ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра науки про Землю

ауд. 218, корпусу факультету ВГБЗ, ДВНЗ «ХДАУ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування

кафедри

Кафедра була заснована в 1964 році,а з серпня 2017 року відділена в окремий підрозділ із складу кафедри землеустрою, геодезії та кадастру

Призначення кафедри

Науки   про   Землю

      Науки про Землю - це є комплекс наук, які вивчають Землю, її  природні властивості,  людство та результати  його господарської діяльності.

       Метою навчання студентів за цією спеціальністю є підготовка та отримання базових знань для проведення комплексних геологічних, геодезичних, географічних та геоінформаційних  досліджень, виконання оцінки природних умов та природних ресурсів для вибору районів розміщення  господарських та промислових об’єктів, об’єктів соціальної та екологічної сфер, для оцінки природних умов та ресурсів, охорони навколишнього середовища та ін.

           Ціль навчання - це  формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчанні, що передбачає застосування певних теорій та методів природничих наук.

           Студенти отримують знання з багатьох  природничих наук таких як геологія,  геодезія, гідрогеологія, комп’ютерна топографія, геоморфологія, геоінформатика, гідрологія суші, геофізика,  картографія, кліматологія, мінералогія, ландшафтознавство, ґрунтознавство та  моніторинг кризових явищ.

Результати навчання.

Здобувач вищої освіти  Науки про Землю

повинен бути здатним:

 

1.Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю.

2. Використовувати усно і письмово грамотну професійну українську мову.

3. Виявляти знання і вміння спілкуватися іноземною мовою.

4. Використовувати інформаційні технології та картографічні моделі в галузі наук про Землю.

5. Демонструвати уміння проводити польові та лабораторні дослідження.

6. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі,  як природної системи.

7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики,  інформаційних технологій, тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер.

8.  Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних систем і об’єктів.

9. Виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу. 

10. Аналізувати склад і будову геосфер(у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень, інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання.

12. Називати і використовувати теорії,  концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації.

13. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної чесності, професійного кодексу поведінки.

14. Демонструвати здатність проводити самостійні дослідження природних об'єктів  і процесів у геосферах в польових і лабораторних умовах.

15. Вміти планувати та проводити польові та лабораторні дослідженні і готувати звіти.

 

Склад кафедри


 

Викладачі та співробітники кафедри в 2017році:

Перший ряд:,  к.т.н., доцент Петрова А.Т.,  старший лаборант Лебєдєва А.О., 

Другий ряд:,. к.с.-г.н., доцент  Мацко П.В, асистент Музика Н.М.,  в.о. завідувача кафедри к.с.-г.н., доцент Бабушкіна Р.О.,   д.с.-г.н., професор  Морозов О.В.

 НПП кафедри науки про Землю на природі – в дендропарку Херсонського ДАУ

 

 

 

Бабушкіна Руслана Олександрівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії. Заступник декана факультету з виховної роботи. 
Кількість наукових та науково-методичних праць - понад 120 наукових праць, 20 авторських свідоцтв на твір, 3 патенти на корисну модель.
Тематика науково-дослідної роботи: Прийоми хімічної меліорації на солонцевих ґрунтах півдня України.
Викладає дисципліни:  топографія, інженерна геодезія,  картографія, топографія з основами картографії, геодезія та землевпорядкування, фотограмметрія  та ДЗЗ

