ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра загальноекономічних дисциплін

ауд. 300а, 300, 301, 304 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування і економічного факультету

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1989 р.

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економії, статистики та економічного аналізу.
Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Самайчук С.І., Ковтун В.А., Рудік Н.М., Ковальов Д.В., Капліна А.І., Несін Ю.М.

Ст.викладачі: Виноградова Т.І., Дуга В.О.

Старший лаборант: Вощак Н. В.

 
Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічних дисциплін

 

Крикунова Вікторія Миколаївна –завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць –78.

Тематика НДР: «Державне регулювання економіки».

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Політична економія», «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Аграрні ринки та аграрна політика».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Самайчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 170.

Тематика НДР: «Обґрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства».

Викладає дисципліни: «Статистика», «Проектний аналіз», «Фінансовий аналіз».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковтун Валентина Андріївна – заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 212. 

Тематика НДР: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

Викладає дисципліни: «Статистика підприємств і організацій»,  «Аналіз господарської діяльності», «Організація і методика економічного аналізу», «Організація виробництва».

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 76.

Тематика НДР: «Інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств».

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Капліна Анастасія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – близько 90.

Тематика НДР: «Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств».

Викладає дисципліни:  «Організація і методика економічного аналізу».

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рудік Наталя Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук,  доцент.

 Кількість наукових і навчально-методичних праць – 155.

 Тематика НДР: «Динамічний та структурний аналіз сектору  підприємництва  України».

 Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Економічна теорія».

 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Несін Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 49.

Тематика НДР: «Аналіз англомовних підручників економічного й бізнес-спрямування».

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (французька)»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виноградова Тетяна Іванівна – старший викладач.

Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – більше 80 наукових публікацій, 7 навчально-методичних посібників.

Тематика НДР: «Соціально-психологічні чинники прийняття економічних рішень».

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання, психологія та педагогіка вищої школи», «Бізнес-етика».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Дуга Вікторія Олександрівна – старший викладач.

Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – 30.

Тематика НДР: «Розвиток агротуристичного підприємництва в Україні».

Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком територій».

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Навчальні дисципліни кафедри

«Політична економія»; «Економічна теорія»; «Історія економіки та економічної думки»; «Психологія»; «Бізнес-етика»; «Мікроекономіка»; «Макроекономіка»; «Статистика»; «Регіональна економіка»; «Національна економіка»; «Економіка праці і соціально-трудові відносини»; «Статистика підприємств та організацій»; «Сільськогосподарська кооперація»; «Організація і методика економічного аналізу»; «Державне регулювання економіки»; «Державні фінанси»; «Міжнародна економіка»; «Аналіз господарської діяльності»; «Організація бізнесу у рибництві»; «Макроекономічний аналіз»; «Проектний аналіз»; «Фінансовий аналіз»; «Аграрні ринки та аграрна політика»; «Аграрні ринки»; «Державне регулювання економіки та економічна політика»; «Психологія і педагогіка»; «Основи економічної теорії»; «Методика викладання, психологія та педагогіка у вищій школі»; «Педагогіка вищої школи»; «Друга іноземна мова (французька)»;  «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

 

Наукова тематика кафедри

Ініціативна тема: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

Номер державної реєстрації: 0116U008826 від 07.11.2016 р.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:
Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства;
Ковтун В.А. – з питань агрономії; обліку і аудиту;
Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;
Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій.

 

Матеріально-технічна
база кафедри

Філія кафедри:
1. Головне управління статистики у Херсонській області. Керівник філії – к.е.н. Мельничук Н.Г. 

 

Стажування на виробництві
та за кордоном

Крикунова В.М.

1. Стажування на виробництві: ПОСП «Свобода» Снігурівського району Миколаївської області (03.10-04.11.2016 р.)

2. Тренінг «Підготовка проектних пропозицій до програми Еразмус+ (напрям Жан Моне)» (8 годин) 8 жовтня 2016 р. Сертифікат CEASC Foundation 08.10.2016.

3. Стажування в Пан-Європейському Університеті «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» 12-17 грудня 2016 р., м. Братислава, Словаччина (48 годин аудиторної та позааудиторної роботи). Certificate of Internship Completion of Pan-European University № 18/12. Date 17.12.2016.

4. НУБіП України ННІ післядипломної освіти «НПП аграрних вищих навчальних закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі». Період стажування з 24.04. по 05.05.2017р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002916-17 від 05.05.2017 р.).

