ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра загальноекономічних дисциплін

ауд. 300а, 300, 301, 304 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування і економічного факультету

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1989 рік

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економії, статистики та економічного аналізу.
Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Самайчук С.І., Ковтун В.А., Рудік Н.М., Ковальов Д.В., Капліна А.І., Несін Ю.М.

Ст.викладачі: Виноградова Т.І.

Старший лаборант: Вощак Н. В.

 
Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічних дисциплін

 

Крикунова Вікторія Миколаївна –завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць –73.

Тематика НДР: «Державне регулювання економіки».

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Політична економія», «Фінансовий аналіз».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Самайчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 170.

Тематика НДР: «Обґрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства».

Викладає дисципліни: «Статистика», «Проектний аналіз», «Теорія систем і системний аналіз», «Системний аналіз».

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковтун Валентина Андріївна – заступник декана  економічного факультету з навчально-методичної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 212. 

Тематика НДР: «Методи визначення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості».

Викладає дисципліни: «Статистика підприємств і організацій», «Статистика аграрного ринку», «Аналіз господарської діяльності», «Організація і методика економічного аналізу».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 60.

Тематика НДР: «Сучасні підходи до формування інвестиційного портфеля».

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально- трудові відносини».

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Капліна Анастасія Іванівна –кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – близько 90.

Тематика НДР: «Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств».

Викладає дисципліни:  «Організація і методика економічного аналізу».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рудік Наталя Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 146.

Тематика НДР: «Систематизація чинників впливу на формування інвестиційної політики підприємства».

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Організація підприємницької діяльності», «Макроекономічний аналіз».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни кафедри

Політична економія; Історія економіки та економічної думки ;. Мікроекономіка; Макроекономіка; Статистика; Економіка праці і соціально-трудові відносини ; Статистика підприємств та організацій; Статистика аграрного ринку; Організація і методика економічного аналізу; Державне регулювання економіки; Організація підприємницької діяльності ;Міжнародна економіка; Аналіз господарської діяльності;Макроекономічний аналіз;. Системний аналіз; Проектний аналіз; Фінансовий аналіз; Економічна теорія; Основи економічної теорії

 

Історична довідка кафедри

Січень 1989 р. - створено кафедру статистики та обчислювальної техніки.
Травень 1992 р. - в зв’язку з поділом кафедри статистики і обчислювальної техніки, створена нова кафедра статистики та аналізу сільськогосподарського виробництва.
Січень 2002 р. - кафедру перейменовано на кафедру статистики і аналізу.
Серпень 2010 р. - відбулося укрупнення кафедри статистики і аналізу за рахунок відокремлення частини складу кафедри економіки і підприємництва. Назву кафедри змінено на кафедру економічної теорії та статистики
Вересень 2016 р. – назву кафедри змінено на кафедру економічної теорії та аналізу

Серпень 2018 р. - назву кафедри змінено на кафедру загальноекономічних дисциплін

 

Держбюджетні наукові теми кафедри

Ініціативна тема: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

 

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають дорадчі послуги, а саме:
Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства;
Ковтун В.А. – з питань агрономії; обліку і аудиту;
Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;
Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій.

 

   

Матеріально-технічна
база кафедри

Філія кафедри:
1. Головне управління статистики у Херсонській області. Керівник філії – к.е.н. Мельничук Н.Г. 

 

Нагороди кафедри

Самайчук С.І. – відмінник освіти України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

Крикунова В.М. – почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації;

Ковтун В.А. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, Подяка голови Херсонської обласної ради, Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»; 

Ковальов Д.В. – Почесна грамота Херсонської обласної ради, Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»;

Капліна А.І. – Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»;

Вощак Н.В. – Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ».

 
 

 

 

Стажування на виробництві
та за кордоном

Стажування на виробництві :

Крикунова В.М. – ПОСП «Свобода» Снігурівського району Миколаївської області, 2016 р.

Стажування за кордоном:

1. Крикунова В.М. – Пан-Європейський Університет «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті», грудень 2016 р., м. Братислава, Словаччина.

2. Крикунова В.М. – Стажування за Програмою Міністерства сільського господарства США (Faculty Exchange Program USDA), Університет штату Огайо (The Ohio State University), 20 липня-14 грудня 2017 р.


 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра постійно проводить активну роботу по формуванню міжнародних зв’язків з країнами  ближнього і дальнього зарубіжжя. Так, викладачі кафедри приймали участь у проекті «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», організатором якого була Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) м. Лодзь, Польща.

