ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра хімії та біології

Навчальні лабораторії 12 – 26 головного корпусу ХДАУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1920

Призначення кафедри

Вивчення питань з хімії, хімічного аналізу поверхневих вод, біології, виробництва та вилову гідробіонтів і їх переробки.

 

Склад кафедри

Завідувач кафедрою: Козичар М.В.

Доценти: Біла Т.А., Ляшенко Є.В., Охріменко О.В., Поліщук В.С., Вогнівенко Л.П.

Асистент: Тишко М.В.

Співробітники: Цвірінько Н.С., Панова Н.В., Бевза І.О. 

Викладачі та співробітники кафедри хімії та біології

Козичар Михайло Васильович – завідувач кафедрою, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Біологія», «Лісова зоологія», «Гідробіологія», «Водна мікробіологія», «Зоологія (гідромамологія)», «Біологія (мікробіологія)», «Геоекологічний ризик».

Тематика НДР: «Годівля об’єктів аквакультури та марикультури».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 65.

clip_image004

Біла Тетяна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Хімія (неорганічна, аналітична)», «Хімія (органічна, фізколоїдна)», «Загальна та неорганічна хімія», «Неорганічна та аналітична хімія», «Неорганічна, аналітична та органічна хімія».

Тематика НДР: «Вивчення гідрохімічного режиму ставів».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 118.

clip_image008

Ляшенко Євген Володимирович – кандидат хімічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Хімія (органічна, фізколоїдна)», «Органічна хімія», «Екологічна біохімія», «Неорганічна, аналітична та органічна хімія».

Тематика НДР: комп’ютерне тестування здібностей, «Синтез, вивчення біологічної дії та використання стимуляторів росту сільськогосподарських рослин».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 137, з яких більше 50 деклараційних патентів та патентів на винаходи .

Охріменко Олена Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Біогеохімія та гідрохімія», «Хімія», «Основи екологічної хімії», «Аналітична хімія», «Неорганічна, аналітична та органічна хімія», «Хімія (неорганічна, аналітична)».

Тематика НДР: «Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів ставів та розробка рекомендації з їх раціональної експлуатації».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 87.

 

Поліщук Василь Семенович – кандидат біологічних наук, доцент, ст. науковий співробітник

Викладає дисципліни: «Гідромікробіологія», «Біогеохімія та гідрохімія», «Гідробіологія»,«Фізіологія гідробіонтів», «Водна мікробіологія».

 

 

Вогнівенко Людмила Петрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Фізична та колоїдна хімія», «Біогеохімія та гідрохімія», «Хімія (органічна, фізколоїдна)».

Тематика НДР: «Технологічна та біохімічна оцінка м’ясної сировини різних видів тварин при виробництві ковбасних виробів».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 116.

 

 

Тишко Марина Володимирівна – асистент.

Викладає дисципліни: «Водна мікробіологія», «Гідробіологія», «Фізіологія та біохімія гідро біонтів», «Біологія», «Біогеохімія та гідрохімія».

Тематика НДР: «Шляхи оптимізації рибогосподарської експлуатації оз. Кругле у зв’язку з астатичною мінералізацією водойми».

 

clip_image015


Цвірінько Наталія Семенівна – старший лаборант.


Панова Наталя Володимирівна – лаборант.

 

Бевза Ірина Олександрівна – лаборант.

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

 • «Біологія»,
 • «Лісова зоологія»,
 • «Зоологія (гідромамологія)»,
 • «Водна мікробіологія»,
 • «Гідробіологія»,
 • «Фізіологія та біохімія гідробіонтів»,
 • «Біологія (мікробіологія)»,
 • «Біохімія гідробіонтів»,
 • «Геоекологічний ризик»,
 • «Гідромікробіологія»,
 • «Неорганічна та аналітична хімія»,
 • «Хімія» (неорганічна, аналітична),
 • «Загальна та неорганічна хімія»,
 • «Неорганічна, аналітична та органічна хімія»,
 • «Хімія» (органічна, фізколоїдна),
 • «Органічна хімія»,
 • «Екологічна біохімія»,
 • «Біогеохімія та гідрохімія»,
 • «Хімія»,
 • «Основи екологічної хімії»,
 • «Аналітична хімія»,
 • «Фізична та колоїдна хімія»

