ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики

ауд. 317 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування та економічного факультету
е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

Рік заснування кафедри

кафедра вищої математики - 1966р.
кафедра економічної кібернетики – 1992р.
кафедра вищої математики та економічної кібернетики – 2010р.
кафедра прикладної математики та економічної кібернетики – 2015р.

Призначення кафедри

здійснення науково-педагогічної діяльності, виконання наукових досліджень, викладання дисциплін нормативних та вибіркових курсів з напряму вища математика та економічна кібернетика, методичне забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Склад кафедри

Професор: Савченко О.Г.
Доценти: Лобода О.М., Степаненко Н.В.,
Ларченко О.В., Огнєва О.Є.
Старший викладач: Кавун Г.М.
Старший лаборант:  Біленко Ю.І.

 

 

 Склад викладачів та співробітників

кафедри прикладної математики та економічної кібернетики

 

 

Лобода Олена Миколаївна
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –82.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Біометрія», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Архітектурна графіка в садово-парковому будівництві».

е-mail: len.loboda @ ksau.kherson.ua

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0FJwAkYAAAAJ

 

 

 

 

Савченко Олександр Григорович –
доктор фізико-математичних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90.

Тематика НДР: «Геометрична топологія», «Теорія міри», «Нескінченновимірні многовиди», «Топологічні групи».

Викладає дисципліни: «Вища математика».

е-mail: savchenko @ ksau.kherson.ua

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=srZZnpQAAAAJ

 
 

 

 

Степаненко Наталія Володимирівна  –
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –57.

Тематика НДР: «Традиційні та комп’ютерні засоби навчання у системі комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів аграрного університету»

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Оптимізаційні методи і моделі».

е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6a-PKBAAAAAJ

 
 

 

 

Ларченко Оксана Валеріївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформатика та системологія», «Математичні методи екодосліджень», «Автоматизація виробничих процесів», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія систем та системний аналіз».

е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NiUlY0oAAAAJ&hl=ru 

 
 

Огнєва Оксана Євгенівна – 
кандидат технічних наук, доцент.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 53.

Тематика НДР: «Розробка інформаційних систем та технологій на основі засобів обчислювального інтелекту» (Розробка гібридних нейро- фазі- імунних алгоритмів інформаційних систем та технологій для розв’язання задач в біоінформатиці та обчислювальній біології)», « Розробка методів машинного навчання для розв’язання задач деконволюції гамма-спектрів»

Викладає дисципліни: «Кіберсоціологія», «Економічна інформатика».

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 

Кавун Галина Михайлівна
старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36.

Тематика НДР: «Застосування теорії похибок у геодезії».

Викладає дисципліни: «Вища математика (за фаховим спрямуванням)», «Вища математика», «Економетрика».

е-mail: kavun_g @ ksau.kherson.ua

 
 

 

Біленко Юлія Іванівна
старший лаборант.
е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

 

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

«Автоматизація виробничих процесів», «Вища математика», «Вища математика (за фаховим спрямуванням)», «Математичні методи екодосліджень», «Моделювання та прогнозування економічних систем», «Інформатика (спец. курс)», «Інформатика», «Інформатика (загальний курс)», «Інформатика та програмування», «Інформаційні технології в інженерних розрахунках», «Оптимізаційні методи і моделі», «Економетрика», «Інформаційні системи і технології», «Біометрія», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Інформаційні технології», «Інформатика та системологія», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія систем та системний аналіз», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

 

Історична довідка кафедри

Кафедра вищої математики була створена 1 вересня 1966 року і забезпечувала викладання курсу вищої математики на всіх факультетах. Наступне розширення факультетів сприяло розвитку кафедри. 

Введення обчислювальної техніки, програмування і моделювання сільськогосподарського виробництва та економіки в навчальному процесі аграрних вузів було здійснено в середині вісімдесятих років. На першому етапі викладання цих дисциплін велося кафедрами вищої математики, організації та економіки, а з грудня 1988 року кафедрою обчислювальної техніки та статистики. У травні 1992 року була створена кафедра економічної кібернетики (завідувачами кафедрою були: доцент  Капелюш Олександр Іванович 1992-1993 рр., доцент  Лєпа Євген Володимирович 1993-1998 рр., доктор технічних наук, професор Марасанов Володимир Васильович 1998-2010 рр.). З 2010 року кафедри вищої математики та економічної кібернетики були об’єднані.  На теперішній час кафедра має назву «Прикладної математики та економічної кібернетики». З 1994 по 2014 рр. кафедру очолював д.ф.-м.н., професор Савченко Олександр Григорович.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ДВНЗ "ХДАУ" і надають дорадчі послуги, а саме: Лобода О.М., Ларченко О.В., Кириченко Н.В., Степаненко Н.В., Щербина О.В. – з питань інформаційних технологій в галузях АПК.

Основні наукові досягнення кафедри

Відповідно до плану науково – дослідної роботи колектив кафедри прикладної математики та економічної кібернетики працює над загально – кафедральними науковими темами:

1. Розробка і впровадення інформаційних технологій в навчально-науковий процес дорадництва в системі ННВК "Херсонський агроуніверситет .

2. Експертні системи в системі АПК.

В розрізі даної тематики основним науковим направленням є розробка нових інформаційних технологій прийняття оптимальних управлінських рішень на базі систем штучного інтелекту. В цьому напрямку розробляються експертні системи прогнозування попиту на сільськогосподарський продукт, експертні системи землекористування, алгоритми і моделі прийняття рішень на основі штучних нейроних мереж. За результатами дослідів представлено 15 річних звітів, опубліковано декілька десятків наукових статей.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

 

 

Навчальні посібники, монографії:

1. Савченко О.Г. Оптимізаційні методи і моделі/ О.Г.Савченко, Г.М.Кавун, Л.В.Кузьмич, О.В. Валько //Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: -  Херсон: Олді – плюс. -  2014. – 410с.

