ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра загальноекономічної підготовки

ауд. 300а, 300, 301, 304 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування і економічного факультету

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1989 р.

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економії, статистики та економічного аналізу.
Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Самайчук С.І., Ковтун В.А., Рудік Н.М., Ковальов Д.В., Капліна А.І., Несін Ю.М.

Ст.викладачі: Виноградова Т.І., Дуга В.О.

Старший лаборант: Вощак Н. В.

 
Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічних дисциплін

 

Крикунова Вікторія Миколаївна –завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць –78.

Тематика НДР: «Державне регулювання економіки».

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Політична економія», «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Аграрні ринки та аграрна політика».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Самайчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 170.

Тематика НДР: «Обґрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства».

Викладає дисципліни: «Статистика», «Проектний аналіз», «Фінансовий аналіз».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковтун Валентина Андріївна – заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 212. 

Тематика НДР: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

Викладає дисципліни: «Статистика підприємств і організацій»,  «Аналіз господарської діяльності», «Організація і методика економічного аналізу», «Організація виробництва».

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 76.

Тематика НДР: «Інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств».

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Капліна Анастасія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – близько 90.

Тематика НДР: «Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств».

Викладає дисципліни:  «Організація і методика економічного аналізу».

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рудік Наталя Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук,  доцент.

 Кількість наукових і навчально-методичних праць – 155.

 Тематика НДР: «Динамічний та структурний аналіз сектору  підприємництва  України».

 Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Економічна теорія».

 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Несін Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 49.

Тематика НДР: «Аналіз англомовних підручників економічного й бізнес-спрямування».

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (французька)»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виноградова Тетяна Іванівна – старший викладач.

Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – більше 80 наукових публікацій, 7 навчально-методичних посібників.

Тематика НДР: «Соціально-психологічні чинники прийняття економічних рішень».

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання, психологія та педагогіка вищої школи», «Бізнес-етика».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Дуга Вікторія Олександрівна – старший викладач.

Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – 30.

Тематика НДР: «Розвиток агротуристичного підприємництва в Україні».

Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком територій».

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Навчальні дисципліни кафедри

«Політична економія»; «Економічна теорія»; «Історія економіки та економічної думки»; «Психологія»; «Бізнес-етика»; «Мікроекономіка»; «Макроекономіка»; «Статистика»; «Регіональна економіка»; «Національна економіка»; «Економіка праці і соціально-трудові відносини»; «Статистика підприємств та організацій»; «Сільськогосподарська кооперація»; «Організація і методика економічного аналізу»; «Державне регулювання економіки»; «Державні фінанси»; «Міжнародна економіка»; «Аналіз господарської діяльності»; «Організація бізнесу у рибництві»; «Макроекономічний аналіз»; «Проектний аналіз»; «Фінансовий аналіз»; «Аграрні ринки та аграрна політика»; «Аграрні ринки»; «Державне регулювання економіки та економічна політика»; «Психологія і педагогіка»; «Основи економічної теорії»; «Методика викладання, психологія та педагогіка у вищій школі»; «Педагогіка вищої школи»; «Друга іноземна мова (французька)»;  «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

 

Наукова тематика кафедри

Ініціативна тема: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

Номер державної реєстрації: 0116U008826 від 07.11.2016 р.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:
Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства;
Ковтун В.А. – з питань агрономії; обліку і аудиту;
Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;
Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій.

 

Матеріально-технічна
база кафедри

Філія кафедри:
1. Головне управління статистики у Херсонській області. Керівник філії – к.е.н. Мельничук Н.Г. 

 

Стажування на виробництві
та за кордоном

Крикунова В.М.

1. Стажування на виробництві: ПОСП «Свобода» Снігурівського району Миколаївської області (03.10-04.11.2016 р.)

2. Тренінг «Підготовка проектних пропозицій до програми Еразмус+ (напрям Жан Моне)» (8 годин) 8 жовтня 2016 р. Сертифікат CEASC Foundation 08.10.2016.

3. Стажування в Пан-Європейському Університеті «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» 12-17 грудня 2016 р., м. Братислава, Словаччина (48 годин аудиторної та позааудиторної роботи). Certificate of Internship Completion of Pan-European University № 18/12. Date 17.12.2016.

4. НУБіП України ННІ післядипломної освіти «НПП аграрних вищих навчальних закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі». Період стажування з 24.04. по 05.05.2017р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002916-17 від 05.05.2017 р.).

