ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра фізики та загальноінженерних дисциплін

Вчитися цікаво, корисно і необхідно! 

Кафедра
фізики та
загальноінженерних дисциплін

  ауд. 206 корпусу ВГБЗ

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра фізики заснована у 1925 році, але курс фізики викладався з часу заснування (1874р.) земського сільськогосподарського училища. В різні роки на кафедрі вивчали курси математики, агрометеорології. З 1997 року викладаються також загальноінженерні дисципліни.

Основне призначення кафедри – формування матеріалістичного світогляду, фізичної картини миру у майбутніх фахівців з вищою освітою в галузі природничих та технічних наук, надання знань, необхідних для засвоєння спеціальних дисциплін, розвиток інженерного мислення і професійно-практичної підготовки у студентів факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.

Склад кафедри:

Завідуючий кафедрою к.х.н. доцент О.М.Кияновський, к.т.н. доцент В.Я.Жарков, к.ф.-м.н. доцент В.В.Заводянний, к.х.н. доцент А.А.Катюха, старші викладачі Т.А.Ємельянова, І.А.Катюха, О.В.Корінь, асистент  О.Ю.Сакара, зав.лабораторії О.В.Яковлєв, С.О.Воцелка, старший лаборант С.В.Соколенко.

Кияновський Олександр Мойсейович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 136
Тематика НДР: теорія динаміки сорбції і хроматографії.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики», «Фізика з основами оптики та радіоелектроніки», «Технічна термодинаміка». 

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Кияновський Олександр

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-7291-1303

Ідентифікатор автора Web of Science: 3407820

Жарков Віктор Якович - кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових  та навчально-методичних праць 439
Тематика НДР: «Захист електроприводу», «Математичне моделювання асиметричних режимів електромережі»
Викладає дисципліни: «Автоматизоване управління енергетичними об’єктами», «Електрична частина станцій та підстанцій», «Енергетичні системи та комплекси» 

Профіль Google Scholar: Віктор Жарков

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0003-1497-3877

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заводянний Віктор Володимирович – к.ф.-м.н., доцент.
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР: методика викладання фізики
Викладає дисципліни: «Фізика», «Будівельна теплофізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Біофізика», «Автоматизація виробничих процесів»,  «Електротехніка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Віктор Заводянний

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8224-8215

Ідентифікатор автора SCOPUS: 57209569948

Ідентифікатор автора Web of Science: 3397920

Катюха Анатолій Андрійович – кандидат технічних наук, доцент
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 77
Тематика НДР: «Регульований привод пристроїв», «Теоретичне моделювання електроприводів»
Викладає дисципліни: «Основи релейного захисту», «Техніка високих напруг», «Основи електроприводу»

Профіль Google Scholar: Анатолій Катюха

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-9295-5768

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Катюха Ігор Анатолійович - кандидат технічних наук, старший викладач
Кількість наукових  та навчально-методичних праць 15
Тематика НДР: «Прогнозні моделі електричних навантажень розподільчих мереж»
Викладає дисципліни: «Електричні системи та мережі», «Електричні машини», «Основи електропостачання»

Профіль Google Scholar: Ігор Катюха

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-2912-2189

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ємелянова Тетяна Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший викладач.
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 126
Тематика НДР: «Дослідження стійкості та вільних коливань тришарових оболонкових та пластинчатих конструкцій»
Викладає дисципліни: «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія пружності», «Будівельна механіка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Ємельянова Тетяна

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-5191-8418

Ідентифікатор автора Scopus: 57211208602

Ідентифікатор автора Web of Science:3392377

 

Корінь Олена Василівна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 68
Тематика НДР: дослідження фізичних властивостей додекаборидів рідкісноземельних металів.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Електротехніка», «Технічна термодинаміка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Олена Корінь

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-6472-3406

Ідентифікатор автора SCOPUS: 85063846059

Ідентифікатор автора Web of Science: 3366243

Сакара Олег Юрійович – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 28
Тематика НДР: Технології ремонтно-відновлювальних робіт гідротехнічних споруд .
Викладає дисципліни: «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Олег Сакара

Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-9302-1411

Яковлєв Олег Володимировичзавідувач лабораторією

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Воцелка Сергій Олександровичзавідувач лабораторією

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соколенко Світлана Вікторівна – старший лаборант

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У післявоєнні роки завідувачами кафедри працювали:

