ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра фізики та загальноінженерних дисциплін

 

Кафедра
фізики та
загальноінженерних дисциплін

  ауд. 206 корпусу ВГБЗ

положення про кафедру фізики та загальноінженерних дисциплін

 

Кафедра фізики заснована у 1925 році, але курс фізики викладався з часу заснування (1874р.) земського сільськогосподарського училища. В різні роки на кафедрі вивчали курси математики, агрометеорології. З 1997 року викладаються також загальноінженерні дисципліни.

Основне призначення кафедри – формування матеріалістичного світогляду, фізичної картини миру у майбутніх фахівців з вищою освітою в галузі природничих та технічних наук, надання знань, необхідних для засвоєння спеціальних дисциплін, розвиток інженерного мислення і професійно-практичної підготовки у студентів факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.

Склад кафедри:
Завідуючий кафедрою к.х.н., доцент Кияновський О.М., к.ф.-м.н., доцент Заводянний В.В., кандидат технічних наук, доцент Кириченко В.Л., кандидат технічних наук, доцент Строгий М.М.; старші викладачі Яковлєв О.В., Воцелка С.О., Ємельянова Т.А., асистенти Корінь О.В., Сакара О.Ю., Бучко О.П., Лейнек Л.А., Гайдабура Т.А., допоміжний персонал: Воїнова Л.Л., Павліченко С.А., Мазур О.В. 

Кияновський Олександр Мойсейович – кандидат хімічних наук, доцент. Кількість наукових та навчально-методичних праць – 136
Тематика НДР: теорія динаміки сорбції і хроматографії.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики», «Технічна термодинаміка».

Заводянний Віктор Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. Кількість наукових та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР: методика викладання фізики
Викладає дисципліни: «Фізика», «Будівельна теплофізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Електротехніка».

Строгий Микола Михайлович - кандидат технічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 64.
Тематика НДР: Підвищення ефективності роботи насосних агрегатів зрошувальних систем, зниження гідравлічного опіру трубопроводів.
Викладає дисципліни: «Будівельна техніка», «Технічна механіка рідини», «Меліоративна та будівельна техніка».

Воцелка Сергій Олександрович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 9
Тематика НДР: математичне моделювання технологічних процесів та системи управління в меліорації.
Викладає дисципліни: «Гідравліка».

Ємельянова Тетяна Анатоліївна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 51.
Тематика НДР: дослідження стійкості тришарової замкненої циліндричної оболонки, підкріпленої поздовжніми ребрами жорсткості.
Викладає дисципліни: «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія пружності», «Технічна механіка».

Яковлєв Олег Володимирович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 39
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріало-знавство», «Механіка ґрунтів, основи, та фундаменти»

Корінь Олена Василівна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 25
Тематика НДР: дослідження фізичних властивостей додекаборидів рідкісноземельних металів.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Електротехніка», «Технічна термодинаміка».

Сакара Олег Юрійович – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 28
Тематика НДР: Технології ремонтно-відновлювальних робіт гідротехнічних споруд .
Викладає дисципліни: «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів».

Гайдабура Тетяна Андріївна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 24
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріало-знавство»; «Механіка ґрунтів, основи, та фундаменти».

Воїнова Людмила Леонідівна – зав. лабораторією

Павліченко Світлана Анатоліївна – зав. лабораторією

Мазур Ольга Василівна – ст. лаборант

У післявоєнні роки завідувачами кафедри працювали:

 1. Воцелка Григорій Федорович (1944-1951 рр.), професор.
 2. Голобородько Тимофій Архипович (1952-1955 рр.), к.ф.-м.н.
 3. Кузько Марія Андріївна (1951-1952, 1955-1957 рр.).
 4. Сазонов Сергій Васильович (1957-1958 рр.), к.г.н.
 5. Предмєстніков Ісаак Йосифович (1958-1968 рр.).
 6. Бузаджи Михайло Іванович (1968-1976рр.), к.с.-г.н.
 7. Кияновський Олександр Мойсейович (1975-1986 рр.), к.х.н.
 8. Тодоровський Анатолій Данилович (1986-1998 рр.), к.ф.-м.н., д.х.н.
 9. Кияновський Олександр Мойсейович (1998 – 2010рр.).
 10. Пастушенко Сергій Іванович (2010-2011рр.), д.т.н.
 11. Кияновський Олександр Мойсейович (2011 р. – по теперішній час).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі у різні часи працювали 2 доктори наук, 12 кандидатів наук. Зараз на кафедрі працюють 4 кандидати наук.

