона» присвоєно 37 мешканцям міста.
Таким чином, серед почесних громадян міста Херсона тепер знаходяться два представники нашого університету Лисогоров Сергій Дмитрович та його учень і послідовник Ушкаренко Віктор Олександрович.

Детальніше...

Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: екологічні інвестиції, співпраця, економічний розвиток»

27-28 вересня 2013 року в місті  Нова Каховка проходив щорічний Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: екологічні інвестиції, співпраця, економічний розвиток», який проводиться за підтримкою Херсонської обласної державної адміністрації під керівництвом Костяка М.М. Основною метою форуму є залучення інвестицій для подальшого розвитку Херсонської області.

Детальніше...

Виїзне заняття магістрів біолого-технологічного факультету.

11.09.2013 відбулось виїзне заняття магістрів біолого-технологічного факультету на «Чумак» м. Каховка, вул. Козацька, 3, Дім марочних коньяків «Таврія» м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299.
Керівник виїзного заняття: доцент Бурак В.Г.

Детальніше...

Фахова підготовка майбутніх екологів

25 вересня 2013 року студенти 3 курсу екологічного відділення факультету рибного господарства та природокористування з доцентом кафедри “Екології та сталого розвитку”, к. геогр. н. Шахман І.О. відвідали Херсонські міські очисні споруди в рамках щорічної співпраці щодо набуття практичних навичок при вивченні дисципліни “Охорона та раціональне використання водних ресурсів”. Інженером очисних споруд для групи студентів-екологів була проведена екскурсія за темою ”Методи очистки стічних вод”. Студенти отримали спеціалізовану інформацію щодо технологічного процесу виконання механічної та біологічної очистки стічних вод комунально-побутових та промислових підприємств міста.

Детальніше...

Научная литература на английском языке по сельскому хозяйству

ВНИМАНИЕ НОВИНКИ!
Вашему вниманию представлена научная литература на английском языке по сельскому хозяйству.

Детальніше...

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 19 та 20 вересня 2013 року

З 19 по 20 вересня 2013 року в університеті відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 06.01.09 – рослинництво. На засіданні було розглянуто 4 кандидатські дисертації.
19 вересня на захист було винесено дисертацію Борищука Руслана Віталійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність та якість зерна ячменю озимого за різних способів обробітку ґрунту і норми мінеральних добрив в умовах зрошення» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Вожегова Раїса Анатоліївна) та Меркушева Євгенія Анатолійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ефективність строків сівби шавлії мускатної в Криму» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Савчук Людмила Павлівна).
20 вересня на захист було винесено дисертацію Подмазка Олександра Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Еколого-меліоративне районування територій Херсонського Присивашшя за показниками гідрогеолого-меліоративного стану» за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (науковий керівник – доктор економічних наук, професор, кандидат сільськогосподарських наук Грановська Людмила Миколаївна) та Філіпової Інни Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Агротехнічні заходи вирощування розторопші плямистої в умовах зрошення на півдні України» за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, Заслужений працівник вищої школи України Ушкаренко Віктор Олександрович).
Рішення спеціалізованої вченої ради щодо розглянутих дисертаційних робіт позитивне.

Детальніше...

Випуск фахівців ОКР «Спеціаліст» на заочному відділенні агрономічного факультету в 2012-2013 навч. році

20 вересня 2013 року відбувся випуск фахівців з ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» на заочному відділенні агрономічного факультету.
19 випускників заочного відділення агрономічного факультету за результатами складання комплексного кваліфікаційного іспиту та захисту випускних робіт з ОКР 7.09010101 "Спеціаліст" отримали дипломи спеціалістів з кваліфікацією «Агроном».
За результатами захисту дипломні роботи (проекти) студентів 6 курсу агрономічного факультету: Єроменка М.М., Казанок Н.М., Зайцевої А.А., Вакуленко М.П., Степанюк Н.І., Вертегел Н.І., Дегтяра Ф.О. рекомендовані до впровадження у виробництво. Доповіді студентів Єроменка М.М., Степанюк Н.І. визнані кращими.
Державна екзаменаційна комісія рекомендувала студентів, які мають схильність до науково-дослідної роботи до вступу в аспірантуру: Єроменка М.М., Казанок Н.М., Вакуленко М.П., Степанюк Н.І.
Вітаємо випускників та бажаємо їм успіхів на виробничій та науковій ниві!