 • Воцелка Григорій Федорович (1944-1951 рр.), професор.
 • Голобородько Тимофій Архипович (1952-1955 рр.), к.ф.-м.н.
 • Кузько Марія Андріївна (1951-1952, 1955-1957 рр.).
 • Сазонов Сергій Васильович (1957-1958 рр.), к.г.н.
 • Предмєстніков Ісаак Йосифович (1958-1968 рр.).
 • Бузаджи Михайло Іванович (1968-1976рр.), к.с.-г.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (1975-1986 рр.), к.х.н.
 • Тодоровський Анатолій Данилович (1986-1998 рр.), к.ф.-м.н., д.х.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (1998 – 2010рр.).
 • Пастушенко Сергій Іванович (2010-2011рр.), д.т.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (2011 р. – по теперішній час).

  Заняття в лабораторії механіки 

На кафедрі у різні часи працювали 2 доктори наук, 12 кандидатів наук. Зараз на кафедрі працюють 4 кандидати наук.

У післявоєнні роки викладання фізики та невеликих курсів математики і агрометеорології на агрономічному і зооінженерному факультетах забезпечували Воцелка Г.Ф. (1944-1951 рр.), Дєєв Ю.О. (1954-1957), Троіцький Н.Б. (1960-1992), Веселовська Є.М. (1951-1962), Стріха І.М. (1951-1981), Бірзова Л.П. (1963-1996)
У 1964 році, з відкриттям гідромеліоративного, а згодом і будівельного факультетів, виникла гостра потреба у створенні необхідного сучасного лабораторного практикуму, лекційних демонстрацій тощо.
Основна робота в цьому напрямі почалася в 1975р. Достатньо великий об’єм госпдоговірної науково-дослідної роботи дозволив наповнити лабораторії сучасним обладнанням, сконструювати необхідні установки для навчального процесу та наукових досліджень, покращити стан аудиторій та приміщень кафедри.
У 1975-1986 роках було розроблено й виготовлено більш 100 оригінальних установок для лабораторного практикуму та лекційних демонстрацій, відповідаючих сучасним вимогам.

 В лабораторії електромагнетизму

Про достатньо високий рівень викладання курсу фізики і підготовки студентів говорить те, що студенти гідромеліоративного факультету тричі займали другі місця у Всеукраїнській олімпіаді з фізики серед всіх технічних ВНЗ України, друге місце у Республіканському конкурсі наукових робіт.

Плідно працювали, багато зробили для становлення кафедри кандидати наук, доценти Троїцький М.Б. (1958-1992 рр.), Кияновський О.М. (з 1961 р.), Тодоровський А.Д., професор з 1992 р. (1967-1998 рр.), Ананьєв Г.І. (1997-2001 рр.), Поляшов Ю.А. (1997-2011 рр.), Строгий М.М. (з 1997р.), Заводянний В.В. (з 2001 р.), доцент Ємельянова Т.Т. (з 1997р.); старші викладачі Стріха І.М. (1951-1981 рр.), Сумар Л.П. (1963-1996 рр.), Вуколов М.П. (1962-1984 рр.), Патліс А.М. (1979-1999 рр.), Присяжна Г.М. (1971-1991 рр.), Воцелка С.О. (з 1997р.); асистенти Щербина Н.П. (1974–2013 рр.), Корінь О.В. (з 2002 р.), Сакара О.Ю. (з 2004 р.), професор Пастушенко С.І. (2010-2011 рр.).

На кафедрі у різні роки працювали лаборантами Петрушевська Є.О. (1944-1955 рр.), Сергєєв О.А. (1944-1958 рр.), Панкратов В.Ф. (1971-1987 рр.), Кушнір Я.М. (1988-2010рр.), Філіппов М.О. (1997-2009 рр.), Павліченко С.А. (з 2004 р.), Воїнова Л.Л. (з 2006 р.), Мазур О.В. (з 2010 р.).
  В лабораторії механіки, матеріалів і конструкцій 

Особливо необхідно відзначити діяльність колишнього завідувача лабораторії Панкратова Василя Пилиповича (1970-1988 рр.). Льотчик-фронтовик, конструктор КБ Туполєва, принциповий, працьовитий, прийняв активну участь у створенні і роботі лабораторій кафедри.

На кафедрі зараз викладаються курси фізики та загальноінженерних дисциплін.

