ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вартість навчання за договорами у 2019/2020 н.р. в аспірантурі та докторантурі

Відповідно до Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р., «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», «Положення про порядок надання платних послуг у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,  затвердженого рішенням Вченої ради від 29.05.2017 р. № 11 та Наказом від «30» травня 2017 р. № 87/б.і. та Правил прийому до ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2019 році:

¨ вартість підготовки докторів філософії в аспірантурі на весь період навчання становить 59900,00 грн. (за 1 рік навчання – 14975,00 грн.); 

¨ вартість підготовки докторів наук в докторантурі на весь період навчання становить 37500,00 грн. (за 1 рік навчання – 18750 грн.).

Наказ «Про встановлення вартості навчання за договорами
у 2019/2020 н.р. в аспірантурі та докторантурі
»