ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра публічного управління та адміністрування

Ауд. 79, 81, 86 головного корпусу
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціальність 074 / 281 «Публічне управління та адміністрування»

Фахівці з публічного адміністрування мають право займати посади керівників підприємств, організацій та установ різних форм власності та їх підрозділів, громадських організацій, міжнародних фондів, недержавних організацій та політичних організацій; державних службовців центральних та місцевих органів державної влади, менеджерів вітчизняних та іноземних компаній та фірм, у сфері досліджень та розробок, викладачів університетів та вищих навчальних закладів.
Навчальні програми спеціальності «Публічне управління та адміністрування» складені на базі планів кращих практик закордонних вищих навчальних закладів. Навчання включає вивчення спеціальних наук, як в галузі державного управління, так і права, економіки, фінансів, психології та управління, в тому числі: електронне урядування, управління розвитком територій, менеджмент публічних закупівель, основи муніципального управління, паблік рілейшнз та інші.

У студентів є можливість оволодіти сучасними технологіями, програмами та знаннями, навчатися за програмою подвійного закордонного європейського диплому, проходити практику за фахом за кордоном за міжнародними програмами обміну.


Рік заснування кафедри

2016 рік                              

Призначення кафедри

Науково - освітня діяльність в галузі публічного управління та адміністрування, різних галузей права, зовнішньоекономічної діяльності, виховна та наукова робота, підготовка фахівців – управлінців різних рівнів.

Склад кафедри

Професори:  д.е.н. Кирилов Ю.Є., д.е.н. Потравка Л.О.,

доктор наук з державного управління Біла С.О., д.е.н. Руснак А.В.

Доценти:  к.е.н. Губа М.І., к.е.н. Карташова О.Г., к.е.н. Миронов В.В., к.і.н. Ткачук А.І.
Старші викладачі: Петько В.М.
Асистенти: Панкратьєва Т.Л.

 

Склад викладачів та співробітників кафедри публічного управління та адміністрування

 

Потравка Лариса Олександрівна  - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

доктор економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 75
Тематика НДР: «Трансформація аграрного сектору економіки України в контексті інтеграції до світового економічного простору». 
Викладає дисципліну: «Управління розвитком територій».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кирилов Юрій Євгенович
доктор економічних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 140.
Тематика НДР: «Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації та четвертої промислової революції»
Викладає дисципліни: «Соціальна відповідальність», «Публічне врядування», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Менеджмент ЗЕД», «Антикризове управління підприємством», «Адміністративний менеджмент».
Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальностями
- 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)
- 051 «Економіка»
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Біла Світлана Олексіївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України

Тематика НДР: «Проблеми економічної історії трансформаційних перетворень в Україні; питання структурної перебудови реального сектору національної економіки в умовах глобалізації; інституційні складові ринкових реформ».

Викладає дисципліни: «GR-менеджмент», «Міжнародна інтеграція та безпека».

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Руснак Алла Валентинівна

доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 98

Тематика НДР: «Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій регіонів України».

Викладає дисципліни: «Стратегія підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Глобальна економіка», «Основи наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 051 «Економіка».

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Губа Марина Ігорівна 
кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 138.
Тематика НДР: «Державна зовнішньоекономічна  політика в контексті розвитку аграрного сектору України».
Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Управління консалтинговою діяльністю», «Світове сільське господарство та ЗЕД», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Функціонування багатосторонньої порівняльної системи СОТ», «ЗЕД та дорадництво».
Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальностями
- 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)
- 051 «Економіка»
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Карташова Ольга Григорівна
кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 35.
Тематика НДР: «Державне регулювання аграрного сектора економіки України»
Викладає дисципліни: «Технології публічного адміністрування», «Електронне урядування», «Управління якістю», «Управлінські рішення», «Корпоративне управління», «Електронна комерція», «Піар технології».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Миронов Віктор Вікторович – кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць - 86
Тематика НДР: «Правове регулювання в сфері публічного управління»
Викладає дисципліни: Публічне право, Договірне право, Адміністративне право, Екологічне право,  Трудове право, Аграрне та екологічне право, Правознавство, Фінансове право.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ткачук Анна Іллівна – кандидат історичних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 63
Тематика НДР: «Розвиток історичної науки в умовах трансформацій українського суспільства».
Викладає дисципліни: «Історія суспільства, державності та господарства України», «Вступ до фаху», «Інтелектуальна власність», «Конституція та врядування».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Петько Володимир Миколайович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25.
Тематика НДР:  «Вдосконалення механізмів адміністративного та антикорупційного управління в публічному секторі»
Викладає дисципліни: «Правознавство», «Інтелектуальна власність», «Правове забезпечення рибогосподарської діяльності», «Водне законодавство України та зарубіжжя», «Господарське право».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Панкратьєва Тетяна Леонідівна  асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 31.
Тематика НДР: «Управління інвестиційним процесом у виноградарсько-виноробній галузі Півдня України»
Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Публічне врядування», «Управління розвитком територій», «Соціальна відповідальність», «Менеджмент туризму в агросфері»,  «Адміністративний менеджмент».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