 Лабораторія оптики, атомної та ядерної фізики чекає студентів 

На кафедрі надається велика увага організації та методичному забезпеченню навчального процесу, практичному впровадженню кредитно-модульної системи, підвищенню рівня систематичності засвоєння знань студентами, підсиленню зворотного зв’язку на визначених етапах навчання, контролю знань студентів і адекватному корегуванню навчання.

Розроблені навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу – спеціалізовані аудиторії, лабораторне устаткування, технічні засоби навчання. Методичні рекомендації забезпечують активне виконання студентами лабораторних практикумів, практичних занять, контрольних та розрахункових робіт, самостійної роботи тощо.

  Лабораторія технічної термодинаміки

Співробітники кафедри мають необхідні кваліфікацію, досвід.
Науково-педагогічні працівники проводять науково-дослідні роботу, пов’язану зі специфікою факультету, дисциплінами, що викладають.
Результати досліджень публікуються у фахових журналах, в тому числі міжнародних, приймають участь у міжнародних конференціях.
В наукових здобутках співробітників є також патенти, авторські свідоцтва.

Нова лабораторна робота
готова для випробування

Студенти в
лабораторії механіки

На кафедрі постійно виготовляють прилади для виконання наукових досліджень нових лабораторних робіт, лекційних  демонстрацій

Прилади для визначення характеристик міцності бетону

Прилади для виконання лабораторних робіт з електромагнетизму 

Прилади для лабораторних робіт з радіоелектроніки

За проханням підприємства «БЕДЕВЛЯ» (Нижньосірогозький район Херсонської області) завідувач кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін О.М.Кияновський і старший викладач тієї ж кафедри О.В.Яковлєв сконструювали установку для електрохімічної активації води.

Така апаратура дозволяє широко застосовувати в аграрній практиці катіоніт як потужний біостимулятор для посилення росту розсади, посівів зернових та технічних культур. Зокрема аніоніт можна використовувати для стерилізації та дезінфекції.

Прилад для управління процесом електролізу (рис.1) дозволяє змінювати pH та редокс-потенціал електроліту  в широкому діапазоні, а електричний струм можна регулювати в інтервалі від 0 до 20 А. 

 

Рис.1. Фотографія апарата для регулювання і контролю процесу активації води.

Ванна електролізера розрахована на отримання 80 л катіоніту та 20 л аніоніту ( рис 2.) 

Рис.2. На фотографії установки ванна електролізера розміщена справа (зліва – прилад управління зі знятою верхньою кришкою). На верхній кришці ванни знаходяться вентилятори та сигналізуючі світлодіоди.

Особлива увага приділена безпеці користування установкою.

На наведених нижче фотографіях видно, як представники підприємства – директор О.В.Здановський і інженер О.П.Живков ретельно знайомилися з установкою, якістю виконаної роботи, параметрами катіоніту і аніоніту після активації води.

 Установка успішно пройшла технічні  випробування.

Зараз у підприємстві «БЕДЕВЛЯ» проводять дослідження дії катіоніту на рослини.  

Пристрій для опромінення бджіл електромагнітним полем.
Опромінення підвищує продуктивність бджолиної сім'ї.

Автоматичний сигналізатор вологості лесових ґрунтів - основ будівель. Призначений для запобігання просадних явищ, що призводять до деформації і руйнувань будівель

У рамках профорієнтаційної роботи кафедри

Приємно, що в учнів є помітний інтерес до фізики!

В наш час вже нікого не потрібно переконувати в тому, що фізика є фундаментом природничо - наукової та інженерної освіти.

Закони фізики лежать в основі сучасної науки, техніки, а деякі фізичні закономірності ще чекають свого застосування.

Тому важливо і корисно, що в Херсонському державному аграрному університеті завідувач кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін доцент Кияновський О.М. постійно проводить лекції – бесіди з показом яскравих демонстрацій для учнів 7 -11 класів шкіл м. Херсону. Такі лекції проводились для Обласного ліцею, НВК «Школа гуманитарного труда», гімназії № 20 та інших. Плануються також найближчім часом зустрічі з учнями шкіл № 3, №46 тощо.

Нижче наведенні декілька фотографій про лекції для учнів ліцею журналістики бізнесу та правоведення і школи № 1, що відбулися 2 та 9 березня  2017 року відповідно.

 

Учень на собі перевіряє закони механіки

 

Атмосферний тиск не дозволяє розділити півкулі

 

А якщо знаєш фізику, то це легко зробити!

