ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА 2016 РІК.

Наукова робота в університеті є основною передумовою організації сучасного освітянського процесу.

 У 2016 році в університеті на базі НДС було створено Відділ інтелектуальної власності та інновацій який координує наукову діяльність співробітників університету.

У звітному році наукові дослідження проводилися на 25 кафедрах і в 4-х проблемних науково-дослідних лабораторіях. Всього в розробці знаходилось 46 тематик. В 2016 році університет склав 8 угод на загальну вартість 671,56 тис.грн. з них три договори за рахунок бюджетних коштів – 571,56 тис.грн. ( «Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників.» № держреєстрації: 0116U001516.  Науковий керівник - Нежлукченко Т. І. вартість - 200,56 тис.грн., «Розробка інноваційних еколого-безпечних технологій вирощування біоенергетичних культур для забезпечення альтернативних джерел енергії.»  № держреєстрації: 0116U001517.  Науковий керівник - Федорчук М.І. вартість – 201,00 тис.грн. «Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України.» № держреєстрації: 0116U005512.   Грановська В.Г.  вартість – 170,00 тис.грн.).

Загальна чисельність працівників, що брала участь у виконанні наукових досліджень – 220 осіб, з них один академік НААН, два член кореспонденти НААН, 19 докторів наук, професорів, 139 кандидатів наук.

У Херсонському державному аграрному університеті  сформовані і активно працюють відомі вітчизняні  наукові школи:

«Селекція і генетика в рослинництві» - науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Базалій В.В.

«Зрошуване землеробство» - науковий керівник доктор с.-г., академік НААН Ушкаренко В.О.

«Рослинництво» - науковий керівник доктор, с.-г. наук, професор Федорчук М.І.

«Селекція і генетика в тваринництві» - науковий керівник доктор с.-г. наук , професор Нежлукченко Т.І.

«Розробка методів і технологічних прийомів підвищення відтворювальних і продуктивних якостей  сільськогосподарської птиці» -  науковий керівник доктор с.-г. наук , професор Дєбров В.В.

«Розробка та удосконалення типів годівлі с.-г. тварин  в умовах півдня України» - науковий керівник доктор с.-г. наук , професор Вовченко Б.О.

«Цілеспрямоване  формування іхтіоценозів  малих водосховищ і штучне відтворення цінних промислових видів риб» - науковий керівник доктор с.-г. наук , професор Шерман І.М.

«Еколого-меліоративна» - науковий керівник канд. с.-г. наук, професор Морозов В.В.

«Еколого-економічні проблеми водогосподарського меліоративного комплексу України» - науковий керівник доктор економічних наук, професор Грановська Л.М.

«Фінансова політика розвитку аграрного сектора економіки України»- науковий керівник доктор економічних наук, професор Танклевська  Н.С.

«Управління аграрними підприємствами на засадах маркетингу»- науковий керівник доктор економічних наук, професор Соловйов І. О.

«Гідроекологія» - науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Пилипенко Ю.В.

         У звітному році науковцями університету створено сорт пшениці озимої м’якої « Асканійська», сорт грястиці збірної «Дарина», сорт житняку гребінчастого «Жайворонок», сорт стоколосу безостого «Бакай».

 За результатами науково-дослідної роботи в 2016 році впроваджено у виробництво слідуючи інноваційні розробки:

 1. Розробка і удосконалення технологій виробництва, переробки, експертизи та контроль якості продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в господарствах південного регіону України. №  держ реєстрації - 0113U001479.                                       
 2. Розробити технологію комплексного використання сучасних кормових засобів в годівлі тварин і обґрунтувати доцільність їх застосування в умовах кормової бази півдня України. № держреєстрації -  0113 U 001478                          
 3. Науково-методичне забезпечення стратегічного управління соціально-економічним розвитком агропромислового виробництва. №  держ реєстрації -0113 U 004269      
 4. Механізми та інструменти розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації. №  держ реєстрації -0113 U 004912                          
 5. Організаційно-економічний механізм управління процесом відтворення аграрного потенціалу південного регіону України. №  держ реєстрації -       0113 U 001480       
 6. Розробка і впровадження інноваційних, еколого-безпечних технологій управління земельними водними ресурсами в зоні зрошення України із застосуванням ГІС –технологій. №  держ реєстрації -0113 U 005896
 7. Удосконалення технології вирощування сочевиці за різних умов зволоження.
 8. Теоретичне та агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах.
 9. Проведення перевірки в польових умовах доцільності чи недоцільності застосування природного адаптогену ґрунту «Гумат-Геля» при створенні лісових культур в умовах Нижньодніпровських пісків.
 10. Наукове обґрунтування формування вартості послуг з подачі води водокористувачам.
 11. Розробка та вдосконалення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах.
 12. Інструментальна зйомка висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі.
 13. Наукове обґрунтування впровадження біологічної меліорації ставу «Чорна долина» Каховського району Херсонської області.

У 2016 році в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» було зареєстровано  19 іннноваційних тематик.

         Розробка  та впровадження інноваційних проектів є сучасним напрямом наукової роботи, основою якої є співпраця з багатьма провідними науковими, освітніми та виробничими установами, серед яких є:

Division of Atmospheric Sciences, UNIVERSITY OF HELSINKI (Фінляндія),   угода про надання гранту: 561975ЕРР- 1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. ECOIMPACT: «Адаптивне навчальне середовище для розвитку компетенцій щодо впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату на економіку та соціальне життя». Керівник проекту:Нежлукченко Т.І.( Введення в навчальний процес моделювання рівнів продуктивності с.-г. тварин в умовах зміни клімату.).

