ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Випуск магістрів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» економічного факультету в 2014-2015 навчальному році

31 березня 2015 року відбувся випуск фахівців освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання. Студенти отримали дипломи магістрів з кваліфікацією «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування». Серед них диплом магістра з відзнакою отримала студентка Зайченко А.А.

Захист дипломних робіт магістрів денної форми навчання відбувся 18 - 19 березня, заочної форми 20 березня 2015 р. на відкритому засіданні ДЕК в аудиторії № 413. До захисту було допущено 25 дипломних робіт магістрів денної форми навчання та 11 - заочної форми навчання.
На денному відділенні середній бал отриманий на державному іспиті, становив 3,88, а середній бал захисту в 2014-2015 н. р склав 4,32. 
Середній бал отриманий на державному іспиті для заочного відділення, становив 4,09, а середній бал захисту в 2014-2015 н. р склав 4,18. 
Кращим дипломним проектом екзаменаційна комісія визнала роботу Зубрійчук А.А. (науковий керівник д.е.н., професор Соловйов І.О.) та Зайченко А.А. (науковий керівник к.е.н., доцент Губа М.І.).

Кращими магістерськими проектами екзаменаційна комісія визнала роботи таких студентів: Потанер Л.Д. (керівник: професор Соловйов І.О.), Сергеєва М.П. (керівник: професор Соловйов І.О.). Потанер Л.Д. вирішено рекомендувати до аспірантури.

Випуск фахівців ОКР «Магістр» денної форми навчання зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» 2015 року

Вітаємо наших випускників з успішним закінченням навчання.

Бажаємо успіхів у діяльності та реалізації себе у житті!