ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра науки про Землю

ауд. 218, корпусу факультету ВГБЗ, ДВНЗ «ХДАУ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рік заснування

кафедри

У серпні 2017 року у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою у зв’язку із відкриттям нової спеціальності 103 – Науки про Землю створена кафедра науки про Землю.

Призначення кафедри

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ!

       Що змінює світ сьогодні? Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності та трансформація існуючих, а також зміну економічних, екологічних і соціальних відносин і формування нових ринків. У найближчі роки деякі професії залишаться в минулому або трансформуються в нові. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть еколого – економічні проблеми, а один із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері управління якістю навколишнього середовища.

     Професії майбутнього - які вони? Науки про Землю – науки про управління природним середовищем.При дослідженні  Землі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій видобування корисних копалин та переробки відходів, планування проектів та програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення). Екологічний моніторинг і впровадження екологічних практик стануть в найближчі десятиріччя обов'язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та трансорту.

 У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, затверджуються нові закони про захист природи, жорсткі екологічні стандарти та нормативи, а суспільство вимагає екологічного контролю. Фахівець зі спеціальності 103 - Науки про Землю здатен здійснювати дослідження геосфер та їхніх компонентів (земельні, водні ресурси, надра, корисні копалини та ін.), встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання.

     Під час навчання майбутні спеціалісти отримують спеціальні компетентності, а саме:

 - знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства;

- розуміння планети, як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку ;

- володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково – дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхнії компонентів;

 - уміння застосовувати знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм;

 - вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із використанням математичних, картографічних методів і геоінформаційних технологій.

 

 Склад кафедри

Викладачі та співробітники кафедри науки про Землю

 

Бабушкіна Руслана Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії. Заступник голови  громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» Херсонського відділення.

Кількість наукових та науково-методичних праць - понад 120 наукових та науково-методичних праць, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – 28, патентів на корисну модель –3. Автор наукових розробок з хімічної меліорації солонцевих ґрунтів півдня України.

Тематика науково-дослідної роботи: Способи підвищення родючості солонцевих ґрунтів півдня України.

Викладає дисципліни: Геодезія та землевпорядкування, Проблеми сучасної сейсмології, Геодезія, Географічна картографія, Історія наук про Землю, Сучасні проблеми природничих наук, Рекреаційні комплекси світу, Динаміка підземних вод, Інженерно-геологічні розрахунки та моделювання, Динаміка прибережної зони, Рибогосподарська гідротехніка  з основами геодезії, Геоморфологічні дослідження: методи і картографування, Берегознавство, Основи надрокористування, Топографія з основами картографії, Технологія утилізації твердих побутових відходів.

Профіль Google Scholar: Руслана Бабушкіна

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-6118-9930

Ідентифікатор автора Web of Science:  AAE-8582-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозов Олексій Володимирович– доктор сільськогосподарських наук, професор,  доктор філософії. Голова  громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» Херсонського відділення.

Кількість наукових та науково-методичних праць: має понад 350 наукових та науково-методичних праць, у тому числі автор і співавтор 15 монографій, 12 навчальних посібників, авторських свідоцтво на винаходи – 4.

Тематика науково-дослідної роботи: Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель із застосуванням ГІС – технологій.

Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності, Ґрунтознавство та географія ґрунтів, Земельні ресурси і ґрунтовий покрив, Управління водними і земельними ресурсами, Адаптація агротехнологій до змін клімату, Картографування природних територіальних комплексів, Ґрунтознавство з основами геоморфології,  Геоекологічна оцінка територій та картографування, Інноваційні технології в науках про Землю, Методологія та методи наукових досліджень, Геосистемний моніторинг навколишнього середовища, Моніторинг кризових явищ, Основи регіонального природокористування, Управління інженерними проектами в геосистемах, Основи польових досліджень.      

Профіль Google Scholar: Алексей Морозов

ORCID: 0000-0002-5617-0813

Ідентифікатор автора Web of Science: AAG-3074-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мацко Петро Володимирович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук,  доктор філософії. Очолював кафедру з 2008-2014 рр., з 2015 - 2016 рр.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 150, з них авторських свідоцтв на винаходи – 4, патентів на корисні моделі – 5, свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір – 9, навчальних посібників з грифом МінАПП та МОН - 3.

Тематика науково–дослідної роботи: Моніторинг поведінки споруд на просадних ґрунтах корпусу БГМФ, гуртожитків № 6 та №3 університету.

 Викладає дисципліни: Комплексне знімання територій, Космічний моніторинг навколишнього середовища, Прибрежні та морські геосистеми, Інженерно-вишукувальні роботи, Інженерна геодезія з основами геоінформатики, Геопланування та ландшафтна організація території, Методи збереження біорізноманіття геосистем, Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії, Геотроніка, Інженерні вишукування.

Профіль Google Scholar:  Мацко Петро

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-2427-6872

Ідентифікатор автора Web of Science: AAG-4953-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петрова Алла Терентіївна - кандидат технічних наук, доцент, Дійсний член Академії будівництва України. З 1988 - 2011рр. – декан будівельно-гідромеліоративного факультету; завідувач кафедри з 1982 по 2008 рік.

Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 85 праць.

Тематика науково-дослідної роботи: Геометричні основи конструювання трансцендентних поверхонь застосовне до машинобудування.