2. Танклевська Н.С., Кириченко Н.В.Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними підприємствами: [Монографія] / Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко // - Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015.- 216 с.

3.Савченко О.Г., Кавун Г.М. Теорія ймовірностей і математична статистика /О.Г. Савченко, Г.М. Кавун //Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: -  Херсон: Олді – плюс. -  2017. – 390 с.

 

Наукові статті

 1. Савченко О.Г. Метризовні  функтори і К-ультраметрики / Л.Є. Базилевич, О.Г. Савченко, М.М. Зарічний// Праці міжнародного геометричного центру. – 2013. – Т. 6. – №  2. – C.13– 21.
 2. Савченко О.Г. Розмиті К-ультраметричні простори / О.Г. Савченко// Працi мiжнародного геометричного центру. – 2013. –Т.6. – №3. – С.66-71.
 3. Лобода О.М. Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції / О.М. Лобода, О.В. Ларченко // Таврійський науковий вісник: – Науковий збірник:-Вип.83.- Херсон: Айлант, 2013. – С.299-303.
 4. Кириченко Н.В. Генезис наукових поглядів на сутність інновацій у діяльності аграрних підприємств / Н.В. Кириченко // Вісник Одеського національного університету.- Економіка: т.18, вип.3.– Одеса. – 2013. – С. 22–25.
 5. Savchenko A. Functionals, functors and ultrametric spaces / L. Bazylevych, A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. – №  1. – P. 16 – 23.
 6. Savchenko A. Hyperspacer and spaces of probability measures on R-trees / O.Lozinska, A.Savchenko, M.Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. – №  3. – P.48 – 57.
 7. Savchenko A. Pairs of compact convex sets: categorical properties / L.Bazylevych, A. Savchenko, M. Zarichnyi // Visnyk of the Lviv niversity, series mechanics and  athematics. – 2014. – V.79 – Р.169-176.
 8. Savchenko A. Correspondences of probability measures with restricted marginals/ A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. –  № 4. – P. 34 – 39.
 9. Кириченко Н. В. Сучасний стан впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н.В. Кириченко // Вісник Одеського національного університету. Економіка: т. 19, вип. 3/2. – Одеса. – 2014. – С. 87–92.
 10. Кириченко Н.В. Основні напрями використання агроінновацій та організаційно-економічний механізм державного стимулювання впровадження їх у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки: вип. 8. – Херсон. - 2014. – С. 88–91.
 11. Кириченко Н.В. Методика оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // Ефективна економіка. – 2014. - № 12. – Режим доступу журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 12. Kirichenko N. Methodology of efficiency determination of introduction the innovations in activity agrarian enterprises //British Journal of Science Education and Culture, №1.(5) (January - June). Volume IV. “London University Press”. London, 2014.– P. 427-432.
 13. Savchenko A. Open problems in the theory of  fuzzy metric spaces / A. Savchenko, M. Zarichnyi // Matematychni Studii. – 2015. – V.43. – №1. – P.110–112.
 14. Савченко О.Г. Функтори скінченного степеня у асимптотичних  атегоріях / М.М.Зарічний, М.М. Романський, О.Г.Савченко // Праці міжнародного геометричного центру. – 2015. – Т. 8. – № 1. – С.84–92.
 15. Savchenko A. On mim-space/ V.Brydun, A.Savchenko, M.Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2015. – V.8. –  № 2.– P.26 – 33.
 16.  Савченко О.Г. Псевдовнутрішність у гіперпросторі max-плюс компактів / Л.Є. Базилевич, О.Г. Савченко // Буковинський математичний журнал. – 2015. – Т. 3. –  №1. –  С. 36 – 48.
 17. Лобода О.М. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством / О. М. Лобода, Н. В. Кириченко // Науково теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». Вип. 3 (39) – Хмельницький, 2015. -  С. 130-134.
 18. Кириченко Н. В. Механізм активізації впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // «Агросвіт». – 2015. - № 2. – С. 55 – 62.
 19. Савченко О. Г. Функтори в категорії розмитих метричних просторів: огляд результатів /О.Г. Савченко // Вiсник Львiвського унiверситету, серiя механiко-математична. – 2015. – Вип. 80. – C.136–148.
 20. Savchenko A. Triples of infinite iterationa of hyperspaces of max-plus  compact convex sets /A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2016. – V.9.– №2(2016). – P. 24 – 31.
 21.   Кириченко Н.В. Лобода О.М. Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції /Н.В. Кириченко, О.М. Лобода// International Scientific - Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 240 p. – р. 200 – 203.

 

Нагороди кафедри

Савченко О.Г. – нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005р.); почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації (2009р.); нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2009р.); Почесною відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2010р.)

Кафедра прикладної математики та
 економічної кібернетики запрошує учнів 10-11 класів
 загальноосвітніх шкіл м. Херсона та Херсонської області в «Школу математики»

Метою навчання у «Школі математики» є підвищення рівня математичної компетентності, використання математичних методів в економічних дослідженнях, менеджменті та інших сферах виробничої та ринкової діяльності.

Поєднання розваг, відпочинку і занять, що проводять найкращі викладачі університету; дискусій, обговорення та майстер-класів від відомих коуч-тренерів, ділових ігр та тренінгів, а також різноманітних квестів та багато інших цікавих і пізнавальних заходів, що допоможе учасникам не тільки надбати необхідні знання з предмету, а ще й цікаво, весело та з користю провести канікули.