ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування

 

Кафедра сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування
ауд.    214, 216   корпусу ФВГБЗ ХДАУ
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Рік заснування кафедри

1954 рік

Призначення кафедри

Здійснення науково-педагогічної діяльності з підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр за спеціальністю «гідромеліорація»; виконання наукових досліджень з питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу, економіки природокористування на меліорованих землях та охорони навколишнього середовища в зоні зрошення; підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями: 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації», 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Склад кафедри

Професори: Грановська Л.М.
Доценти: Жужа В.В., Кузьменко В.Д., Липинець І.П., Волочнюк Є.Г., Булигін О.І., Кисельова Р.А.
Асистенти: Подмазка О.В.
Аспіранти: Морозова О.С., Нижеголенко К.С., Ситнік І.В., Жужа П.В., Олійник  І.С., Яценко Д.В.
Співробітники: зав. лабораторією Кавун С.М., ст. лаборант Фещук О.В.


Склад кафедри сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування


Грановська Людмила Миколаївна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 340, з них: 10 монографій та 5 навчальних посібників.
Тематика НДР: «Еколого-економічні проблеми у водогосподарсько-меліоративного комплексу»
Викладає дисципліни: 

«Меліоративна гідрогеологія», «Менеджмент водного господарства», «Економіка природокористування», «Управління проектами», «Екологічний менеджмент та аудит», «Інженерна економіка»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жужа Володимир Вільйович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 160.
Тематика НДР: «Проблеми підтоплення та затоплення та сільськогосподарських земель та населених пунктів в зоні зрошення»
Викладає дисципліни: "Геологія та гідрогеологія", "Інженерна геологія з основами механіки ґрунтів", "Геологія з основами геоморфології"
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Волочнюк Євгеній Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 113.
Тематика НДР: «Управління якістю поливної води»
Викладає дисципліни: «Сільськогосподарські меліорації», «Комплексні меліорації»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьменко Владислав Дмитрович – доцент, заступник декана з навчальної роботи факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 96.
Тематика НДР: "Розробка раціональних режимів зрошення та елементів техніки поливу сільськогосподарських культур".
Викладає дисципліни: "Основи гідромеліорацій", "Зрошувальні меліорації", Вступ до спеціальності "Гідромеліорація", Інноваційні технології в меліорації»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Липинець Ірина Петрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 132.
Тематика НДР: «Ефективність використання зрошуваних земель»
Викладає дисципліни: «Економіка водного господарства», «Водні ресурси, їх використання та охорона», «Основи підприємництва»,  «Оцінка землі».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Булигін Олександр Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 37.
Тематика НДР: «Формування водно-сольового режиму на фоні вертикального дренажу»
Викладає дисципліни: «Дренаж на зрошенні», «Нетрадиційні способи зрошення», «Осушувальні меліорації».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кисельова Ріма Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36, з яких 2 – колективні монографії, 2 навчальних посібника.
Тематика НДР: «Еколого-економічні та організаційні механізми регулювання природокористування на зрошуваних ландшафтах Південного регіону України»
Викладає дисципліни: «Економіка природокористування», «Екологічний менеджмент та аудит», «Основи підприємництва», «Інженерна економіка», «Підприємництво та інноваційна діяльність».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Подмазка Олександр Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25.
Тематика НДР: «Еколого-меліоративне районування територій Херсонського присивашшя за показниками гідрогеолого-меліоративного стану»
Викладає дисципліни: «Основи автоматики та АВП в гідромеліорації», «САПР водогосподарських об’єктів», «Інноваційні технології в меліорації», «Експлуатація водогосподарських об’єктів», «Меліоративна гідрологія», «Сільськогосподарські меліорації», «Основи гідротехнічних меліорацій», «Надійність ГМС»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морозова Олена Сергіївна – аспірант.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 21.
Тематика НДР: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного моніторингу зрошувальних сільськогосподарських земель»
Викладає дисципліни: «Економіка природокористування»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нижеголенко Катерина Сергіївна – аспірант.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 21.
Тематика НДР: «Еколого-збалансована модель економічного розвитку аграрного сектору економіки в зоні зрошення»
Викладає дисципліни: «Економіка природокористування»
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олійник Інна Сергіївна – аспірант.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 3

Тематика НДР: «Організаційно-економічні засади формування еколого- орієнтованого інвестиційного потенціалу аграрних підприємств»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жужа Павло Володимирович – аспірант.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 10

Тематика НДР: «Режим зрошення та технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Півдня України»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яценко Дмитро Валерійович– аспірант.