Викладає дисципліни: Топографічне та землевпорядне креслення, Нарисна геометрія, Нарисна геометрія та інженерна графіка, Біоремедіація.

Профіль Google Scholar: Петрова Алла

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-1482-2868

Ідентифікатор автора Web of Science: AAG-2926-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

 

Смирнов Віктор Миколайович - кандидат геологічних наук, доцент.

Кількість наукових та науково-методичних праць – має понад 35 наукових та науково-методичних праць, співавтор 2 монографій, 2 статті в Sсopus, співавтор 2 навчальних посібників.

Тематика науково-дослідної роботи: Формування поля забруднення донних відкладів Бугзського лиману важкими металами.

Сфера наукової діяльності: Дослідження накопичення важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища.

Викладає дисципліни: Геологія родовищ корисних копалин, Геологія з основами геоморфології, Реабілітація техногенних ландшафтів, Безпека геосфери, Історія та методологія геологічних наук, Небезпечні та катастрофічні геологічні процеси, Інженерно-геологічні розрахунки, Інженерна геологія, Геологія та геоморфологія, Техногенні родовища корисних копалин, Геотехнологічні методи видобутку корисних копалин.

Профіль Google Scholar: Віктор Смирнов

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-3809-6098

Ідентифікатор автора Web of Science: AAG-6729-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Музика Наталія Миколаївна –  магістр, асистент.

Кількість наукових та науково-методичних праць – більше  82 наукових праць, шість авторських свідоцтво на твір,  3- патента на корисну модель.

Тематика науково-дослідної роботи: Дослідження продуктивності озимих культур в умовах південного степу України.        

Викладає дисципліни: Топоніміка, Біогеографія, Геологія родовищ корисних копалин, Геологія з основами геоморфології, Інженерна геологія, Основи освоєння корисних копалин, Реабілітація техногенних ландшафтів, Підземна розробка корисних копалин, Еволюція біосфер Землі, Проблеми сучасних геосистем, Моніторинг вод.

Профіль Google Scholar:  Музика Наталія

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-6382-2528

Ідентифікаторавтора Web of Science: AAG-2911-2020

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корінь Олена Василівна– магістр, старший викладач.

Кількість наукових та науково-методичних праць – 95, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 2, патентів на корисну модель - 2, навчальних посібників - 1.

Тематика науково-дослідної роботи: Дослідження фізичних властивостей додекаборидів рідкісноземельних металів.

Викладає дисципліни: Вимірювальні прилади, Космічний моніторинг навколишнього середовища, Геотроніка, Основи мінералогії та петрографії,  Інженерна геологія та гідрогеологія.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57208114843

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-6472-3406

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

 

 

 

Ляшенко Надія Анатоліївна – лаборант.

 

 

 

 

Нагороди кафедри

        Петрова А.Т.  - нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою МОН України (1998 р.),  орденом «Знак пошани» Мінагрополітики  України (2008 р.), грамотою міського голови (2010р.)
      Мацко П.В. -  нагороджений Почесною грамотою МОН України (2009р.), Подякою Міністерства аграрної політики України (2010р.), Подякою ректорату Херсонського ДАУ (2010р., 2011р.), Почесною грамотою ХерсонськогоДАУ (2013 р., 2015 р.).

      Морозов О.В.нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України „За наукові досягнення» (2007 р.),  Почесною Грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2006 р.),  Почесною грамотою Херсонського ДАУ (2013р.)
      Бабушкіна Р.О. - нагороджена Почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА (2015р., 2016р., 2017р.) Почесною грамотою Херсонської обласної держадміністрації (2011 р.), Почесною грамотою  Херсонського ДАУ (2013р., 2016 р., 2017 р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виховна робота та практична діяльність співробітників кафедри із студентами

 

На згадку про посвячення в студенти  бакалаврів першого курсу факультету ВГБЗ, 2017рік

Визначення  крену будівлі гуртожитку №6 електронним тахеометром SET-630RK

 

Профорієнтаційна робота зі студентами

Херсонського гідрометеорологічного технікуму

Літня навчальна практика, 2018 р.

Інтернаціональний форум АГРОПОРТ, Херсон, 2018 р.

Посвячення у студенти, 2018 р.

Виїздне заняття з дисципліни «Агрометеорологія» на метеостанції  Херсонського гідромеліоративного технікуму

Перший випуск магістрів зі спеціальності «Науки про Землю» (2018 р.)


Святкування Дня Вчителя (2018 р.)

Участь у ярмарці «Дари восені» (2018 р.)

Виїздне заняття на Південно-Українській атомній станції (2018 р.)

Святкування Дня студента (2018 р.)

 

Визначення просідання корпусу факультету ВГБЗ членами студентського геодезичного гуртка спеціальності «Науки про Землю»

Визначення просідання корпусу факультету ВГБЗ здобувачами студентського наукового геодезичного гуртка зі спеціальності 103 - Науки про Землю

Зустріч студентів з директором інституту – Мельником М.А

Ознайомлення з лабораторією аналітичного забезпечення

Ознайомлення з методикою підготовки зразків та аналізу грунту на вміст гумусу

Перший випуск бакалаврів, 2019 р

 

 

Хронологія завідувачів кафедри

Мацко Петро Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук,  доцент, доктор філософії - завідувач кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування з листопада 2008 по 2014р. та з 1 вересня 2015 року по листопад 2016 року.

Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, профессор, доктор філософії  - завідувач кафедри з кінця 2014 року  по 31 серпня 2015р.

Дудяк Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент – завідувач кафедри з 24 листопада 2016 року.

Бабушкіна Руслана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії – завідувач кафедри з серпня 2017 року по теперішній час.

 Кількість докторів та кандидатів наук (взагалі та теперішній час)

  Докторів наук: всього працювало - 4; в тому числі в даний час -1.

  Кандидатів наук: всього працювало - 22; в тому числі в даний час -4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Адаптація агротехнологій до змін клімату, Безпека геосфери, Берегознавство, Біогеографія, Біоремедіація, Вимірювальні прилади, Вступ до спеціальності, Географічна картографія, Геодезія та землевпорядкування, Геодезія, Геоекологічна оцінка територій та картографування, Геологія родовищ корисних копалин, Геологія та геоморфологія, Геоморфологічні дослідження: методи і картографування, Геопланування та ландшафтна організація території,  Геосистемний моніторинг навколишнього середовища, Геотехнологічні методи видобутку корисних копалин,  Геотроніка, Грунтознавство з основами геоморфології, Грунтознавство та географія грунтів, Динаміка підземних вод, Динаміка процесів у прибережній зоні, Еволюція біосфер Землі, Земельні ресурси і грунтовий покрив, Інженерна геодезія з основами геоінформатики, Інженерна геодезія, Інженерна геодинаміка, Інженерна геологія, Інженерні вишукування, Інженерно-вишукувальні роботи, Інженерно-геологічні розрахунки та моделювання, Інноваційні технології в науках про Землю, Історія наук про Землю, Історія та методологія геологічних наук,  Картографування природних територіальних комплексів, Комплексне знімання територій, Космічний моніторинг навколишнього середовища, Методи збереження біорізноманіття геосистем,  Методологія та методи наукових досліджень, Моніторинг вод, Моніторинг кризових явищ, Нарисна геометрія та інженерна графіка, Небезпечні та катастрофічні геологічні процеси, Інженерна геологія та гідрогеологія, Основи мінералогії та петрографії, Основи надрокористування, Основи освоєння корисних копалин, Основи польових досліджень, Основи регіонального природокористування, Підземна розробка корисних копалин, Прибережні та морські геосистеми, Проблеми сучасних геосистем, Проблеми сучасної сейсмології, Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії, Реабілітація техногенних ландшафтів, Рекреаційні комплекси світу, Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії, Сучасні проблеми природничих наук, Техногенні родовища корисних копалин,  Технологія утилізації твердих побутових відходів, Топографічне та землевпорядне креслення, Топографія з основами картографії, Топоніміка, Управління водними і земельними ресурсами, Управління інженерними проектами в геосистемах.

 

Тематика досліджень для виконання кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня
зі спеціальності
103- Науки про Землю

 1. Дослідження екологічної небезпеки твердих побутових відходів Херсонської області та оптимізація шляхів поводження з ними
 2. Просторово - часова оцінка екологічно значущих метеорологічних елементів Херсонської           області в сучасний період та їх вплив на самоочисну здатність атмосферного повітря
 3. Аналіз земельних ресурсів Херсонської області в контексте реформ земельного ринку України
 4. Теоретико- методичні основи аерокосмічного моніторингу довкілля
 5. Застосування геофізичних досліджень навколишнього середовища з метою вивчення прогнозування  загрозливих природних явищ
 6. Дослідження основних чинників антропогенного навантаження на земельні ресурси
 7. Моніторинг просторових деформацій будівель та споруд
 8. Дослідження основних інгредієнтів забруднення атмосферного повітря
 9. Дослідження потенціалу стійкості атмосфери в умовах антропогенного навантаження
 10. Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля
 11. Наукові засади управління  родючістю та енергоємністю ґрунтів півдня України
 12. Рекультивація порушених земель
 13. Еколого-економічні аспекти  використання водних і земельних ресурсів України
 14. Дослідження динаміки викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами
 15. Дослідження  зміни клімату
 16.  Водні ресурси та їх використання
 17.  Розробка заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
 18. Моніторинг та охорона земель
 19. Історія геологічного розвитку території України та її регіонів.
 20. Корисні копалини України. Розподіл, добування, економічна раціональність розробки родовищ.
 21. Дослідження  стану рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон
 22. Оцінка та перспективи використання окремих видів корисних копалин та мінеральних ресурсів України (регіональні особливості) та Херсонщини.
 23. Дослідження особливостей рельєфу та рельєф утворюючих процесів.
 24. Характеристики земельних ресурсів та геоекологічна ситуація під впливом ерозійних процесів на території міста.
 25. Гідроекологічні особливості та перспективи використання мінеральних вод України, їх регіональна оцінка.
 26. Дослідження сучасних систем моніторингу атмосферного повітря.
 27. Картографування стану природного середовища в межах населених пунктів України.
 28. Перспективи розвитку рекреаційного господарства Херсонщини
 29. Організація та ведення водогосподарського моніторингу вод та ґрунтів у зоні зрошення
 30. Механізм  підвищення економіко – екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги
 31. Розробка інноваційних елементів ресурсо- та енергозбереження (сонячні та вітрові електростанції та ін.)
 32. Наукове обґрунтування проектів управління, експлуатації та модернізації майданчиків промислових та побутових відходів
 33. Обґрунтування проектів комплексних меліорацій ландшафту з прогнозуванням ефективності проектних рішень і багаторічного впливу їх на природне середовище.
 34. Типізація інженерно-геологічних умов ділянок зведення мостових переходів в різних районах  Херсонської області
 35. Гідрофізичні дослідження в науках про Землю.
 36. Дослідження інформаційних технологій просторового оцінювання параметрів природно-агромеліоративної  геосистеми
 37. Динаміка процесів в прибережній зоні
 38. Геоморфологічні дослідження: методи і картографування
 39. Геопланування та ландшафтна організація територій
 40. Методи збереження біорізноманіття геосистем