 

Учні 1-ої школи уважно та зацікавлено слухають

 

А так чекають результат експерименту учні ліцею

 

Досліди з трансформатором Тесла: трохи боязно, висока-ж напруга...

 

Цікава ця електростатика!

 

Ті, хто приймав участь у дослідах

Деякі творчі доробки викладачів кафедри

За багаторічну і плідну роботу співробітники кафедри отримали нагороди: 

доцент Кияновський О.М. – почесне звання «Відмінник освіти України» (1999), відзнака «Знак пошани» (2008), Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009). 

доцент Строгий М.М. - почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки»  ІІІ ступеня (2009). 

ст. викладач Ємельянова Т.А. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009).  

 

Результати наукової діяльності викладачів кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін у 2018-2019 н.р.

 Кияновський Олександр Мойсейович

 1. Кияновский А.М. Формирование ионообменных хроматограмм 2.Вытеснительная динамика сорбции// Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2018 - 118 с. – С.80-89. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/ntsw/51-1.pdf
 2. Кияновский А.М. Изотопные индикаторы в исследовании процессов динамической сорбции// Научные труды SWorld. Вып.53. Том 1. Иваново: Научный мир, 2018. – С.82-89. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/ntsw/ru53-1.pdf
 3. Kyianovskyi A.M. Displacement ion – exchange dynamics of sorption and chromatography// Moden Scientific Researchs. – Issue № 4. Vol.3. – Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2018. – 140p. – P.124–133. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/msr/msr4-3.pdf
 4. Кияновский А.М., Яковлев О.В., Лобанова Т., Сахно В. Получение и использование электрохимически активированой воды// Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара: Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, Україна: Вид-во ПП ЛТ-Офіс, 2018. – 179 с. – C.91-94. http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3248-2018-09-20-1.html
 5. Кияновский А.М. Коаксиальный резистивный датчик влажности лессовых грунтов// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всесвітньому Дню Землі). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С.152-157. http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B7_20%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202019%20%D1%80.pdf
 6. Кияновський О.М. Використання електрохімічно активованої води. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. - Київ: Видавництво «Основа», 2018. – 428с. - С.247-248.
 7. Кияновский А.М., Лобанова Т., Сахно В. Устройство для электрохимической активации воды. Матеріали Регіональної  студентської  науково – практичної конференції «Актуальні  проблеми  природничо – наукової і професійно – практичної підготовки  сучасних  спеціалістів народного господарства». Херсон: ХДАУ, 2018. – 69 c. – C.42-49.
 8. Кияновський О.М., Яковлев О.В. Патент на корисну модель «Пристрій для електрохімічної активації води» № 127871 від 27.08.2018 року.

Доповіді на науково-практичних конференціях

 1. Кияновский А.М., Яковлев О.В., Лобанова Т., Сахно В. Получение и использование электрохимически активированой воды. Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні технології гідротехнічного водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара», ДВНЗ «ХДАУ», 25-26 травня 2018р. http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3248-2018-09-20-1.html
 2. Кияновский А.М. Формирование ионообменных хроматограмм 2.Вытеснительная динамика сорбциии. Международная научная конференцция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2018»,РФ,г. Иваново,24-26 апреля 2018г. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/chemistry-ru51-218/analytical-and-physical-chemistry-ru51-218/30290-ru51-218-034
 3. Kyianovskyi A.M. Displacement ion – exchange dynamics of sorption and chromatography. Международная научная конференция «Scientific developments: yesterday, today, tomorrow '2018»,Р.Беларусь, г. Минск,15-16 мая 2018г.https://www.sworld.com.ua/msr/msr4-3.pdf
 4. Кияновський О.М. Використання електрохімічно активованої води. IV Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», присвячена 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, Уманський національний університет садівництва,15 листопада 2018р.
 5. Кияновский А.М. Изотопные индикаторы в исследовании процессов динамической сорбции. Международная научная конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2018», РФ, г.Иваново, 27-28 ноября 2018г. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/chemistry-ru53/analytical-and-physical-chemistry-ru53/30748-ru53-010
 6. Kyianovskyi A.M. Automatic control system for humidity of loess soils of the bases of buildings for the purpose of prevention of deformation phenomena. Международная научная конференция «Scientific developments: yesterday, today, tomorrow '2019», Р.Беларусь, г.Минск,20-21мая 2019г. https://sworld.education/index.php/ru/secciiube8-2/31398-be8-012
 7. Кияновский А.М. Коаксиальный резистивный датчик влажности лессовых грунтов. Міжнародна науково-практична конференція «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всесвітньому Дню Землі), м. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ», 20 березня 2019р. http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B7_20%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202019%20%D1%80.pdf
 8. Кияновский А.М. Предотвращение просадочных явлений с помощью системного контроля влажности лёссовых грунтов оснований зданий. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії», 24-25 травня 2019 року, м. Херсон. http://www.ksau.kherson.ua/news/3982-2019-05-27-3.html

