ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Випуск магістрів спеціальності «Облік і аудит»

 З 12 по 21 березня 2015 р. відбулася державна атестація фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Комплексний державний іспит зі спеціальності на денній формі навчання відбувся 12.03.2014 р., а заочній 13.03.2015 р.

Захист дипломних робіт магістрів денної форми навчання відбувся 18-19 березня, заочної форми 20-21 березня 2015 р. на відкритому засіданні ДЕК в Херсонському ДАУ в аудиторії № 408. До захисту було допущено 23 дипломних робіт магістрів денної форми навчання та 25 - заочної форми навчання. Середній бал державного екзамену склав 4,04 балів, а захисту магістерських дипломних робіт - 4,2 балів. Кращі захисти: Мірвіс Віола Володимирівна, науковий керівник – д.е.н., професор Танклевська Наталія Станіславівна; Муравйова Дарина Миколаївна, науковий керівник – к.е.н., доцент Шепель Інеса Вадимівна.

 

 Вручення дипломів магістра відбулося 31 березня 2015 р. Поздоровляємо наших магістрів з успішним закінченням навчання. Бажаємо успіхів у подальшому житті і роботі!!!

 

Вітаємо наших випускників з успішним закінченням навчання.

Бажаємо успіхів у  реалізації себе у житті!

З повагою кафедра обліку і аудиту та фінансів!