Історична довідка кафедри

Перша згадка про хімію як дисципліну, що вивчалась у навчальному закладі, відноситься до 1887 року, коли засноване в 1884 році Херсонське сільськогосподарське училище було перетворене із нижчого в середнє. В цей час в училищі вже була хімічна лабораторія, завданням якої було «навчити учнів поводитись з приладами і виконувати головні досліди по природничим наукам» (звіт Херсонського земського с.-г. училища за 1887 р.).

У 20-ті роки, коли училище було перетворене в сільськогосподарський інститут була створена кафедра хімії, якою завідував Є.Х. Бурзі (до 1950 р.). В подальшому кафедрою хімії завідували: доцент Клягін П.К. (1950-1968 рр.), доцент Ступак М.Ф. (1974-1976 рр.), доцент Гарус З.Ф. (1977-1978 рр., 1983-1993 рр.), доцент Яніна Р.І. (1978-1983 рр.), професор Ковалевський О.В. (1993-1997 рр.), професор Іванов В.О. (1997-2001 рр.), доцент Біла Т.А. (2002 – 2013 рр.).

У 2013 р. на підставі рішення вченої ради ХДАУ та наказу № 50/б.і. від 20.06.2013 р. було створено кафедру хімії та біології.

Матеріально-технічна база кафедри

Ауд. № 12 – навчальна лабораторія гідрохімії

Ауд. № 13 – навчальна лабораторія органічної хімії

Ауд. № 14 – навчальна лабораторія неорганічної та аналітичної хімії

Ауд. № 15 – навчальна лабораторія органічної хімії

Ауд. № 23 – навчальна лабораторія фізичної та колоїдної хімії

Ауд. № 24 – навчальна лабораторія неорганічної та аналітичної хімії

Ауд. № 26 – спеціалізована наукова хімічна лабораторія

 

Навчально-методична робота

Для забезпечення високого рівня компетенцій студентів підготовлено: начальні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації, навчально-контролюючі та контролюючі програми для студентів.

 

Наукова робота із студентами

Робота студентів у науковому гуртку «Хімік»

 

 

 

 

 

МАН (мала академія наук)

Співробітники кафедри працюють над розробкою науково-дослідницьких робіт через секції МАН: Екологія, Агрономія, Хімія за різноплановою тематикою, керівниками яких на кафедрі є: доценти: Ляшенко Є.В., Поліщук В.С.

 

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі Херсонського ДАУ щорічно проводиться I етап Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів І курсів біолого-технологічного, агрономічного факультетів та факультету рибного господарства та природокористування. 

 

Основні наукові досягнення кафедри

Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідною роботою. За останні роки (2007-2013) ними було розроблено такі госпдоговірні теми:
Впровадження технології культивування осетроподібних в умовах господарств регіону. Формування ремонтно-маточних стад (Замовник Інститут рибного господарства УААН), 2007.
Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів ставів ХВЕЗ та розробка рекомендацій з їх раціональної експлуатації (Замовник – ХВЕЗ), 2007-2013.
Співробітники кафедри постійно беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться на базі  різних організацій та підприємств України та близького зарубіжжя; публікують свої наукові роботи в збірниках наукових праць різних організацій та періодичних виданнях України та близького зарубіжжя; керують науково-дослідною роботою студентів з подальшою участю останніх у конференціях та публікуванням статей.

