ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Кафедра загальноекономічної підготовки

Кафедра загальноекономічної підготовки

Аудиторії 300а, 300, 301 корпусу АБ ХДАЕУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1989 р.

Призначення кафедри

Викладання загальноекономічних дисциплін  здобувачам вищої освіти економічних та неекономічних спеціальностей, формування основ економічного мислення, надання ґрунтовних знань  з економічної теорії, макроекономіки, національної та регіональної економіки,  управлінський та економічний аналіз, організації виробництва.

Основним завданням є формування компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, статистичного та аналітичного забезпечення діяльності підприємств.

Секція фізичного виховання акцентує увагу на розвитку фізичної активності здобувачів, на формуванні  свідомого підходу до здорового способу життя, активізації секційної роботи.

Склад кафедри

Доценти: Аверчева Н.О., Ковальов Д.В., Стрикаленко Є.А.
Старший викладач:
Шаповал С.І.
Старший лаборант:
Вощак Н.В.

 

 


Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічної підготовки

Ковальов Дмитро Вікторович - в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана економічного факультету з виховної роботи

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 76

Тематика НДР: «Оцінка ресурсного потенціалу як основа конкурентоспроможності аграрного виробництва на прикладі Причорноморського регіону»

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка», «Національна та регіональна економіка», «Ресурсний потенціал територій»

Профіль Google Scholar: Дмитро Ковальов

ORCID0000-0002-3672-7063

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Аверчева Наталія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 74

Тематика НДР: «Економічна оцінка сучасного стану та напрямів підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного сектору економіки в умовах ринку».

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Державне регулювання економіки», «Управлінський та економічний аналіз», «Організація виробництва», «Управління якістю»

Профіль Google Scholar: Наталія Аверчева

Ідентифікатор автора Scopus:  57201261561

ORCID: 0000-0003-4534-639

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Стрикаленко Євгеній Андрійович -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 207

Тематика науково-дослідної роботи: «Оптимізація рухової активності студентської молоді сучасними засобами».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання», «Історія фізичної культури та спорту», «Теорія та методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Педагогіка та педагогічна майстерність тренера», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Організація та методика проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів»

Профіль Google ScholarЄвгеній Стрикаленко

ORCID: 0000-0001-7686-8736

Ідентифікатор автора Scopus57205445874

Ідентифікатор автора WebofScienceAAM-7931-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шаповал Сергій Іванович - старший викладач

Кількість наукових та навчально – методичних праць:  - 59

Тематика науково-дослідної роботи: «Основи здорового способу життя здобувачів вищої освіти»

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання»,  «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя»,  «Основи  здорового способу життя».

Профіль Google Scholar: Шаповал Сергій

ORCID: 0000-0002-5922-686X

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Основні навчальні
дисципліни кафедри
«Історія економіки та економічної думки», «Економіка», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Ресурсний потенціал територій», «Національна та регіональна економіка»,  «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки», «Організація виробництва», «Управлінський та економічний аналіз», «Історія фізичної культури та спорту», «Теорія та методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Педагогіка та педагогічна майстерність тренера», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя», «Організація та методика проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів», «Фізичне виховання». 
Історична довідка кафедри

Кафедра загальноекономічної підготовки має більш як тридцятирічну історію. Започаткована у 1988 р., коли на основі кафедри бухгалтерського обліку та статистики було утворено дві кафедри: бухгалтерського обліку й статистики та обчислювальної техніки. Обов’язки завідувача кафедри статистики та обчислювальної техніки із 1988 до 1989 р. виконував к. е. н., доц. П.І. Дерев’яга.

З 1990 по 2016 р. кафедру очолювала к. е. н., доц. С.І. Самайчук, автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць. За вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу, плідну наукову та педагогічну діяльність у 1999 р. Самайчук С.І. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

З листопада 2016 р. по вересень 2019 р. посаду завідувача кафедри  економічної теорії та аналізу обіймала Крикунова В. М., автор 74 друкованих праць, з них 52 – наукових, 3 – у колективних монографіях, є співавтором навчального посібника.

З вересня 2019 р. і по грудень 2021 р. посаду завідувача кафедри загальноекономічної підготовки обіймала  к.е.н., доцент Аверчева Н.О.

Аверчева Н.О. є автором більше 70 наукових праць та публікацій у колективних монографіях. Сфера власних наукових інтересів стосується питань економічної ефективності та конкурентоспроможності суб’єктів аграрного сектору економіки. У 2016 р. успішно пройшла закордонне стажування в Пан-Європейському Університеті «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» 12–17 грудня 2016 р. м. Братислава, Словаччина. Брала участь у реалізації міжнародного проекту Еразмус+ «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)», в рамках якого пройшла міжнародний тренінг «Knowledge transfer and commercialization of university research» 12-18 April 2018 Bratislava, Slovakia.

