ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра обліку і оподаткування

Ауд. 414, 410, 411, 408, 409 корпусу ГМФ ДВНЗ "ХДАУ"
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1987 р.

Призначення кафедри

Високопрофесійні науково-педагогічні працівники, які активно займаються науково-дослідною, практичною та викладацькою діяльністю. На кафедрі працюють 9 викладачів, у тому числі 3 доктори економічних наук, професори. Навчання на кафедрі проводиться за новітніми методиками. Основу освітньої програми підготовки майбутніх податківців, бухгалтерів та обліковців вищої кваліфікації складають нормативні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Склад кафедри

Професори: Мармуль Л.О., Новак Н.П., Пристемський О.С.

Доценти: Скрипник С.В., Сакун А.Ж., Шепель І.В., Коваль С.В., Круковська О.В.

Співробітники: лаборант Груненко Н.В.


Склад викладачів та співробітників
кафедри обліку і оподаткування

 

Скрипник Світлана Валентинівна

В.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 158, із них 2 підручники  з грифом МОН, 6 у колективних монографіях, 37  у фахових виданнях України, 7 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз

Тематика НДР: «Обліково-аналітичне забезпечення виробничого відтворення діяльності аграрних підприємств»

Викладає дисципліни: «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Облік зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)», «Організація обліку у фермерських господарствах», «Облік у сільському господарстві»

Здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 051 «Економіка»

Профіль Google Scholar: Світлана Скрипник

Ідентифікатор автора Scopus: 57215587118

ORCID ID: 0000-0003-3004-6117

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мармуль Лариса Олександрівна

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, лауреат ордена княгині Ольги ІІІ ступеня

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 378, із них 49 колективних монографій (6 - одноосібна, 43 - колективних), 55 у фахових виданнях України, 25 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science і  Scopus.

Тематика НДР: «Розвиток системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання галузей аграрної сфери та інфраструктури сільських територій»

Викладає дисципліни «Методологія формування і реалізації фінансової політики», «Облік і звітність в оподаткуванні». «Аудит», «Податки і податкова політика»

Здійснює керівництво аспірантами і докторантами за спеціальністю 051«Економіка»

Профіль Google Scholar: Лариса Мармуль

Профіль ResearchGate: Larysa Marmul

Ідентифікатор автора Web of Science: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/501

Ідентифікатор автора Scopus: 57211442932

ORCID ID: 0000-0002-5589-9338

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пристемський Олександр Станіславович

доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 124, із них 7 монографій (1- одноосібна, 6 - колективних), 42 у фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, 14, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 1 публікацій в Web of Science.

Тематика НДР: «Фінансова безпека підприємств України»

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи  та компютерні технології у науковій діяльності», «Облік у фінансових і страхових установах», «Міжнародне оподаткування», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні», «Податковий контроль», «Оподаткування підприємницької діяльності»

Профіль Google Scholar: Олександр Пристемський

Ідентифікатор автора Scopus: 57215593661

Ідентифікатор автора Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/

ORCID ID: 0000-0001-9743-3563

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Новак Наталія Петрівна

доктор  економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 67, із них 4 колективних монографій (1 - одноосібна, 3 - колективних), 26 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 1 публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.

Тематика НДР: «Соціально-економічні та екологічні засади конкурентоспроможного розвитку підприємств та галузей аграрного виробництва й інфраструктури сільських територій»

Викладає дисципліни: «Податки і податкова політика», «Організація податкового контролю», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Податковий контроль»

Здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 051 «Економіка»

Профіль Google Scholar: Новак Наталія

Профіль ResearchGate: Nataliia Novak

Ідентифікатор автора Web of Science: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/489

ORCID ID: 0000-0002-9929-1391

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сакун Аліна Жоржовна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 180, із них 9 у колективних монографіях, 38  у фахових виданнях України, 10 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз.