Перелік тематичних напрямів виконання кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня
зі спеціальності 103 – Науки про Землю

 1. Теоретичне обгрунтування управління, використання та відтворення  поверхневих водних ресурсів ( на прикладі Херсонської області)
 2. Ландшафти Херсонщини: фізико-географічний опис та виявлення шляхів вирішення геоекологічних проблем
 3. Вплив антропогенних факторів на оточуюче середовище
 4. Оцінка та перспективи використання корисних копалин Херсонської області.
 5. Оцінка природно-ресурсного потенціалу рекреаційних територій Херсонської області
 6. Аналіз екологічної стабільності агроландшафтів  Херсонської області
 7. Еколого-агрохімічний стан ґрунтів  Херсонської області
 8. Відчуження земель для суспільних потреб як механізм раціонального використання земельних ресурсів
 9. Науково-методичне обґрунтування охорони і використання земель історико-культурного призначення
 10. Науково-методичне обґрунтування охорони і використання земель рекреаційного призначення
 11. Раціональне використання земельних і водних ресурсів.
 12. Науково-методологічне обґрунтування розробки, вдосконалення та організації інформаційної системи моніторингу земель.
 13. Науково-методологічне обґрунтування розробки, вдосконалення та організації інформаційної системи моніторингу ґрунтів.
 14. Науково-методологічне обґрунтування розробки, вдосконалення та організації інформаційної системи моніторингу водних ресурсів.
 15. Обґрунтування проекту рекультивації ландшафту з прогнозуванням ефективності проектних рішень і багаторічного впливу їх на природне середовище.
 16. Обґрунтування проекту залуження земель сільськогосподарського призначення з прогнозуванням ефективності проектних рішень і багаторічного впливу їх на природне середовище;
 17. Розробка і впровадження інноваційних методів екологічної експертизи проектів ресурсо – та енергозбереження;
 18. Еколого-економічне обґрунтування проекту боротьби з підтопленням і затопленням земель;
 19. Еколого-економічне обґрунтування проектів боротьби з вторинним засоленням і осолонцюванням земель сільськогосподарського призначення;
 20. Еколого-економічне обґрунтування проектів боротьби з водною та вітровою ерозією;
 21. Техніко-економічне та техніко-екологічне обґрунтування проектів утилізації відходів промислових та побутових відходів;
 22. Урбанізація і проблеми оточуючого середовища
 23. Зв'язок формування покладів корисних копалин та рельєфу.
 24. Оцінка та перспективи використання окремих видів корисних копалин та мінеральних ресурсів України.
 25. Стан біосфери Херсона та окремих територій Нижнього Придніпров’я.
 26. Підземні води: характеристика, оцінка, використання.
 27. Інженерна геологія та гідрологія.
 28. Тектонічні рухи. Екологічні катастрофи. Прогнозування та попередження.
 29. Моніторинг поведінки споруд на просадочних ґрунтах м. Херсона
 30. Клімат. Кліматичні явища. Несприятливі явища погоди.
 31. Дослідження зміни атмосфери під впливом людської діяльності
 32. Сучасні супутникові спостереження за станом атмосфери.
 33. Основні причини сучасних змін клімату.
 34. Спостереження за глобальними змінами у геосфері.
 35. Реабілітація техногенних ландшафтів
 36. Небезпечні та катастрофічні геологічні процеси
 37. Дослідження еволюції біосфер Землі
 38. Сучасні супутникові спостереження за станом атмосфери.
 39. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)
 40. Забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом у м.Херсоні

Належність
до наукових шкіл

 

Наукові розробки викладачів кафедри належать до напряму роботи проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем Сухостепової зони України та відносяться до наукової школи зрошуваного землеробства та еколого – меліоративного моніторингу.

Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій

 

      Кандидатських – 5,
      Докторських - 2

 

 

 

 

 

 

Основні напрями
наукової роботи
викладачів
кафедри

 Участь НПП у виконанні наукових програм, міжнародних проєктах:

 Міжнародні проекти:

НДР: «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра». За договором № М/90-2017 від 19.06.2017 року з Міністерством освіти і науки України (спільний проект Україна - Молдова). Виконавці: професор Морозов О.В., професор Морозов В.В. 2017-2018 рр.

Наукові програми:

НДР за завданням 01.01.03.01.Ф «Наукові засади нормування меліоративних навантажень на грунтовий покрив, прогнозування та сталого управління грунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцюватих земель для забезпечення гармонізації продуктивних та екологічних функцій» за темою «Нормування еколого – меліоративних навантажень на грунтовий покрив, прогнозування та сталого управління грунтовими ресурсами зрошуваних ландшафтів сухостепової зони України» (керівник – Морозов В.В., к.с.-г.н., професор; відповідальний виконавець – Морозов О.В. – д.с.-г.н., професор) (без фінансування). 2017-2019 рр.