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  Мацко Петро Володимирович –     доцент, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  доктор філософії. Очолював кафедру з 2008 по 2014 роки та з 1 вересня 2015 по листопад 2016 року.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 137, з них авторських свідоцтв на винаходи – 4, патентів на корисні моделі – 5, свідоцтв про реєстрацію авторського права  на твір – 9, навчальних посібники з грифом МінАПП та МОН - 3.
Тематика науково – дослідної роботи: 1. Дослідження осідання фундаментної плити корпусу БГМФ, гуртожитків №6 та №3; головного корпусу університету. 2. Впровадження нових комп’ютерних технологій в навчальний процес. 3. Дослідження висотної мережі вздовж Північно-Кримського каналу.
Викладає дисципліни: геодезія, інженерна та супутникова геодезії, вища геодезія, електронні геодезичні прилади, протиерозійна організація території.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Морозов Олексій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор,  доктор філософії.
Кількість наукових та науково-методичних праць – 140, авторських свідоцтв на винаходи – 2, патентів на корисні моделі – 3.
Тематика науково-дослідної роботи: Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель із застосуванням ГІС – технологій.
Викладає дисципліни: організація управління виробництвом, моніторинг земель, прогнозування використання земель, управління земельними ресурсами, екологічне землекористування.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Петрова Алла Терентіївна - кандидат технічних наук, доцент. Очолювала будівельно-гідромеліоративний факультет з 1988 по 2011рік, разом з тим була завідувачем кафедри до 2008 р.
Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 75 робіт.
Тематика науково-дослідної роботи: Застосування нових технологій в навчальному процесі
Викладає дисципліни: нарисна геометрія, інженерна графіка, топографічне креслення, комп’ютерна графіка
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Смирнов Віктор Миколайович - кандидат геологічних наук, доцент.
Кількість наукових та науково-методичних праць – має близько 20 наукових – методичних праць, з них 1 монографія, 1 навчальних посібників
Тематика науково-дослідної роботи: Формування поля забруднення донних відкладів Бузського лиману важкими металами

Сфера наукової діяльності: Дослідження накопичення важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища

Викладає дисципліни: Реабілітація техногених ланшафтів, метеорологічний аналіз і прогноз, геологія з основами геоморфології, прибрежні та морські єкосистеми, глобална екологія та природокористування, геоморфологіна та еволюційна геграфія.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Музика Наталія Миколаївна –  здобувач,  магістр, асистент.
Кількість наукових та науково-методичних праць – більше  35 наукових праць, чотири  авторських свідоцтва на твір,  1- патент на корисну модель.
Тематика науково-дослідної роботи: «Урожай та якість зерна  озимого ячменю, жита та третикале залежно від попередника та фону живлення».

Куратор групи – 4 курсу напряму підготовки ГКЗ та 1 курс Б та ЦІ

Викладає дисципліни: нарисна геометрія, топографічне креслення, організація проектно-вишукувальних робіт, геодезія, картографія

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   
 

Ляшенко Надія Анатоліївна – лаборант.

 Нагороди кафедри  Петрова А.Т.  знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою МОН України (1998 р.),  орденом «Знак пошани» Мінагрополітики  України (2008 р.), грамотою міського голови (2010р.)
Мацко П.В.  нагороджений Почесною грамотою МОН України (2009р.), отримав подяку Міністерства аграрної політики України (2010р.), та подяку ректорату Херсонського ДАУ (2010р. 2011р.), Почесна грамота ДАУ Морозов О.В. знаком Міністерства освіти і науки України „За наукові досягнення» (2007 р.) та почесною Грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2006 р.). Почесна грамота ДАУ (2013р.)
Бабушкіна Р.О.-Почесна грамота Херсонської обласної держадміністрації, Почесна грамота ДАУ (2013р.)

 

 

 

 

 Виховна робота та практична діяльність співробітників кафедри із студентами

 

Зустріч співробітників кафедри науки про Землю з першим набором бакалаврів

зі своєї спеціальності

 

На згадку про посвячення в студенти  бакалаврів першого курсу факультету ВГБЗ, 2017рік

 

 

Визначення  крену будівлі гуртожитку №6 електронним тахеометром SET-630RK

 

Робота на роверній станції GPS – Trimble R3

 

