ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Задачі центру

Наша адреса: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, головний корпус ДВНЗ "ХДАУ", ауд. 36.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Подпись:  ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ІТМС) Херсонського державного аграрного університету, утворений з метою організації та розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій,  міжнародного зв'язку, розробки, реалізації та супроводу міжнародних проектів і грантів, розвитку наукових контактів з закордонними навчальними закладами, інституціями і представництвами, залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, розробку спеціалізованого програмного забезпечення та впровадження і розвиток дистанційного навчання в Херсонському ДАУ.
Задачі Центру ІТМС:
- планування, організація, координація та проведення робіт з впровадження інформаційних технологій в організаційну, навчальну, методичну та наукову роботу у підрозділах університету;
- придбання, встановлення, технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерів, аудіо-, відео- та проекційної техніки, якими оснащені підрозділи університету;
- створення, розвиток, технічне обслуговування та програмно-інформаційна підтримка комп'ютерної мережі університету, забезпечення її взаємодії з мережею Internet;
- навчання науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу роботи з комп'ютерами та використання в навчальній роботі аудіо- відео- та проекційної техніки;
- накопичення та розповсюдження інформації про прикладні комп'ютерні програми для організаційної, навчальної і методичної роботи, організація їх замовлення, придбання та впровадження;
- методична допомога науково-педагогічним працівникам у створенні та впровадженні прикладних комп'ютерних програм для навчального процесу;
- розробка у співпраці з науково-педагогічними працівниками прикладних комп'ютерних програм для навчальної та наукової роботи;
- методична та організаційна допомога науково-педагогічним працівникам у виготовленні та впровадженні в навчальний процес електронних, звукових посібників та відео-матеріалів;
- організація і проведення нарад, семінарів та конференцій для науково-педагогічних працівників і виробничників з питань впровадження комп'ютерних та інформаційних технологій;
- розробка спеціалізованих програм на контрактній основі для навчального, наукового та промислового використання;
- створення ГІС-проектів на контрактній основі;
- впровадження сучасних методів моделювання та програних інструментів ГІС в навчальний процес;
- сприяння широкій співпраці з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами агропромислового комплексу, громадськими організаціями, приватними фондами інших країн;
-  представлення в установленому порядку інтересів ДВНЗ "ХДАУ" з питань освіти і науки в міжнародних відносинах;
- сприяння укладенню міжнародних угод з питань співробітництва в галузі освіти, науки та агровиробництва, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян в ДВНЗ "ХДАУ", сприяння у встановленні прямих зв’язків із зарубіжними партнерами.
- сприяння організації дистанційного навчання та здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання за спеціальностями, з яких проводить підготовку навчальний заклад.