ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 13

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 13

[Титул]

[Зміст] 232-235

В.О.Ушкаренко, О.В.Морозов,  Р.В.Морозов [Економічна ефективність реалізації агроресурсного  і агроекологічного потенціалу зони рисосіяння  Херсонської області] 3

В.О.Ушкаренко, К.С.Лисогоров [Встановлення одноосібного показника, який характеризує пайову участь погодних умов в змінах урожаю сільськогосподарських культур та його стабільність] 8

В.І.Жарінов, С.В.Довгань, О.І.Магда, О.А.Антонець, Г.І.Новицький [Екологічне та технологічне забезпечення ентофільності люцерни при вирощуванні на насіння] 11

І.Д.Філіп'єв, О.В.Підручна [Вплив добрив на вміст і якість білку зерна  зрошуваної ярої пшениці] 17

В.В.Базалій [Вплив різних умов зовнішнього середовища і ценотичних умов на проявлення кількісних ознак озимої пшениці] 21

Ю.О.Лавриненко [Еколого-генетичні параметри зернових ресурсів Афганістану]  29

В.А.Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Продуктивність самозапиленої лінії  кукурудзи Р346 М в залежності від режимів зрошення, регуляторів росту та густоти стояння рослин] 40

В.О.Скороход [Технологічні строки вирощування саджанців винограду високих селекційно-санітарних  категорій] 44

Т.М.Яковенко [Особливості фітоклімату в чистих і смугових посівах квасолі і кукурудзи на силос в умовах південного степу України] 49

Ф.А.Іванов [Підвищення ефективності кормовиробництва в посушливій зоні Північного Причорномор'я] 54

Л.А.Криницька [Комплекс агротехнічних заходів при вирощуванні гречки у меліоративному полі рисової сівозміни] 59

Ю.А.Кононенко [Продуктивність цукрового буряку в залежності від водозберігаючих режимів зрошення в умовах півдня України] 64

О.П.Попов [Вирощування квасолі на зрошуваних землях посушливого степу півдня України] 68

О.В.Аверчев [Особливості формування кореневої системи гречки на лугово-каштанових ґрунтах в умовах рисової зрошуваної системи юга України] 72

В.П.Коваленко, В.Д.Карапуз, М.В.Коновалова [Сучасні аспекти використання статевого  диморфизму в селекції тварин] 76

Б.О.Вовченко, Д.В.Ковальов, М.В.Козичар [Конституціональна різнотиповість ярок розподілених на класи за інтенсивністю  формування] 80

В.В.Дєбров [Використання метода шляхового аналіза для визначення взаємозв`язку основних господарсько корисних ознак з інтер`єрними показниками гусей] 83

С.І.Пентилюк, І.В.Хорунжий, Л.В.Харитонова [Біомаса рибоксину у раціонах відлучених поросят] 86

В.А.Лісний, І.В.Назаренко [Відгодівельна та м'ясна продуктивність свиней у різних варіантах двох та трьохпорідного схрещування] 88

В.Г.Назаренко, А.В.Вороненко [Використання імуногенетичних маркерів для аналізу стійкості червоної молочної худоби  до захворювання лейкозом] 92

М.П.Закусілов [Ріст та розвиток ягнят, одержаних від молодих  маток ранніх строків запліднення] 96

В.І.Кравченко, В.Г.Миронов [Створення продуктивного молочного гурту  на основі ефективних методів селекції] 99

В.Г.Миронов, В.І.Кравченко [молочна продуктивність корів бугаєвідтворювальної групи різних генотипів і ліній в племзаводі "Широке"] 102

І.М.Косенко [Вплив бовілакту на показники ліпідного обміну печінки молодняку свиней та їх продуктивність] 104

В.П.Кучерявий [Біохімічні показники крові свиней при введенні в раціон бовілакту] 108

В.Г.Краснощок [Рівень пухово-перової продуктивності гусей різних класів розподілу за живою масою] 112

С.В.Шамшура [Оцінка м'ясної продуктивності овець різних типів асканійської тонкорунної породи] 115

Н.М.Корбич [Фізико-механічні та деякі технологічні властивості тонкої вовни овець асканійської тонкорунної породи з різним типом руна] 120

О.В.Грек, Г.Є.Поліщук, В.М.Ковбаса [Екструдований рис в кисломолочних продуктах] 124

Г.Є.Поліщук, О.В.Грек [Розробка нових видів молочних продуктів з олією] 130

В.В.Колесніков, О.Я.Іванів [Вплив закритого горизонтального дренажу на меліоративний стан орних земель] 133

А.Ж.Гончарова [Концептуальні відмінності макростатистичних моделей баланса народного господарства (БНГ) і системи національних рахунків (СНР)] 139

Н.Г.Мельничук  [Хід економічної реформи в АПК Херсонської області] 144

В.В.Миронов [Меліоративний комплекс Криму - основа стабілізації та розвитку сільськогосподарського виробництва] 148

Л.О.Мармуль, І.В.Шепель [Соціально-економічні особливості трудоресурсного потенціалу Херсонської області] 153

Л.О.Мармуль, О.О.Петрова, І.О.Донець [Напрями державної підтримки водогосподарського комплексу зони зрошення] 156

О.О.Петрова [Раціоналізація сільськогосподарського водокористування в зоні зрошення] 158

Ю.В.Ушкаренко [Основні аспекти соціально-економічної та екологічної оцінки якості продуктів харчування як важливого критерію ефективного розвитку переробних галузей регіональних АПК] 161

С.Ю.Боліла, О.Л.Рудік [Теоретичні та методологічні аспекти державного управління АПК] 168

А.С.Мохненко [Становлення та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні] 171

Н.М.Лавриненко [Проблеми  економіко-фінансового реформування агропромислового комплексу регіонального рівня на прикладі Херсонської області] 181

В.В.Марасанов, Е.А.Степанова, Т.Г.Кірюшатова [Добір груп операторів на основі тестових оцінок] 187

Є.К.Міхеєв [Основні аспекти формалізації технологічних знань] 190

М.Г.Ігнатенко, І.А.Донець [Екологічні проблеми великих міст як об’єкт суспільно-економічних досліджень] 193

О.Є.Купцова [Ринок робочої сили та шляхи зменшення безробіття у Херсонській області] 201