ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Аспірантура і докторантура

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидати і доктори наук) в університеті здійснюється через аспірантуру (навчання з відривом і без відриву від виробництва) та докторантуру. Нині в аспірантурі навчається щорічно близько 40 аспірантів стаціонарної та 30 заочної форми навчання, проходять підготовку 5-6 докторантів.

Підготовка докторів наук у Херсонському державному аграрному університеті здійснюється за 2 спеціальностями:

- 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації;

- 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Кандидатів наук готують з таких галузей наук: технічні, біологічні, сільськогосподарські, економічні (таблиця).

Шифр

Галузь науки, спеціальність

05

Технічні науки

05.01.04

Ергономіка

06

Сільськогосподарські

06.01.02

Сільськогосподарські меліорації

06.01.09

Рослинництво

06.02.01

Розведення та селекція тварин

06.02.03

Рибництво

06.02.04

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

03

Біологічні

03.00.16

Екологія

08

Економічні

08.00.03

Економіка та управління національним господарством