 Республіка Білорусь, Гродненський державний аграрний університет (науково-методична робота), Республіка Сербія, Інститут рільництва та овочівництва (м. Нові Сад) (науково-інформаційний обмін), Інститут ґрунтознавства і агрохімії (м. Пулави) (науково-інформаційний обмін);

Інститут економіки сільського господарства та продовольчої економіки (м. Варшава) (науково-інформаційний обмін), Республіка Польща, Розплідник садових та декоративних культур (м. Бранєєво) (науково-інформаційний обмін) Росія;

Юргінський технологічний інститут Томського політехнічного університету (м. Юрга) (науково-методична робота), Університет прикладних наук Вайнштефана (Німеччина), Університет міста Парма (Італія), аграрний університет міста Пловдів (Болгарія);

Консалтингова асоціація Пауло и Беатриіз (Португалія) - Магістерський курс «Tempus» 159173-TEMPUS-DE-JPCR «Експертиза і контроль якості харчових продуктів», Росія, ГНУ науково-дослідний інститут пухового звірівництва і кролівництва ім. А. А. Афанасєва (Розробка перспективних планів і заходів підвищення ефективності виробництва продукції звірівництва і кролівництва у господарствах регіонів).

Network of Aquaculture Centres in Central-Estern Europe (NACEE) (участь у діяльності) - Можливості постійного розвитку ставової аквакультури в країнах Центральної та Східної Європи;

Співпраця між Херсонським державним аграрним університетом (Україна) та Поморською академією (Польща) програма семестрового обміну за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” м. Слупськ, Польща .Заключено договір та затверджено інтегровані плани за напрямом підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” з Поморською академією (м. Слупськ) згідно освітньої програми «Подвійний диплом».

Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт рыбного хозяйства" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству. (Договір про сумісні публікації) - Участь у конференціях, обмін публікаціями;

Литовский государственный центром по рыборазведению и рыбохозяйственным исследованиям - Обмін досвідом та науково-технічними досягненнями;

Россия, Калининградский государственный технический университет - Обмін досвідом, науково-технічними досягненнями, стажування, підвищення кваліфікації. Державне підприємство з дослідження і виробництва водних біоресурсів «Аквакультура – Молдова»  - обмін досвідом та науково-технічними досягненнями;

Інститут рибного господарства Білорусії - Обмін досвідом та науково-технічними досягненнями; Російська Федерація, Московський державний університет природокористування, ВНДІГіМ, Білорусь, Міжнародний екологічний університет ім. А.Д.Сахарова, Казахстан, КазНДІГіМ - Обмін досвідом та науково-технічними досягненнями.

У 2016 році співробітниками ХДАУ подано 47 заявок на винахід та 60 на авторське право, одержано 30 патентів та 44 авторських свідотства.

Доцент кафедри будівництва, заслужений винахідник України Чиканович М.Г. отримав почесну нагороду «Кращий винахід року» у номінації «Кращий винахід року України». Доцент кафедри землеробстваЛавренко С.О. та доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Лавренко Н.М. отримали  диплом переможців конкурсу «Винахід року» у номінації «Кращий винахід року у Херсонській області».

Університет  експонував наукові  розробки на республіканських  і регіональних виставках і семінарах:

1. Виставка інформаційних матеріалів ХДАУ - обласна виставка – "Абітурієнт-2016", за підсумками якої університет нагороджено дипломами обласної державної адміністрації.

2. Виставка інформаційних матеріалів ХДАУ на VII Міжнародному інноваційному форумі «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» м. Нова Каховка 2016.

3. Виставка інформаційних матеріалів ХДАУ на - VI Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета.» м. Херсон 2016.

4. Виставка інформаційних матеріалів ХДАУ - обласна виставка "Фермер - 2016" м. Херсон 2016.

Виставки інформаційних матеріалів ХДАУ також були представлені під час проведення науково – практичних конференцій.

Активну участь співробітники університету брали в розробці та реалізації обласних та регіональних цільових комплексних науково-виробничих програм, в тому числі «Стратегія соціально-економічного розвитку Херсонської області на 2013-2016 рр.».

У 2016 році на базі ХДАУ було проведено більше 30 науково-практичних конференцій серед яких 2 міжнародні та 6 всеукраїнських.

У роботі конференцій брали участь представники Російської Федерації, Голландії, Грузії, Німеччини, Італії, Болгарії, Білорусі, Сербії, Молдови, Польщі, Казахстану, Фінляндії. Загальна кількість всіх  учасників становила 980 чоловік.

При університеті діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій: Д 67.830.01 - із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 06.01.02.- сільськогосподарські меліорації та 06.01.09.- рослинництво (голова спеціалізованої ради – академік НААНУ В.О. Ушкаренко, заступник голови – доктор с.-г. наук , професор Базалій В.В.).

Д 38.806.02. – з захисту докторських і  кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва (голова спеціалізованої ради – доктор с.-г. наук, професор Гіль М.І., заступник голови -– доктор с.-г. наук , професор Нежлукченко Т.І.).

На спеціалізованій вченій раді Д 67.830.01 за спеціальностями 06.01.02 захищено 6 дисертацій (з них дві докторські), за спеціальностями 06.01.09 – 3 кандидатськи дисертації:

На спеціалізованій вченій раді Д 38.806.02 за спеціальностями 06.02.01 захищено 5 дисертацій (з них одна докторська), за спеціальностями 06.02.04 – 4 дисертації (з них одна докторська).