За її керівництва підготовані і успішно захищені більше 50 дипломних робіт освітнього рівня бакалавр, магістр. Під керівництвом Аверчевої Н.О. здобувачі брали участь і посідали призові місця у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, проходили апробацію наукових досліджень на міжнародних, регіональних і міжвузівських конференціях. Наукова робота з учасниками Малої академії наук у 2019-2021 рр. приводила їх до перемоги у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт.

З грудня 2021 р. і по теперішній час посаду завідувача кафедри загальноекономічної підготовки обіймає к.с.-г.н., доцент Ковальов Д.В.

За історію існування кафедри змінювався зміст її роботи та назви: «Статистики та аналізу сільськогосподарського виробництва» (1992–2001), «Статистики та аналізу» (2002–2009), «Економічної теорії та статистики» (2010–2015), «Економічної теорії та аналізу» (2016), «Загальноекономічних дисциплін» (2018), «Загальноекономічної підготовки» (з 2019 р.).

У 1990-2010 рр. на кафедрі плідно працювали досвідчені викладачі: д-р. екон. наук., професор Г.Є. Жуйков; кандидати економічних наук, доценти С.І. Самайчук, Л.О. Абсава, Н.Г. Мельничук, Т.А. Стовба; канд. геогр. наук., доцент В.О. Тихомирова; канд. фіз.-мат. наук, доц. В.А. Крекнін; канд. с.-г. наук, доц. В.А. Ковтун; Заслужений економіст Української РСР М.Н. Вереітінов; старші викладачі Є.Н. Благодатна та А.Н. Шапіро; асистенти М.П. Красницька, І.Ю. Артамонова, І.О. Муравка.

У 2010 р. у зв’язку зі структурними змінами на факультеті відбулися зміни у напрямах діяльності, назві та кадровому складі кафедри. Кафедру поповнили викладачі: доценти – Н.М. Рудік, Д.В. Ковальов, Н.В. Сілецька, В.В. Крестьянінова (Берегова), Н.Д. Смолієнко, І.В. Хорунжий, асистенти – А.І. Гончарова (Капліна), Н.Г. Веремчук (Кононець), К.В. Сакун, В.О. Бойко, Н.М. Голович.

З 2020 р. науково-педагогічний персонал кафедри представлений: Н.О. Аверчева – в. о. завідувача кафедри, к. е. н., доцент; Д.В. Ковальов – к. с.-г. н., доцент, заступник декана з виховної роботи зі студентами;      Н.М. Рудік – к.с.-г. н., доцент; Є.А. Стрикаленко – к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент; В.М. Лишевська В. М. – к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент; Р.І. Андрєєва – к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент; Шалар О.Г. – к.п.н., доцент; С.І. Шаповал – старший викладач; Н.В. Вощак – старший лаборант. З 2019 р. викладачі кафедри фізичного виховання увійшли до складу кафедри загальноекономічної підготовки.

На сьогодні науково-педагогічний персонал кафедри представлений: Д.В. Ковальов – в. о. завідувача кафедри, к.с.-г. н., доцент, заступник декана з виховної роботи зі студентами; Н.О. Аверчева – к. е. н., доцент; Є.А. Стрикаленко – к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент;  С.І. Шаповал – старший викладач; Н.В. Вощак – старший лаборант.

Викладачі кафедри підвищують педагогічну майстерність і науковий потенціал відповідно до сучасних змін та вимог, проходять підвищення кваліфікації в провідних освітніх закладах і стажування у бізнес-структурах аграрного сектору Херсонської області.

Кафедра загальноекономічної підготовки здійснює підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського освітніх рівнів акредитації зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 075 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 017 «Фізична культура і спорт» та інших.

Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, інтерактивних, креативних методів здобування знань та навичок, що дозволяє в цілому підвищити ефективність навчання та забезпечити програмні результати навчання за спеціальностями і освітніми програмами.

Наукова робота викладачів кафедри інтегрована в систему наукової діяльності факультету та університету. Тематика наукової діяльності охоплює аналіз сучасного стану і прогнозування результатів функціонування економічних суб’єктів аграрного сектору економіки України, оцінювання інституційних, інноваційних та інвестиційних засад конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери, вивченню зарубіжного досвіду розвитку та державного регулювання підприємництва. Дослідження присвячені також різним аспектам ефективного функціонування маркетингових ланцюгів в агробізнесі, аналітичному забезпеченню діяльності підприємств. У 2018-2019 рр. цей напрям діяльності здійснюють відповідно до теми: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України». З 2020 р. зареєстрована ініціативна тема кафедри: «Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України».