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 2

Тематика НДР: «Інформаційне забезпечення регіональної моделі еколого-збалансованого природокористування»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Фещук Ольга Вікторівна – старший лаборант.
E-mail: - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кавун Сергій Миколайович – завідувач лабораторією.
E-mail: - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

Основи гідромеліорацій; Геологія та гідрогеологія; Дренаж на зрошуваних землях; Меліоративна гідрогеологія; Сільськогосподарські меліорації; Експлуатація водогосподарських об’єктів; Менеджмент і маркетинг у водному господарстві; Економіка природокористування; Екологічний менеджмент та аудит; САПР водогосподарських об’єктів; Моделювання і прогнозування для проектів ГІС; Комплексні меліорації; Моделювання інженерних задач в гідромеліорації; Надійність гідромеліоративних систем; Основи автоматики та АВП в меліорації; Менеджмент і маркетинг в будівництві; Основи менеджменту; Економіка природокористування; Інженерна економіка; Інноваційні технології в меліорації.

Історична довідка кафедри

Кафедра була створена у 1950 році на агрономічному факультеті Херсонського сільськогосподарського інституту ім. А.Д. Цюрупи і мала назву – гідромеліорацій та геодезії. У 1951 році, після відкриття гідромеліоративного факультету, кафедра увійшла до його складу. Завідувачем кафедри з 1953 року був призначений к.т.н., доцент Шапошников Донат Григорович. Однак у 1954 році факультет було розформовано, а у 1964 році було вдруге відкрито гідромеліоративний факультет, до якого знов увійшла кафедра, яка вже мала назву – меліорацій, геодезії та ґрунтознавства, посаду завідувача кафедри обіймав д.т.н, професор Шапошников Донат Григорович. У 2008 році кафедру було перейменовано у кафедру гідромеліорації та економіки природокористування, а з 2013 року має назву сільськогосподарських меліорацій та економіки природокористування.

Держбюджетні наукові теми кафедри:

 1. Еколого-економічні та організаційні механізми регулювання природокористування на зрошуваних ландшафтах Південного регіону України (ініціативна тематика, 2009-2010 рр.).
 2. Розробка чисельності працівників експлуатаційних водогосподарських організацій, які належать до сфери управління Держводгоспу (на замовлення Держводгоспу України, 2010 р.).
 3. Розробити наукове обґрунтування лісозахисних смуг Головного Каховського магістрального каналу (на замовлення Управління Головного Каховського магістрального каналу, 2011 р.).
 4. Розробка наукових засад удосконалення структури експлуатаційних водогосподарських організацій (на замовлення Держводагентства України, 2011 р.).
 5. Науковий супровід впровадження нормативів чисельності працівників з врахуванням вимог щодо оптимізації водогосподарських організацій (на замовлення Держводагентства України, 2012 р.).
 6. Методика розрахунку вартості послуг з подачі дренажної води на зрошення (на замовлення Цюрупінського міжрайонного управління водного господарства, 2012 р.)
 7. Розробка наукового обґрунтування гідрогеолого-меліоративного районування території Херсонського Присивашшя (на прикладі Чаплинського району) (ініціативна тематика, 2012 р.)
 8.  Розробити наукове обґрунтування оптимізації роботи головного Каховського магістрального каналу (на замовлення Управління Головного Каховського магістрального каналу, 2013 р.)
 9. Удосконалення роботи насосних станцій рисових зрошувальних систем Інституту рису НААН України (на замовлення Інституту рису НААН України, 2013 р.)
 10. Науково-технічний проект «Оптимізація роботи насосних станцій з метою втілення енергозберігаючих технологій в умовах рисових зрошувальних систем» (на замовлення Національної академії аграрних наук України, 2014-2015 рр.)

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі та співробітники кафедри постійно приймають активну участь у науковому забезпеченні водогосподарсько-меліоративної галузі, надають консультативні допомогу виробництву проводять науково-практичні дослідження для реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2015 року. Експерти дорадники кафедри: професор Грановська Л.М.; доценти Кузьменко В.Д.; Волочнюк Є.Г.; Жужа В.В.

Матеріально технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри включає в себе комплекс спеціалізованих аудиторій і лабораторій, комп'ютерний клас, аудиторії для роботи аспірантів і магістрів загальною площею 450 м2, обладнаних у відповідності до сучасних вимог і призначених для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, магістрів і аспірантів.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри 
 

Свідоцтва і патенти кафедри

Міжнародна діяльність кафедри

На кафедрі проводяться міжнародні конференції. Співробітники кафедри приймають участь в міжнародних проектах.
Зарубіжні партнери кафедри:

 • Національний університет водного господарства та природокористування,      м. Рівне;
 • Институт овощеводства и полеводства  "Новый Сад", Сербия;
 • Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Мещерский филиал
 • Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства
 • Азербайджанский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации
 • Московский государственный институт природообустройства