НДР за завданням 01.03.01.02. Ф «Розробити науково – методичні основи управління живленням та адаптації сільськогосподарських рослин до екстремальних змін погодних умов протягом вегетаціоного періоду» за темою «Оцінка придатності зрошуваних та прилеглих до них грунтів сухостепової зони України з урахуванням змін клімату» (керівник - Морозов О.В., д.с.-г.н., професор; відповідальний виконавець –  Морозов В.В., Безніцька Н.В. - к.с.-г.н., асистент, загальна кількість виконавців – 6 НПП). 2017-2019 рр.

 

 

 Ініціативна тематика:

 1. Управління земельними ресурсами на меліорованих землях. Керівник: професор Морозов О.В. 2016-2019 рр.
 2. Розробка і впровадження інноваційних, еколого-безпечних технологій управління земельними і водними ресурсами в зоні зрошення України із застосуванням ГІС –технологій. Керівник: професор Морозов В.В. 2016-2019 рр.
 3. Застосування нових технологій в навчальному процесі. Керівник: доцент Мацко П.В. Виконавці: Бабушкіна Р.О., Петрова А.Т., Музика Н.М. 2013 – 2019 рр.
 4. Спостереження за деформаціями корпусу факультету ВГБЗ та гуртожитку №6 ДВНЗ "ХДАУ" № держреєстрації 0118U007209. (2005-2020рр.). Керівник: доцент Мацко П.В. Виконавці: Бабушкіна Р.О., Петрова А.Т., Музика Н.М.,студенти наукового гуртка.
 

Держдбюджетні
госпдоговірні та ініціативні
наукові теми
кафедри

 

     Госпдоговірна тематика:

1.Обґрунтування критеріїв якості поливної води для ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву (згідно діючого ДСТУ 2730:2015 - Захист довкілля). Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії)»,

№ держ. реєстрації 0117U 001647. Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2017 р.

2.Науково – обґрунтований розрахунок режиму зрошення сільськогосподарських культур. Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2018 р.

3.Вплив ґрунтозберігаючої технології на водно-фізичні властивості ґрунту в умовах півдня України. Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2018 р.

4.Наукове обґрунтування розрахунку проектного гідромодулю (витрати води на гектар зрошуваної площі) в порівнянні з фактичною (проектною) пропускною спроможністю міжгосподарських каналів Інгулецької зрошувальної системи із урахуванням прив´язаних площ земель державного зрошення (на прикладі каналу Р-1). Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2018 р.

5.Обґрунтування розрахунку витрат з подачі управліннями БУВР Нижнього Дніпра на 2019 рік та перспективу. Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2019 р.

6.Наукове обґрунтування розрахунку режиму зрошення сільськогосподарських культур та експлуатація систем краплинного зрошення в умовах півдня України. Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2019 р.

7.Обґрунтування впровадження зрошення та гідравлічний розрахунок закритої зрошувальної мережі Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2019 р.

8.Нормування еколого – меліоративних навантажень на грунтовий покрив, прогнозування та сталого управління грунтовими ресурсами зрошуваних ландшафтів сухостепової зони України. НДР за завданням 01.01.03.01.Ф «Наукові засади нормування меліоративних навантажень на грунтовий покрив, прогнозування та сталого управління грунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцюватих земель для забезпечення гармонізації продуктивних та екологічних функцій». Відповідальний виконавець: професор Морозов О.В., 2019 р.

 

 

 

 

 

Дорадча
діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності Херсонського ДАУ за напрямами

«Сільськогосподарські експерти – дорадники» :


1. Морозов О.В., доктор сільськогосподарських наук, професор

2. Бабушкіна Р.О., кандидат сільськогосподарських наук,  доцент

3. Мацко П.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

4. Музика Н.М., асистент

       Викладачі кафедри надають консультаційні дорадчі послуги для працівників сільськогосподарської, геологічної та водогосподарської галузі з питань моніторингу, управління та контролю якості грунтів у складних природно – технічних системах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історична довідка кафедри

    

Етапи розвитку кафедри науки про Землю та її науково-педагогічних працівників тісно пов’язані з історією факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, тому що більшість із науково-педагогічних працівників працюють в університеті більше 20, а то і 50 років.

 

Витоки кафедри сягають  тих часів, коли був організований гідромеліоративний факультет для спеціальності «Гідромеліорація». Кафедра науки про Землю є правонаступником кафедри сільськогосподарських меліорацій та геодезії, історія якої починається з 50-х рр. минулого сторіччя:

 

У 1953 р. в Херсонському сільськогосподарському інституті на створеному гідромеліоративному  факультеті вперше відкрита кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії. Очолював її доктор технічних наук,  професор, заслужений працівник вищої освіти України, Кавалер ордена Леніна  Шапошников Донат Григорович.

 

У 1966 р. кафедра була  перейменована в кафедру геодезії та графіки, яку очолював доцент  Вельдбрехт Олександр Олександрович .

 

У 1977 р. шляхом поділу кафедри утворилися дві нові: інженерної геодезії та графіки. Завідувачем кафедри графіки залишався  О.О. Вельдбрехт Д.Г., а з 1982 р. її очолила  кандидат технічних наук, доцент Петрова А.Т. Кафедрою інженерної геодезії керував Кудрявцев Л.В. У 1984 р. кафедри знову об’єднали. Новостворену кафедру інженерної геодезії та графіки очолила доцент Петрова   Алла Терентіївна.  