5. Стажування за Програмою обміну викладачами у сфері сільськогосподарської економіки і маркетингу, агробізнесу Міністерства сільського господарства США (Faculty Exchange Program USDA), в Університеті штату Огайо (The Ohio State University) 21 липня-13 грудня 2017 р.

6. Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (англійська). IELTS Test Report Form (Academic module). Certificate level – C1. #18UA001238KRYV001A 05.06.2018  


Самайчук С.І.

1. Національний  університет біоресурсів і природокористування України ,

ННІ післядипломної освіти 17.10.-28.10.2016 р. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Самостійна робота її організація та переваги дисципліни «Статистика»». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001488-16 (від 28.10.2016 р.).

Ковтун В.А.

1. New Canadian Horizons project. English language course 15th July -18th  October, 2017

2. Стажування СТОВ «Восход» Скадовський район Херсонської області

25 квітня – 25 травня 2018 р.

Несін Ю. М. Херсонський державний університет. Кафедра англійської мови та методики її навчання. Період стажування: з 12.02 по 12.03. 2018 р. (Сертифікат про підвищення кваліфікації № 91/12 наказ від 09.02. 2018 № 31-А).

Рудік Н.М.

1. Семінар «Інноваційні технології зрошення та удобрення», UHBDP,

м. Мелітополь. 26-27 вересня, 2016. Сертифікат.

2.Національний  університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти 17.10. – 28.10.2016 р. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Методичне обґрунтування організації дистанційного навчання студентів дисципліни «Макроекономіка»». Свідоцтво СС 00493706/001482-16 (від 28.10.2016 р.)

Ковальов Д.В.

1.НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 20.03. по 05.04.2019 р.

Тема: «Сучасні підходи до викладання дисциплін спеціальності 051 «Економіка» у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009276-19 від 05.04.2019 р. Реєстраційний номер 9276)

Виноградова Т.І.

1. НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 17.10. по 28.10.2016 р.

Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання у навчальному процесі при викладанні дисципліни » (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001403-16 від 28.10.2016 р.)

2. Міжрегіональна академія управління персоналом Херсонський інститут «Управління персоналом та економіка праці». Період стажування з 04.05.по 06.06.2016 р. Тема: «Інноваційна спрямованість управління навчальним процесом ВНЗ» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 000932 від 06.06.2016 р.)

3. НУБіП України ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Період стажування з 20.03. по 05.04.2019 р.

Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання у навчальному процесі при викладанні дисципліни  «Психологія трудових відносин» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009266-19 від 05.04.2019 р. Реєстраційний номер 9266)
 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра постійно проводить активну роботу по формуванню міжнародних зв’язків з країнами  ближнього і дальнього зарубіжжя. Так, викладачі кафедри брали участь у проекті «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», організатором якого була Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) м. Лодзь, Польща.

За сприяння кафедри укладено Меморандум про співпрацю ХДАУ із Університетом штату Огайо (The Ohio Sate University).

 


Перелік наукових робіт 

викладачів кафедри загальноекономічних дисциплін

за 2018-2019 навчальний рік

Статті у наукових виданнях, індексованих науко-метричних базах (SCOPUS та Web of Science)

1.Yurii Kyrylov, Stanley R. Thompson, Viktoriia Hranovska, Viktoriia Krykunova. The World Trends of Organic Production and Consumption. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40 No. 4: 118-127. 1,3 д.а. https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/198