Історія суспільства, державності та господарства України, вступ до фаху, адміністративне право, правознавство, екологічне право, менеджмент ЗЕД, менеджмент аграрних підприємств, аграрне та екологічне право, договірне право, електронне урядування, державне регулювання економіки та економічна політика, публічне право, публічне врядування, корпоративне управління, світове сільське господарство та ЗЕД, функціонування багатосторонньої порівняльної системи СОТ, управління якістю, водне законодавство України та зарубіжжя, управління консалтинговою діяльністю, ЗЕД та дорадництво, правове забезпечення рибогосподарської діяльності, трудове право, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, менеджмент туризму в аграрній сфері, управлінські рішення, адміністративний менеджмент, електронна комерція, фінансове право, методика дослідної справи в економіці, господарське право, інтелектуальна власність, конституція та врядування, управління розвитком територій, технології публічного адміністрування, соціальна відповідальність, антикризове управління підприємством, піар-технології в аграрній сфері.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

Монографії

 

 1. Scientific and metodological bases of regulatory support of economy`s ecologization / [P. Skrypchuk, Y. Kyrylov, V. Hranovska and others]. – Podhajska, Slovak Republic: Easten european development agency n.o., 2017. – 328 с.
 2. Кирилов Ю.Є., Стукан Т.М. Теоретичні основи дослідження поняття «економічне управління підприємством» // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. -С. 4-11
 3. Кирилов Ю.Є., Желуденко К.В. Сутність та значення стратегічного управління при забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. -С. 367-374
 4. Kartashova O.H. Huba M.I. Food security as a factor of competitive economic development of Ukraine / О.H. Kartashova, M.I. Huba // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entites agrarian business: [Collective monograph] / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» SIA, 2017: 8-17
 5. Губа М.І., Карташова О.Г. Механізми державного регулювання в аграрному секторі // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – С.150-159
 6. Панкратьєва Т.Л. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та перспективи подальшого розвитку галузі // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – С.98-107.

 

 

Наукові роботи в міжнародних виданнях

 

 1. Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Агротехнопарки - інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору [Текст] : библиография / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. - 2017. - № 6. - С. 65-72 (Index Copernicus; EBSCO Publishing, Inc.; Ulrich’s Periodicals Directory USA; РІНЦ; AGRIS; American Economic Association: EconLit; Coogle Scholar)
 2. Потравка Л. О. Розвиток сільського туризму в контексті покращення аграрної структурної політики України [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20.. – Режим доступу до журналу:  http://global-national.in.ua // (IndexCopernicus)
 3. Потравка Л. О. Напрями реалізації сталого сільського розвитку з урахуванням трансформацій бюджетної підтримки // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».2017. №10., С.133-139. (IndexCopernicus)
 4. Ткачук А.І. Постать Б.Хмельницького та козаччина в оцінці Б. Барановського та І.С. Лібішовської // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – Вип. 19. Фахове видання. (IndexCopernicus)
 5. Ткачук А.І. Українські терени і постать Богдана Хмельницького в трактуванні польських дослідників другої половини ХХ –початку ХХІ ст. // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – Вип. 18. – С.145-149. Фахове видання. (IndexCopernicus)
 6. Карташова О.Г. Барсук Ю.В. Трансформація аграрного сектору національної економіки // Економіка та суспільство. – 2017. - №10. – С.83-88 (IndexCopernicus)

 

 

Наукові статті

 