Тематика НДР: «Формування системи обліково-аналітичного забезпечення й оподаткування діяльності суб’єктів аграрного підприємництва та розвиток інфраструктури»

Викладає дисципліни: «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік ІІ», «Внутрішній аудит», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Облік і ФЗ за МСФЗ», «Облік і аудит в установах державного сектору»

Здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 051 «Економіка»

Профіль Google Scholar: Аліна Сакун

Ідентифікатор автора Web of Science: AAD-3434-2020

Ідентифікатор автора Scopus: 57211439092

ORCID ID: 0000-0002-0910-4055

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шепель Інеса Вадимівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 97, із них 7 у колективних монографіях, 55 у фахових виданнях України, 12 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз

Тематика НДР: «Проблеми та перспективи розвитку системи обліку і оподаткування суб’єктів господарювання»

Викладає дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік – І», «Фінансовий облік – ІІ», «Облік в банках», «Бухгалтерський облік», «Організація і методика аудиту», «Організація податкового контролю», «Оподаткування підприємницької діяльності»

Профіль Google Scholar: Інеса Шепель

Ідентифікатор автора Scopus: 57217084354

ORCID ID: 0000-0002-6728-5579

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коваль Світлана Вікторівна.

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 102, із них 9 монографій (1- у співавторстві, 8 - колективних), 1 навчальний посібник з грифом МОН, 43 у фахових виданнях України, 6 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 96

Тематика НДР: «Розвиток ринку плодоягідної  продукції і підвищення ефективності функціонування садівницьких підприємств регіону»

Викладає дисципліни: «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Облікова політика підприємств», «Внутрішньогосподарський контроль», «Аудит», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Історія та теорії обліку і оподаткування», «Облік на підприємствах малого бізнесу»

Профіль Google Scholar: Светлана Коваль

Профіль ResearchGate: Svetlana Kowal

Ідентифікатор автора Scopus: 57217085784

ORCID ID: 0000-0002-5830-5750

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Круковська Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 64, із них 6 колективних монографій, 30 у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, в т.ч. 1 публікація в Web of Science.

Тематика НДР: «Розвиток та підвищення ефективності ветеринарного обслуговування у тваринництві»

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Облік у зарубіжних країнах», «Основи МСФЗ», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Організація податкового контролю», «Бух.облік в ГРБ і Туризмі»

Профіль Google Scholar: Олена Круковська

Профіль Web of Science: 2977879

Ідентифікатор автора Scopus: 57211334995

ORCID ID: 0000-0003-1531-8057

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Груненко Наталя Віталіївна
лаборант

 

 

 
Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри

 «Управлінський облік»; «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності»; «Облік зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)»; «Організація обліку у фермерських господарствах»; «Облік у сільському господарстві»; «Методологія формування і реалізації фінансової політики»; «Податки і податкова політика»; «Інформаційні системи і технології в обліку»; «Інформаційні системи та комп’ютерні технології у науковій діяльності»; «Міжнародне оподаткування»; «Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні»; «Облік у фінансових і страхових установах»; «Оподаткування суб’єктів господарювання»; «Податковий контроль»; «Оподаткування підприємницької діяльності»; «Організація податкового контролю»; «Звітність підприємств»; «Фінансовий облік – І»; «Фінансовий облік ІІ»; «Внутрішній аудит»; «Облік і ФЗ за МСФЗ»; «Облік і аудит»; «Бухгалтерський облік»; «Облікова політика підприємств»; «Внутрішньогосподарський контроль»; «Аудит»; «Історія та теорії обліку і оподаткування»; «Облік на підприємствах малого бізнесу»; «Вступ до фаху»; «Облік у зарубіжних країнах»; «Основи МСФЗ»; «Облік і звітність в оподаткуванні»; «Бух.облік в ГРБ і Туризмі»; «Організація бухгалтерського обліку»; «Облік в банках»; «Організація і методика аудиту»; «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»; «Облік і аудит в установах державного сектору»; «Консолідація фінансової звітності»; «Управлінські технології в оподаткуванні»

 
Дорадча
діяльність
кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ДВНЗ "ХДАУ" і надають надають послуги з фінансово-економічних питань: бухгалтерського обліку, контролю, аудиту та оподаткування діяльності суб'єктів господарювання.

 

Матеріально – технічна
база кафедри

Філії кафедри на виробництві

1. ОФГ «Тетяна» Високопільського району Херсонської області.
2. ТОВ «Компанія Укрнафтоагропром» Комінтернівський район Одеська область.
Кафедра забезпечена сучасним технічним обладнанням та навчальними аудиторіями.

