ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра економіки та фінансів

ауд. 303, 306, 402, 412 корпусу БГМФ
e-mail: eсЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

  1999 рік

Призначення кафедри   

Кафедра економіки та фінансів є випусковою, готує фахівців за освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форм навчання.

Склад кафедри   

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Танклевська Н.С.

Професори: д.е.н. Танклевська Н.С., д.е.н. д.с.-г.н. Аверчев О.В., д.е.н. Руснак А.В.

Доценти: к.е.н. Грановська В.Г., к.е.н. Аверчева Н.О., к.е.н. Бойко В.О., к.с.-г.н. Бойко Л.О., к.е.н. Нікітенко К.С., к.е.н. Петрова О.О.  

Асистенти: к.е.н. Карнаушенко А.С.

Співробітники: ст. лаборант Петровська-Чайкіна С.М.

 

 

 

Танклевська Наталія Станіславівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 180
Тематика НДР: «Фінансова політика розвитку сільського господарства України».

Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Методологія і організація наукових досліджень», «Фінанси», «Методологія формування і реалізації фінансової політики».

 Член секції аграрної економіки Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 051 «Економіка».

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аверчев Олександр Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 221

Тематика НДР: «Економіка підприємства, економіка виробництва продукції рослинництва, інформаційно-консультативне забезпечення АПК».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємств аграрного сектору», «Підприємництво в аграрних формуваннях».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Руснак Алла Валентинівна

доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 98

Тематика НДР: «Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій регіонів України».

Викладає дисципліни: «Стратегія підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Глобальна економіка», «Основи наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 051 «Економіка».

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Грановська Вікторія Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 79

Тематика НДР: «Конкурентоспроможність аграрних підприємств у сучасних умовах господарювання».

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Управління витратами», «Конкурентоспроможність підприємств».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Аверчева Наталя Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 62

Тематика НДР: «Економіка і організація аграрних підприємств».

Викладає дисципліни: «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві»,  «Економічне управління підприємством», «Економіка кооперативного сектору», «Капітал підприємства: формування і використання».

e-mail: averchevаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бойко Людмила Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 73

Тематика НДР: «Система цін та ціноутворення в аграрному секторі».

Викладає дисципліни: «Основи аграрної економіки», «Ціна і ціноутворення», «Управління підприємницькою діяльністю», «Економіка фермерських господарств», «Економіка сільського господарства», «Економіка і підприємництво, менеджмент».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Бойко Вікторія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 48

Тематика НДР: «Діагностика бізнес середовища та конкурентоспроможність аграрних підприємств».

Викладає дисципліни: «Конкурентоспроможність підприємств», «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Карнаушенко Алла Сергіївна

кандидат економічних наук, асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 16

Тематика НДР – «Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств».

Викладає дисципліни: «Гроші та кредит», «Інвестування», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси», «Стратегічне управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємств».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Нікітенко Катерина Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 45

Тематика НДР: «Державне регулювання аграрних підприємств Півдня України».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Національна економіка», «Страхування», «Публічні фінанси», «Фінанси підприємств».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Петрова Ольга Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 67

Тематика НДР: «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України».

Викладає дисципліни: «Стратегічне управління підприємством», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства»,  «Кількісний аналіз та моделювання аграрних ризиків».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Петровська-Чайкіна Світлана Миколаївна 

старший лаборант кафедри

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Аграрні ринки та аграрна політика. Аграрні ринки. Актуальні проблеми АПК та аграрна політика. Біржова діяльність. Біржовий ринок. Вступ до фаху. Глобальна економіка. Гроші і кредит. Державний фінансовий контроль. Економіка і бух облік у тваринництві.  Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств. Економіка і підприємництво, менеджмент. Економіка і фінанси підприємства. Економіка кооперативного сектору. Економіка підприємств аграрного сектору. Економіка підприємства. Економіка рибогосподарських підприємств. Економіка сільського господарства. Економіка та організація інноваційної діяльності. Економічна оцінка рибогосподарської діяльності. Економічна оцінка технологічних процесів. Економічне управління підприємством. Електронна комерція. Інвестування. Інноваційний розвиток підприємства. Інтелектуальний бізнес. Інформаційні системи і технології в управління організацією. Капітал підприємства: формування та використання.  Кількісний аналіз та моделювання аграрних ризиків. Конкурентоспроможність підприємства. Методологія та організація наукових досліджень. Методологія формування і реалізації фінансової політики. Міжнародна економіка. Моделювання та управління ризиками у біржовій діяльності. Національна економіка. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Організація бізнесу.  Організація виробництва.  Організація і розвиток власної справи. Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності. Основи наукових досліджень. Підприємництво в аграрних формуваннях. Планування і контроль на підприємстві. Потенціал і розвиток підприємства. Публічні фінанси. Регіональна економіка. Ринок фінансових послуг. Сільськогосподарська кооперація. Стратегічне управління підприємством. Стратегія підприємства. Страхування. Технологія прямих продаж і роздрібної торгівлі. Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур. Управління витратами. Управління підприємницькою діяльністю. Управління проектами. Фінанси підприємств. Фінанси, гроші та кредит. Фінанси. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Фінансовий менеджмент. Ціна і ціноутворення.