5. Стажування за Програмою обміну викладачами у сфері сільськогосподарської економіки і маркетингу, агробізнесу Міністерства сільського господарства США (Faculty Exchange Program USDA), в Університеті штату Огайо (The Ohio State University) 21 липня-13 грудня 2017 р.

6. Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (англійська). IELTS Test Report Form (Academic module). Certificate level – C1. #18UA001238KRYV001A 05.06.2018  


Самайчук С.І.

1. Національний  університет біоресурсів і природокористування України ,

ННІ післядипломної освіти 17.10.-28.10.2016 р. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Самостійна робота її організація та переваги дисципліни «Статистика»». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001488-16 (від 28.10.2016 р.).

Ковтун В.А.

1. New Canadian Horizons project. English language course 15th July -18th  October, 2017

2. Стажування СТОВ «Восход» Скадовський район Херсонської області

25 квітня – 25 травня 2018 р.

Несін Ю. М. Херсонський державний університет. Кафедра англійської мови та методики її навчання. Період стажування: з 12.02 по 12.03. 2018 р. (Сертифікат про підвищення кваліфікації № 91/12 наказ від 09.02. 2018 № 31-А).

Рудік Н.М.

1. Семінар «Інноваційні технології зрошення та удобрення», UHBDP,

м. Мелітополь. 26-27 вересня, 2016. Сертифікат.

2.Національний  університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти 17.10. – 28.10.2016 р. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Методичне обґрунтування організації дистанційного навчання студентів дисципліни «Макроекономіка»». Свідоцтво СС 00493706/001482-16 (від 28.10.2016 р.)

Ковальов Д.В.

1.НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 20.03. по 05.04.2019 р.

Тема: «Сучасні підходи до викладання дисциплін спеціальності 051 «Економіка» у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009276-19 від 05.04.2019 р. Реєстраційний номер 9276)

Виноградова Т.І.

1. НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 17.10. по 28.10.2016 р.

Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання у навчальному процесі при викладанні дисципліни » (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001403-16 від 28.10.2016 р.)

2. Міжрегіональна академія управління персоналом Херсонський інститут «Управління персоналом та економіка праці». Період стажування з 04.05.по 06.06.2016 р. Тема: «Інноваційна спрямованість управління навчальним процесом ВНЗ» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 000932 від 06.06.2016 р.)

3. НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 20.03. по 05.04.2019 р.

Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання у навчальному процесі при викладанні дисципліни  «Психологія трудових відносин» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009266-19 від 05.04.2019 р. Реєстраційний номер 9266)
 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра постійно проводить активну роботу по формуванню міжнародних зв’язків з країнами  ближнього і дальнього зарубіжжя. Так, викладачі кафедри брали участь у проекті «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», організатором якого була Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) м. Лодзь, Польща.

За сприяння кафедри укладено Меморандум про співпрацю ХДАУ із Університетом штату Огайо (The Ohio Sate University).

 


Міжнародні конференції:

1.  Krykunova V. Corporate social responsibility for small and medium-sized enterprises: European approach / V. Krykunova / Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня 2017 року. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2017. –  191 с. – С. 71-71. (0,24 д.а.)

2. Krykunova V. EU policy for small and medium-sized business / V. Krykunova / Матеріали V Міжнародної науково практичної конференції «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 07-09 листопада 2017, м. Дніпро). – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с. – С. 44-46. (0,14 д.а.).    

3. Крикунова В. М., Дудченко В.С. Бюджетування як управлінська технологія / В. М. Крикунова, В.С. Дудченко // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 52-55. (0,25 д.а.)

4. Крикунова В. М., Щетина В.П.  Сутність розвитку підприємства / В.М. Крикунова В.П., Щетина, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 163-166. (0,25 д.а.)

5. Крикунова В. М. Еволюція теорії конкуренції / В.Н. Крикунова // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 80-82. (0,18 д.а.)

6. Krykunova V. Government measures for advancing the organic sector: U.S. experience /V. Krykunova, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.93-96 (0,25 д.а.)

7. Krykunova V. Trends of Lifelong Learning and Continuing Education /V. Krykunova, //  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.77-79  (0,15 д.а.)

8. Виноградова Т.І. Підготовка викладача вищого навчального закладу до формування професійної мобільності студентів / Т.І. Виноградова, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.27-30  (0,23 д.а.)