 Хронологія завідувачів кафедри

    Назва кафедри геодезії згадується вперше в 1953 році, як кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії на вперше створеному гідромеліоративному факультеті в Херсонському СГІ, який був заснований в 1951 році та пропрацював до 1954 року. Очолював її доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої освіти України, Кавалер ордена Леніна - Шапошніков Донат Григорович.
    У 1964 році був повторно відкритий гідромеліоративний факультет в Херсонському сільськогосподарському інституті для підготовки інженерів-гідротехніків.
   У цьому ж році започаткована кафедра меліорації, геодезії та ґрунтознавства. З 1966р. кафедра була перейменована на кафедру геодезії та графіки, яку очолював доцент Вельдбрехт Олександр Олександрович до 1982р. З 1976 рр. кафедра була перейменована на кафедру інженерної геодезії. З 1977р. кафедру роз’єднали на дві кафедри. Завідувачем кафедри графіки була Петрова А.Т., а кафедру геодезії, очолював Кудрявцев Л.В.
   В 1984-1989рр. році кафедри знову об’єднали і вона отримала назву графіки та геодезії під керівництвом Петрової А.Т. З 1991-1997 рр. кафедра була перейменована на кафедру архітектури. В 2000р. кафедра була названа - землевпорядкування та архітектурного проектування
    У 2002 році кафедрі  землевпорядкування та архітектурного проектування   відбувся перший випуск меліораторів-землевпорядників за спеціалізацією «Землевпорядкуання на меліорованих землях».  Цю кафедру  очолювала до 2008р. кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Петрова Алла Терентіївна.
    Завідувач кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування: Мацко Петро Володимирович з листопада 2008 по 2014р. З вересня 2013 р. перейменована в кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру.
     З 2014 року  по 31 серпня 2015р. завідувач кафедри землевпорядкування, геодезії та кадастру доктор сільськогосподарських наук, професор Морозов Олексій Володимирович.
     З 1 вересня 2015 року по листопад 2016 року кафедру перейменували як : землеустрою, геодезії та кадастру і  її знову очолив кандидат с.-г. наук, доцент Мацко Петро Володимирович. З 24 листопада 2016 року  завідувачем кафедри була обрана кандидат економічних наук, доцент Дудяк Наталія Василівна.
      В серпні 2017 року, в зв’язку з необхідністю акредитації відкритої раніше  спеціальності 103 «Науки про Землю» та зміни назви спеціальності «Землеустрій та кадастр» на «Геодезія та землеустрій», було проведено розділення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру на дві кафедри: геодезії та землеустрою і науки про Землю. Першу з них продовжує очолювати доцент Дудяк Наталія Василівна, а науки про Землю – доцент Бабушкіна Руслана Олександрівна.

 Кількість докторів та кандидатів наук (взагалі та теперішній час)

Докторів наук:

всього працювало - 4;

в тому числі в даний час -2

Кандидатів наук:

всього працювало - 15 ;

в тому числі в даний час -6

 

 

Хронологія професорсько-викладацького складу

 

Хронологія лаборантів

 

  Кафедра науки про Землю.Свідоцтва і патенти

 

Наукове та науково-методичне забезпечення кафедри

 

Перелік

дисциплін

які викладаються

на кафедрі

 

   У даний час кафедра веде лекційне та лабораторно-практичне навантаження із наступних дисциплін:

- топографія,

- картографія,

- геоекологічна оцінка територій та картографування,

- нарисна геометрія та інженерна графіка,

- інженерна та комп’ютерна графіка,

- інженерна геодезія,

- геоекологічний моніторинг

- основи екології та екологічного землекористування

- геодезія та  землевпорядкування,

- топографія з основами картографії,

- організація проектно-вишукувальних робіт,

- сучасні геодезичні прилади,

- дистанційне зондування Землі,

- геотроніка та картографія,

- геодезія,

- супутникова геодезія,

- фотограмметрія,

- ДЗЗ

- топографо-геодезичне та картографічне забезпечення кадастру,

- еколого-ландшафтне проектування.

Належність

до наукових шкіл

 

Наукові розробки викладачів кафедри належать до напряму роботи Проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем Сухостепової зони України

Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій

 

      Кандидатських – 9,
      Докторських - 1

 

Основні напрями

наукової роботи

викладачів

кафедри

     Участь НПП у виконанні наукових програм, міжнародних проектів:
1. Міждержавний науково-технічний проект - “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144 прийняли участь: Пічура В.І., Ватаман А.О., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О.

2. ПНД НААН України «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015рр. як співвиконавця завдання 01/18-05 за темою «Встановити закономірності сучасного розвитку та ландшафтної адаптації зрошуваних, солонцевих та вилучених зі зрошення земель та розробити інтегровані системи управління та гармонізації їхніх продуктивних і екологічних функцій ( співвиконавець –доц. Бабушкіна Р.О.)

3. Участь у розробці і реалізації «Державної програми модернізації агропромислового комплексу на базі відновлення зрошення та створення логістичних кластерів в Херсонській області на період 2011-2015 років» ( доценти Петрова А.Т., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Яремко Ю.І.)

4. Участь у складі науково-аналітичної групи стратегічного управління за пріоритетним напрямком розвитку області «Збереження, раціональне використання та розвиток природних ресурсів. Розвиток земельних відносин та землекористування. Покращення екологічної ситуації. Збереження та розвиток природного середовища» ( доценти Бабушкіна Р.О., Мацко П.В.)

5. Участь у Гранді Світового банку по підготовці науково-методичного комплексу «Державний контроль за використанням і охороною земель» спільно з Державним агентством України по земельних ресурсах (співвиконавець доцент Яремко Ю.І.)

6. Участь у програмі «Чисте виробництво та енергоефективність», Норвезька модель (Tekna). Для покращення екологічного стану басейну Дніпра на базі Херсонської Торгово-промислової палати, асистент Буркун Т.Д. 2010-2011рр.

Ініціативна тематика

  1.Спостереження за деформаціями будівель ХДАУ

  2.Застосування нових технологій в навчальному процесі.

  3. Меліоративні заходи та їх ефективність на орних землях півдня України. Держ. реєстр. № 01090000444 - керівник Колесніков В.В., виконавці: Бабушкіна Р.О. Музика Н.М. Зражевська Л.А 2009-2013.

   4.Встановити в натурі та на землевпорядній документації межі природно-заповідного фонду дендропарку Херсонського  ДАУ. Виконавці: Мацко П.В., Зражевська Л.А.,2013р.

 

Держдбюджетні

та ініціативні

наукові теми
кафедри

       Госпдоговірна тематика:
2010р. - "Польові дослідження та спостереження по впровадженню "Методики оцінки та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення" на прикладі Каланчацького району Херсонської області";

2014р. -  "Дослідження  висотної геодезичної мережі на міжгосподарчій мережі і спорудах  Каланчацького УВГ  у межах Каланчацького району Херсонської області";

2016 р. – «Інструментальна зйомка висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі» (від головної водозабірної споруди до 71 км магістрального каналу).
 Дорадча
діяльність кафедри
      У 2010 році була виконана тахеометрична зйомка території Херсонського ДАУ, за результатами якої був складений топографічний план квітниково-паркової зони та всієї території університету. Матеріали зйомок в подальшому були використані для магістерської роботи по створенню проекту краплинного зрошення частини парку, а також для створення екологічного паспорту парку-заповідника Херсонського ДАУ. У 2011-2012рр. виконана топографічна контурна зйомка полів університету, з уточненням форми та площі ділянок, що забезпечило зменшення витрат паливно-мастильних та посівних матеріалів. В 2013 році виконано винос проекту в натуру по створенню механізованого току та дослідних ділянок під краплинне зрошення на полях університету
 Історична
довідка кафедри

 

     У 1964 році під час створення гідромеліоративного факультету започаткована кафедра нарисної геометрії та креслення. Засновником кафедри був доцент Вельдбрехт Олександр Олександрович. З 1975 року кафедра нарисної геометрії та креслення об'єднана з кафедрою інженерної геодезії.

    У різні роки на кафедрі працювали прекрасні фахівці, кандидати наук, доценти - Зражевський В.М., Балаганський П., Войславський Л.К. та викладачі - Морозова А.А., 3імбіцький Г.І., Лященко Г.П., Полянський В.В, та ін.
Після реорганізації структури факультету у 1997 році кафедра отримала нові дисципліни і нову назву - кафедра архітектури. Завідувала кафедрою з 1982 по 2008 рік кандидат технічних наук, доцент, академік Академії будівництва України Петрова А.Т. Вона являється членом науково-методичної комісії з будівництва і архітектури Міністерства аграрної політики України, нагороджена Почесною грамотою та почесним знаком МОН України «Відмінник освіти», а також орденом «Знак пошани» Мінагрополітики України.
     У 1988 року Петрова А.Т. обрана деканом будівельно-гідромеліоративного факультету, який очолює понад 20 років. Під її керівництвом проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Гідромеліорація» і «Промислове та цивільне будівництво». Якість підготовки фахівців підтверджується тим, що у 2007 році обидві спеціальності факультету були акредитовані за найвищим IV рівнем.
     Нові напрямки розвитку суспільства та соціальних відносин у сільському господарстві викликали необхідність включення сучасних розробок у навчальні плани університету та кафедри. На будівельно-гідромеліоративному факультеті була відкрита нова спеціалізація: «Землевпорядкування на меліорованих землях».

