ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Розвиток сільських територій: монографія / [М. І. Кузьменко [та ін.]]; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Горлачука; М-во освіти і науки України, Чорноморський державний ун-т. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 382 с. 

У написанні даного посібника приймав участь д-р економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАУ Яремко Ю.І. 

Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу!