ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра професійної освіти

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ауд. 101, 102, 103 головного корпусу університету
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри – 1928 р.

Призначення кафедри

Науково-освітня діяльність і підготовка високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців у галузі педагогіки й економіки, здатних до самостійної професійної роботи в сучасних умовах розвитку суспільства.Студенти проходять навчання за двома напрямами: психолого-педагогічній і економічній.

Склад кафедри

Професори: д. філос. н. Берегова Г. Д., д. і. н. Черемісін О. В.
Доценти: к. п. н. Дубовик Л. П., к. п. н. Варнавська І. В.
Старші викладачі: к. філос. н. Герасименко М. В.
Викладач: Дробітько А. І.
Старший лаборант: Дяченко Н. М.

Склад викладачів та співробітників кафедри професійної освіти


Берегова Галина Дмитрівна – завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, член редколегії міжнародного наукового журналу з філософії, психології та педагогіки «Future Human Image».
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 180
Тематика науково-дослідної роботи: «Прагматистсько-інструменталістська концепція вищої аграрної освіти в Україні».
Викладає дисципліни: філософія, біофілософія, екофілософія

Профіль GoogleScholar: Берегова Галина

Ідентифікатор автора Web of Science: AAD-7453-2020

ПрофільAcademiaeducationHalynaBerehova

ORCID: 0000-0002-2418-7178

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Черемісін Олександр Вікторович – доктор історичних наук, професор кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової  роботи. Є членом редколегії фахового збірника наукових праць «Київський історичний вісник».
Кількість наукових і навчально-методичних праць:  107
Тематика науково-дослідної роботи: «Міське самоврядування на Півдні України в 1785 – 1917 рр.».
Викладає дисципліни: історія суспільства, держави та господарства України, соціологія, політологія.
Профіль GoogleScholar: Черемісін Олександр
ORCID: 0000-0003-0173-0489
Ідентифікатор автора Scopus: 209245196
Ідентифікатор автора Web of Science3338109
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Варнавська Інна Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 60
Тематика науково-дослідної роботи: «Формування мовленнєвої компетентності студентів-аграрників».
Викладає дисципліни: українська мова «за професійним спрямуванням», культура наукової української мови, дидактичні основи професійної освіти
Профіль GoogleScholar: Інна Варнавська
ORCID0000-0002-3061-0665
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дубовик Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 150
Тематика науково-дослідної роботи: «Формування професійних компетентностей студентів-аграрників».
Викладає дисципліни: основи наукових досліджень, методика професійного навчання, соціальна психологія.
Профіль GoogleScholar: Людмила Дубовик
ORCID0000-0003-2380-9155
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Герасименко Микола Володимирович – кандидат філософських наук, старший викладач.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: 120.
Тематика науково-дослідної роботи: «Ідея як фактор суспільного функціонування».
Викладає дисципліни: філософія, політологія.
Профіль GoogleScholar: Микола Герасименко 
ORCID: 0000-0002-4520-7422
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дробітько Антон Ігорович – викладач.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: 3
Тематика науково-дослідної роботи: «Теорія і методика професійної освіти».
Викладає дисципліни: основи професійної освіти, філософія освіти, філософія науки.
Профіль GoogleScholar: Антон Дробітько
ORCID: 0000-0003-1230-6050
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дяченко Наталя Миколаївна – старший лаборант
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

«Основи професійної освіти», «Філософія освіти», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Соціальна психологія», «Культура наукової української мови», «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівця», «Етика ділових стосунків», «Психологія управління»,  «Основи наукових досліджень», «Професійна педагогіка», «Культура усного професійного мовлення», «Методика професійного навчання», «Основи наукових досліджень», «Теорія та методика виховної роботи», «Дидактичні основи професійної освіти», «Філософія», «Біофілософія», «Екофілософія», «Філософія здоров’я», «Політологія», «Соціологія», «Історія суспільства, держави та господарства України».

Наукова тематика кафедри

Викладачі кафедри працюють над ініціативною науковою тематикою «Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (0119U101641), Керівник Берегова Галина Дмитрівна, метою якоїє піднесення рівня професійної підготовки фахівців, здатних впроваджувати інновації та практичні дослідження в сучасних умовах.

Конференції

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», присвячена Всесвітньому дню філософії

Міжнародна діяльність кафедри

Обмін досвідом і співпраця  з вищими навчальними закладами Болгарії, Польщі, Білорусі.

Практична підготовка студентів

Дисертації, захищені на кафедрі

Берегова Г. Д.Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок. Кандидатська дисертація (2003 р.).
Черемісін О. В. Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр. Кандидатська дисертація (2007).
Берегова Г. Д. Світоглядно-формуючий потенціал філософського знання у вищій аграрній освіті України. Докторська дисертація (2013 р.).
Герасименко М. В. Ідея в системі суспільної життєдіяльності: соціально-філософський аналіз. Кандидатська дисертація (2016 р.).
Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. Докторська дисертація (2017 р.).

Наукові монографії

Берегова Г.Д. Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні; [монографія]. – Херсон: Айлант, 2012. – 312 с.
Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1875-1917 рр. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 586 с.
Черемісін О. В. Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 183 с.

