ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

Міжнародна наукова конференція “Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах”

10-11 червня 2016 року в нашому університеті відбулася міжнародна наукова конференція “Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах”, присвячена 110 річчю від дня народження декана агрономічного факультету Ліпеса Веніаміна Ельєвича.

Детальніше...

Робота експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи на агрономічному факультеті ХДАУ

З 14 по 16 червня 2016 року згідно наказу МОН України від 02.06.2016 р. №1192л на агрономічному факультеті ДВНЗ «ХДАУ» працювала експертна комісія з перевірки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.090101 «Агрономія» та магістрів зі спеціальності 8.09010101 «Агрономія»

Детальніше...

Другий день роботи експертної комісії на кафедрі екології та сталого розвитку

Триває робота експертної комісії на кафедрі екології та сталого розвитку по акредитації бакалаврів і магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Детальніше...

ТЕХНОЛОГИ НАВЧАЮТЬСЯ В ТОВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ»!

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. продукції продовжує дивувати. З якою швидкістю та легкістю тут можуть перетворювати хмарні перспективи в реальні можливості!

На початку червня для студентів біолого - технологічного факультету на базі ТОВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» було проведено практичне заняття з дисципліни «Теплотехніка» за темою: «Мікроклімат тепличних господарств».

Детальніше...

Навчальна практика по «Механізації сільськогосподарських машин» з виїздом на завод м.Кіровограда

25 травня студенти 2 курсу агрономічного факультету під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента кафедри механізації та БЖД Іваніва М.О. відвідали Публічне акціонерне товариство «з виробництва с.-г. техніки» «Червона зірка» м. Кіровоград

 

Детальніше...

Робота експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи на кафедрі менеджменту організацій

Робота експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи на кафедрі менеджменту організацій

15 червня 2016 року продовжила роботу експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» у складі:

  1. Голова експертної комісії – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету, заслужений діяч науки і техніки України Зіновчук Віталій Володимирович.
  2. Член експертної комісії - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України Ларіна Ярослава Степанівна.

 

Детальніше...

Перший день роботи експертної комісії на кафедрі екології та сталого розвитку

14 червня 2016 року на кафедрі екології та сталого розвитку факультету рибного господарства та природокористування розпочала свою роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України по акредитації бакалаврів і магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Детальніше...

На кафедрі обліку і аудиту та фінансів 14 червня 2016 року почала свою роботу експертна комісія

На кафедрі обліку і аудиту та фінансів 14 червня 2016 року почала свою роботу експертна комісія у складі:
Голови комісії: Бруханського Руслана Феоктистовича – завідувача кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента.
Члена комісії: Коцупатрого Михайла Миколайовича – декана факультету економіки АПК, завідувача кафедри обліку,аналізу і аудиту в АПК Київського національного економічного університету, кандидата економічних наук.

Детальніше...

Про роботу експертної комісії на кафедрі Водні біоресурси та аквакультури

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України ознайомилась з матеріально-технічною базою факультету рибного господарства та природокористування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», аудиторним та лабораторним фондом та лабораторним обладнанням, стендами для лабораторних занять.

Детальніше...

Початок роботи експертної комісії на біолого - технологічному факультеті ХДАУ

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України почала роботу чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.090102, 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет».

Детальніше...

Проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

14 червня 2016 року у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» розпочала роботу комісія з проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». 

 

Детальніше...

Шановні читачі!

Звертаємо вашу увагу, що у Електронному каталозі Наукової бібліотеки ХДАУ (ЕК НБ ХДАУ) представлено науково-практичний журнал

«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»

з постатейним бібліографічним розписом на 3 мовах, анотаціями та посиланнями на повний текст в мережі Інтернет. Здійснити пошук (за темою, ключовими словами, Автором та ін..) можливо у ЕК НБ ХДАУ як у Читальній залі гол. корп., так і в мережі Інтернет за адресою: http://ksau.ks.ua:8087.

Детальніше...

Семінар в рамках міжнародного проекту Ecoimpact «Erasmus+»в р. Hyytiala (Фінляндія)

З 29 травня по 03 червня 2016 року викладачі Херсонського державного аграрного університету від кафедри генетики та розведення с.- г. тварин ім. В.П.Коваленка приймали участь у семінарі №1 «Розробка навчальних матеріалів: структура в рамках міжнародного проекту Ecoimpact «Erasmus+»в р. Hyytiala (Фінляндія).

Детальніше...

Конференція трудового колективу

ОГОЛОШЕННЯ

 9 червня 2016 р. о 1400 години в ауд. 131
головного начального корпусу
відбудеться
Конференція трудового колективу
Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет» 

Детальніше...

Про роботу експертної комісії на факультеті ВГБЗ

Про роботу експертної комісії на факультеті ВГБЗ

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України ознайомилась з матеріально-технічною базою факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», аудиторним та лабораторним фондом та лабораторним обладнанням, стендами для лабораторних занять та макетами сучасної дощувальної техніки, яка зроблена студентами.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ:

 ректора Херсонського державного аграрного університету.

 У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 199-к від 23.05.2016 р.)

 Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

 Оголошення розміщено у газеті «Освіта України» від 06.06.2016 року №28 (1478).

 

Детальніше...

Молода студентка ХДАУ презентувала свою поетичну збірку

26-го травня у Херсонському державному аграрному університеті відбулася презентація першої поетичної збірки студентки III курсу II групи економічного факультету Альони Мовчан «Економіка любові». 

 

Детальніше...

6 травня розпочато роботу Екзаменаційної комісії

6 травня розпочато роботу Екзаменаційної комісії біолого-технологічного факультету із захисту випускних кваліфікаційних робіт освітнього рівня «Бакалавр» на заочному відділенні.

Детальніше...

Про акредитацію напряму підготовки.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1189л від 02.06.2016 року з 5 по 6 червня 2016 року в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» розпочала свою роботу експертна комісія МОН з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)».

Детальніше...

Регіональна студентська науково – практична конференція «Актуальні проблеми природничо – наукової і професійно – практичної підготовки сучасних спеціалістів народного господарства», присвячена Дню Науки.

25 травня 2016 року в університеті відбулася Регіональна  студентська   науково – практична конференція «Актуальні проблеми природничо – наукової  і професійно – практичної підготовки сучасних спеціалістів народного господарства», присвячена Дню Науки.

Детальніше...