За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували понад 350 наукових та навчально-методичних праць. До наукової діяльності долучаються здобувачі вищої освіти та учні старших класів, які під керівництвом викладачів виконують наукові дослідження в межах співпраці з Малою академією наук України.

На кафедрі працює науковий студентський гурток з економічної теорії, проводяться студентські науково-практичні конференції, олімпіади з економічної теорії, де здобувачі вищої освіти демонструють свої знання, а також набувають досвід дослідницького пошуку.

Секція фізичного виховання відповідає, за активізацію фізичної культури і спорту в університеті, участь спортивних команд у змаганнях національного та регіонального рівнів, проведення Спартакіади між факультетами, роботу спортивних секцій.

Основною метою фізичного виховання і студентського спорту є оздоровлення здобувачів вищої освіти та викладачів університету, оптимізація навчально-тренувального процесу, використання передових методів навчання та наукових досліджень. Концептуальними принципами, на яких ґрунтується робота з фізичного виховання і спорту є: реалізація державної політики в галузі фізичного виховання і спорту; інноваційний розвиток фізичного виховання, організація і проведення внутрішньої Спартакіади ХДАЕУ; участь у міських та обласних змаганнях.

Щорічно збірні команди ХДАЕУ беруть участь в обласних змаганнях серед ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації за програмою обласної Універсіади (обласних студентських спортивних ігор): волейбол, футзал, шахи, настільний теніс, крос. Заняття з фізичної культури і спорту сприяють розвитку здоров’я, правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань, забезпеченню загальної та професійної прикладної фізичної підготовленості.

Важливою складовою організаційної роботи кафедри є профорієнтаційна діяльність серед учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Херсона та Херсонської області. Під час зустрічі акцентується увага на діяльності навчально-методичного центру довузівської підготовки та міжнародної освіти, роботі приймальної комісії та консультаційного центру, метою якого є допомога у створенні електронних кабінетів та подачі електронних заяв. Такі зустрічі сприяють формуванню економічного світогляду учнів, розвитку лідерських здібностей, професійно орієнтують учнів, сприяють створенню позитивного іміджу спеціальностей, факультету та університету.

 Дорадча діяльність кафедри Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАЕУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:

Аверчева Н.О. – з питань економіки підприємства;

Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;

Основні наукові досягнення кафедри
 1. Участь у реалізації міжнародного проекту Еразмус+ «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)».
 2. Керівництво науковою роботою студента Антоненко А. Ю. «Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України» - переможець другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК». м. Камянець-Подільський, 2018-2019 н. р.
 3. Керівництво науковою роботою МАН, яка зайняла третє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт за темою «Економічна ефективність організації бізнесу для розведення австралійського раку» у 2018-2019 н. р. (учениця 9-А класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради Канавченко М. Ю.)
 4. Керівництво науковою роботою МАН, яка зайняла друге місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт за темою «Прихована реклама як засіб управління споживчою поведінкою населення». (учениця 10-А класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради Канавченко М. Ю.) у 2019-2020 н. р.
 5. Керівництво науковою роботою МАН, яка зайняла третє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт за темою «Економічна оцінка бізнес-проекту «Мигдалевий сад» (учениця 11 класу Ольгівського наукового ліцею-інтернату Херсонської обласної ради Хіоара Є.А.) у 2020-2021 н. р.
 6. Керівництво науковою роботою МАН, яка зайняла друге місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів членів МАН України у 2021-2022 навчальному році за темою «Гендерна оцінка рівня безробіття та зайнятості населення Херсонської області» (учениця 11 класу Ольгівського наукового ліцею-інтернату Херсонської обласної ради Павліченко Д.Ю.)
Нагороди кафедри

Аверчева Н.О. -Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку ХОДА

Ковальов Д.В. –Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Почесна грамота Голови обласної адміністрації.

Стрикаленко Є.А. - Грамота Верховної Ради України

Шаповал С.І. - Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Почесна грамота Херсонської обласної профспілкової організації працівників АПК. Почесна грамота Обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання та спорту.  

  

  

 

 

Свідоцтва та патенти

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

 1. № 76569 від 05.02. 2018 р. на навчально-методичний посібник «Практикум з психології фізичного виховання»
 2. 2. № 76568 від 05.02. 2018 р. на навчально-методичний посібник «Практикум з психології спорту»
 3. 3. № 76567 від 05.02. 2018 р. на навчально-методичний посібник «Практикум з педагогіки фізичного виховання»
 4. 4. № 76566 від 05.02. 2018 р. на навчально-методичний посібник «Практикум з педагогіки та педагогіки спорту»
 5. 5. № 77320 від 05.03. 2018 р. на збірку літературних творів наукового характеру «Збірка авторських навчальних програм для забезпечення навчального процесу студентів факультету фізичного виховання та спорту за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура) 017 Фізична культура і спорт для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»
Наукова тематика кафедри

Ініціативна тема: «Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України»

Номер державної реєстрації 0120U101471 від 04.03.2020 р.
Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра проводить роботу по формуванню міжнародних зв’язків з вищими навчальними закладами інших країн. Викладачі кафедри брали участь у реалізації міжнародного проекту «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)».

