ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі!

Навчальний посібник «Шкідники винограду» (автори: Мринський І.М., Воєводін В.В., 2020 р.) виборов 1 переможне місце серед 300 учасників у Всеукраїнському конкурсі наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні агротехнології», у номінації «Агробіологічні науки та ветеринарні науки».

Детальніше...

Перший урожай хурми гібридної

У 2020 році на кафедрі рослинництва та агроінженерії у розпліднику нішевих плодових культур співробітниками було зібрано перший урожай хурми. Науковцями кафедри було проведено перші дослідження та проаналізовано отримані результати, які у подальшому складуть основу для написання наукових робіт співробітниками і студентами, а також  використані для продовження роботи з ініціативної тематики кафедри «Методи вирощування нішевих плодових культур в умовах Херсонської області» під керівництвом доктора с.-г. наук Домарацького Є.О.

Детальніше...

Співпраця з стейкхолдерами ХДАЕУ

У рамках співробітництва із провідними стейкхолдерами вже понад 10 років триває співпраця агрономічного факультету ХДАЕУ з компанією Сингента, яка є одним з лідерів у агровиробництві України. Здобувачі вищої освіти мають змогу зустрічалися з представниками компанії під час ознайомчих лекцій, проходити виробничу у структурних підрозділах Сингенти. 

Детальніше...

Нові статті науковців Херсонського державного аграрного університету, які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Нові статті науковців
Херсонського державного аграрного університету,
які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Детальніше...

Поповнення колекції нішевих культур

Студенти четвертого курсу агрономічного факультету з дотриманням епідеміологічних та карантинних вимог по Covid-19, не порушуючи традиції, у листопаді вже другий рік поспіль, прийняли участь в оновленні колекції нішевих плодових культур новими саджанцями. Кафедрою рослинництва та агроінженерії, за підтримки декана факультету, поповнено сортовий склад хурми гібридної.

Детальніше...

Діяльність наукового гуртка Ecolife спеціальності 101 «Екологія»

В рамках роботи наукового гуртка Ecolife спеціальності 101 «Екологія» було досліджено стан водних ресурсів у безпосередній зоні дії урбосистеми м. Херсон на акваторію р. Дніпро. Наукову роботу виконує здобувач другого курсу Гліб Карасик на тему: «Оцінка екологічного стану акваторії ріки Дніпро у прибережній зоні міста Херсон» (керівники – д.с.-г.н., професор Пічура В.І., к.с.-г.н. Скок С.В.) із застосуванням сучасного обладнання лабораторії «Ecomonitoring». 

Детальніше...

Молоді учені Херсонського аграрно-економічного університету прийняли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

10 листопада 2020 року відбулась в дистанційному режимі на платформі Zoom ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених з нагоди Міжнародного дня науки та Дня працівника сільського господарства. 

Детальніше...

Наукова робота кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов: участь у Міжнародній конференції (ЧНУ ім. Петра Могили)

10 листопада доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного університету Галина Бокшань взяла участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній онлайн-конференції «Українські кордони / кордони України в культурних практиках ХХ–ХХІ століть», організованій Чорноморським національним університетом (м. Миколаїв) на платформі zoom.

Детальніше...

До Наукової бібліотеки ХДАУ почав надходити новий науковий журнал «Наука та метрика»!

 

Шановні читачі, ми раді повідомити, що фонд Наукової бібліотеки поповнився першим в Україні виданням з наукометрики.

 

Детальніше...

Участь у XI і XII міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті» Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ»

Розвиток освітньої сфери та підвищення якості освітніх послуг, що ґрунтуються на сучасних наукових досягненнях,  є визначальним фактором формування людських ресурсів та їх ефективної зайнятості, продукування технологій, високих темпів економічного зростання. Таку концепцію інноваційної за змістом системи освіти реалізують у Скадовському технікумі ДВНЗ «ХДАУ», успішно застосовуючи інноваційні підходи до навчання з метою підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, вихованих всебічно розвинутими, соціально активними, патріотичними особистостями, здатними до самостійного розвитку протягом життя.

Детальніше...

