ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Прем’єри книг

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Интродукция и селекция видов рода Thymus L. (биология, экология и биохимия) : монография / С.П. Корсакова [и др.] ; МОН Украины, Херсонский государственный аграрный ун-т. – Херсон : Айлант, 2016. – 196 с.

 В написанні даної монографії приймають участь такі наукові співробітники ХДАУ: Федорчук М.І., Федорчук В.Г.

 Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу! 

 

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Посібник українського хлібороба [Текст] : наук.-практ. зб. / [Ред. кол.: В. В. Кириченко [та ін.]]. - К. : [б. и.], 2006 -    Т.1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. - 2016. - 310 с.: карты, рис., табл. 

Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу! 

Детальніше...

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книги

Розвиток сільських територій: монографія / [М. І. Кузьменко [та ін.]]; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Горлачука; М-во освіти і науки України, Чорноморський державний ун-т. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 382 с. 

У написанні даного посібника приймав участь д-р економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАУ Яремко Ю.І. 

Запрошуємо до читальної зали
головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книг

 Запрошуємо до Читальної зали головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги

Прем’єра книг

 Запрошуємо до Читальної зали головного корпусу!

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Молекулярна генетика та технології дослідження генома

Прем’єра книги

Гиль, М. І. Молекулярна генетика та технології дослідження генома: навч. посіб.: реком. М-вом аграрної політики та продовольства України для підготовки фахівців з напрямку 6.051401 «Біотехнологія» / М. І. Гиль [та ін.]; за ред. М. І. Гиля. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 320 с.

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Інфокомунікаційне забезпеченя управління аграрними виробничими структурами

Прем’єра книги

 Соловйов, А.І.Інфокомунікаційне забезпеченя управління аграрними виробничими структурами: монография  / А.І. Соловйов. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 420 с:іл.  

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Генетика и селекция подсолнечника

Прем’єра книги

         

Генетика и селекция подсолнечника: междунар. монография / Др. Шкорич [и др.]; под ред. В.В.Кириченка, П.Н. Лазера; Сербская академия наук и искусств, Ассоциация «Селекция и семеноводство подсолнечника» г. Харьков. – НТМТ, 2015. – 540с:ил.

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу

До фонду наукової бібліотеки надійшли нові книги: Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації

 Прем’єра книги

 

Гейна, К.М. Екологічна трансформація Дніпровсько-Бузької гирлової системи та перспективи рибогосподарської експлуатації: монографія / К.М. Гейна, П.С. Кутіщев, І.М. Шерман. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 300 с.

 

 

Запрошуємо до читальної зали

головного корпусу