ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

Вдосконалення дистанційної форми освіти

Використання різних форм і видів навчання сприяє формуванню високоосвічених, компетентних, мобільних, самоорганізованих, конкурентоспроможних фахівців агропромислового комплексу. Згідно Закону України «Про освіту» дистанційна форма (лат. distantia - відстань) - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Детальніше...

Самостійне опанування методів «Лісової таксації»


Основою сталого розвитку лісового господарства є реалізація принципів безперервного і раціонального лісокористування, поліпшення якісного складу лісів та більш повне використання лісосировинних ресурсів без шкоди для навколишнього середовища. Для цього необхідно мати інформацію про ліси, їх породний склад, деревні запаси, віковий розподіл деревостанів, динаміку росту та інші біологічні і технічні характеристики. 

Детальніше...

Дистанційне навчання – не привід змінити плани проведення конференції "Сучасному скотарству – інноваційні технології"

В умовах дистанційного навчання на комунікаційній платформі Zoom 15 квітня 2020 року відбулась студентська наукова онлайн-конференція: "Сучасному скотарству – інноваційні технології", в рамках дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» кафедри технології виробництва продукції тваринництва біолого-технологічного факультету.

Детальніше...

Науково-дослідна робота гуртківців кафедри ботаніки та захисту рослин

Гурток «Фізіологія рослин для допитливих» під керівництвом доктора с.-г. наук Марковської О.Є. продовжує проведення актуальних і цікавих досліджень для агрономів. На минулому тижні студентами 1 групи 2 курсу Грабарчук О., Вус О., Богату Г., закладено дослід з метою визначення морфогенетичного впливу світла на ріст рослин соняшнику та пшениці.

Детальніше...

Проведення підготовчих курсів з англійської мови до ЗНО на вступ в магістратуру в режимі on-line

На базі Херсонського державного аграрно-економічного університету для здобувачів вищої освіти, які планують вступати в магістратуру, організовано підготовчі курси з англійської мови, що проводяться викладачами кафедри іноземних мов з 19 лютого по 30 квітня 2020 року. Після введення карантинних заходів процес проведення занять в аудиторії став неможливим, тому навчання проходить в режимі віртуальних уроків. Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомлюватися з матеріалом у навчально-інформаційному порталі Moodle та виконувати завдання з відео- та аудіо супроводом на платформі Viber.

Детальніше...

Сучасні методи виявлення шкідників сільськогосподарських культур та їх стадій розвитку

Кількісне та якісне визначення шкідників сільськогосподарських культур має важливе значення для агронома. Це дозволяє вчасно підібрати та прийняти вірне управлінське рішення щодо заходів захисту від шкодочинного об’єкту.

Пристосування для проведення ентомологічних обліків бувають різні. Найбільш часто вживані – це ентомологічний сачок та лупа. Можна також скористатися навіть польовим мікроскопом.

Детальніше...

Продовжуємо навчати екологів дистанційно

В умовах дистанційного навчання для студентів нашого університету тривають заняття відповідно графіку навчального плану. На практичних заняттях з дисципліни «Управління техногенною та екологічною діяльність» зі студентами факультету рибного господарства та природокористування спеціальності 101 «Екологія» було проведено перевірку підготовки курсових робіт, надані консультації із покращення їх змістовних частин та логічного структурування висновків відповідно до поставлених завдань. Представлені основні етапи підготовки презентаційного матеріалу для on-лайн захисту курсових робіт на основі комунікаційної платформи Zoom.

Детальніше...

Освітній процес у новому форматі!

Ми вже не говоримо про виклик COVID - 19, викладачі ХДАЕУ самі викликали його на жорсткий двобій! Вимушений карантин надав більше можливостей для саморозвитку і необхідно використати цей час з користю, головне продуктивно спланувати свій робочий день. Кожен викладач ВУЗу визначився яким інструментом дистанційного навчання він буде користуватись. Всі завдання по предметам викладачами економічного факультету надаються згідно розкладу. Студенти повинні вчасно їх виконувати, щоб отримати необхідний багаж знань та успішно закінчити семестр. Система дистанційного навчання не проблема для здобувачів, які дійсно прагнуть отримати якісну освіту. Зворотній зв'язок дав можливість швидко з’ясувати, хто зі студентів дійсно в повну силу працює вдома над виконанням завдань.

Детальніше...

Заняття наукового гуртка «Квітникарство»

На онлайн-занятті наукового гуртка «Квітникарство», який провела  керівник гуртка Котовська Ю.С. асистент кафедри лісового та садово-паркового господарства, разом з гуртківцями студентами 3-го курсу спеціальності «Садово-паркове господарство», розглянула тему «Розмноження багаторічних квіткових культур способом зеленого живцювання».

Детальніше...

Економічний факультет поповнюється призовими місцями!

В квітні 2020 р. у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК». На розгляд галузевій конкурсній комісії було представлено 66 наукових робіт. 

Детальніше...

Здобутки студента економічного факультету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» 2019/2020!

В березні 2020 р. на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» у 2019/2020 н.р. До розгляду на конкурс надійшло 104 роботи, переможцями були оголошені студенти-автори - 26 конкурсних робіт. 

Детальніше...

Проведення консультації у період підготовки до складання екзаменів

Під час підготовки до складання екзаменів для студентів є важливим своєчасно отримати консультацію. У форматі дистанційного проведення екзаменаційно-залікової сесії студенти отримували консультації з дисципліни ”Планування зеленого господарства” за допомогою телефонного зв’язку та Viber, а допоміжні методичні матеріали їм надсилалися електронною поштою. За потреби студент у будь-який час мав змогу встановити зв’язок з викладачем та обговорити проблемні питання, а також уточнити порядок проведення екзамену в дистанційній формі. 

Детальніше...

Рекомендації щодо харчування в період карантину

Якщо ви вже збилися з рахунку який сьогодні день карантину, ми вам нагадуємо: йшов 37 день самоізоляції по всій країні. Також хочемо відзначити, що в такий досить непростий період для нас всіх необхідно набагато більше уваги приділяти своєму раціону, адже здоров’я напряму залежить від нашого харчування. Тому, з метою перегляду раціону кожного з нас, викладачами кафедри загальноекономічної підготовки ХДАЕУ було розроблено рекомендації щодо харчування в період карантину. 

Детальніше...

Науковий гурток «Економічна теорія» продовжує свою роботу!

Наукова робота в умовах карантину має навіть свої переваги, адже ніхто не заважає зосередитися на пошуку матеріалів, проведенні розрахунків і обґрунтуванні висновків. Такої думки дотримуються викладачі кафедри загальноекономічної підготовки і студенти. 10.04.2020 року відбулося чергове засідання майбутніх науковців.

Детальніше...

«Лісову фітопатологія» - віртуальні екскурсії вулицями міста та лісовими стежками з робочого місця!

Продовжуємо дистанційно вивчати «Лісову фітопатологію» зі студентами 2-го курсу спеціальностей "Садово-паркове господарство" та "Лісове господарство" Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Детальніше...

Дистанційна освіта. Карантин - для перевірки її якості

Викладачі кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій продовжують навчальний процес, в умовах всеукраїнського карантину, з використанням різних методів та способів дистанційної форми навчання для проведення лекцій, практичних та інших видів занять, а також проведення консультацій, яких потребують здобувачі вищої освіти.

Детальніше...

Профорієнтаційні заходи основа роботи вступної компанії 2020 зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Публікація в газеті «Гривня» статті в якій ознайомлено читачів  з усіма особливостями і перспективами навчання в Херсонському державному аграрно-економічному університеті та отримання затребуваної спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», яка формує випускників підготовлені для виконання проектної, організаційно-керівної діяльності по раціональному використанню і охорони земель, формуванню землеволодінь і землекористувань, організації території, обліку і оцінці земель, державному контролю за використанням земель.

Детальніше...

Карантин не на заваді

Під час роботи в Online-режимі  на карантині здобувачі вищої освіти, які навчаються на кафедрі науки про Землю, не втрачають  марно час. Як бакалаври,  так і магістри підвищують свій професійний рівень, використовуючи різні види комп’ютерних технологій та можливості спілкування з викладачами і своїми колегами. 

Детальніше...

Синхронізація викладачів та здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології» у сучасних умовах дистанційного навчання

При організації дистанційної форми навчання принципово змінюється спосіб одержання і засвоєння знань, взаємодія між здобувачем та викладачем, значно збільшується роль викладача. Так змінюється і проведення лабораторних занять з дисципліни «Біохімія харчових продуктів» під час карантину з аудиторій кафедри інженерії харчового виробництва до домашнього засвоєння матеріалу. Цього тижня темою роботи є «Кількісне визначення фосфатидхолінів за фосфором». Здобувачі захоплено спостерігають за змінами під час реакцій та дізнаються більше про харчові продукти, що знаходяться на кожній кухні.

Детальніше...

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. продукції і елементи дистанційного навчання

Якщо на твій device (смартфон, ноутбук, комп’ютер та ін.) приходить більше повідомлень, чим у повсякденному житті, ти розумієш, що карантин продовжується, а, відповідно, і дистанційна освіта. Нічого не зробиш, карантин є карантином, але навчання ніхто не відміняв. Адже, який ти ТЕХНОЛОГ, якщо не маєш знання про улюблену та вибрану професію. Для цього і введено дистанційне навчання відразу після запровадження карантину.

Детальніше...