У післявоєнні роки викладання фізики та невеликих курсів математики і агрометеорології на агрономічному і зооінженерному факультетах забезпечували Воцелка Г.Ф. (1944-1951 рр.), Дєєв Ю.О. (1954-1957), Троіцький Н.Б. (1960-1992), Веселовська Є.М. (1951-1962), Стріха І.М. (1951-1981), Бірзова Л.П. (1963-1996)
У 1964 році, з відкриттям гідромеліоративного, а згодом і будівельного факультетів, виникла гостра потреба у створенні необхідного сучасного лабораторного практикуму, лекційних демонстрацій тощо.
Основна робота в цьому напрямі почалася в 1975р. Достатньо великий об’єм госпдоговірної науково-дослідної роботи дозволив наповнити лабораторії сучасним обладнанням, сконструювати необхідні установки для навчального процесу та наукових досліджень, покращити стан аудиторій та приміщень кафедри.
У 1975-1986 роках було розроблено й виготовлено більш 100 оригінальних установок для лабораторного практикуму та лекційних демонстрацій, відповідаючих сучасним вимогам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про достатньо високий рівень викладання курсу фізики і підготовки студентів говорить те, що студенти гідромеліоративного факультету тричі займали другі місця у Всеукраїнській олімпіаді з фізики серед всіх технічних ВНЗ України, друге місце у Республіканському конкурсі наукових робіт.

Плідно працювали, багато зробили для становлення кафедри кандидати наук, доценти Троїцький М.Б. (1958-1992 рр.), Кияновський О.М. (з 1961 р.), Тодоровський А.Д., професор з 1992 р. (1967-1998 рр.), Ананьєв Г.І. (1997-2001 рр.), Поляшов Ю.А. (1997-2011 рр.), Строгий М.М. (з 1997р.), Заводянний В.В. (з 2001 р.), доцент Ємельянова Т.Т. (з 1997р.); старші викладачі Стріха І.М. (1951-1981 рр.), Сумар Л.П. (1963-1996 рр.), Вуколов М.П. (1962-1984 рр.), Патліс А.М. (1979-1999 рр.), Присяжна Г.М. (1971-1991 рр.), Воцелка С.О. (з 1997р.); асистенти Щербина Н.П. (1974–2013 рр.), Корінь О.В. (з 2002 р.), Сакара О.Ю. (з 2004 р.), професор Пастушенко С.І. (2010-2011 рр.).

На кафедрі у різні роки працювали лаборантами Петрушевська Є.О. (1944-1955 рр.), Сергєєв О.А. (1944-1958 рр.), Панкратов В.Ф. (1971-1987 рр.), Кушнір Я.М. (1988-2010рр.), Філіппов М.О. (1997-2009 рр.), Павліченко С.А. (з 2004 р.), Воїнова Л.Л. (з 2006 р.), Мазур О.В. (з 2010 р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо необхідно відзначити діяльність колишнього завідувача лабораторії Панкратова Василя Пилиповича (1970-1988 рр.). Льотчик-фронтовик, конструктор КБ Туполєва, принциповий, працьовитий, прийняв активну участь у створенні і роботі лабораторій кафедри.

На кафедрі зараз викладаються курси фізики та загальноінженерних дисциплін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика вивчається на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування, біолого-технологічному та рибогосподарсько-екологічному факультетах, фізика з основами біофізики рослин – на агрономічному факультеті, біофізика та технічна механіка – на рибогосподарсько-екологічному факультеті, теоретична механіка, гідравліка, технічна механіка рідин, електротехніка, технічна термодинаміка, будівельна теплофізика, опір матеріалів, теорія пружності, будівельна механіка, меліоративна та будівельна техніка – на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування.

На кафедрі надається велика увага організації та методичному забезпеченню навчального процесу, практичному впровадженню кредитно-модульної системи, підвищенню рівня систематичності засвоєння знань студентами, підсиленню зворотного зв’язку на визначених етапах навчання, контролю знань студентів і адекватному корегуванню навчання.
Розроблені навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу – спеціалізовані аудиторії, лабораторне устаткування, технічні засоби навчання. Методичні рекомендації забезпечують активне виконання студентами лабораторних практикумів, практичних занять, контрольних та розрахункових робіт, самостійної роботи тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри мають необхідні кваліфікацію, досвід.
Науково-педагогічні працівники проводять науково-дослідні роботу, пов’язану зі специфікою факультету, дисциплінами, що викладають.
Результати досліджень публікуються у фахових журналах, в тому числі міжнародних, приймають участь у міжнародних конференціях.
В наукових здобутках співробітників є також патенти, авторські свідоцтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нова лабораторна робота                          Студенти в лабораторії механіки
  готова для випробування

 

Деякі творчі доробки викладачів кафедри

    

     
    

Пристрій для опромінення бджіл електромагнітним полем.
Опромінення підвищує продуктивність бджолиної сім'ї.

Автоматичний сигналізатор вологості лесових ґрунтів - основ будівель. Призначений для запобігання просадних явищ, що призводять до деформації і руйнувань будівель
 

За багаторічну і плідну роботу співробітники кафедри отримали нагороди:
доцент Кияновський О.М. – почесне звання «Відмінник освіти України» (1999), відзнака «Знак пошани» (2008), Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009).
доцент Строгий М.М. - почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня (2009).
ст. викладач Ємельянова Т.А. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009).

Вчитися цікаво, корисно і необхідно!