Статті у фахових виданнях та збірниках наукових праць

 1. Ю.Є. Кирилов, В.Г. Грановська, В.М. Крикунова. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. 2018, №7. С. 16-26. 1,2/0,4 д.а.http://eapk.org.ua/contents/2018/07/16
 2. Кирилов Ю.Є, Крикунова В.М., Жосан Г.В. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації: Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 1(70). С. 51-62. 1.04/0.35 http://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/10http://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/10/70-2019
 3. Ковтун В.А. Соціально-економічний аспект якості аграрної продукції Соціально-економічний вісник, Харків: СГ НТМ «Новий курс».. 2019. випуск 25. С.233-236 http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Vypusk-25.pdf
 4. Ковальов Д.В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування //  Науково – практичний журнал « Агросвіт». -  2019. - № 7 -  С.37- 42 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2858&i=5
 5. Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі  // Науково-практичний журнал «Агросвіт».  – 2019. - № 9 - С.39 – 45 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2878&i=5
 6. Ковальов Д. В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні // Науково – практичний журнал «Агросвіт». – 2019. - № 12 – С. (стаття ще не вийшла)
 7. Самайчук С.І. Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт.2019. – №6, с. 3-9. http://www.agrosvit.info/pdf/6_2019/2.pdf
 8. Самайчук С.І.Методологічні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019.– №7, с. 55-59. http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2861&i=8
 9. Самайчук С.І.Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2019. - №6 (стаття ще не вийшла)
 10. Нєсін Ю.М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку». Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXXVI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 303 – 306. http://ps.stateuniversity.ks.ua/file.issue_86/58.pdf
 11. Несін Ю.М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для логістики». Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXXVII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. (стаття ще не вийшла) http://ps.stateuniversity.ks.ua/file.issue_87/58.pdf
 12. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2018. – Випуск 24. С.208-213. (0,5д.а.) http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?year=2017&number=24&lang=ua

 Статті у періодичних науково-практичних виданнях (крім фахових)

1. Виноградова Т.І. Психолого – педагогічні особливості формування толерантності майбутніх економістів. Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,2018. -272 с., С. 30-38 http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf

2. Виноградова Т.І. Вплив професійного вигорання викладача ВНЗ на формування особистості студентів ХДАУ. Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-272 с., С. 162-170. http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf

3. Виноградова Т.І. Соколенко С.В. Організація та проведення тестового контролю студентів під час вивчення дисципліни «Ботаніка». Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-272 с., С. 274-280. http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf

4. Несін Ю. М., Виноградова Т.І. Розвиток креативного мислення майбутніх поліцейських під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (стаття ще не вийшла)

5. Виноградова Т.І., Несін Ю. М., Роль соціально-гуманітарних дисциплін у становленні майбутніх поліцейських (стаття ще не вийшла).

6. Великий В.М., Виноградова Т.І. Запобігання правопорушенням у студентському середовищі. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікаці: досвід, пробоеми, перспективи / [голова редкол.О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В.Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха]. – Київ, 2018. – 311 с., С. 89-93 http://www.agroosvita.com/taxonomy/term/644

7. Великий В.М., Виноградова Т.І. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента. Запобігання правопорушенням у студентському середовищі. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікаці: досвід, пробоеми, перспективи / [голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В.Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха]. – Київ, 2018. – 311 с., С. 269-274 http://www.agroosvita.com/taxonomy/term/644

Міжнародні конференції:

1.  Krykunova V. Corporate social responsibility for small and medium-sized enterprises: European approach / V. Krykunova / Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня 2017 року. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2017. –  191 с. – С. 71-71. (0,24 д.а.)

2. Krykunova V. EU policy for small and medium-sized business / V. Krykunova / Матеріали V Міжнародної науково практичної конференції «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 07-09 листопада 2017, м. Дніпро). – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с. – С. 44-46. (0,14 д.а.).    

3. Крикунова В. М., Дудченко В.С. Бюджетування як управлінська технологія / В. М. Крикунова, В.С. Дудченко // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 52-55. (0,25 д.а.)

4. Крикунова В. М., Щетина В.П.  Сутність розвитку підприємства / В.М. Крикунова В.П., Щетина, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 163-166. (0,25 д.а.)

5. Крикунова В. М. Еволюція теорії конкуренції / В.Н. Крикунова // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 80-82. (0,18 д.а.)

6. Krykunova V. Government measures for advancing the organic sector: U.S. experience /V. Krykunova, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.93-96 (0,25 д.а.)

7. Krykunova V. Trends of Lifelong Learning and Continuing Education /V. Krykunova, //  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.77-79  (0,15 д.а.)

8. Виноградова Т.І. Підготовка викладача вищого навчального закладу до формування професійної мобільності студентів / Т.І. Виноградова, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.27-30  (0,23 д.а.)

9. Виноградова Т.І. Формування професійної мобільності майбутніх

економістів у процесі навчання в Херсонському державному

аграрному  університеті  /Т.І.Виноградова, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна)– Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.30-33  (0,21 д.а.)

10. Самайчук С.І. Економічна ефективність виробництва зернових культур в Херсонській області / С.І. Самайчук // «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції,  6-7 квітня   2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – С. 128-131. (0,25 д.а.)

11. Самайчук С.І. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств   Херсонської області /С.І. Самайчук // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 140-142  (0,2 д.а.)