Нові статті науковців Херсонського державного аграрного університету, які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Нові статті науковців

Херсонського державного аграрного університету,

які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Детальніше...

Крокуємо історичними стежками та впровадждуємо принципи академічної доброчесності

Для студентів агрономічного факультету 1 курсу за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство» 9.11.2020р. Наукова бібліотека провела оглядову екскурсію до Народного музею ХДАУ. Студенти ознайомились з основними розділами  експозиції, На стендах музею відображена історія університету, яка бере свій початок ще з 1874 року, широко представлена науково-педагогічна й освітня діяльність факультетів, досягнення викладачів і студентів у галузі освіти, навчання та виховання.

Детальніше...

Робота наукового гуртка «Публічне управління та адміністрування в умовах децентралізації»

Науковий гурток кафедри публічного управління та адміністрування - одна з форм наукової діяльності студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Мета діяльності гуртка спрямована на розширення наукового потенціалу здобувачів вищої освіти та формування навичок науково-дослідної діяльності. В рамках карантинних обмежень наукові пошуки не припиняються, студенти дистанційно працюють в рамках своєї тематики наукових досліджень.

Детальніше...

На базі Херсонського державного аграрно-економічного університету стартували курси з біології для школярів

Херсонський державний аграрно-економічний університет допомагає майбутнім випускникам шкіл готуватись до складання ЗНО з різних предметів, зокрема з біології. Курси веде досвідчений викладач, кандидат біологічних наук, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Тетяна Бойко. 

Детальніше...

Співпраця кафедри ботаніки та захисту рослин з аграріями

Важливою складовою інтегрованої системи захисту озимих культур від шкідливих організмів є фітосанітарний моніторинг стану їх посівів в осінній період вегетації на предмет ураження грибними хворобами, заселення шкідниками та засмічення бур’янами. 8 листопада 2020 року викладачами кафедри ботаніки та захисту рослин доктором с.-г. наук, Марковською О.Є. та член-кореспондентом НААН, Дудченко В.В. було проведено маршрутні обстеження посівів пшениці озимої, ячменю озимого та ріпаку озимого у ПП «Криниця» Білозерськрго району Херсонської області.

Детальніше...

Робота наукового гуртка «ECOLIFE» кафедри екології та сталого розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка

30 жовтня 2020 року при проведенні чергового заняття зі студентами спеціальності 101 «Екологія» ФРГП, які відвідують науковий гурток «ECOLIFE», було розглянуто тему «Система екологічного моніторингу грунтового середовища». На початку заняття студентам була представлена лекція з презентацією під назвою «Сучасний стан грунтів та причини їх деградації».

Детальніше...

Школа аграрного лідера працює он-лайн

У період дистанційного навчання здобувачі Херсонського державного аграрно-економічного університету активно приймають участь в освітніх та професійно-практичних заходах, організованих  університетом. Роботу Школи аграрного лідера 04.11.2020 р. з привітальним словом відкрила завідувач кафедри загальноекономічної підготовки Наталія Аверчева.

Детальніше...

Вітаємо викладачів кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка із успішним проходженням підвищення кваліфікації

Вітаємо викладачів Херсонського державного аграрно-економічного університету, доцентів кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка Алмащову Вікторії Сергіївну, Оліфіренко Віталія Віталійовича, Євтушенко Ольгу Тарасівну із успішним підвищенням кваліфікації: «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» з 28 вересня по 09 жовтня 2020 року, проведений Національним університетом біоресурсів і природокористування України, та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Детальніше...

Розширене засідання Вченої ради біолого-технологічного факультету

04 листопада 2020 року на засіданні Вченої ради біолого-технологічного факультету колектив привітав доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції Херсонського державного аграрно-економічного університету Пелиха Віктора Григоровича з обранням  АКАДЕМІКОМ Національної академії аграрних наук України з напряму аграрної науки – «Екологія (зоотехнія)».

Детальніше...

03 листопада 2020 р. відбулося засідання робочої групи з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності

03 листопада 2020 р. відбулося засідання робочої групи з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності. Під час проведення засідання робочої групи з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності були розглянуті наступні питання: 

Детальніше...