 

Практична підготовка студентів

 

Науковий гурток здобувачів вищої освіти

На кафедрі загальноекономічної підготовки працює науковий гурток «Економічна теорія». Членами наукового гуртка є здобувачі вищої освіти. Засідання гуртка проводяться згідно плану роботи наукового гуртка.

Здобувачі вищої освіти демонструють уміння аналітично мислити, узагальнювати результати, аргументувати висновки і пропозиції, проводити аналіз розвитку наукової думки, застосовувати набуті знання та вміння в практичній діяльності.

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри

Навчальні посібники

 1. Кольцова О.С., Стрикаленко Є.А., Маляренко І.В., Андрєєва Р.І., Шалар О.Г., Коваль В.Ю., Кільницький О.Ю. Практика в системі вищої освіти: [методичні рекомендації для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт] – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2019. –150 с.
 2. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Андрєєва Р.І., Жосан І.А., Кільницький О.Ю. Методологія виконання курсових робіт з фахових дисциплін зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт: [навчально-методичний посібник для здобувач сів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2019. –150 с.
 3. Лишевська В.М. Шаповал С.І., Петрушкевич І.І. Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна «Фізичне виховання»).«ОЛІД-ПЛЮС» Херсон.2020.207c. 12,08   друк. арк.  http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/4859
 4. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г. та ін. Збірка авторських навчальних програм для забезпечення навчального процесу студентів факультету фізичного виховання та спорту за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»: Навчально-методичний посібник − П.П. Вишемирський В.С., 2017. – 133 с.

Монографії

 1. Аверчева Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Херсонській області. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. – Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД», 439 с., С. 349-358.
 2. Аверчева Н.О. Розвиток ринку продукції садівництва в Україні. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки:колект. моногр. Херсон, 2018. – С. 272-286.
 3. Аверчева Н.О. Державна підтримка аграрного сектору економіки. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності:колект. моногр. Херсон, 2018. С. 148-160.
 4. Аверчева Н.О. Кооперація як основа ефективного розвитку дрібнотоварних господарств галузі. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія / за редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 125-143.
 5. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія / За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 76-89.
 6. Оlga Рetrova, Nataliya Avercheva Trends innovative development  of retail trade enterprises in Ukraine. Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2018. – 296 p. рр.216-226

 

 Статті у виданнях, що індексуються у Web of Science, Scopus

 1. Avercheva N., Boiko V., Boiko L. Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration. Economic Annals-XXI (Scopus). 2017. № 9-10. р. 37-42.
 2. Nataliia VASYLENKO, Oleksandr AVERCHEV, Sergiy LAVRENKO, Nataliia AVERCHEVА, Nataliia LAVRENKO Growth, development and productivity of Bromus inermis depending on the elements of growing technology in non-irradiated conditions. AgroLife:Scientific Journal (Web of science). 2020. Vol. 9, No. 2. pp. 359-369.
 3. Stanislav Prysiazhniuk, Dmytro Oleniev, Anzhela Tiazhyna, Mykola Popov, Oksana Hunchenko, Yuriy Parczevskyy, Oleksandr Pryimakov, Valentyna Lyshevska, Valeriy Krasnov, Erzy Ejder1 , Ihor Bloshchynskyi, Kostiantyn Prontenko Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties  Ali Reza Amani, PhD, Sport Science, Iran International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com VOL. 8 (3.1) 2019.р.р.283-292.    http://ijaep.com/Journal/vol.8.3.1.pdf 
 4. Mykola Halaidiuk, Borys Maksymchuk, Oksana Khurtenko, Ivan Zuma, Zoryana Korytko, Rehina Andrieieva, Yevhenii Strykalenko, Ihor Zhosan, Yaroslav Syvokhop, Olena Shkola, Olena Fomenko, Iryna Maksymchuk Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavorable conditions /  Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), 2284-2291. (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)
 5. Yevhenii Strykalenko, Oleh Shalar, Viktor Huzar Andrieieva, Ihor Zhosan, Serhiy Bazylyev Influence of the maximum force indicators on the efficiency of the passing the distance in academic rowing /  Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.19(3), Art 218, pp 1507-1512, 2019 online ISSN:  2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L=2247-8051 JPES (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)
 6. Oleh Shalar, Viktor Huzar, Yevhenii Strykalenko, Serhiy Yuskiv, Yladislav Homenko, Alina Novokshanova Psycho-pedagogical aspects of interaction between personality traits and physical qualities of the young gymnasts of the variety and circus studio /Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.19(Supplement issue 6), Art 344, pp 2283-2288, 2019 online ISSN:  2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L=2247-8051 JPES (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)
 7. Yevhenii Strykalenko, Oleh Shalar, Viktor Huzar, Serhii Yuskiv, Hanna Silvestrova, Nina Holenco The correlation between intelligence and competitive activities of elite female handball players / Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.20(1), Art 8, pp 63-70, 2020 online ISSN:  2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L=2247-8051 JPES (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)
 8. Yevhenii Strykalenko, Oleh Shalar, Viktor Huzar, Serhii Voloshynov, Vladislav Homenko, Serhiy Bazylyev Efficient passage of competitive distances in academic rowing by taking into account the maximum strength indicators / Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.20 (6), Art 474, pp. 3512 - 3520, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 DOI:10.7752/jpes.2020.06474 (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)
 9. Strykalenko,Y., Huzar, V., Shalar, O., Voloshynov, S., Homenko, V., & Svirida, V. (2021). Physical fitness assessment of young football players using an integrated approach. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 21 (1), 360-366. http: //dx.doi.org/10.7752 /jpes.2021.01034 (фахове видання, що входить до НБД SCOPUS)

