ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики

ауд. 317 корпусу ГМФ ДВНЗ "ХДАУ"
е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

Рік заснування кафедри - 1966р.

Призначення кафедри

здійснення науково-педагогічної діяльності, виконання наукових досліджень, викладання дисциплін нормативних та вибіркових курсів з напряму вища математика та економічна кібернетика, методичне забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Склад кафедри

Професор: Савченко О.Г.
Доценти: Лобода О.М., Степаненко Н.В.,
Димова Г.О., Ларченко О.В.
Старший викладач: Кавун Г.М.
Старший лаборант:  Біленко Ю.І.

 

 

 Склад викладачів та співробітників

кафедри прикладної математики та економічної кібернетики

Лобода Олена Миколаївна
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –82.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформатика»; «Інформатика (загальний курс)»; «Інформаційні системи та технології»; «Біометрія»; «Комп’ютерне моделювання»; «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0FJwAkYAAAAJ

Ідентифікатор автора ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9826-9443ORCID

 

Савченко Олександр Григорович –
доктор фізико-математичних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90.

Тематика НДР: «Геометрична топологія», «Теорія міри», «Нескінченновимірні многовиди», «Топологічні групи».

Викладає дисципліни: «Вища математика»; «Оптимізаційні методи і моделі»

е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатор автора Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33467826600

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=srZZnpQAAAAJ

Ідентифікатор автора ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4687-5542ORCID

 

Степаненко Наталія Володимирівна  –
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –57.

Тематика НДР: «Традиційні та комп’ютерні засоби навчання у системі комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів аграрного університету»

Викладає дисципліни: «Вища математика»

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6a-PKBAAAAAJ

Ідентифікатор автора ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6450-9012ORCID

 

Ларченко Оксана Валеріївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології в інженерних розрахунках»; «Комп’ютерна техніка і програмування»; «Теорія систем і системний аналіз»; «Інформаційні технології»

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NiUlY0oAAAAJ&hl=ru 

Ідентифікатор автора ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-7857-0802ORCID

Димова Ганна Олегівна
Кандидат технічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць  – 88.

Тематика НДР: «Дослідження стійкості великих систем».

Викладає дисципліни: «Big Data технології та інформаційний аналіз даних», «Web-дизайн», «Кіберсоціологія», «Економічна інформатика», «Інформаційні системи та технології».

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=uq0ySAMAAAAJ

Ідентифікатор автора ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5294-1756ORCID

Кавун Галина Михайлівна
старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36.

Тематика НДР: «Застосування теорії похибок у геодезії».

Викладає дисципліни: «Вища математика»; «Вища математика (за фаховим спрямуванням)»

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатор автора ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2912-4536ORCID

 

Біленко Юлія Іванівна
старший лаборант.
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

«Інформатика»; «Інформатика (загальний курс)»; «Інформаційні системи та технології»; «Біометрія»; «Комп’ютерне моделювання»; «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»; «Вища математика»; «Оптимізаційні методи і моделі»; «Інформаційні технології в інженерних розрахунках»; «Комп’ютерна техніка і програмування»; «Теорія систем і системний аналіз»; «Інформаційні технології»;«Вища математика (за фаховим спрямуванням)»; «Big Data технології та інформаційний аналіз даних»; «WEB дизайн»; «Кіберсоціологія»; «Економічна інформатика»

 

Історична довідка кафедри

Кафедра вищої математики була створена 1 вересня 1966 року і забезпечувала викладання курсу вищої математики на всіх факультетах. Наступне розширення факультетів сприяло розвитку кафедри. 

Введення обчислювальної техніки, програмування і моделювання сільськогосподарського виробництва та економіки в навчальному процесі аграрних вузів було здійснено в середині вісімдесятих років. На першому етапі викладання цих дисциплін велося кафедрами вищої математики, організації та економіки, а з грудня 1988 року кафедрою обчислювальної техніки та статистики. У травні 1992 року була створена кафедра економічної кібернетики (завідувачами кафедрою були: доцент  Капелюш Олександр Іванович 1992-1993 рр., доцент  Лєпа Євген Володимирович 1993-1998 рр., доктор технічних наук, професор Марасанов Володимир Васильович 1998-2010 рр.). З 2010 року кафедри вищої математики та економічної кібернетики були об’єднані.  На теперішній час кафедра має назву «Прикладної математики та економічної кібернетики». З 1994 по 2014 рр. кафедру очолював д.ф.-м.н., професор Савченко Олександр Григорович.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ДВНЗ "ХДАУ" і надають дорадчі послуги, а саме: Лобода О.М., Ларченко О.В., Степаненко Н.В.,– з питань інформаційних технологій в галузях АПК.

