ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Праці вчених Херсонського ДАУ, що надійшли до фонду Наукової бібліотеки за останній період

Пропонуємо ознайомитися з переліком науково-технічних та навчальних видань вчених Херсонського ДАУ, що надійшли дофонду Наукової бібліотеки!

(січень-березень 2015 року.)

 

 1.

Аверчев О. В.

Науково-виробничі рекомендації з технології вирощування сорго, проса і гречки в агромеліоративному полі рисової сівозміни [Текст] / О. В. Аверчев,  О. А. Осінній; М-во аграрної політики та продовольства України, Ін-т післядипломної освіти та дорадництва, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т".- Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2015.- 98 с.

Екз.: ХР(1), ЧЗ(2), ДБВ (2)

 

 2.

Аверчев О. В.

Організаційно-економічні аспекти інтенсифікації виробництва круп’яних культур [Текст]: навч. посіб. / О. В. Аверчев; М-во аграрної політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Ін-т післядипломної освіти та дорадництва.- Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2014.- 196 с., 11,39 у.д.а.- Бібліогр.: с.189-195.- ISBN 978-966-2660-05-0

Екз.: ДБВ (1), ЧЗ (1), ХР (1).

 

 3.

Вожегова Р. А.

Інтенсивні технології вирощування сої в умовах зрошення півдня України [Текст]: монографія / Р. А. Вожегова,  В. О. Найдьонов,  М. А. Мельник.- Херсон: Видавець Гринь Д. С., 2015.- 274 с.

Екз.: ДБВ (1)

 

 4.

Гейна К. О.

Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації [Текст]: монографія

/ К. М. Гейна,  П. С. Кутищев,  І. М. Шерман.-Херсон: Грінь Д. С., 2015.-300 с.

Екз.: ХР (3)

 

 5.

Генетика риб [Текст]: підручник / В. В. Базалій,  В. В. Бех,  Ю. В. Пилипенко,  В. А. Лісний.- Херсон: Олді-Плюс, 2015.- 306 с.      

Екз.: ХР (9), К4 (1), ДБВ (2), ЧЗ (2).

 

 6.

Геодезія [Текст]: навч. посіб. / В. В. Горлачук,  В. В. Семенчук,  І. М. Анисенко,  П. В. Мацко.- Херсон: Олді-Плюс, 2015.- 252 с.       

Екз.: ДБВ (2), ЧЗ (2), ХР (1).

 

 7.

Гладун Г. Б.

Лісові меліорації агроландшафтів [Текст]: термін. слов.

/ Г. Б. Гладун,  Т. О. Бойко,  Л. М. Стрельчук.- 3-е вид. доп..- Херсон: Грінь Д. С. 2015.- 232 с.

Екз.: ХР (1).

 8.

Морозов В. В.

Інгулецька зрошувальна система: покращення якості поливної води [Текст]: монографія / В. В. Морозов,  Є. В. Козленко.- Херсон: Л Т-Офіс, 2015.- 210 с.- (Серія: Ефективне використання зрошуваних земель)

Екз.: ДБВ (1), ГМФ (1)

 

 9.

Оптимізаційні методи і моделі: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Текст] / О. Г. Савченко,  Н. В. Валько,  Л. В. Кузьміч,  Г. М. Кавун.- Херсон: Айлант, 2014.- 430с.

ГМФ (14), ЧЗ (1), ДБВ (2).

 

 10.

Рихлівський І. П.

Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]: навч. посіб. / І. П. Рихлівський,  П. Н. Лазер,  В. О. Чапай.- Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014.- 328 с.                                                                

Екз.: ХР (2).

 

 11.

Рослинництво [Текст]: присвячено 140-річчю Херсонського державного аграрного університету [Текст]: підручник: затв. МОН України для студентів ВНЗ / [В. В. Базалій та ін.].- Херсон: Видавець ФОП Грінь Д. С., 2015.- 520 с.- Бібліогр.: с.507-518.- ISBN 978-617-7243-55-6 

Екз.: ХР (49), ЧЗ (1).

 

 12.

Сидоренко О. І.

Система удобрення овочевих культур при краплинному зрошенні [Текст]: практикум / О. І. Сидоренко,  О. В. Сидякина,  В. В. Бабанін; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Агрономічний ф-т., Каф. землеробства.- Херсон: [ВЦ ХДАУ], 2015.- 112 с.

ДБВ (2), ЧЗ (2), ХР (1).

 

 13.

Соловйов А. І.

Інфокомукаційне забезпечення управління аграрними виробничими структурами [Текст]: монографія / А. І. Соловйов.- Херсон: Грінь Д. С., 2015.-420 с.

Екз.: ГМФ (1).

 

 14.

Танклевська Н. С.

Розвиток фінансування інноваційної діяльності с.-г. підприємств [Текст]: монографія / Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко.-Херсон: Айлант, 2015.-184с.

Екз.: ДБВ (1), ЧЗ (1),ГМФ (1).

 

ЧЗ - читальна зала (гол. корп.)

ХР – абонемент (гол. корп.)

ГМФ – бібліотека,  (корп.. фак.-ту Водного господарства, будівництва та землеустрою)

ЕЧЗ – електронна читальна зала (гол. корп.)

К4- бібліотека (навч. корп.. №4, вул.. Володимирова 17).