Навчальні посібники, підручники

Берегова Г. Д. Українська мова за професійним спрямуванням; [гриф МАПП України]. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 340 с.
Берегова Г.Д.Соціологія: Частина перша. Історіясоціології: Навчальнийпосібник;[гриф МОН України]. – Херсон: Айлант, 2011. – 322 с.
Берегова Г. Д. Генеза розвитку філософської думки. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 164 с.
Берегова Г.Д. Філософське розуміння світу. – Херсон: Айлант, 2010. –  102с.
Берегова Г. Д., Лещенко А. М. Філософія людини та суспільства. – Херсон: Айлант, 2015. – 164 с.
Берегова Г. Д. Біологічні трактати Аристотеля: Посібник з біофілософії. – Херсон: Айлант, 2015. – 58 с.
Берегова Г.Д. Етика як філософське вчення про мораль і моральність. – Херсон: 2017. – 39 с.
Берегова Г. Д., Герасименко М. В., Черемісін О. В. Лекторій із соціології. – Херсон: Видавництво ХДАУ, 2018. – 168 с.
Берегова Г.Д.,Герасименко М.В.Соціологія: тестові завдання для поточного контролю знань. – Херсон: «Олді-плюс», 2018. – 76 с.
Берегова Г. Д. Соціологія: опорний конспект лекцій / Г. Д. Берегова, Є.В.Вдовиченко. – Херсон: РВВ Колос. – 170 с.
Берегова Г. Д., Герасименко М. В. Словник філософських понять і термінів. – Херсон : ПП «Олді-плюс», 2019. – 76 с.

Публікації наукових статей у виданнях, включених до наукометричних баз даних (Scopus, WOS)

Beregova, Galyna. ActualityofresearchesfromphilosophyofeducationathigheragrarianschoolofUkraine/ CanadianJournalofScience, EducationandCulture, No.1(5).Vol.II. Toronto: Elsevier, TorontoPress, 2014. P.457-552.http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/12334/240.pdf?sequence=1.
Берегова Г. Д. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі / Міжнародний журнал «Futurehumanimage». 2016. №3 (6). С. 31-45. https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1730136
Berehova, Halyna. The Philosophy ofUnity and Development of Harmony as an Option of the Anthropocosmic World View) / The Academic Journal «Philosophy and Cosmology».Volume18. Kyiv: International Society of Philosophy and Cosmology, 2017. – Р. 104-111.http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf.
CheremisinA.Moderndecentralization of local self-gorvenment in Ukraine:sources and perspectives of development // Pudlic Policy and administration. –2018. – № 4. – P. 555-568.
CheremisinA.MunicipalintegrationofsouthernUkrainejewsatthe 18 –thebeginningofthe // AnaleleuniversitatedinCraiova. – Vol. 35. – Issue 1. – 2019. – Р. 7-18.

Публікації у міжнародних та іноземних виданняхза 2018-2019 рр.

CheremisinA.,HerasymenkoM. The Dialectics of the Authority and Morality on the South of Ukraine at the End of 18th, the Early 20th Centuries // Ukrainian Policymaker, Volume 2, 2018. The international academic Journal.– P. 4-12.
Berehova, Halyna. Pragmatism and instrumentalism Conception of Philosophy of Education / New prospects for development of our science. Detroit, USA, 2019.С.25-30.
Берегова Г. Д. Міждисциплінарний статус і багатовимірність категорії «особистість» / SophiaPrima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. – К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. – №1 (1). – С. 20-25.
Берегова Г. Д. Сучасна освіта: між консерватизмом і лібералізмом / Virtus: ScientificJournal / Editor-in-ChiefM.A. Zhurba – February # 31, 2019. – 277 с. – С.53-56. Канада, Монреаль: СPM «ASF».
Варнавська І. В. Морально-психологічна готовність фахівців з обліку й оподаткування до професійної діяльності / І. В. Варнавська // Virtus: ScientificJournal / Editor-in-ChiefM.A. Zhurba – April # 33, 2019. – Р.71-73. Канада, Монреаль: СPM «ASF».
Дубовик Л. П. Сучасне професійно-технічне навчання: дидактичні ідеї В. Шаталова в дії / Л.П. Дубовик // Virtus: ScientificJournal / Editor-in-ChiefM.A. Zhurba. – May # 34, Канада, Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 69-71.

Публікація наукових статей у фахових виданнях України за 2018-2019 рр.

Черемісін О. В. Образ міст Півдня України в мандрівних записках 18-19 ст. // Scriptoriumnostrum. – 2018. – Вип. 11. – С. 242-262.
Черемісін О. В. Модернізаційні заходи міського самоврядування Херсона в 19-20 ст. // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 20. – Ч. 3. – С. 62-82.
Герасименко М. В. Діяльність земств Півдня України з організації медичної допомоги населенню // Scriptoriumnostrum. – 2018. – Вип. 11. – С. 112-121.
Берегова Г. Д. Взаємоперетин навчання й виховання особистості у філософії освіти: від середньовіччя до просвітництва / Філософія та гуманізм. – 2018. – Вип. 2 (6). – Одеса: ОНПІ. – 2018. – С. 15-22.
Берегова Г. Д. Сміх у структурі вітальних цінностей людини /Науковий журнал «Практична філософія».  №1 (№ 71). – К.: ПАРАПАН, 2019. С. 19-23.

 Спеціальність 015 «Професійна освіта (Економіка)»

Фахівці з професійної освіти мають право займати посади викладача економічних дисциплін, спеціалістів у галузі економіки, педагога професійного навчання (ліцею, коледжу, технікуму), майстра професійного/виробничого навчання, фахівця служби зайнятості населення, інспектора центру перепідготовки й підвищення кваліфікації, вчителя технології праці та підприємництва, керівника гуртка, педагога-дослідника, магістра у галузі економіки.