 

У зв’язку з тим, що викладачі кафедри читали інженерно-технічні  дисципліни не тільки на  гідромеліоративному  факультеті, але й на інших факультетах університету, в 1997 р. вона перейменована в кафедру архітектури.

 

Нові напрямки розвитку суспільства та соціальних відносин у сільському господарстві викликали необхідність включення сучасних розробок у навчальні плани університету та кафедри. На будівельно-гідромеліоративному факультеті була відкрита нова спеціалізація: «Землевпорядкування на меліорованих землях». У 2002 р. кафедра отримала назву «Землевпорядкування та архітектурного проектування», і в цьому ж році відбувся перший випуск магістрів інженерів-меліораторів (спеціалізація «Управління земельними ресурсами на меліорованих землях»).

 

З листопада 2008 р. завідувачем кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування став кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Петро Володимирович Мацко. У 2011 р.  завдяки активним діям декана факультету Петрової А.Т., завідувача кафедри Мацко П.В., доцента кафедри Яремко Ю.І. та за сприяння керівництва університету кафедра провела ліцензування  за напрямком підготовки бакалаврів 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», і з цього ж року оголошено перший набір за новою спеціальністю на будівельно-гідромеліоративному факультеті.

 

У вересні 2013 р. перейменована в кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру.

 

З 2014 до 31 серпня 2015 р.  кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Морозов  Олексій Володимирович. Під його керівництвом  була проведена акредитація бакалаврів за напрямом підготовки  «Геодезія, картографія та землеустрій» і ліцензування на 2015 р. освітньо-кваліфікаційного рівня 8.080101 «Магістр» за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

 

З 1 вересня 2015 р. кафедра була  перейменована в кафедру землеустрою, геодезії та кадастру, яку до  листопада 2016 р. очолював  кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мацко Петро Володимирович. У лютому 2016 р. проведено перший випуск магістрів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

 

У серпні 2017 р., у зв’язку з необхідністю акредитації відкритої раніше  спеціальності 103 - Науки про Землю та зміни назви спеціальності  8.080101 «Землеустрій та кадастр» на 193 «Геодезія та землеустрій», було проведено розділення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру на дві кафедри: геодезії та землеустрою і  науки про Землю. Першу з них очолює кандидат економічних наук, доцент Дудяк Н.В., а другу – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бабушкіна Р.О.

 

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені: професори В.В.Горлачук, В.В.Морозов; кандидати наук, доценти: В.М.Зражевський, П.C.Балаганський, Л.К.Войславський, М.Г.Чеканович, А.Я.Полухов; викладачі, асистенти:  А.А. Морозова, Г.І.3імбіцький, Г.П.Лященко, В.В.Полянський, Е.Ф. Кривоспицька, Л.М.Хлинова, Л.А.Зражевська, Г.І.Угріна, Ф.Д.Угрін, А.С.Романча, І.В. Стуканов, Л.Ф.Найдьонова, Л.Г. Куракова, Д.Ю.Яковенко.

 

Окрему увагу на кафедрі приділяли залученню до навчального процесу виробничників: Громихіна В.М., головного архітектора м. Херсона; Тягура В.К.,  директора ДП  геодезії, картографії та кадастру «Херсонгеоінформ»; Пєскова І.В., директора ДП «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»  та ін.

Викладачі кафедри надають знання та уміння з питань  основних природничих наук:  геології та геоморфології, гідрології, картографії, ґрунтознавства та географії грунтів,  космічного моніторингу геосистем, геодезії, топографії,  топографічного креслення, управління земельними ресурсами, технології утилізації твердих побутових відходів, адаптації агротехнологій до змін клімату, освоєння родовищ корисних копалин та ін.

 

Матеріально-технічна
база кафедри

Повне забезпечення приміщеннями для проведення навчальних та контрольних заходів; забезпечення навчальними лабораторіями, обладнаними необхідним устаткуванням для проведення занять з професійно  орієнтованих дисциплін (креслярська зала  № 1, площа -46,4 м2; креслярська зала №2, площа -87м2;  аудиторія № 219 – 89,4  м2, лабораторія з геології та геоморфології  № 152 - 72 м2, яка призначена для проведення навчальної та наукової роботи. Навчальна лабораторія  має колекцію мінералів і гірських порід, а також резервний фонд зразків, геологічні карти та макети.

В своєму арсеналі кафедра має технічні теодоліти 2Т30, точні теодоліти 2Т5К, 2Т2, нівеліри НА-1, Н-3, НС-4,  гірський компас, польову лабораторію, прилади ПВН, солеміри «Всегингео», шнекові бури, терези. Кафедра забезпечена мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях.

Міжнародна
діяльність
кафедри

Морозов В.В., Мацко П.В., Морозов О.В. є учасниками двох міжнародних проектів по лінії Tempus-Tacis за підтримки Європейської Комісії: «Розвиток земельної реформи та земельного ринку в Україні, (Франція, м. Ніцца)» та «Геоінформаційні системи в аграрних університетах (CISAU – Швеція, м. Євле)». За результатами цих проектів відкрита магістратура за спеціальністю «ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами» підготовлено і випущено більше 10 навчальних посібників.
Морозов О.В. 2017 р. – 2018 рр. Участь у міжнародному проекті НДР: «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра» за договором №М/90-2017 від 19.06.2017 року з Міністерством освіти і науки України.