 

Конференції кафедри

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування» 22-23 листопада 2018 рік м. Херсон

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища» 18-19 квітня 2019 рік м. Херсон

 

Монографія кафедри

Колективна монографія: «Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій» 

 

 

    

 

 
    

Нагороди
кафедри

Мармуль Л.О. – Почесний знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», Почесний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», медаль «Петра Могили», лауреат ордена княгині Ольги ІІІ ступеня
Сакун А.Ж. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, Почесна грамота Херсонської міської ради.
Скрипник С.В. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, Почесна грамота Херсонської облдержадміністрації.
Шепель І.В. – Почесна грамота Херсонської міської ради.

 

 

 

     

 

      

    

     

 

     

      

   

 

     

    

  

     

      

      

 

 

Міжнародна
діяльність
кафедри

Викладачі підтримують наукові зв'язки з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами близького і дальнього зарубіжжя, зокрема з Польшею, Данією, Швецією, Великобританією, Словатчина. Встановлені зв’язки сприяють поширенню зарубіжного досвіду організації кооперативного руху та досягнень аграрної науки.

Практична підготовка студентів

 

 

Науково та навчально-методичне
забезпечення кафедри

 Д. е. н., професор Мармуль Л. О.

1. Marmul L.O. Institutional regulation and certification of activities of agrarian enterprises producing organic products in Ukraine / L.O. Marmul,  E. Krukovskaya// Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4, No. 4. – 2018, Index CopernicusDirectory of Open Access JournalsESCI by Web of Science.  С.209-216. (др. арк. 0,65).

2. Мармуль Л. О. Фінансові результати діяльності підприємств та їх використання в управлінні /Л. О. Мармуль // Економічний вісник університету. - Вип. 39. - 2018. – С. 144-151 (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)

3. Мармуль Л. О. Удосконалення структури ринку праці сільських територій шляхом розвитку підприємств сільського зеленого туризму /Л. О. Мармуль, І. А. Романюк // // Економічний вісник університету. - Вип. 38. - 2018. – С. 70-77 (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)

4. Ihnatenko M.M., Marmul L.O., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. Transformation of Approaches to Determine Influence Factors in the Economic Development Models (Article) International Journal of Economics & Business Administration, 2019, Volume VII, Issue 2, pp. 290-301. (Scopus)

5. Ihnatenko M., Antoshkin V., Krukovska O., Malyshko V., Marmul L. Social Investments As The Highest Manifestation of Implementation of Social Responsibility of The Companies of Agribusiness. International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume-8, Issue-3, pp. 7124-7132.

Д. е. н., доцент Новак Н. П.

1. Ignatenko M.M.. Novak N.P. Development of regional programs for the development of agrarian enterprises with organic production on the basis of the European and international experience // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4, No. 4. – 2018. – С. 126-133.

К. е. н., доцент Скрипник С. В.

1. Скрипник С. В.Облікові і податковінюанси створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків кол. моногр. /під ред. д.е.н., проф. Л.О. Херсон: «Айлант». 2019. С.60- 72. (др. арк. 0,80)

2. Скрипник С. В., Стрихар О. Обліково-інформаційне забезпечення формування фінансових результатів діяльності підприємства. кол. моногр./під ред. д.е.н., проф. Л.О. Херсон: «Айлант». 2019. С. 127-137 (др. арк. 0,57)

3. Скрипник С.В. Процес виробничого відтворення як об’єкт обліково-аналітичного забезпечення. Причорноморські економічні студії: науково-практичний журнал. вип. 28. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», вип. 28 С. 142-146. 2018. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (0,5 др.арк)

4. Скрипник С.В. Облік за центрами відповідальності як засіб посилення управлінської орієнтації обліку. Приазовський економічний вісник вип 2 (13) 2019. С.369-375

 К. е. н., доцент Шепель І. В.