 Історична довідка кафедри

Кафедра економіки підприємства як випускова утворена 1 червня 1999 року. Вона організована на базі кафедри теоретичної і аграрної економіки. Історія кафедри значно давніша. З 1970-х років – це кафедра політичної економії і наукового комунізму – завідувач  кафедри доцент Цвелих Петро Тимофійович. У 1976-1984 рр. керівництво кафедрою здійснював доцент Домбровський Юрій Робертович. У 1984-1987 рр. кафедру економічної теорії очолила доцент Самборська Тетяна Герасимівна. Згодом кафедру очолив доцент Буров Сергій Васильович. У 1994 році кафедра була трансформована у кафедру економічної теорії та аграрної економіки. З 1995 року до 2008 року завідувачем кафедри був доцент Аверчев Олександр Володимирович, з 2008 року до 2016 року – доцент Галат Лариса Миколаївна. У 2016-2017 роках завідувала кафедрою д.е.н., доцент Руснак Алла Валентинівна.

З 1 вересня 2017 року на базі кафедри економіки підприємства було створено кафедру економіки та фінансів, яку очолює д.е.н., професор Танклевська Н.С.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тематика дослідницьких робіт «магістрів» орієнтована на розробку напрямів підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств Південного регіону, а також результативності підприємництва.

 

Дорадча діяльність кафедри

Основні теми консультування: аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, бізнес-прогнозування, стратегічне планування діяльності сільськогосподарських підприємств, вартісна оцінка технологічних процесів, вартісна оцінка бізнесу.

 Дорадчу діяльність проводять:

- з питань економіки, фінансів, інвестування та розвитку сільських територій: проф. Танклевська Н.С., проф. Морозов Р.В., проф. Аверчев О.В., проф. Руснак А.В.;

- з питань економіки, сільського господарства, ціноутворення: доц. Аверчева Н.О., доц. Бойко Л.О.;

- з питань економіки підприємства: доц. Грановська В.Г., доц. Петрова О.О., доц. Степанова І.В., доц. Шепель Т.В.

 

Основні наукові досягнення кафедри

Викладачі кафедри брали участь у розробці:

- Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року.

- Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона.

На кафедрі опрацьовано теоретичні засади обґрунтування конкурентоспроможності аграрних підприємств, досліджені проблеми економічної ефективності окремих галузей сільськогосподарського виробництва на прикладах низки підприємств регіону (зерновиробництва, овочівництва, птахівництва, садівництва), досліджувалися тенденції розвитку різних секторів агропромислового виробництва у Херсонській області, а також запропоновані шляхи та механізми підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Отримані результати наукових досліджень можуть використовуватись для бізнес-планування і прогнозування сільськогосподарського виробництва різних видів продукції, впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво при оцінці кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції.

Викладачі кафедри надають консультації вчителям шкіл та старшокласникам, які працюють над науковими темами з економічної проблематики  в рамках Малої академії наук.

 

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

 

Нагороди кафедри

   

   

 

Свідоцтва та патенти

  

  

  

   
   

Міжнародна діяльність кафедри

Викладачі кафедри брали участь:

- Аверчев О.В. Сучасний стан виробництва та реалізації рису в умовах Причорноморського степу України / О.В. Аверчев, Н.О. Аверчева // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», м. Умань, 21-22 квітня 2016 р.. – С.7-8.

- Аверчев О. В. Економічна ефективність виробництва та реалізації круп’яних культур в Херсонській області / О.В. Аверчев, Н.О. Аверчева // Міжнародна конференція «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах», м. Херсон, 10-11 червня 2016 р. – С. 221-222.

- Грановська В.Г. Основні напрями державної підтримки та регулювання розвиткуагросервісного обслуговування аграрних підприємств / В.Г. Грановська // зб. тез за матеріалами міжнародної. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Розвиток країни в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми»], (Тернопіль, 15 - 16 березня 2012 р. Ч 1) Тернопіль : Крок, 2012. - 283с.

