ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Регіональна науково-практична конференція студентів та молодих вчених


Грановська Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри с.-г. меліорацій та ЕП.
Морозов Володимир Васильович -  кандидат сільськогосподарських наук, профессор, завідувач кафедри ГІС – технологій в земле водокористуванні.
Чеканович Мечислав Генадійович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва.
Жужа Володимир Вільйович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.
Петрова Алла Терентівна – кандидат технічних наук, доцент. 
В конференції прийняли участь студенти і молоді вчені  факультету водного господарства будівництва та землевпорядкування.

Найбільш цікавими з точки зору  обґрунтування наукової ідеї, підготовки і подачі презентаційного матеріалу були доповіді:
- магістра Жужи П.В. (науковий керівник – професор Грановська Л.М.), який охарактеризував в своїй роботі еволюцію режиму підземних вод на території м. Херсона під впливом процесів урбанізації;
- магістра  Синявського А.В.  ( науковий керівник доцент Жужа В.В.) виступив з доповіддю на тему «Техніко-економічне обґрунтування захисту від розмиву чорноморського узбережжя Херсонщини».

 - магістра Лілеки А.А. ( науковий керівник професор Морозов В.В.), який науково обґрунтував систему  управління режимом зрошення із застосуванням геоінформаційної системи «Гіс-полив».


Мета конференції, яка була сформована організаційним комітетом досягнута. Молоді вчені і студенти з інтересом обговорювали  кожну доповідь. Відбувся активний обмін думками та ідеями, які створюють підґрунтя для розширення напрямків наукової діяльності факультету фодного господарства будівництва та землевпорядкування.

 

Завідувач кафедри 
с.-г. меліорацій та ЕП                                                      Л.М. Грановська