 1. Шепель І.В.Практичні аспекти оподаткування аграрних формувань та впровадження сучасних інформаційних технологій при розрахунках з бюджетом кол. моногр. / під ред. д.е.н., проф. Л.О. Херсон: «Айлант». 2019. С.82- 101. (др. арк. 1,02)

2. Шепель І.В., Чир’єва І.В. Контроль за витратами в тваринництві на основі відхилень від норм кол. моногр./під ред. д.е.н., проф. Л.О. Херсон: «Айлант». 2019. С.190- 200. (др. арк. 0,57)

3. Шепель І.В., Підковенко А. Порядок організації внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств кол. моногр. / під ред. д.е.н., проф. Л.О. Херсон: «Айлант». 2019. С.179-190. (др. арк. 0,58)

4. Шепель І.В. Види відповідальності та розміри штрафів за порушення трудового законодавства: юридично-обліковий аспект / І.В. Шепель //Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Випуск 25.2018 .- С.878-883.(фаховий журнал + наукове видання включено до  наукометричної бази даних Index Copernicus) 0,59 дрк. арк

5. Шепель І.В. Необхідність функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні/ І.В. Шепель// Науковий погляд в майбутнє» Одеса (Наукове видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus) випуск 11, 2018.- Том 3.- С. 48-54. 0,41 дрк. арк.

DOI: 10.30888/2415-7538.2018

6. Шепель І.В.Основи оподаткування нерухомості в Україні та за кордоном/ І.В. Шепель// Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» 2018 - № 4. - С. 108-115. (Наукове видання включено до  наукометричної бази даних Index Copernicus) + фаховий журнал 0,77 друк.арк

7.Шепель І.В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні/І.В.Шепель// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» Том 29 (68). N 6, 2018. - С.141-146. фаховий журнал 0,61 дрк. арк. 

К. е. н., доцент Сакун А. Ж.

1. Ihnatenko M., Sarapina O.A., Sakun A.ZH., Marmul L.O., Pylypenko K.A.  Models of Implementation of Enterprises in Agricultural Green Tourism in European Countries and Assessment of Their Efficiency. International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume-8, Issue-12, October 2019pp. 337-340 (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ijitee.org/download/volume-8-issue-12/

2. Сакун А.Ж., Гакал Т.О. Зелений туризм як пріоритет диверсифікації територіального розвитку України // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 2019. Том 29 –№1. – С. 200-208 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor )

3. Сакун А.Ж. Оцінка системи внутрішнього контролю забезпечення виконання зобов’язань на аграрних підприємствах: [Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: кол. моногр. /  під ред. д.е.н., проф. Л.О. Мармуль]. – Херсон: Видавничо-поліграфічний центр «Айлант», 2019.- С. 163-173.

4. Сакун А.Ж., Паладій Н. Є. Вдосконалення облікової практики виробничих запасів сільськогосподарських підприємств: [Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: кол. моногр. /  під ред. д.е.н., проф. Л.О. Мармуль]. – Херсон: Видавничо-поліграфічний центр «Айлант», 2019.- С. 120-127.

5. Сакун А.Ж., Гакал Т.О. Формування сучасної бази інформаційних ресурсів у сфері агробізнесу // [Science, research, development. Economy. Management – 4 (Наука, исследования, развитие. Экономика. Менеджмент – 4)] / The East European Scientific Group. Virtual Training Centre «Pedagog of the 21st Сentury», Global Management Journal, 2019 – С.40-43.

6. Сакун А.Ж. Аналітичні процедури внутрішнього контролю розрахункових операцій з дебіторам // [Science, research, development. Economy. Management – 5 (Наука, исследования, развитие. Экономика. Менеджмент – 5)] / The East European Scientific Group. Virtual Training Centre «Pedagog of the 21st Сentury», Global Management Journal, 2019 – С.32-34.

7. Сакун А.Ж., Марчук Л.Л. Бінарна природа економічних конфліктів у контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання  // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 2018. – Том 27.– №3 – С.261-265 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor )

8. Сакун А.Ж., Пристемський О.С. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку сільського господарства // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 2018. –№4. (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor )

9. Сакун А.Ж., Якайтіс І. Організаційно-структурне удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 1(1), 2018.– С. 94-101

10. Сакун А.Ж. Удосконалення облікової практики збутових операцій: [Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: кол. моногр. / під ред. д.е.н., проф. В.Я. Плаксієнко]. – Полтава: ПДАА, 2018. – С. 109-122

11. Сакун А.Ж. Обліково-контрольний процес формування фінансових результатів: [Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: кол. моногр. /  під ред. д.е.н., проф. Л.О. Мармуль]. – Херсон: Айлант, 2018. С. 28-37

Д. е. н., доцент Пристемський О. С.

1. Kokovikhin S.V. The influence of farming activities on seeds productivity of winter wheat varieties in the conditions of the South of Ukraine / S.V. Kokovikhin, V.Yu. Zaporozhchenko, G.V. Karashchuk, O.O. Kazanok, M.V. Kozychar, M.V. Levchenko, Ye.S. Podakov, O.S. Prystemskyi // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2019. – Vol. 10(1). P. 449-456. [Електронний ресурс].

2. Пристемський О.С., Сакун А.Ж. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку сільського господарства/ Збірник наукових  праць «Економічний аналіз», Тернопільський національний економічний університет. 2018

3.Трусова Н. В., Пристемський О. С., Якушева І. Є., Терновський В. О. Інвестиційний аналіз бізнес-проектів: Навчальний посібник / Н. В. Трусова, О. С. Пристемський, І. Є. Якушева, В. О. Терновський. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 328 с.

К. е. н., доцент Круковська О. В.

1. Marmul L.O. Institutional regulation and certification of activities of agrarian enterprises producing organic products in Ukraine / L.O. Marmul,  E. Krukovskaya// Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4, No. 4. – 2018, Index CopernicusDirectory of Open Access JournalsESCI by Web of Science.  С.209-216. (др. арк. 0,65).

2. Круковська О.В. Особливості системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та напрями її вдосконалення з врахуванням зарубіжного досвіду / О.В. Круковська, С.В. Коваль,// Економічний вісник університету. - Вип. 39. - 2018. – С. 65-76. (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)  (др. арк. 0,5) 

3. Круковська О. В. Напрями підвищення якості обліку, аудиту й контролю лізингової діяльності аграрних підприємств. Економічний вісник університету. Вип. 42. 2019 р. С. 18-22. (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)

К. е. н., доцент Коваль С. В.

1. Коваль С.В. Відповідальність за порушення трудового законодавства та оплати праці / С.В. Коваль  [Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: колективна монографія] / за заг. ред. Мармуль Л.О. – Херсон: Айлант, 2019. -С.152-163

2. Коваль С.В. Особливості системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та напрями її вдосконалення з врахуванням зарубіжного досвіду /С.В. Коваль, О.В. Круковська// Економічний вісник університету. - Вип. 39. - 2018. – С. 65-76.(Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

3.Коваль С. В. Здійснення автоматизації бухгалтерського обліку аграрних підприємств на засадах впровадження нових програмних продуктів і моделей. Економічний вісник університету. Вип. 42. 2019 р. С. 12-17 (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)

Спеціальність

«Облік і оподаткування»

Якщо облік – це мова бізнесу, то податки – це те, що ми платимо за цивілізоване суспільство. Спеціальність «Облік і оподаткування» (Accounting and Taxation) є найпрестижнішим в сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань та дозволяє випускникам швидко адаптуватись до сучасних умов на ринку праці.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього контролю. Тому на ринку праці попит на фахівців з напряму підготовки «Облік і оподаткування» завжди високий. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і аудитора, податкового інспектора.

Фахівці напряму підготовки «Облік і оподаткування» можуть обіймати посади: керівника підприємств, установи та організації (фінансовий директор, керівник групи обліку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівник податкової інспекції); фахівці з обліку, аудиту і оподаткування (головний бухгалтер, бухгалтер-касир, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, контролер-ревізор, економіст-аналітик, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, ревізор, аудитор, головний державний податковий інспектор, фахівець з управління активами); консультанти (консультант з економічних питань та обліку, консультант з податків і зборів); викладачі і наукові співробітники (викладач вищих навчальних закладів і коледжів з дисциплін напряму підготовки «Облік і оподаткування»)

Стратегічне мислення, уміння аналізувати інформацію, мати здатність до прогнозування, твердо висловлювати свою позицію, формувати лідерські та організаційні якості є пріоритетними при підготовці фахівців з «Обліку і оподаткування».