 

 

Основні наукові
досягнення кафедри

Основною науковою концепцією кафедри є об'єднання науковців та виробничників Південного регіону України при вирішенні науково-практичних завдань у галузі природничих наук.

Кафедра має тісні зв'язки з промисловими та сільськогосподарськими підприємствами, організаціями різних рівнів, виконує роботу з впровадження інновацій у виробництво.

Завершені наукові розробки впроваджуються у виробництво, завдяки широкому ознайомленню з результатами досліджень на науково-практичних конференціях, семінарах, виставках-презентаціях.

Наукова робота провідних викладачів кафедри знайшла своє відображення у наступних працях:

      1. Моніторинг зрошуваних земель: Навчальний посібник. – Херсон: Вид-во ПП «ЛТ - Офіс», 2019. – 158 с.

      2. Музика Н.М. Значення родючості ґрунтів та дотримання законів землеробства у збільшенні виробництва зерна та ефективному використанні вологи рослин. / Гамаюнова В.В., Хоненко Л.Г., ГлушкоТ.В., Музика Н.М.//Сборник научних трудов Аз.НПО «ГИМ» Том39.-2019.- С.195-201.

3. Музика Н.М. Спосіб удосконалення технології при вирощуванні озимих зернових культур на півдні України. Патент на корисну модель № 134597 від 27.05.2019 р.

     3.Музика Н.М., Гамаюнова В.В «Спосіб удосконалення  технологій при вирощуванні  озимих зернових культур на півдні  України»  Патент на корисну модель №6479/3У/ 19 від 14.03.2019р.

     4.V.V.Odintsov, E.V.Koren. Tribological properties of dodecaborides of rare-earth metals // Journal of Friction and Wear. November 2018,Volume 39, Issue 6, pp.483-486. First online: February 2019. https://rd.springer.com/article/10.3103/S1068366618060107 (Scopus, Web of Science Core Collection

     5.Корень Е.В. Расчет тепломассообменных процессов в электрических машинах // MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES. - Issue № 8. Part 1. - Karlsruhe, Germany, 2019. – 97р. -Р.34-44. (Index Copernicus).

      6. Bilivets, O. Dotsenko, R. Babushkina, M. Solokha, V. Solovey IDENTIFICATION OF AGRI-FIELD CONTOURS BY UAV OF AERO-PHOTOGRAPHY TECHNIQUES BOOK OF ABSTRACTS Section 1 AGRONOMY –2018.-  C.23-28.(Web of Science)

7. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України: Монографія / за наук. ред. член. – кор. НААН Р.А. Вожегової. Розділ 2. Теоретичні аспекти удосконалення водогосподарської діяльності на зрошуваних землях (Грановська Л.М., Морозов О.В., Коковіхін С.В. та ін.). – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 752 с.

8.Корень Е.В. Необходимость формирования организационно- педагогической компетентности студентов технических спеціальностей // Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2018 – 118 с. – С.38-43.  (Index Copernicus)

     9.Одинцов В.В., Корень Е.В. Трибометрические свойства кубических додекаборидов металлов со структурой UB12, полученных методами порошковой металлургии // Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том 1. – Иваново: Научный мир, 2018 – 104 с.– С.13-23. (Index Copernicus).

10. Koren E.V. Formation of professional competence of students of technical specialties // Moden Scientific Researchs. – Issue № 4. Vol.2. – Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2018 – 123 p. – P.51-56. (Index Copernicus).

11. Корень Е.В. Хрупкость кубических додекаборидов редкоземельных металлов // Modern engineering and innovative technologies. – Issue № 4. Vol.1. – Karlsruhe, Germany: Sergeieva&Co, 2018 – 124 p. – P. 102 – 106. (Index Copernicus).

      12. Bezsonov Ye.Influence of the South-Ukrain electric power producing complex on the ecological             condition of the Southern Bug River [Teхt] / Ye. Bezsonov, O. Mitryasova, V. Smyrnov, S.      Smyrnova // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. - №4/10(88). – р. 20-29 ISSN 1729-3774 (Journal Indexing: Scopus Index. Copernicus Electronic Journals Library).

      13. Бабушкіна Р. О. Спосіб підвищення родючості солонцевих ґрунтів півдня України. Патент № 113086 від 10.01.2017 р.

     14. Бабушкіна Р.О.,  Солоха М.О.  Основи аерофотозйомки (на основі безпілотних летальних апаратів  (БПЛА).  Авторське свідоцтво № 72822 від 11.07.2017 року.

     15. Bezsonov Ye.Assessment of safety index fox water ecological system [Teхt] / Ye. Bezsonov, O. V. Andreev, V. Smyrnov // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. - № 6/10(84). – р. 24-35 ISSN 1729-3774 (Journal Indexing: Scopus. Index Copernicus. Electronic Journals Library)

     16. Odintsov V.V., Korin O.V. The influence of crystal structure on mechanical properties of rare earth metals and zirconium dodecaborydes // Journal of Materials Science, January 2016, Volume 51, Issue 4, pp 576-582

First online: 27 April 2016 http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9878-4 (Scopus, Web of Science Core Collection)

17. Музика Н.М., Гамаюнова В.В. Спосіб вирощування озимого жита та тритикале в умовах південного степу України. Патент на корисну модель № 112537 від 26.12.2016р.