 


Авторські розробки

Викладач кафедри, к.х.н., доцент Ляшенко Є.В. розробив:

 • Рейтинг студентів БТФ.  Вже використовується деканатом БТФ для формування рейтингу з метою подальшого нарахування стипендій. Можливості: загальний рейтинг по всьому факультету всіх студентів; всіх студентів окремо по групах; загальний рейтинг по всьому факультету студентів, які не мають заборгованості; те ж саме окремо по групах; ті ж 4 варіанти тільки для студентів-бюджетників.
 • Тестуюча програма з органічної хімії (для студентів агрономічного та біолого-технологічного факультетів). Модифікація 2017 року. Дозволяє оцінювати знання з окремих тем курсу, шкалірованние результати, складати груповий рейтинг.
 • Тестуюча програма з фізичної та колоїдної хімії (для студентів агрономічного факультету). Модифікація 2017 року. Подібна попередньої для модульних контрольних з Фізколлоїдної хімії.

програми в Інтернеті  на вчительському порталі:  http://www.uchportal.ru/load/63

 • Рівняння хімічних реакцій. Комп'ютерна програма з хімії. Знаходить рівняння хімічних реакцій за заданим вихідного речовини або продукту з великої бази даних. Визначає молярну масу за формулою. Наводить історичні відомості про простих речовинах. Цільова аудиторія широка, включаючи вчителів, студентів та школярів, що готуються до олімпіад (тому спеціально намагався вводити нетривіальні рівняння).
 • "Рішення задач, пов'язаних з концентрацією розчинів" – навчально-розрахункова комп'ютерна програма з хімії.  Основне призначення - розрахунок масової частки речовини в розчині (при розчиненні, розведенні, упарюванні; також для випадку речовин, що реагують з водою і кристалогідратів) і визначення необхідного масового співвідношення компонентів для отримання розчину необхідної концентрації. Перерахунок всіх видів концентрацій (масової частки, молярної, моляльній, мольной частки) з однієї в іншу. Є невеликий блок з теоретичним матеріалом по темі.
 • Комп'ютерна гра з хімії "Відгадай речовину"                           Для більшості школярів і студентів формула речовини-це абстракція, не пов'язана з якимись його відчуттями або спогадами. Ця хімічна гра створена, щоб заповнити цей недогляд. Сподіваюся, учень запам'ятає, що NO2 це бурий газ, важчий за повітря, може реагувати з Н2 і NaOH і не реагує з O2 і HCl; можливо, навіть навчиться застосовувати густину і відносну густину для свого вибору. Другий рівень складності - для тих, хто це знає, вміє думати і зіставляти факти. Другий рівень-це хороша іграшка для вчителів і олімпіадників.

форум хіміків-ентузіастів

http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=87&start=440

 • Organic_classes_liason_OK.zip [227.81 КБ]     Взаємозв'язок і взаємопереходи між класами органічних речовин. Допомога студентам і викладачам у виборі шляху синтезу тієї чи іншої  органічної речовини.

Тести з хімії. ІІІ тур хімічної олімпіади школярів Херсонської області.  Усі класи, шкалювання результатів, рейтинг успішності учасників. Впроваджено у лютому 2017 у 30-й школі м. Херсона.

 

Нагороди кафедри

Ляшенко Є.В. – знак «Відмінник освіти України» (2007  р.).

Біла Т.А. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Козичар М.В. – Заохочувальна трудова відзнака «Почесна грамота Державного комітету рибного господарства України» (2008 р.).

Поліщук В.С. – Заохочувальна трудова відзнака «Ветеран рибного господарства» (2008 р.).

 

Міжнародна діяльність кафедри

Договір про двостороннє міжнародне співробітництво між ДВНЗ "ХДАУ" та Федеральним державним унітарним підприємством «Всеросійський науково-дослідницький інститут прісноводного рибного господарства», 20.06.2008 р.

Договір № 8Т-60 про участь у розробці програми Європейського Союзу по здійсненню якості, безпеки, конкурентноздібності сільськогосподарської і харчової продукції, яка розроблена Литовським державним центром по риборозведенню та рибогосподарським дослідженням, 2007 р.

Участь у програмі NACCE країн Східної та Центральної Європи, з 2005 р.

 

Свідоцтва і патенти кафедри