Статті у фахових виданнях України

 1. Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. Виноградарсько-виноробна галузь України – конкурентоспроможний напрям агробізнесу. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 61-70.
 2. Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку. Агросвіт. 2019. № 22. С. 19-30
 3. Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону. Економіка АПК. 2019. № 6 С.15-25.
 4. Аверчев О.В., Аверчева Н.О. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах. Економіка і держава. 2020. №5. С. 15-22.
 5. Аверчева Н.О. Сучасні аспекти розвитку ринку харчових яєць. Агросвіт. 2020. № 10. С. 87-98.
 6. Аверчева Н.О.,Дяченко Н.С. Напрями ефективного формування техніко-технологічної бази фермерських господарств. Агросвіт. 2020. № 23. С. 26-35
 7. Аверчев О.В., Аверчева Н.О. Напрями підвищення ефективності   використання земельних ресурсів у фермерських господарствах. Економіка і держава. 2020. №5. С. 15-22.
 8. Аверчева Н.О. Економічний аналіз рентабельності молока. Агросвіт. 2021. №7-8. С. 109-120.
 9. Аверчева Н.О. Організаційні аспекти формування кормової бази тваринництва. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 55-63.
 10. Ковальов Д.В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування. Агросвіт. 2019. № 7. С.37-42.0,5 д.а.
 11. Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі. Агросвіт. 2019.-№ 9 -С.39 – 45. 0.5 д.а.
 12. Самайчук С.І., Ковальов Д.В. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні. Агросвіт. 2018. - №8. – С. 11-16. 0,4/0,2 д.а.
 13. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно – інвестиційних засадах. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2018. №2(45). 0,5/0,25д.а.
 14. Ковальов Д.В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні Науково – практичний журнал «Агросвіт». – 2019. - № 13 – 14 -С.17-22.
 15. Ковальов Д.В. Соціально-економічна складова та напрямки відродження галузі вівчарства у Херсонської області  // Науково-практичний журнал «Агросвіт».  – 2019. - № 23 - С. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.42
 16. Ковальов Д.В. Оцінка доходів та витрат населення херсонської області// Електронний журнал « Ефективна економіка». 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.60
 17. Ковальов Д.В. Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій Причорноморського регіону // Електронний журнал « Ефективна економіка». 2020. № 5.
 18. Ковальов Д.В. Стан ринку праці: загрози регіонального розвитку// Таврійський науковий вісник Херсонського державного аграрного університету. Серія: Економіка. 2020. Вип.1. С. 162-169.
 19. Ковальов Д.В. Формування ринку праці Херсонської області: тенденції та перспективи // Таврійський науковий вісник Херсонського державного аграрного університету. Серія: Економіка. 2020. Вип.2. С. 159-168.
 20. Ковальов Д. В. Оцінка сучасного стану туристично - рекреаційного потенціалу херсонської області. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8792 (дата звернення: 10.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.87
 21. Ковальов Д. В. Історія сільськогосподарської кооперації в Україні: використання досвіду у сучасному контексті. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8894 (дата звернення: 10.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.84 
 22. Ковальов Д. В., Черемісін О. В. Роль міського самоврядування півдня України в розвитку торгівлі в другій половині XIX — початку XX ст. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 26–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.26 
 23. Лишевська В.М. Шаповал С.І. Дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Київ – 2016. Випуск 4 (74) 16 С. 64 - 66.
 24. Лишевська В.М., Шаповал С.І. Дерматоглифический анализ пальцев рук человека. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Київ – 2017. Випуск 3 (84) 17С.46-52.
 25. Лышевская В.М., Шаповал С.И. Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) м. Луцьк – 2017.  №4(40).С.53 – 59.
 26. Лишевська В.М., Шаповал С.І. Координаційні здібності студенток спеціальних медичних груп. Науковий журнал. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № . C. C.121 -123.
 27. Лишевська В.М., Шаповал С.І. Особливості стресостійкості підліткового віку. Virtus: Scientific Journal.Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2021. №  51.  C. 29-30.
 28. Лишевська В.М., Шаповал С.І.  Координационные способности человека Науковий журнал. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 34. C.109 – 111.
 29. Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Гузар В.М., Куруч А.О. Характерологічні особливості суддів з гандболу [Текст] / Спортивні ігри №4 (14). Научный журнал. – Харьков: ХГАФК, 2019. – С. 141-154. (фахове видання категорії Б)
 30. Євгеній Стрикаленко, Олег Шалар, Реґіна Андрєєва, Ігор Жосан, Вікторія Коваль, Оксана Швець. Вплив занять CYCLE на  фізичний стан жінок молодого віку [Текст] / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. - № 4(48). – С. 68-73. (фахове видання категорії Б)
 31. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.Н. Використання інтегральних вправ у фізичній підготовці спортсменів-айкідістів [Текст]. Здоров’я, спорт, реабілітація. Науковий журнал з проблем фізичного виховання, спорту, реабілітації та рекреації. – Харків, №1, 2019. – С. 126-131. (фахове видання, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.)
