ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра економічної теорії та аналізу

ауд. 300а, 300, 301, 304 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування і економічного факультету

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1989 рік

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економії, статистики та економічного аналізу.
Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Самайчук С.І., Ковтун В.А., Рудік Н.М., Ковальов Д.В.,
Капліна А.І.
Асистенти: Кононець Н.Г.
Старший лаборант: Вощак Н. В.


Склад викладачів та співробітників кафедри економічної теорії та статистики 

 

Крикунова Вікторія Миколаївна –завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –68.
Тематика НДР: «Державне регулювання економіки».
Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», «Вступ до фаху».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Самайчук Світлана Іванівна - кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 170.
Тематика НДР: “Обгрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства”.
Викладає дисципліни: “Статистика”, “Проектний аналіз”.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ковтун Валентина Андріївна – заступник декана  економічного факультету з навчально-методичної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 166. 
Тематика НДР: “Методи визначення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості”.
Викладає дисципліни: “Сільськогосподарська статистика”, “Статистика аграрного ринку”, “Аналіз господарської діяльності”.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 60.
Тематика НДР: “Сучасні підходи до формування інвестиційного портфеля”.
Викладає дисципліни: “Державне регулювання економіки”, “Національна економіка”, “Історія економіки”,“Історія економіки та економічної думки”, “Історія економічних вчень”.
e-mail:

 

Капліна Анастасія Іванівна  – кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових та навчально-методичних праць – близько 90.
Тематика НДР: “Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств”.
Викладає дисципліни:  “Економічний аналіз”, “Політекономія”, “Організація і методика економічного аналізу”.
e-mail: 

 

Рудік Наталя Михайлівнакандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 97.
Тематика НДР:  “Систематизація чинників впливу на формування інвестиційної політики підприємства”.
Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Теорія економічного аналізу», «Теорія економічної конкуренції».
e-mail: 

Кононець Наталя Григорівна – асистент.
Обіймає посаду помічника ректора з виховної та культурно-масової роботи.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 30.
Тематика НДР: “Основні напрями залучення іноземних інвестицій”.
Викладає дисципліни:  “Статистика”, “Аналіз господарської діяльності”, “Макроекономічний аналіз”.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни кафедри

Політична економія; Історія економіки та економічної думки ;. Мікроекономіка; Макроекономіка; Історія економіки та економічної думки; Статистика; Економіка праці і соціально-трудові відносини ; Статистика підприємств та організацій; Статистика аграрного ринку; Організація і методика економічного аналізу; Державне регулювання економіки; Організація підприємницької діяльності; Міжнародна економіка; АГД; Макроекономічний аналіз;. Системний аналіз; Проектний аналіз; Фінансовий аналіз; Економічна теорія; Основи економічної теорії

 

Історична довідка кафедри

Січень 1989 р. - створено кафедру статистики та обчислювальної техніки.
Травень 1992 р. - в зв’язку з поділом кафедри статистики і обчислювальної техніки, створена нова кафедра статистики та аналізу сільськогосподарського виробництва.
Січень 2002 р. - кафедру перейменовано на кафедру статистики і аналізу.
Серпень 2010 р. - відбулося укрупнення кафедри статистики і аналізу за рахунок відокремлення частини складу кафедри економіки і підприємництва. Назву кафедри змінено на кафедру економічної теорії та статистики
Вересень 2016 р. – назву кафедри змінено на кафедру економічної теорії та аналізу

 

Держбюджетні наукові теми кафедри

Ініціативна тема: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

 

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають дорадчі послуги, а саме:
Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства;
Ковтун В.А. – з питань агрономії; обліку і аудиту;
Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;
Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій.

 

Основні наукові досягнення кафедри

  1. Капліна А.І. – випускниця ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
  2. Кононець Н.Г. – аспірантка ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Матеріально-технічна
база кафедри

Філія кафедри:
1. Головне управління статистики у Херсонській області. Керівник філії – к.е.н. Мельничук Н.Г. 

 

Нагороди кафедри

Самайчук С.І. – відмінник освіти України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

Крикунова В.М. – почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації;

Ковтун В.А. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, Подяка голови Херсонської обласної ради, Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»; 

Ковальов Д.В. – Почесна грамота Херсонської обласної ради, Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»;

Кононець Н.Г. – переможець в номінації "Кращий в професійній діяльності" відповідно до молодіжного рейтингу «Тріумф року», Подяка Управління сім’ї молоді та спорту, Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»;

Капліна А.І. – Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ»;

Вощак Н.В. – Подяка ректорату ДВНЗ «ХДАУ».

 
 

Стажування на виробництві
та за кордоном

Стажування на виробництві :
Крикунова В.М. – ПОСП «Свобода» Снігурівського району Миколаївської області, 2016 р.
Стажування за кордоном:
Крикунова В.М. – Пан-Європейський Університет «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті», грудень 2016 р., м. Братислава, Словаччина.
 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра постійно проводить активну роботу по формуванню міжнародних зв’язків з країнами  ближнього і дальнього зарубіжжя. Так, викладачі кафедри приймали участь у проекті «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», організатором якого була Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) м. Лодзь, Польща.

Міжнародні конференції:

1. Крикунова В.М. Практичні аспекти інтернаціоналізації діяльності підприємства / В.М. Крикунова // «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2016 року – Ніжин: ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут», 2016. –  С. 171-173.
2. Крикунова В.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку економіки України / В.М. Крикунова // «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»: матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції, 14-15 квітня 2016 року. – Дніпропетровськ: «Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара», 2016. – С. 20-23.
3. Крикунова В.М. Система індикаторів рівня інноваційного розвитку економіки / В.М. Крикунова // «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів»: матеріали VIII Міжнародної  науково-практичної  конференції, 20-21 квітня 2016 року. – Харків: «Харківський національний університет будівництва та архітектури», 2016. – С. 228-230.
4. Самайчук С.І. Методи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / С.І. Самайчук // «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції, 14-15 квітня 2016 року. – Ніжин: ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут», 2016. –   С. 315-317.
5. Самайчук С.І. Механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств / С.І. Самайчук // «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та приробних ценозах»: матеріали  Міжнародної конференції, 10-11 червня  2016 року. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2016. – С. 263-264.
6. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Вплив мінерального живлення на продукційні процеси та споживання біогенних елементів посівами льону олійного в зоні сухого степу України // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства», Дубляни 18-19 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – С. 321-329.
7. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Вплив заходів вирощування на склад жирних кислот насіння льону олійного / О.Л. Рудік, Н.М. Рудік // Лікарські рослини: Традиції та перспективи  досліджень: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 -15 липня 2016 року) 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ : ТОВ «ДІА» 2016. – С. 127-131.
 

Практична підготовка студентів