 1. Кирилов Ю.Є., Желуденко К.В. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств // Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації. Частина 1: збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Херсон, 6-7 квітня 2017 р.) / за ред.д.е.н., доцента Руснак А.В. -Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. -С. 63 – 65
 2. Кирилов Ю.Є., Осадчий О.О. Дослідженні управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств // Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації. Частина 1: збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Херсон, 6-7 квітня 2017 р.) / за ред.д.е.н., доцента Руснак А.В. -Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. -С. 66 – 68.
 3. Бутрій Д.С., Кирилов Ю.Є., Стукан Т.М. Стан та перспективний план формування об’єднаних територіальних громад Херсонщини // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 11-15.
 4. Грановська В.Г. Державно-приватне партнерство як інструмент конкурентоспроможного розвитку суб’єктів аграрного сектору // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 304-307.
 5. Потравка Л.О., Панкратьєва Т.Л. Напрями покращення структурної політики аграрного сектору економіки України // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 81-83.
 6. Потравка Л. О. Формування галузі сільського туризму в умовах трансформаційних перетворень аграрного сектору України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування»: Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс», 2017.
 7. Потравка Л.О. Розвиток транспортної інфраструктури Херсонської області як основа розбудови економіки Південного регіону // Збірник матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару «Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування»: Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс», 2017. – С.61-63
 8. Ткачук А.І. Тенденції розвитку рибальства в античних містах-державах Північного Причорномор’я // Водні біоресурси та аквакультура: Науковий журнал. – Вип. 1. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – С. 122-125.
 9. Ткачук А.І. Богдан Хмельницький і українське козацтво в доробку Г. Сенкевича. Візії сучасних дослідників // Наукові праці. Історія. – Миколаїв, 2017. - №271.
 10. Миронов В.В., Ткачук А.І. Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні // Наукові праці МАУП. – Київ, 2017. – С. 54-58.
 11. Ткачук А.І. Рибне господарство часів запорізького козацтва // Водні біоресурси та аквакультура: Науковий журнал. – Вип. 1. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.
 12. Губа М.І., Карташова О.Г. Світовий досвід організації аграрного ринку / Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», ДВНЗ ХДАУ, 6-7 квітня 2017 року (м.Херсон, Україна) с. 49-52
 13. Карташова О.Г. Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору як інструмент реалізації забезпечення продовольчої безпеки України / Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, 30-31 березня 2017 року (м.Запоріжжя, Україна) с.228-230
 14. Миронов В.В., Петько В.М. Поняття злочинів у сфері економічної діяльності // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. ХХХV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р. – С. 127-128.
 15. Ткачук А.І. Розвиток рибальства в Україні у XVIIІ ст. // XXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 27 – 28 лютого 2017 р. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький – 2017. – с.48-51.
 16. Ткачук А.І. Висвітлення визвольної війни під проводом Б.Хмельницького у творчості Януша Качмарчика  // «Повстання і революції в Україні та Польщі: історичний, політичний і міжнародний аспекти» (до 100-річчя  Української революції 1917-1921 рр.)». Міжнарадна науково-практична конференція  «Ольвійський форум» - 8-11 червня 2017 р. – Миколаїв, 2017, - С.10.
 17. Губа М.І., Ігнатенко М.О. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва» 23-24 березня 2017 року, Дніпропетровський ДАЕУ, м.Дніпро
 18. Губа М.І. Механізми формування конкурентоспроможних громад в умовах децентралізації // Імплементація стандартів Європейського Союзу в аграрній сфері економіки України. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Херсон, 11-12 жовтня 2017 року
 19. Губа М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в умовах забезпечення продовольчої безпеки України / Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку», ДВНЗ ХДАУ, 19 травня 2017 року (м.Херсон, Україна)
 20. Губа М.І. Модель державної політики сільського розвитку // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 38-41.
 21. Ткачук А.І. Ґенеза публічного управління та сучасні виклики // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 226-228.
 22. Миронов В.В. Безпека господарських систем: еколого-економічний аспект // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 252-254.
 23. Карташова О.Г. Децентралізація: поняття та проблеми // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 42-44.
 24. Петько В.М. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки держави // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Херсон, 10 листопада 2017 р. – С. 270-272.
 25. Карташова О.Г., Барсук Ю.В. Системи управління в сучасних транснаціональних компаніях / О.Г. Карташова, Ю.В. Барсук // Всеукраїнська науково практична Інтернет - конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку» (19 травня 2017 р.), м. Херсон. - с. 187-189.
 26. Карташова О.Г. Проблеми фінансового забезпечення державної регіональної політики /  Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи» ДВНЗ ХДАУ, 2017 року
 27. Ткачук А.І. Особливості розвитку рибальства в Україні у XVIIІ ст. // Міжрегіональна науково-практична конференція, м.Херсон, 21 березня 2017 р. – Херсон. – Херсонський інститут Прат «ВНЗ «МАУП», 2017.
 28. Миронов В.В. Податкове регулювання екологічних процесів // Розробка та аналіз шляхів розвитку південного регіону України. Міжрегіональна науково-практична конференція, м. Херсон, 7 квітня 2017 р. – Херсон. – Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017.- С. 167-172.
 29. Губа М.І., Карташова О.Г. Продовольча безпека в сфері державної аграрної та соціальної політики України // Збірник матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару «Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування»: Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс», 2017. – С.56-60.
 30. Карташова О.Г. Конкурентоспроможність регіонів як пріоритет державної регіональної політики // Збірник матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару «Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування»: Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс», 2017. – С.64-66
 31. Губа М.І. Фактори впливу розвитку зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору на забезпечення продовольчої безпеки держави // Збірник матеріалів доповідей у круглому інтернет - столі “Актуальні питання менеджменту в умовах соціально- економічних трансформацій”: Херсон, ХДАУ.- 26.05.2017: тези доповідей. – 2017. – 44-47 с.

 

Нагороди кафедри

Доцента Губу М.І. нагороджено знаком "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України та  трудовою відзнака "Знак пошани" Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України №97 к

Аспірантура

Аспірантура за спеціальностями:
- 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності);
- 051 «Економка»
Керівники:
Кирилов Ю.Є.  – д.е.н., професор

Руснак А.В.  – д.е.н., професор

Губа М.І. – к.е.н., доцент

Дорадча діяльність кафедри

Дорадчу діяльність веде дорадник Губа М.І.
Дорадниками-експертами виступають Кирилов Ю.Є., Потравка Л.О., Карташова О.Г., Панкратьєва Т.Л.
Напрями: публічне управління та адміністрування, сільське господарство та менеджмент.

Конференції

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ».

Міжнародна діяльність кафедри

На кафедрі практикується обмін досвідом та співпраця з науково-дослідними та навчальними закладами поза межами України (Польща, Німеччина та інші країни.).