 32. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гудович В.Ю., Федін Ю.М. Вплив вправ прикладної аеробіки і вправ з йоги на показники фізичної підготовленості баскетболісток жіночої команди БК «Таврійська зірка» [Текст]. Спортивні ігри №3 (13). Научный журнал. – Харьков: ХГАФК, 2019. – С. 49-55.(фахове видання категорії Б)
 33. Стрикаленко Є.А., Гузар В.М., Шалар О.Г. Вплив інтегральних вправ на фізичну підготовленість спортсменів, що займаються айкідо[Текст]. Единоборства №3 (13). Научный журнал. – Харьков: ХГАФК, 2019. – С. 65-73. (фахове видання категорії Б)
 34. Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Гузар В.М. Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту  [Текст]. Спортивні ігри №3 (13). Научный журнал. – Харьков: ХГАФК, 2019. – С. 64-73. (фахове видання категорії Б)
 35. Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Гузар В.Н. Властивості особистості юних гандболісток та їх вплив на ефективність змагальної діяльності [Текст]. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка «Серія: Педагогічні науки». Вип. 3 (159). Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів: НУЧК, 2019. – С. 146-152. DOI: 10.5281/zenodo.3476889 (фахове видання, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)
 36. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М. Використання інтегральних вправ у фізичній підготовці спортсменів-айкідістів. Здоров’я, спорт, реабілітація. – Харків №1, 2019. – С. 126 – 131. (фахове видання)
 37. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М. Ефективність методики розвитку спеціальної витривалості юних гандболісток [Текст]. Спортивні ігри №4 (18), 116. Електронний науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2020. – С. 84-94. doi: 10.15391/si.2020-4.08 (фахове видання категорії Б)
 38. Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Гузар В.М. Ментальне тренування в психологічній підготовці стрільців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 56. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /За ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 6 (126) 20. – С. 110-114 DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.6(126).24  (фахове видання категорії Б)
 39. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Андрєєва Р.І., Жосан І.А. Особливості техніко-тактичних дій  волейболісток різного ігрового амплуа ВК «Murov». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /За ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 4 (124) 20. – С. 86-93 DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).17 (фахове видання категорії Б)
 40. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М., Бойченко А.В. Ефективність експериментальної програми швидкісно-силової підготовки футболістів 13-14 років із використанням блоків спеціально підібраних вправ [Текст]. Спортивні ігри №3 (17), 125 // Електронний науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2020. – С. 91-102. doi: 10.15391/si.2020-3.09 (фахове видання категорії Б)
 41. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М. Ефективність побудови тренувального процесу футзалістів ФК «Продексім» в підготовчому періоді [Текст]. Спортивні ігри №1 (15) // Научный журнал. – Харьков: ХГАФК, 2020. – С. 44-57. (фахове видання категорії Б)
 42. Оксана Швець, Регіна Андрєєва, Євгеній Стрикаленко, Олег Шалар, Ігор Жосан, Вікторія Коваль. Особливості методики підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців першої вікової групи [Текст]. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 8 (27). Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2019. – С. 98-106. (фахове видання)
 43. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М. Ефективність методики розвитку спеціальної витривалості юних гандболісток [Текст]. Спортивні ігри №4 (18), 116 // Електронний науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2020. – С. 84-94. doi: 10.15391/si.2020-4.08 (фахове видання категорії Б)
 44. Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Гузар В.М. Ментальне тренування в психологічній підготовці стрільців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /За ред. О.В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 6 (126) 20. – С. 110-114 DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.6(126).24  (фахове видання категорії Б)
 45. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М., Хоменко В.В. Особливості змагальної діяльності гандболісток команди вищої ліги ХДУ-Дніпрянка [Текст]. Спортивні ігри №1 (19), 100 // Науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2021. – С. 52-64. (фахове видання категорії Б)
 46. Хоменко В.В., Гузар В.М., Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г. Порівняльний аналіз забитих голів на чемпіонаті світу з футболу 2014 та 2018 років [Текст]. Спортивні ігри №2 (20) // Науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2021. – С. 121-133. (фахове видання категорії Б)
 47. Шаповал С.І. Самостійна робота студентів з фізичного виховання
 48. Шаповал С.І. Формування знань з теорії і методики спортивної підготовки (історичний аспект) Науковий журнал  - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 40. C. 139 – 142.
 49. Шаповал  С.І. Легка атлетика (спортивна орієнтація) Науковий журнал - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 42. C. 107 – 111.
 50. Шаповал С.І. Формування культури здоров'я підлітків. Науковий журнал.Virtus: Scientific Journal.Editor-in-Chief M.A. Zhurba .2021. № 50.  C. 141-142.
 51. Шаповал С.І. Розвиток фізичної культури у стародавній Греції (вплив видатних особистостей) Науковий журнал. Virtus: Scientific Journal.Editor-in-Chief M.A. Zhurba .2021. № 51.  C. 84-85.