9. Виноградова Т.І. Формування професійної мобільності майбутніх

економістів у процесі навчання в Херсонському державному

аграрному  університеті  /Т.І.Виноградова, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна)– Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.30-33  (0,21 д.а.)

10. Самайчук С.І. Економічна ефективність виробництва зернових культур в Херсонській області / С.І. Самайчук // «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції,  6-7 квітня   2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – С. 128-131. (0,25 д.а.)

11. Самайчук С.І. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств   Херсонської області /С.І. Самайчук // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 140-142  (0,2 д.а.)

12. Самайчук С.І. Підвищення ефективності виробництва олійних культур в Херсонській області / С.І.Самайчук, // Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні проблеми  розвитку  аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня  2018 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» С.189-192. (0,12 д.а.)

13. Самайчук С.І. Теоретичні основи формування та використання прибутку суб’єктів господарювання / С.І.Самайчук, // Міжнародна науково – практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації.», 24-25 травня  2018 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». (0,12 д.а.)

14. Самайчук С.І. Сучасний стан сільського господарства Херсонської області та перспективи його розвитку /. С.І.Самайчук, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.172-175  (0,19 д.а.)

15. Рудік Н.М. Особливості формування та використання трудового потенціалу /Н.В. Рудік // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектора України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». - С. 119-123. (0,25 д.а.).

16. Рудік Н.М., Рудік О.Л. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в умовах євроінтеграції України / Рудік Н.М., Рудік О.Л. // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – (0,2 д.а.)

17. Рудік Н.М. Оцінювання стану розвитку малих та середніх підприємств Херсонської області / Н.М Рудік //Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 5-6 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.182-185 (0,19 д.а.)

18. Рудік Н.М. Реалізація потенціалу підприємництва в стабілізації зайнятості населення /Н.М. Рудік, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації », 24-25 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.170-174 (0,19 д.а.)

19. Рудік Н.М. Особливості конкуренції на ринку освітніх послуг//Н.М. Рудік,// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна)– Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.169-171  (0,19 д.а.)

20. Ковальов Д.В. Оцінка економічної ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств Херсонської області / Д.В. Ковальов// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 66-68. (0,19 д.а.)

21. Ковальов Д.В. Вдосконалення внутрігосподарських виробничих відносин підприємств / Д.В.Ковальов // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.64-66   (0,2 д.а.)

22. Ковальов Д.В. Сучасний стан та основні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору Херсонської області /Д.В. Ковальов, // Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні проблеми  розвитку  аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня  2018 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» С.76-79. (0,25 д.а.)

23. Ковальов Д.В. Проблеми соціально-трудових відносин в економіці України / Д.В. Ковальов, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.69-70  (0,12 д.а.)

24. Ковтун В.А. Інвентаризація – найефективніший метод контролю виробництва продукції м’ясного скотарства / В.А. Ковтун // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору економіки України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 71-74. (0,18 д.а.)

25. Ковтун В.А. Причини низької інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України та напрями її поліпшення / В.А. Ковтун // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.  (0,2 д.а.)

26. Ковтун В.А. Особливості формування собівартості рибної продукції та її калькулювання / В.А. Ковтун, // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації» ». - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»  23 травня  2018 року. М. Херсон ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 81-84.(0,18 д.а.)

27.Несін Ю.М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку» / Ю.М. Несін, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.117-119  (0,15 д.а.) 

Практична підготовка студентів

Школа економіки

Студентський науковий гурток

Регіональна наукова студентська конференція

 

Нагороди та подяки викладачам
кафедри загальноекономічних дисциплін:

Крикунова Вікторія Миколаївна

Самайчук Світлана Іванівна

За вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу, плідну наукову та педагогічну діяльність у 1999 році Самайчук С.І. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Ковтун Валентина Андріївна має  відомчі подяки: 2000 р.- Подяка Херсонської обласної державної адміністрації; 2008 .- “Ветеран праці ”; 2009 - Почесна грамота Херсонської обласної ради, 2012 - Подяка голови

Херсонської обласної ради. 2013 - Почесна грамота  Департаменту освіти і науки ОДА, 2014 р. – Почесна грамота Херсонської обласної ради.

 

 Ковальов Дмитро Вікторович має державні та відомчі нагороди: 2008 р. - Почесна грамота МОН; 2009 р. - Почесна грамота Херсонської обласної ради.

 

Несін Юрій Миколайович

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри:

 Самайчук Світлана Іванівна


Виноградова Тетяна Іванівна

 

Несін Юрій Миколайович