18. Раціональне використання зрошуваних та вилучених зі зрошення земель півдня України / за ред. д.с.-г.н., професора Р.А. Вожегової, д.с.-г.н., професора Морозова О.В. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 184 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове та навчально -методичне забезпечення кафедри
науки про Землю

Статті у фахових українських та іноземних виданнях

1. Bilivets, O. Dotsenko, R. Babushkina, M. Solokha, V. Solovey. IDENTIFICATION OF AGRI-FIELD CONTOURS BY UAV OF AERO-PHOTOGRAPHY TECHNIQUES BOOK OFABSTRACTS Section 1 AGRONOMY – C.23-28.- 2018. Bucharest, Romania June, 7-8 (VoS). С. 9-15. 

2.Морозов О.В., Ісаченко С.О., Керімов А.Н. Зміна фізико-хімічнипх властивостей темно-каштанових грунтів грунтів за різних систем обробітку в умовах Південного Степу України. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 105. – С. 218-227. 36.pdf

3. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М. Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск №2 (51) 2019. С. 88-93.

4. Морозов А.В., Морозов В.В., Морозова Е.С. Теоретико – методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенных почв. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02).  С. 50-62.

5. Гамаюнова В.В., Хоненко Л.Г., Глушко Т.В., Музика Н.М. Значення родючості ґрунтів та дотримання законів землеробства у збільшенні виробництва зерна та ефективному використанні вологи рослинами в умовах південного степу України. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02). С.192-197.

6. Гамаюнова В.В., Хоненко Л.Г., Глушко Т.В., Музика Н.М. Роль ґрунтової родючості і основних законів землеробства у зерновиробництві зони південного степу України.  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Пасиленка. Випуск 199 «Механізація сільськогосподарського виробництва», присвячений Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». С. 344-351.

    7. Морозов О.В. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні / Морозов Р.В., Морозова О.Г., Морозов О.В., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2018. № 5 (44) – С. 76.-84.

8. Морозов О.В.Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах евроінтеграційних процесів / Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – Випуск 2 (51), 2019. – С. 88-92

9. Шевченко О.Л.Визначення прогнознихтехніко-економічних показниківексплуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями / О.Л. Шевченко, О.Є. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Геологія) – 2017. – Вип. 3 (78) – С. 89-94.  

10. Шевченко О.Л. Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні / О.Л. Шевченко, В.В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Геологія) – 2017. – Вип. 3 (82) – C. 100-106.

11.  Peter Lazer, Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Margarita Stepanova. Assessment of accuracy of agricultural land for the Southern Ukrainian organic land // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 184-189.

12. Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Peter Lazer, Nataliy Beznitska. Formation of fertility and productivity indices of reclaimed soils under conditions of regional climate change of the south of Ukraine // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 152-163.

13. Морозов О.В. Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в Південному регіоні / Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2018. № 100. Том 2. – С. 236-244.

14. Писаренко П.В., Козирєв В.В., Біднина І.О., Шкода О.А., Морозов О.В. Параметри змін фізико – хімічних властивостей темно-каштанового зрошуваного ґрунту за різних меліоративних навантажень // Зрошуване землеробство: міжвідомчій тематичний науковий збірник. – 2018. - № 69. – С. 64-69. 

15. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Управління землями сільськогосподарського призначення з урахуванням балу бонітету // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство – 2018. – С. 209-211. 

16. Морозов О.В., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Козленко Є.В. Оцінка еколого – меліоративного стану зрошуваних ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву за різних меліоративних навантажень //  Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство – 2018. – С. 47-49. 

17. Морозов О.В., Ісаченко С.О. Особливості формування фосфорного стану темно – каштанових залишково слабо – і солонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2018. № 104. – С. 187-195.

       18. Морозов О.В., Ісаченко С.О., Керімов А.Н. Зміна фізико-хімічнипх властивостей темно-каштанових грунтів грунтів за різних систем обробітку в умовах Південного Степу України. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 105. – С. 218-227.

19.Смирнова С.М. Стратегія розвитку природно-заповідних територій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(19). – С. 267-272. 

20. Нєпєіва Г.В., Сербулова Н.А., Смирнов В.М., Смирнова С.М. Особливості застосування механізмів управління сталим туризмом, індикаторів та індексів його розвитку  // Екологічні науки: науково-практичний журнал. – Вип. 4(23). – с.78-82. DOI https://doi.оrg/10.32846/2306-9716-2018-4-23-17.

21. Смирнова С.М., Васильєва Т.А., Смирнов В.М. Метод аналізу і діагностики ситуації (Case study) в професійній підготовці студентів природничого спрямування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Ред. кол. : Ніколаєнко С.М. (відп. Ред.) та ін. – К.: НУБІП України,2018.–Вип.287.–с.52-59.  

22. Мацко П.В. Дослідження  висотної  геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі. /В.Д.Кузьменко, П.В. Мацко, Р.О.Бабушкіна. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т.2 – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.229-235.

23. Мацко П.В. Дослідження рівня забруднення ґрунтів Херсонської області в місцях несанкціонованих звалищ промислових відходів./ Р.О.Бабушкіна, П.В. Мацко, Ємельянова Т.А.. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 233-240.

24.Мацко П.В. Науки про Землю -  реальна перспектива./ Новий день. 19.09.18р. -  Херсон.  С. 5, Газета www.newday.kherson.ua . (друк.варіант)

25. Р.О.Бабушкіна, М.Солоха. Проблеми ідентифікації сільськогосподарської рослинності //Журнал «Агрономія сьогодні. Точне землеробство». 2018 - С. 120-123 

 

 

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.