 Заводянний Віктор Володимирович

 1. Заводянний В.В. Активізація самостійної роботи студентів під час вивчення фізики// Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2018 – с.15-18. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/ntsw/51-2.pdf
 1. V. Zavodyannyy. K2GeF6 compound crystalline structure analysis// Technology audit and production reserves — № 5/1(43), 2018.-p.17-22. (IndexCopernicus, Ulrich's Periodicals Directory, OpenAIRE, WarldWideScience.org., Scholar Article Journal Index (SAJI), Microsoft Academic Search., Genamics JournalSeek., Socionet., Zeitschriftendatenhank (ZDB)) https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.143747
 2. Івашина Ю.К., Заводянний В.В. Установка для визначення теплопровідності будівельних матеріалів// «Научные труды SWorld».- Выпуск 53. Том 1.- Иваново: Научный мир, 2018 – С.78-81. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/ntsw/ru53-1.pdf
 3. Ивашина Ю.К., Заводянный В.В. Применение интегральной и дифференциальной форм законов и уравнений физики// Modern scientific researches.- Issue №7. - Part 1. – Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2019. - С.42-45. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/msr/msr7-1.pdf
 4. Івашина Ю.К., Заводянний В.В. Патент на корисну модель № 127987 Пристрій для визначення теплопровідності будівельних матеріалів від 27.08.2018.

Доповіді на науково-практичних конференціях

 1. Заводянний В.В. Активізація самостійної роботи студентів під час вивчення фізики. Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні проблеми и шляхи їх вирішення в науці, транспорті, промисловості і освіті '2018», SWorld – Квітень 2018. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-ua9-218/theory-and-methods-of-studying-ru51-218
 2. Івашина Ю.К., Заводянний В.В. Установка для визначення теплопровідності будівельних матеріалів. Міжнародна інтернет-конференція «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2018», 27-28 ноября 2018г. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/physics-and-mathematics-ru53/physics-and-astronomy-mechanics-ru53
 3. Заводянний В., Заводянний В., Резніченко А. Про кристалічну структуру сполуки K2GeF6. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція [“STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах”], (Херсон, 26-27 квітня 2018 р.)
 4. Івашина Ю.К., Заводянний В.В. Інтегральна та диференціальна форми законів та рівнянь фізики. Міжнародна науково-практична конференція [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі], (Херсон, 13-15 вересня 2018р.)
 5. Ивашина Ю.К. Заводянный В.В. Применение интегральной и дифференциальной форм законов и уравнений физики. Міжнародна інтернет - конференція «The achievements of modern science for the development of the future in 2019», SWorldMarch 2019.https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/secciibe7-6
 6. Заводянний В., Заводянний В. Петухова Д. Про кристалічну структуру сполуки K3TіOF5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція [«STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах»], Пошук молодих. Херсон, 18-19 квітня 2019 р.

Ємельянова Тетяна Анатоліївна

 1. Чутро А.Ф., Емельянова Т.А. Расчетная схема стен каменных зданий для строительства на просадочных грунтах. «Вісник» Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2018. – №1(64). – С.18-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2018_1_4
 2. Емельянова Т.А., Сурьянинов Н.Г., Чучмай А.М. Свободные колебания трехслойной пологой оболочки, подкрепленной поперечными ребрами жесткости. World Science. Warsaw: RS Global Sp. z O.O, 2018. №5(33). Vol.1. Р.19–24. (IndexCopernicus)
 3. Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva. Investigation of free vibrations of threelayered cylindrical shell supported by transverse ribs. International Journal of Engineering and Technology (IJET). Vol 11 No 1 Feb-Mar 2019. р. 61-66. DOI:10.21817/ijet/2019/v11i1/191101016 http://www.enggjournals.com/ijet/docs/IJET19-11-01-016.pdf

Доповіді на науково-практичних конференціях

 1. Ємельянова Т.А. Дослідження стійкості тришарової кругової оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена кільцевими ребрами жорсткості. Актуальні проблеми  інженерної механіки: 5-а Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 22-25.05.2018р.
 2. Ємельянова Т.А. Побудова розрахункової моделі тришарової кругової оболонки з легким заповнювачем, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості. 3-я Науково-практична інтернет-конференція «Конструкції, будівлі та споруди третього тисячоліття», ХДАУ, кафедра будівництва, 27.05.2019р.
 3. Ємельянова Т.А. Ґратчастий прогін. Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для продуктивності зрошуваного гектара. Науково-практична конференція 25-26 травня 2018, ХДАУ.