- Boyko V. The influence of the environmental factors on the activity of agricultural enterprises / V.Boyko//red. naczelna prof. dr. hab. Koretskiy M.H. – Przemysl: Naukaistudia. – 2014. –№ 1(111). – С. 31-37.

- Бойко В.О. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі бізнес-планування / В.О. Бойко // Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics». – 1-10 листопада 2015 р. (м. Краків, Польща). – К: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 83-85.

- Бойко В.О. Соціально – економічні аспекти працевлаштування сільської молоді /  В.О. Бойко // Modem scientific researches and developments: theoretical value and practical results -2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 March 2016).- K.: LLC «NVP» Interservise», 2016. - P.31-33.

- Бойко В.О. Доцільність складання прогнозу розвитку галузі для подальшого планування виробництва продукції / В.О. Бойко // «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global», conferinta internationala stiintifico-practica  (2016; Chisinau).Conferinta internationala stiintifico-practica  «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive  la nivel global», 26 februar 2016, Chisinau /com. Org.: O. Ticu (presedinte)  [et al.]. – Chisinau: S. n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova).- Р. 38-41.

- Бойко В.О. Стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словакія, м. Братислава). Сертифікат № 21-01/18 від 21.01.2016 р. Тема: «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». («Economics, Science, Education: Integration and Synergy». Advanced Training in the field of innovative methods and approaches in education (72 hours). January, 18-21, 2016. Bratislava, Slovakia. Certificate №21-01/16).

- Бойко Л.О. Інвестиційна привабливість Херсонської області. Theory and practice of reforming economic systems: Abstracts of II International scientific and practical forum «New economics», Krakow, Poland, November, 1-10, 2015. -P. 85-86.

-   Бойко Л.О. Вплив аграрних трансформацій на життєве середовище селян. Economics, science, education: integration and synergy: materials of interactional scientific and practical conference (Bratislava 18-21 January 2016).: in 3 V.-V.1 – K.: Publishing outfit  «Centre of educational literature», 2016. - P. 20-21.

-   Бойко Л.О. Соціально – економічні аспекти працевлаштування сільської молоді / Бойко Л.О., Бойко В.О.//Modem scientific researches and developments: theoretical value and practical results -2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 March 2016).- K.:LLC «NVP» Interservise», 2016. - P. 31-33.

- Бойко Л.О. Certificate № 59-11/15 of advanced training. Hereby, Academic society of Michal Baludyansky and Ukrainian Association of Scientists of Economics (80 hours), - II International scientific and practical Forum "NEW ECONOMICS"  From 01 to 10 November, 2015, Krakow ( Poland)-Kosice ( Slovakiа).

- Руснак А.В. Certificate № 60-11/15 of advanced training. Hereby, Academic society of Michal Baludyansky and Ukrainian Association of Scientists of Economics (80 hours), - II International scientific and practical Forum "NEW ECONOMICS"  From 01 to 10 November, 2015, Krakow ( Poland)-Kosice ( Slovakiа).

- Руснак А.В. Стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словакія, м. Братислава). Сертифікат № 21-01/16 від 21.01.2016 р. Тема: «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». («Economics, Science, Education: Integration and Synergy». Advanced Training in the field of innovative methods and approaches in education (72 hours). January, 18-21, 2016. Bratislava, Slovakia. Certificate №21-01/16).

- Rusnak A. Conditions for improvement of the rural population quality of life / A. Rusnak // International scientific conference «Development of social and economic systems in a global competitive environment» (26.02.2016). – Kishinev, Republic Moldova.

 

Аспірантура та докторантура спеціальності 051 «Економіка»

Керівники:

Танклевська Н.С. – д.е.н., професор,

Морозов Р.В. – д.е.н., професор,

Руснак А.В. – д.е.н., доцент.

 

Практична підготовка студентів

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами. За її результатами щорічно відбувається студентська наукова конференція. Щорічно проводиться І тур олімпіади з економічних дисциплін, переможці якого беруть участь у ІІ турі в провідних ВНЗ України. Студентські наукові статті, під керівництвом викладачів кафедри, друкуються у збірнику студентських наукових праць ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Наші переможці:

2015 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Тищенко І. студент 5 курсу 2 групи  економічного факультету. Диплом 1 ступеня за наукову роботу «Напрями підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку на Півдні України» (науковий керівник - к.с.-г.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Людмила Олександрівна

2016 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Чехун Варвара, студентка 4 курсу 2 групи економічного факультету. Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства на основі підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Вікторія Олександрівна).

2017 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Давидко Альбіна, студентка 5 курсу 2 групи економічного факультету. Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Синергія перспектив розвитку галузі вівчарства на Херсонщині» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Вікторія Олександрівна).