Детальніше...

Зустріч випускників агрономічного факультету 1958 року

2 вересня 2013 року в нашому університеті відбулася зустріч випускників агрономічного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи 1958 року. На проведених урочистих зборах з нагоди 55-річчя випуску були присутні 8 випускників.
Від імені випускників 1958 року на святковій лінійці з нагоди Дня знань із привітанням для першокурсників виступила кандидат біологічних наук Красутська Олександра Георгіївна.
Вітаємо випускників та бажаємо їм міцного здоров’я!

Детальніше...

Набір 2013 року на агрономічному факультеті

У 2013 року на агрономічний факультет зараховано 72 абітурієнта, з яких за державним замовленням – 66 чол. (в т.ч. за цільовим набором 18 чол.) і за контрактною формою навчання – 6 чол. Набути фах агронома вирішили 34 випускниці та 38 випускників шкіл. Сільська молодь склала 69,4% від загальної кількості першокурсників (серед них 23 дівчини та 27 хлопців). Найбільше першокурсників поступило на 1 курс агрономічного факультету з Голопристанського, Чаплинського, Білозерського та Каховського районів Херсонської області. Крім того є студенти-першокурсники і з інших регіонів України: Київської, Тернопільської, Миколаївської, Полтавської та Вінницької областей. Бажаємо їм успіхів у навчанні!

Детальніше...

Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування

Кафедра обліку і аудиту та фінансів запрошує студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, провідних науковців України, керівників і фахівців підприємств, організацій, установ, всіх професійно зацікавлених осіб взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування», яка відбудеться 18-19 листопада 2013 року в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

Завантажити запрошення

Урочистий церемоніал посвячення першокурсників у студенти ХДАУ

На нашу українську землю прийшло традиційне вересневе свято – День знань. Мільйони школярів та студентів відкривають двері в класи та аудиторії навчальних закладів. Більшій частині з них відкриває  двері наш університет. Їм пощастило.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий, нелегкий шлях до пізнання, нові  звершення, самостійне життя.

Детальніше...

Очно-заочно підготовчі курси починають працювати з 21.09.2013

Навчально-методичний центр довузівської підготовки

ЗАПРОШУЄ

учнів 11 класів

Детальніше...

Регіональна науково-практична конференція на біолого-технологічному факультеті

6 вересня 2013 року на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбулась регіональна науково-практична конференція  
« Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва південного регіону України»
присвячена пам’яті доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААНУ, академіка академії наук вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «ЗА ЗАСЛУГИ» ІІІ ступеня та Святого Княза Володимира
КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЯ ПЕТРОВИЧА

Детальніше...

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 05 липня 2013 року

05 липня 2013 року в університеті відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 06.01.09 – рослинництво. На засіданні було розглянуто 3 кандидатські дисертації.

Детальніше...

Участь у Всеукраїнському Дні молодого агронома

Студенти 5 курсу агрономічного факультету Домницька Руслана, Загуменко Альона, Харенко Юлія та Мелешко Анатолій 4 липня 2013 року прийняли участь у практичному семінарі для студентів 4-5 курсів та випускників агрономічних спеціальностей ВНЗ України «Технології Байєр КропСайєнс», який був проведений на базі «Байєр Агро Арена» (Полтавська область, Хорольський р-н, 250-й км траси Київ-Харків). Захід було організовано підрозділом «Байєр КропСайєнс» компанії «Байєр» в Україні, асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» та агентством «AgriЕvent» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України в рамках Всеукраїнського дня молодого агронома.

Детальніше...

Зустріч з нащадками відомого роду Скадовських

01 липня 2013 року в нашому університеті відбулася зустріч з нащадками відомого роду Скадовських.

Детальніше...

Підсумки участі в спартакіаді аграрних навчальних закладів

З 25 по 27 червня 2013 року на базі відпочинку «Колос» нашого університету проводилися змагання по шахам та волейболу серед команд викладачів аграрних навчальних закладів України. На змаганнях зібралися команди з 11 університетів.

Детальніше...

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 20 та 21 червня 2013 року

З 20 по 21 червня 2013 року в університеті відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 06.01.09 – рослинництво. На засіданні було розглянуто 3 кандидатські та 1 докторську дисертацію.

Детальніше...