ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Прем’єри книг

Прем’єра книг

 Наукова бібліотека щиро вдячна кандидату сільськосподарських наук, доценту І. М. Мринському; доктору історичних наук, завідувачу кафедри з наукової роботи О.В. Черемісіну; доценту кафедри загальноекономічних дисциплін Ю.М. Несіну, які передали до фондів Наукової бібліотеки нові книги. Ми впевнені, що передані книги допоможуть у навчанні студентам та стануть у нагоді науковцям ДВНЗ «ХДАУ».  

Детальніше...

До уваги читачів!

Наукова бібліотека отримала у подарунок «Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН». (Вип.16 – 22) та наукове видання 

«Рижій, сафлор, кунжут. Стратегія виробництва олійної сировини України (малопоширені культури» / І.А. Шевченко [та ін.]; Ін-т олійних культур Національної академії аграрних наук України. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 40 с., в якому представлено аналіз та стан селекції, насінництва і виробництва рижію, сафлору, кунжуту в Україні, описано напрями та методи селекції, досягнення в селекції малопоширених олійних культур, надано економічну ефективність та перспективність вирощування культур.

Детальніше...

Прем’єра книги

Наукова бібліотека з вдячністю прийняла у дарунок монографію, яка виконана авторським колективом Херсонського ДАУ у складі д-ра с.-г.наук, проф., академіка Української технологічної академії І.М.Шермана, проф.М.С. Козія, доцентів К.М. Гейни та П.С. Кутіщева, а також старшого викладача Ю.М. Воліченка. Монографія присвячена 50-річчю заснування кафедри Водних біоресурсів та аквакультури.

Детальніше...

Наукова бібліотека Херсонського ДАУ запрошує на прем’єру нової книги

 

 

До уваги читачів!

Наукова бібліотека Херсонського ДАУ запрошує на прем’єру нової книги,

яка буде представлена в читальній залі головного корпусу.

Наукове видання є авторським дарунком від професора Й.В. Джуня.

Детальніше...

До уваги читачів – Наукова бібліотека запрошує до читальної зали головного корпусу на Прем’єру книги

Шерман, І. М. Біологічні основи рибогосподарської експлуатації оселедцевих (Clupeidae) Дніпровсько-Бузької гирлової системи: монографія / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев, К. М. Гейна. – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 208 с. 

Детальніше...

Наукова бібліотека запрошує до читальної зали головного корпусу на Прем’єру книги

Аквакультура осетрообразных:

учебно-практич. пособ.: реком. Сетью центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (NACEE) / Л. Васильева [и др.]. – Херсон: Гринь Д.С.,  2016. – 238 с. 

В написанні даного підручника приймають участь такі наукові співробітники ХДАУ: Пилипенко Ю., Корнієнко В. та Шевченко В.

Детальніше...

Поповнення книжкового фонду Наукової бібілотеки університету

Особливість комплектування фонду нашої бібліотеки – це поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.
Протягом 2016 року наукова бібліотека продовжила акцію «Подаруй бібліотеці книгу!». Завдяки меценатству та спонсорській допомозі від приватних осіб та науково-педагогічних спів робітників університету, фонд наукової бібліотеки поповнився науковою літературою та навчально-методичними виданнями.

Детальніше...

Наукова бібліотека пропонує новинки

Шевченко, П. Г. Спеціальна іхтіологія: підручник: схв. М-вом аграрної політики та продовольства України для використ. в навчально-виховному процесі для підготовки бакалаврів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навч. закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Т.1 / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 268 с.

 Шевченко, П. Г. Спеціальна іхтіологія: підручник: схв. М-вом аграрної політики та продовольства України для використ. в навчально-виховному процесі для підготовки бакалаврів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навч. закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Т.2 / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 498 с.  

Детальніше...

Наукова бібліотека пропонує новинки

Дудяк, Н. В. Еколого-економічні засади раціонального землекористування на меліорованих агроландшафтах: монографія /

Н. В. Дудяк; Херсонський державний аграрний ун-т. – Херсон: Айлант, 2016. – 218 с.: іл..

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Наукові дослідження в агрономії: навч. посіб.: реком. Мінагрополітики та продовольства України для студентів ВНЗ / В.О. Ушкаренко [та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 316 с.

В написанні даної монографії приймають також участь такі наукові співробітники ХДАУ: П.Н. Лазер, С.О. Лавренко, Н.М. Лавренко

 Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу! 

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Интродукция и селекция видов рода Thymus L. (биология, экология и биохимия) : монография / С.П. Корсакова [и др.] ; МОН Украины, Херсонский государственный аграрный ун-т. – Херсон : Айлант, 2016. – 196 с.

 В написанні даної монографії приймають участь такі наукові співробітники ХДАУ: Федорчук М.І., Федорчук В.Г.

 Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу! 

 

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Посібник українського хлібороба [Текст] : наук.-практ. зб. / [Ред. кол.: В. В. Кириченко [та ін.]]. - К. : [б. и.], 2006 -    Т.1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. - 2016. - 310 с.: карты, рис., табл. 

Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу! 

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Розвиток сільських територій: монографія / [М. І. Кузьменко [та ін.]]; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Горлачука; М-во освіти і науки України, Чорноморський державний ун-т. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 382 с. 

У написанні даного посібника приймав участь д-р економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАУ Яремко Ю.І. 

Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книг

 Запрошуємо до Читальної зали головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книг

 Запрошуємо до Читальної зали головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Молекулярна генетика та технології дослідження генома

Прем’єра книги

Гиль, М. І. Молекулярна генетика та технології дослідження генома: навч. посіб.: реком. М-вом аграрної політики та продовольства України для підготовки фахівців з напрямку 6.051401 «Біотехнологія» / М. І. Гиль [та ін.]; за ред. М. І. Гиля. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 320 с.

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Інфокомунікаційне забезпеченя управління аграрними виробничими структурами

Прем’єра книги

 Соловйов, А.І.Інфокомунікаційне забезпеченя управління аграрними виробничими структурами: монография  / А.І. Соловйов. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 420 с:іл.  

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Генетика и селекция подсолнечника

Прем’єра книги

         

Генетика и селекция подсолнечника: междунар. монография / Др. Шкорич [и др.]; под ред. В.В.Кириченка, П.Н. Лазера; Сербская академия наук и искусств, Ассоциация «Селекция и семеноводство подсолнечника» г. Харьков. – НТМТ, 2015. – 540с:ил.

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації

 Прем’єра книги

 

Гейна, К.М. Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації: монографія / К.М. Гейна, П.С. Кутіщев, І.М. Шерман. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 300 с.

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу