ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Аудиторія 304 корпусу економічного факультету

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри – 2019 р.

Призначення кафедри

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки  кваліфікованих фахівців, компетентних у  готельно-ресторанному та туристичному бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів.  

 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Грановська В.Г., Самайчук С.І., Несін Ю.М., Морозова О.С.

Старші викладачі: Кацемір Я.В., Чеканович В.Г., Сита Є.М., Дуга В.О.

Лаборант: Матєйченко К.Ю.

Склад викладачів та співробітників кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 Крикунова Вікторія Миколаївна – завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 67 публікації, з них 1 стаття у науковому журналі з міжнародної наукометричної бази (Web of Science),  24 – у фахових виданнях, 6 – розділів колективних монографій, участь у підготовці 2 навчальних посібників. Брала участь у 34 конференціях та семінарах, у тому числі 24 – міжнародних..
Тематика НДР: «Теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання економіки, економіко-соціальні аспекти розвитку сфери обслуговування.»
Викладає дисципліни: Політична економія, Мікроекономіка, Фінансовий аналіз, Державні фінанси.
Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tj6uZ-oAAAAJ&hl=uk
Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5710-8029
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грановська Вікторія Григорівна - доктор економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 80
Тематика НДР: «Конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування»
Викладає дисципліни: «Конкурентоспроможність підприємств», «Управління проектами», «Вступ до фаху»
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UPcRT6kAAAAJ
Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0348-9692
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Самайчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 170.
Тематика НДР: «Обґрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства».
Викладає дисципліни: «Статистика», «Проектний аналіз».
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Несін Юрій Миколайович – кандидатпедагогічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 57, із них 1 методичний посібник, 2 одноосібних монографії та 1 колективна монографія, 20 у фахових виданнях України.
Тематика НДР: «Аналіз англомовних підручників економічного й бізнес спрямування».
Викладає дисципліни: «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням), «Іноземна мова» (бізнес спрямування), «Друга іноземна мова (французька)».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Of1ncSYAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsNF7iIHb6t7Zo--.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозова Олена Сергіївна –кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 63, із них 1 підручник, 2 колективні монографії, 17 у фахових виданнях України, 43 матеріали та тези науково-практичних конференцій
Тематика НДР: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного моніторингу зрошуваних сільськогосподарських земель»
Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Управління маркетинговими комунікаціями на ринку товарів та послуг», «Контролінг», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент малого бізнесу», «Макроекономічний аналіз»
Профіль Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=Yi7AYb0AAAAJ&hl=ru
Ідентифікатор автора ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1425-4891
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кацемір Яна Віталіївна –кандидат економічних наук, старший викладач
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 24, із них 10 у фахових виданнях України, 14 матеріали та тези науково-практичних конференцій.
Тематика НДР: «Управління підприємствами сфери послуг в контексті підвищення споживчої привабливості туристичного продукту»
Викладає дисципліни: «Основи екскурсійної справи», «Аналіз господарської діяльності», «Міжнародна економіка», «Організація і методика економічного аналізу».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=wPO_0d0AAAAJ
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Чеканович Валентина Григорівна – старший викладач
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 62
Тематика НДР: «Комунікативний аспект викладання іноземних мов у сучасному мультигалузевому просторі»
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сита Євгенія Миколаївна– старший викладач
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 94, з яких 9 монографій (в.т.2 міжнародні), 11 фахових статей, 74 тез конференцій. Отримано 23 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори.
Тематика НДР: «Сучасні тенденції, галузеві особливості та перспективи розвитку виноробних підприємств.»
Викладає дисципліни: «Сталий розвиток», «Економіка туризму»,  «Економічне та соціально-економічне регулювання», «Міжнародні економічні відносини», «Управління якістю публічних послуг», «Управлінські рішення в публічному управлінні», «Парламентаризм у публічному управлінні».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vl7GNEAAAAAJ&hl=uk
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дуга Вікторія Олександрівна – старший викладач.
Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – 31.
Тематика НДР: «Розвиток та ефективність агротуризму як форми підприємницької діяльності».
Викладає дисципліни: «Основи індустрії гостинності», «Сервіс і дизайн».
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=BhDDaPUAAAAJ
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Матєйченко Карина Юріївна – лаборант.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

 «Іноземна мова (англійська)», «Основи екскурсійної справи», «Друга іноземна мова (французька)», «Сервіс і дизайн», «Бізнес-етика», «Статистика», «Іноземна мова (бізнес спрям)», «Основи індустрії гостинності».

Історична довідка кафедри

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснює підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня акредитації спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, використанням інтерактивних технологій, що дозволяє підвищити ефективність навчання.

Наукова робота викладачів кафедри інтегрована в систему наукової діяльності факультету та університету. Тематика наукової діяльності охоплює аналіз сучасного стану і прогнозування результатів функціонування туристичної сфери України, оцінювання інституційних, інноваційних та інвестиційних засад конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку підприємств туристичної сфери, вивченню зарубіжного досвіду розвитку та державного регулювання підприємництва.

До наукової діяльності долучаються студенти та учні шкіл міста та області. На кафедрі працює науковий студентський гурток «Туристична Херсонщина», проводяться студентські науково-практичні конференції.

Один із напрямів роботи кафедри є організація та проведення Школи економіки для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Херсона та області. Школа економіки сприяє формуванню економічного світогляду учнів, розвитку лідерських здібностей, професійно орієнтує учнів і сприяє створенню позитивного іміджу факультету та університету.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:

Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства;

 

Нагороди кафедри

Крикунова В.М. – почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації;

Самайчук С.І. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Несін Ю.М. – Сертифікат Академії педагогічних наук України, університету менеджменту освіти; Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації.

Чеканович В.Г. - Грамоти керівництва університету, Почесна грамота Херсонської міської ради, Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, Грамота департаменту освіти Херсонської обласної державної адміністрації.

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
запрошує учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл
м. Херсона та Херсонської області
до «Школи економіки»

Школа Економіки ХДАУ прагне надати учням сучасні, якісні знання та ефективні практичні навички, які допоможуть школярам визначитися з майбутньою професією економіста саме в Херсонському державному аграрному університеті.


 

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Навчальні посібники

 1. Крикунова В.М., Фомішина В.М., Якимчук Т.В.  Вступ, Розділ 1 «Прийняття господарських рішень у практичній діяльності» / Економіко-математичні методи і моделі обґрунтування господарських рішень : навч. посібник / за наук. ред. проф. О.Є. Лугініна, проф. В.М. Фомішиної. – Херсон : ПРІОР, 2015. – 316 с. – С. 8-37.
 2. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / С.І. Самайчук, В.М. Крикунова, Н.С. Танклевська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 216 с.
 3. Несін Ю. М. Білінгвальна іншомовна освіта в ЗНЗ: ефективні прийоми навчання спілкуванню: методичний посібник / за ред. В. В. Вострікової. – Херсон: «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 31 – 45.

Монографії

 1. Крикунова В.М., Аверчев О.В. Баланси виробництва і споживання продукції овочівництва в Україні/ Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 20-35. ISBN 978-966-916-782-8
 2. Крикунова В.М. Динаміка і структура виробництва овочів відкритого ґрунту / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 63-75.
 3. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с.С. 76-88.
 4. Самайчук С.І. Теоретичні основи формування трудового потенціалу підприємства. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності. Колективна монографія за ред. д.е.н., професора Танклевської Н.С.- РВЦ «Колос» ДВНЗ «ХДАУ», 2018, С. 69-78
 5. Самайчук С.І. Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: [колективна монографія] за заг. ред. Л.О. Мармуль. – Херсон: Айлант, 2018, С.265-272
 6. Самайчук С.І. Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва.  Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: [колективна монографія]  за заг. ред. Мармуль Л.О. – Херсон : Айлант, 2019, С. 173-179.
 7. Морозова О.С. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку [Колективна монографія] /– 2018/ [колективнамонографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н.,професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. 638 с.
 8. Сита Є.М. Впровадження елементів дуальної системи як напрям еволюції професійної освіти. Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону: колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., професора Шарко М.В. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2018. - С.198-204.
 9. Сита Є.М. Тенденції та перспективи розвитку виноробних підприємств України в умовах Євроінтеграції. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи:  монографія // за ред.проф. Т.О.Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – С.453-465

Статті у виданнях, що індексуються у WebofScience і Scopus

Krykunova V., Kyrylov, Y., Thompson, S. R., Hranovska, V.  (2018). THE WORLD TRENDS OF ORGANIC PRODUCTION AND CONSUMPTION. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(4), 514–530. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/198

 Статті у фахових виданнях України

 1. Крикунова В.М., Грановська В.Г. Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні. Економіка АПК. – 2018. – №3. – С. 63-74.
 2. Крикунова В.М., Грановська В.Г., Кирилов Ю.Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. – 2018. – №7. – С. 16-26.
 3. Крикунова В.М., Жосан А.В., Кирилов Ю.Є. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 1(70). С. 51-62.
 4. Крикунова В.М., Жосан А.В. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання. Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 3(72). С. 53-61.
 5. Самайчук С.І., Ковальов Д.В. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні / С.І. Самайчук, Д.В. Ковальов// Агросвіт. -  2018. - №8. – С. 11-16. http://www.agrosvit.info/?n=8&y=2018
 6. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно – інвестиційних засадах  Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Випуск №2-2(45). – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2018. – С. 67-70. http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/45_2_2018.pdf
 7. Самайчук С.І. Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт.2019. – №6, с. 3-9. http://www.agrosvit.info/pdf/6_2019/2.pdf
 8. Самайчук С.І.Методологічні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019.– №7.  с. 55-59. http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2861&i=8
 9. Самайчук С.І.Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2019. - №6. http://www.economy.nayka.com.ua/
 10. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для фінансового сектору» / Ю. М. Несін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 60. Том 2. Головний редактор В. П. Андрющенко. – Київ, 2018. – С. 46 – 49.
 11. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку». Збірник наукових праць / Ю. М. Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 303 – 306.
 12. Несін Ю. М.  Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для логістики». Збірник наукових праць / Ю. М.  Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVIІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 204 – 208.
 13. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М. Зрошення в Херсонській області: сучасний стан та проблеми розвитку Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 3-1 (52) С.94-100. URL: http://business-navigator.ks.ua/2019/52-2019
 14. Морозов А.В., Морозов В.В.,  Морозова Е.С. Теоретико-методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенних почв //«Сборник научных трудов» Азейбарджанского Научно-Производственного Обьединения Гидротехники и Мелиорации за 2019 год, ХХХІХ том – баку с.50-61. URL: Elmi__s_rl_r_toplusu_XXIX-07_ (1)
 15. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М. Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 2 (51) С.88-92 URL: http://business-navigator.ks.ua/2019/51-2019
 16. Морозов Р.В., Морозов О.В., Морозова О.Г., Морозова О.С. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2018. № 2-1 (45) С.62-65 URL: http://business-navigator.ks.ua/2018/45-2018
 17. Кацемір Я.В. Формирование позитивного имиджа Украины как туристического государства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – №23. С.109-112
 18. Кацемір Я.В. Дослідження зовнішніх факторів розвитку туристичної галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 34/2019, С.60-64
 19. Кацемір Я.В. Визначення напрямів підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво 2019 р., № 3 (108), с.111-115
 20. Кацемір Я.В. Формування та забезпечення корисності туристичного продукту через використання оцінки задоволеності споживача. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”) № 3 (65), 2019, с.144-151
 21. Сидякина Е.В., Иванив Н.А., Чеканович В.Г., Кононенко В.Г. WEED INFESTATION OF WHITE CLOVER CROPS ON SALINE SOILS IN THE SOUTH OF UKRAINE DEPENDING ON THE COVER CROP AND SEEDING RATES - Таврійсьий науковий вісник, випуск 104, Херсон, 2018
 22. Сита Є.М. Сутність та ключові аспекти дослідження економічної категорії «розвиток підприємства»// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура  ринку». - 2018. Випуск 16, С.3-9. http://www.market-infr.od.ua/uk/16-2018
 23. Сита Є.М. Оцінювання рівня розвитку підприємства// Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – 2018.=– № 6. – Т. 2. – С. 78-84. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ].
 24. Сита Є.М. Управлінські інструменти розвитку організації з урахуванням етапів його життєвого циклу// Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. - 2018. –  №29(18).  Т.1– С. 103-108.
 25. Сита Є.М. Методи прогнозування макроекономічних процесів  / Є.М. Сита, А.В.Тарасюк, А.А.Рачинська// Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції.- 2018.–  №29(18). Т.2.– С. 168-173.