12. Самайчук С.І. Підвищення ефективності виробництва олійних культур в Херсонській області / С.І.Самайчук, // Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні проблеми  розвитку  аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня  2018 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» С.189-192. (0,12 д.а.)

13. Самайчук С.І. Теоретичні основи формування та використання прибутку суб’єктів господарювання / С.І.Самайчук, // Міжнародна науково – практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації.», 24-25 травня  2018 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». (0,12 д.а.)

14. Самайчук С.І. Сучасний стан сільського господарства Херсонської області та перспективи його розвитку /. С.І.Самайчук, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.172-175  (0,19 д.а.)

15. Рудік Н.М. Особливості формування та використання трудового потенціалу /Н.В. Рудік // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектора України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». - С. 119-123. (0,25 д.а.).

16. Рудік Н.М., Рудік О.Л. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в умовах євроінтеграції України / Рудік Н.М., Рудік О.Л. // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – (0,2 д.а.)

17. Рудік Н.М. Оцінювання стану розвитку малих та середніх підприємств Херсонської області / Н.М Рудік //Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 5-6 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.182-185 (0,19 д.а.)

18. Рудік Н.М. Реалізація потенціалу підприємництва в стабілізації зайнятості населення /Н.М. Рудік, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації », 24-25 квітня 2018 року (м. Херсон, Україна). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» 251 с. С.170-174 (0,19 д.а.)

19. Рудік Н.М. Особливості конкуренції на ринку освітніх послуг//Н.М. Рудік,// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна)– Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.169-171  (0,19 д.а.)

20. Ковальов Д.В. Оцінка економічної ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств Херсонської області / Д.В. Ковальов// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 66-68. (0,19 д.а.)

21. Ковальов Д.В. Вдосконалення внутрігосподарських виробничих відносин підприємств / Д.В.Ковальов // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.64-66   (0,2 д.а.)

22. Ковальов Д.В. Сучасний стан та основні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору Херсонської області /Д.В. Ковальов, // Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні проблеми  розвитку  аграрного сектору економіки України», 5-6 квітня  2018 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» С.76-79. (0,25 д.а.)

23. Ковальов Д.В. Проблеми соціально-трудових відносин в економіці України / Д.В. Ковальов, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.69-70  (0,12 д.а.)

24. Ковтун В.А. Інвентаризація – найефективніший метод контролю виробництва продукції м’ясного скотарства / В.А. Ковтун // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору економіки України: наукові підходи та практика реалізації», 6-7 квітня 2017 року – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С. 71-74. (0,18 д.а.)

25. Ковтун В.А. Причини низької інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України та напрями її поліпшення / В.А. Ковтун // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Імплементація стандартів Європейського союзу в аграрній сфері економіки України», 11-12 жовтня  2017 року  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». – С.  (0,2 д.а.)

26. Ковтун В.А. Особливості формування собівартості рибної продукції та її калькулювання / В.А. Ковтун, // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації» ». - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»  23 травня  2018 року. М. Херсон ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 81-84.(0,18 д.а.)

27.Несін Ю.М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку» / Ю.М. Несін, // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»,  19 жовтня 2018 року. (м. Херсон, Україна) – Херсон:  ДВНЗ «ХДАУ». С.117-119  (0,15 д.а.) 

Практична підготовка студентів

Школа економіки

Студентський науковий гурток

Регіональна наукова студентська конференція

 

Нагороди та подяки викладачам
кафедри загальноекономічних дисциплін:

Крикунова Вікторія Миколаївна

Самайчук Світлана Іванівна

За вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу, плідну наукову та педагогічну діяльність у 1999 році Самайчук С.І. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Ковтун Валентина Андріївна має  відомчі подяки: 2000 р.- Подяка Херсонської обласної державної адміністрації; 2008 .- “Ветеран праці ”; 2009 - Почесна грамота Херсонської обласної ради, 2012 - Подяка голови

Херсонської обласної ради. 2013 - Почесна грамота  Департаменту освіти і науки ОДА, 2014 р. – Почесна грамота Херсонської обласної ради.

 

 Ковальов Дмитро Вікторович має державні та відомчі нагороди: 2008 р. - Почесна грамота МОН; 2009 р. - Почесна грамота Херсонської обласної ради.

 

Несін Юрій Миколайович

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри:

 Самайчук Світлана Іванівна


Виноградова Тетяна Іванівна

 

Несін Юрій Миколайович