Міжнародні конференції:

Міжнародні конференції:

1. Крикунова В.М. Практичні аспекти інтернаціоналізації діяльності підприємства / В.М. Крикунова // «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2016 року – Ніжин: ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут», 2016. – С. 171-173.

2. Крикунова В.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку економіки України / В.М. Крикунова // «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»: матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції, 14-15 квітня 2016 року. – Дніпропетровськ: «Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара», 2016. – С. 20-23.

3. Крикунова В.М. Система індикаторів рівня інноваційного розвитку економіки / В.М. Крикунова // «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів»: матеріали VIII Міжнародної  науково-практичної  конференції, 20-21 квітня 2016 року. – Харків: «Харківський національний університет будівництва та архітектури», 2016. – С. 228-230.

4. Krykunova V. Corporate social responsibility for small and medium-sized enterprises: European approach / V. Krykunova / Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня 2017 року. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2017. –  191 с. – С. 71-71. (0,24 д.а.)

5. Krykunova V. EU policy for small and medium-sized business / V. Krykunova / Матеріали V Міжнародної науково практичної конференції «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 07-09 листопада 2017, м. Дніпро). – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с. – С. 44-46. (0,14 д.а.).    

6. Крикунова В. М., Дудченко В.С. Бюджетування як управлінська технологія / В. М. Крикунова, В.С. Дудченко // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 52-55. (0,25 д.а.)

7. Крикунова В. М., Щетина В.П.  Сутність розвитку підприємства / В.М. Крикунова В.П., Щетина, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 163-166. (0,25 д.а.)

8. Крикунова В. М. Еволюція теорії конкуренції / В.Н. Крикунова // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 80-82. (0,18 д.а.)

9. Самайчук С.І. Методи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / С.І. Самайчук // «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції, 14-15 квітня 2016 року. – Ніжин: ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут», 2016. –            С. 315-317.

10. Самайчук С.І. Механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств / С.І. Самайчук // «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та приробних ценозах»: матеріали  Міжнародної конференції, 10-11 червня  2016 року. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2016. – С. 263-264.

11. Самайчук С.І. Економічна ефективність виробництва зернових культур в Херсонській області / С.І. Самайчук // «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції,  6-7 квітня   2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – С. 128-131. (0,25 д.а.)

12. Самайчук С.І. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств   Херсонської області /С.І. Самайчук // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 140-142  (0,2 д.а.)

13. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Вплив мінерального живлення на продукційні процеси та споживання біогенних елементів посівами льону олійного в зоні сухого степу України // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства», Дубляни 18-19 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – С. 321-329.

14. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Вплив заходів вирощування на склад жирних кислот насіння льону олійного / О.Л. Рудік, Н.М. Рудік // Лікарські рослини: Традиції та перспективи  досліджень: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 -15 липня 2016 року) 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ : ТОВ «ДІА» 2016. – С. 127-131.

15. Рудік Н.М. Особливості формування та використання трудового потенціалу /Н.В. Рудік // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектора України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». - С. 119-123. (0,25 д.а.).

16. Рудік Н.М., Рудік О.Л. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в умовах євроінтеграції України / Рудік Н.М., Рудік О.Л. // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – (0,2 д.а.)

17. Ковальов Д.В. Оцінка економічної ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств Херсонської області / Д.В. Ковальов// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 66-68. (0,19 д.а.)

18. Ковальов Д.В. Вдосконалення внутрігосподарських виробничих відносин підприємств / Д.В.Ковальов // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.64-66   (0,2 д.а.)

19. Галат Л.М. Актуальні аспекти формування продовольчої безпеки України / Галат Л.М. // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – С.   (0,2 д.а.)

20. Ковтун В.А. Інвентаризація – найефективніший метод контролю виробництва продукції м’ясного скотарства / В.А. Ковтун // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору економіки України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 71-74. (0,18 д.а.)

21. Ковтун В.А. Причини низької інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України та напрями її поліпшення / В.А. Ковтун // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.  (0,2 д.а.)

22. Кононець Н.Г. Економічна ефективність вирощування сучасних сортів пшениці озимої  в умовах степу України / Н.Г. Кононець // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектора України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.74-78. (0,18 д.а.)
 

Практична підготовка студентів