      В 2011 році кафедра провела ліцензування за напрямком підготовки бакалаврів «Геодезія, картографія та землеустрій» і з цього ж року оголошено перший набір за цією спеціальністю на будівельно-гідромеліоративному факультеті.
З 2014 року успішно проведена підготовка до акредитації бакалаврського напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» і ліцензування на 2015 рік ОКР   8.080101 «Магістр» спеціальності «Землеустрій та кадастр».

      В лютому 2016 року проведено перший випуск магістрів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр». 

 Матеріально-технічна
база кафедри
    Кафедра має матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на високому рівні – це дві креслярські та лекційні зали, геодезичні лабораторії та геодезична камера з сучасними оптико-механічними та електронними приладами.
В своєму арсеналі кафедра має технічні теодоліти 2Т30, точні теодоліти 2Т5К, 3Т2КП, нівеліри НА-1, Н-3, НС-4, НСМ-2А, мензульні комплекти КА-2, КН, електронний тахеометр SET 630RK фірми Sokkia, цифровий нівелір DiNi 03, лазерну рулетку, світловіддалемір СМ-5, геодезичний комплект системи GPS (Trimble R-3 та Epoch-10 ).
Також в роботі використовуються 4 кафедральні комп’ютери з повним обладнанням та мультимедійний проектор.
 Міжнародна
діяльність кафедри

Мацко П.В., Морозов В.В.  та  Морозов О.В. є учасниками двох міжнародних проектів по лінії Tempus-Tacis за підтримки Європейської Комісії: «Розвиток земельної реформи та земельного ринку в Україні, (Франція, м. Ніцца)» та «Геоінформаційні системи в аграрних університетах (CISAU – Швеція, м. Євле)». За результатами цих проектів відкрита магістратура за спеціальністю «ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами »підготовлено і випущено більше  10 навчальних посібників.

  Пічура В.І.  Міжнародний грант Російського фонду наукових досліджень № 14-35-50085 мол_нр «Многолетний анализ и прогнозирование пространственно-временных трансформаций агроландшафтов сухостепной зоны в условиях глобального изменения климата и антропогенного влияния с использованием геоинформационных систем, дистанционного зондирования земли, многомерной статистики и нейротехнологий (на примере территории Херсонской области Украины)».

  Пічура В.І. Проект за програмою Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personаl development services for students (CLIP)».
Основні наукові
досягнення кафедри

   У 1976 році Табацков В.П. захистив дисертацію "Теория геометрического и механического образования плоских кривых методами кинематической геометрии", а у 1977 році Петрова А.Т., будучи також аспірантом кафедри нарисної геометрії Київського інженерно-будівельного інституту захистила дисертацію "Геометрические основы конструирования трансцендентных поверхностей применительно к машиностроению" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
Мацко П.В. за результатами досліджень в УкрНДІЗЗ захистив в 1984 році дисертацію на тему "Водопотребление, режим орошения и техника полива картофеля на юге УССР " на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
    У 1986 році у Московському гідромеліоративному інституті Зражевський В.М. захистив дисертацію "Мелиорация почв микроподов юга Украины" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
    У 1993 році Чеканович М.Г. захистив дисертацію "Несущая способность железобетонных элементов, обжатых путем натяжения на свежеуложенную бетонную смесь" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
    У 2006 році Бабушкіна Р.О. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних" на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
    У 2008 році Яремко Ю.І. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності «Регулювання земельних відносин при створенні ринку земель аграрних підприємств» на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.
    У 2012 році Морозов О.В. успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель».
    У 2013 році Полухов А.Я. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Шляхи підвищення родючості і  продуктивності темно-каштанових ґрунтів рисових сівозмін Краснознам'янського зрошувального масиву».

   У 2013 році Дудяк Наталія Василівна  успішно захистила  кандидатську дисертацію за спеціальністю економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему: «Еколого-економічне обґрунтування антропогенного впливу на меліоровані агроладшафти».

   У 2013році  Яремко Юрій Іванович успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю економічні  науки  08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему

«Інституційні механізми розвитку сільських територій в економічному просторі регіону: теорія, методологія, практика»

   У 2015 році успішно захищено дві кандидатські дисертації  за спеціальністю 06.01.02 с.-г. меліорації:

- Лавренко Наталія Миколаївна «Урожайність та якість зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження»,

- Дудченко Катерина Володимирівна  «Регульоване використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем»

   
   
   
   
   

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.