Основні наукові досягнення кафедри

Відповідно до плану науково – дослідної роботи колектив кафедри прикладної математики та економічної кібернетики працює над науковою ініціативною темою «Розробка та впровадження методів і моделей інформаційних технологій оптимізації управління аграрними підприємствами»   

В розрізі даної тематики основним науковим направленням є розробка нових інформаційних технологій прийняття оптимальних управлінських рішень на базі систем штучного інтелекту. В цьому напрямку розробляються експертні системи прогнозування попиту на сільськогосподарський продукт, експертні системи землекористування, алгоритми і моделі прийняття рішень на основі штучних нейроних мереж.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

 

Навчальні посібники, монографії:

1. Савченко О.Г. Оптимізаційні методи і моделі. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.  Херсон: Олді – плюс. 2014. 410с.

2. Савченко О.Г., Кавун Г.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: -  Херсон: Олді – плюс.  2017. 390 с.

3. Лобода О.М., Кириченко Н.В. Базові комунікаційні технології. Херсон: Стар. 2018. 236 с.

4. Лобода О.М., Кириченко Н.В., Грановська В.Г. Комп’ютерне моделювання в агросфері. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни: навч.посіб. Херсон: Стар, 2019. 265с.

Нагороди кафедри

Савченко О.Г. – нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005р.); почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації (2009р.); нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2009р.); Почесною відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2010р.)

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики


запрошує учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл м.Херсона та Херсонської області в «Школу математики»

Метою навчання у «Школі математики» є підвищення рівня математичної компетентності, використання математичних методів в економічних дослідженнях, менеджменті та інших сферах виробничої та ринкової діяльності.

Поєднання розваг, відпочинку і занять, що проводять найкращі викладачі університету; дискусій, обговорення та майстер-класів від відомих коуч-тренерів, ділових ігр та тренінгів, а також різноманітних квестів та багато інших цікавих і пізнавальних заходів, що допоможе учасникам не тільки надбати необхідні знання з предмету, а ще й цікаво, весело та з користю провести канікули.

запрошує учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл м.Херсона та Херсонської області в KS@U «Cyber school»

Учасники навчання розвиватимуть інтелект і розумові здібності під керівництвом досвідчених викладачів. Нові знання молоді слухачі отримають через близькі та цікаві галузі: робототехніка, програмування ігор, додатків і сайтів та створення анімацій. Формат навчання у школах передбачає програму захоплюючих лекцій і семінарів, тренінгів та виїзних практичних занять. 

Наукові статті:

1. Savchenko A., Kiosak V., Shevchenko T. Holomorphically projectivemappings of special Kähler manifolds American Institute of Physics Conference Proceedings. 2018. V. 2025. AIP Conference Proceedings  2025, 080004 (2018). P. 080004-1 – 080004-5/ (входить до міжнародної наукометричної бази Scopus) https://doi.org/10.1063/1.5064924.

2. Domaratskiy E.O., Bazaliy V.V., Domaratskiy O.O., Dobrovol’skiy A.V., Kyrychenko N.V. and Kozlova O.P. Influence of Mineral Nutrition and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower. Indian Journal of Ecology. 2018. Vol. 45, Issue 1.P. 126-129. (входить до міжнародної наукометричної бази Scopus)

3. Kiosak V., Lesechko O., Savchenko O. Mappings of spaces with affine connection. American Institute of Physics Conference Proceedings. 2018. Vol. P. 563–569.  (входить до міжнародної наукометричної бази Scopus)

4. SavchenkoA. Fuzzy metrization of the spaces of idempotent measures /V.Brydun, A. Savchenko, M. Zarichnyi European Journal of Mathematics. 2019. V. № P. 56. (входить до міжнародної наукометричної бази Scopus).