Фізична підготовка здобувачів вищої освіти

Майстри спорту України

Панич Євген 

МС України з боротьби самбо

призер Європи, 
неодноразовий чемпіон України

Угрін Олександр

МС України з пауерліфтінгу

чемпіон України

Спанчек Іван

МС України з боротьби самбо

чемпіон України

 

Матюшенко Євгеній

МС України з веслування на байдарках і каное

чемпіон України
Скороход Дарина МС України з шашок призерка чемпіонату України серед юніорок класична гра
Резуненко Яна МС України  з пляжного гандболу та кандидат в майстри спорту з гандболу дворазова чемпіонка України, учасниця міжнародних турнірів
Пазич Ростислав МС України  з боксу чемпіон України, неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних змагань
Пазич Радіслав МС України з боксу неодноразовий чемпіон України, учасник чемпіонатів Європи, неодноразовий чемпіон міжнародних змагань
Мерилко Микола МС з боротьби самбо чемпіон України
Чепа Ксенія

МС України з хортингу

(змішані бої)
призерка чемпіонату України
Аскаров Лачин

МС з вільної боротьби

 
Кутафін Михайло

КМС України з рукопашного бою

чемпіон Всеукраїнського турніру з «Поліцейського хортингу»
Кузьміна Дарина

КМС України з гандболу

чемпіонка України, неодноразова учасниця чемпіонатів України з пляжного гандболу
Павлюк Евгенія КМС України з вільної боротьби призерка чемпіонатів України
Черніченко Олександра КМС України з веслування на байдарках і каное

призерка  чемпіонату України (м. Дніпро 2016 р.) неодноразова чемпіонка обласних змагань

Войтюк Олександр КМС України з волейболу

учасник чемпіонату України

(І ліга)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завоювання збірними командами ХДАЕУ призових місць на спортивних змаганнях

Міжнародні змагання

Панич Євген

МС України з боротьби самбо

срібний призер чемпіонату Європи з самбо, Кіпр 2021 р.

 

 

 

Всеукраїнські змагання

Панич Євген

МС України з боротьби самбо

Кубок України серед юніорів

с. Короліно-Бугаз Одеська область

26-29.08.21р. 2 місце

Панич Євген

МС,  боротьба самбо

Кубок України серед чоловіків

с. Короліно-Бугаз Одеська область

29-31.08.21р. 2 місце

Панич Євген

МС,  боротьба самбо

чемпіонат України з дзюдо

м. Дніпро 29-31.08.21р. 5 місце

 

Панич Євген

МС,  боротьба самбо

чемпіонат України

м. Харків  04-07. 02.2021р. 1 місце
Спанчек Іван МС, боротьба самбо чемпіонат України
м. Харків  04-07.02.2021р. 7 місце
Спанчек Іван МС, боротьба самбо чемпіонат України з пляжного самбо серед чоловіків с. Затока Одеська обл. 4-6 червня 2021р. 3 місце
Скороход Дарина МС, шашки