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5064924

5. Viktor Perederyi, Eugene Borchik, Oksana Ohnieva Information Technology of Control and Support for Functional Sustainability of Distributed Man-Machine Systems of Critical Application (2019) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making.Proceedings of the XV International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI'2019), Ukraine, May 21–25, 2019. Pages 461-477. (входить до міжнародної наукометричної бази Scopus).

6. Domaratskiy Ye., Berdnikova O., Bazaliy V., Shcherbakov V., Gamayunova V., Larchenko O., Domaratskiy A. and Boychuk I Dependence of Winter Wheat Yielding Capacity on Mineral Nutrition in Irrigation Conditions of Southern Steppe of Ukraine. Indian Journal of Ecology. 2019. Vol. 46, Issue 3.P. 594-598 (входить до міжнародної наукометричної бази Web of Sciens)

7. Лобода О.М. Моделювання аграрного сектору економіки України у вигляді магістралі зросту. Регіональна економіка та управління. 2018. №2(20). С.77-82. http://siee.zp.ua/images/journal/2018/2(20)2018.pdf

8. Лобода О.М., Димов В.С. Моделі та методи інформаційних технологій управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності.  Проблеми інформаційних технології. 2018. Вип.01(023), С.104-110.  http://visnyk.kntu.net.ua/index.php/pit/article/view/204

9. Кириченко Н.В., Лобода О.М., Ларченко О.В. Резерви підвищення ефективності впровадження інновацій аграрними підприємствами. Бізнес-навігатор: наук.-вироб.журнал. 2018. Вип.3-1(46), С.139-145. http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/46_1_2018/31.pdf

10. Лобода О.М. Моделі та методи інформаційних технологій, як інструмент підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств. Економіка та суспільство. Мукачево, 2019. Вип.20. С.1494- 1500. http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/99.pdf

11. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Ларченко О.В. Сучасний сортовий склад пшениці мякої озимої і параметри його екологічної стійкості за різних умов вирощування (огляд літератури). Таврійський науковий вісник. 2018. Вип.104 С. 9-16. http://www.ksau.kherson.ua/ksau/

12. Базалій В.В., Бойчук І.В., Домарацький Є.О., Лавриненко Ю.І., Ларченко О.В., Базалій Г.Г. Створення сортів пшениці різного типу розвитку адаптованих для різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції организмів. Київ. 2018. С. 319 – 325. http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/view/982

13. Ohnieva О., Vyshemyrska S., Larchenko O., Kavun H. The use of the fuzzy game model in manufacture planning at the agroenterprise /Проблеми інформаційних технологій. №02(024). ХНТУ. 2018. С. 101-113.

14. Степаненко Н.В. Використання математичних моделей для підвищення економічної ефективності прогнозування живої маси яєчних кросів. Бізнес – навігатор. 2018. Вип.6 (49). С 246 – 250. https://drive.google.com/file/d/1f7qi-xHyysuLnE5KbiQLax2usjTkKgtr/view?usp=sharinghttp://business-navigator.ks.ua/journals/2018/49_2018/54.pdf

15. Кавун Г.М. Впровадження методів економіко-математичного моделювання для оптимального управління аграрного підприємства. Бізнес – навігатор. 2019. Вип.2 (51). С.174 – 179. http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/51_2019/37.pdf.Ї

16. Степаненко Н.В. Методи та моделі підвищення рентабельності птахівництва. Бізнес – навігатор. 2019. Вип.2 (51). С. 179 – 184. http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/51_2019/38.pdf.

17. Степаненко Н.В. Порівняльна характеристика моделей росту та прогнозування живої маси птиці бройлерних кросів. Бізнес – навігатор. 2019. Вип. 3-2 (52), С.131 – 135.

18. Bazaliy V., Boichuk I.,Lavrynenko Yu., Bazaliy H.,Domaratskyi Ye., Larchenko O. Problems and productivity of winter wheat varieties selection with increased environmental stability. Збірник наукових праць. Фактори експериментальної еволюції організмів: Т.24, Київ. 2019. С.20-25.

19. Димова Г.О., Димов В.С. Генерування випадкових процесів динамічними системами. Прикладні питання математичного моделювання. Т. 1 № 2. Херсон, 2018. – С.55– 64.

20. Димова Г.О., Димов В.С. Проекційні методи дослідження обернених задач лінійних динамічних систем. Прикладні питання математичного моделювання. Том 2 № 1. Херсон, 2019. – С. 182 – 188.