чемпіонат України серед юніорок блискавична гра

м. Херсон 06.03 2021р. 3 місце
Матюшенко Євген МС, веслування на байдарках і каное

чемпіонат України з веслування на байдарках і каное К-2 1000 м

м. Дніпро 10 -13 квітня 2021р. 4 місце

Матюшенко Євген МС, веслування на байдарках і каное

чемпіонат України з веслування на байдарках і каное одиночка  5000 м

м. Дніпро 10 -13 квітня 2021р. 4 місце

Матюшенко Євген МС, веслування на байдарках і каное  

чемпіонат України з веслування на байдарках і каное дистанція 1000 м

м. Дніпро 10 -13 квітня 2021р. 6 місце 
Матюшенко Євген МС, веслування на байдарках і каное чемпіонат України з веслування на байдарках і каное одиночка 500 м 
м. Дніпро 10 -13 квітня 2021р. 8 місце
Кутафін Михайло КМС, рукопашний бій

Кубок України з рукопашного бою

м. Херсон 15.05.2021р. 2 місце
 Новаківський Микола  МС, веслування академічне чемпіонат України

з веслування академічного

м. Дніпро 08-12.06.20121 р. 5 місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обласні змагання

Кутафін Михайло

КМС, рукопашний бій

Кубок Херсонської області  пам’яті бійців батальйону «Херсон» УМВС U-18

м. Херсон 18 лютого 2021р. 1 місце

Кутафін Михайло

КМС, рукопашний бій

відкритий турнір Херсонської області з рукопашного бою

м. Херсон 20 лютого 2021р. 1 місце

Кутафін Михайло

КМС, рукопашний бій

відкритий турнір Херсонської області з поліцейського хортингу

м. Херсон 13 березня 2021р. 1 місце

 

Кутафін Михайло

КМС, рукопашний бій

Кубок Херсонської області з рукопашного бою

м. Херсон 10 квітня 2021 р. 1 місце

Ковтун Дар'я

Черемис Оксана

 шахи змагання з шахів серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади
м. Херсон 25.02.2021р. 4 місце
Лазарєв Гліб

Остапюк Кирило
 шахи змагання з шахів серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади
м. Херсон 25.02.2021р. 6 місце

Шеремет Сергій

Тетеря Олександр

Овчаров Артем
настільний теніс (юнаки)

змагання з настільного тенісу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 18 березня 2021р. 1 місце

Піскунова Надія

Колесник Каріна

Стеценко Ірина
настільний теніс (дівчата)

змагання з настільного тенісу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 18 березня 2021р. 3 місце

Матюшенко Євген

веслування на байдарках і каное

чемпіонат Херсонської області з веслування на байдарках і каное дистанція 1000м.

м Херсон 20 березня 2021 р. 1 місце

Матюшенко Євген веслування на байдарках і каное

чемпіонат Херсонської області з веслування на байдарках і каное дистанція 500м

м. Херсон 20 березня 2021 р. 2 місце
Матюшенко Євген веслування на байдарках і каное

чемпіонат Херсонської області з веслування на байдарках і каное дистанція 200 м.

м Херсон 20 березня 2021 р. 3 місце

Солоп Костянтин

Видавський Олексій

Безручко Назар

Ільчішен Артур

Тяпкін Микола

Вітковський Євгеній

Войтюк Олександр

Федосєєв Ілля

Хмелєвой Роман

Поплавський Владислав

Пивницький Денис

Ільчішен Артур

Войтюк Олександр
 волейбол (юнаки)  

змагання з волейболу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 30.03-01.04.2021р. 1 місце

Федько Валерія

Стеценко Ірина

Махлай Анастасія

Поруб Вікторія

Анастюк Анна

Стельмах Тетяна

Дмитрук Єлизавета

Хорошко Анна

Назарчук Діана 

Олейник Яна

Павлюк Євгенія

 волейбол (дівчата)  

змагання з волейболу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 30.03-31.03.2021р. 2 місце

Анастюк Анна

Федько Валерія

волейбол пляжний (дівчата)  

змагання з пляжного волейболу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 20 травня 2021року 2 місце

Божок Владислав

Гавришків Максим

Глазов Кирил

Гриньов Дмитро

Додчук Максим

Забара Павло

Завірюхін Микита

Колегін Владислав

Крисенко Віталій

Кукуруза Іван

Мисник Артем

 фут зал  

змагання з фут залу серед закладів вищої освіти за програмою ХVІ обласної Універсіади

м. Херсон 25-26 травня 2021 р.

2 місце