Корінь Олена Василівна

 1. V. V. Odintsovand E. V. Koren. Tribological Properties of Dodecaborides of Rare-Earth Metals// Journal of Friction and Wear, 2018. - Vol. 39, No. 6. - pp. 483–486. Springer © Allerton Press, Inc., 2018. First online: 12 February 2019 (Scopus). https://rd.springer.com/article/10.3103/S1068366618060107
 1. Корень Е.В. Необходимость формирования организационно- педагогической компетентности студентов технических специальностей// Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2018 – 118 с. – С.38-43. (IndexCopernicus). https://www.sworld.com.ua/ntsw/51-2.pdf
 1. Одинцов В.В., Корень Е.В. Трибометрические свойства кубических додекаборидов металлов со структурой UB12, полученных методами порошковой металлургии// Научные труды SWorld. – Выпуск 51. Том1. – Иваново: Научный мир, 2018. – 104с.– С.13-23. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/ntsw/51-1.pdf
 2. Koren E.V. Formation of professional competence of students of technical specialties// Modern Scientific Researchs. – Issue № 4. Vol.2. – Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2018. – 123p. – P.51-56. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/msr/msr4-2.pdf
 3. Корень Е.В. Хрупкость кубических додекаборидов редкоземельных металлов// Modern engineering and innovative technologies. – Issue № 4. Vol.1. – Karlsruhe, Germany: Sergeieva&Co, 2018. – 124 p. – P. 102 – 106. (IndexCopernicus) https://www.sworld.com.ua/meait/issue04-01-2018.pdf
 4. Одинцов В.В., Корень Е.В. Исследование трибологических свойств додекаборидов редкоземельных металлов// Трение и износ: Международный научный журнал. – Гомель. ИММС НАН Беларуси, 2018. – Том 39, №6. – 675с. – С.620-625. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9621

Доповіді на науково-практичних конференціях

 1. Корень Е.В. Необходимость формирования организационно- педагогической компетентности студентов технических специальностей. Международная научная конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2018», РФ, г.Иваново, 24-26 апреля 2018 года. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-ua9-218/theory-and-methods-of-studying-ru51-218/30291-ru51-218-035
 2. Одинцов В.В., Корень Е.В. Трибометрические свойства кубических додекаборидов металлов со структурой UB12, полученных методами порошковой металлургии. Международная научная конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2018», РФ, г. Иваново, 24-26 апреля 2018 года. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-ua9-218/machines-and-mechanical-engineering-ru51-218/30289-ru51-218-033
 3.  Koren E.V. Formation of professional competence of students of technical specialties. Международная научная конференция «Scientific developments: yesterday, today, tomorrow '2018», Р. Беларусь, Минск, 15-16 мая 2018 года. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-be4-218/theory-and-methods-of-studying-be4-218/30321-be4-218-028
 4. Корень Е.В. Хрупкость кубических додекаборидов редкоземельных металлов. Международная научная конференция «Scientific and Technological Revolution of the XXI Century ‘2018», Германия, Карлсруэ, 12-13 июня 2018 года. https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/ge4-218-1/30423-ge4-218-023

 Сакара Олег Юрійович

 1. Волочнюк Є.Г., Яковлев О.В., Сакара О.Ю. Підвищення водонепроникненості гідротехнічних полімерцементних бетонів// Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара: Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.  Херсон Україна: Вид-во ПП ЛТ-Офіс. 2018, С. 38 – 39.
 2. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Технології ремонтно-відновлювальних робіт залізобетонних гідротехнічних споруд в період низьких температур// Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара: Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон Україна: Вид-во ПП ЛТ-Офіс, 2018. - С.40-43.

Доповіді на науково-практичних конференціях

 1. Волочнюк Є.Г., Яковлев О.В., Сакара О.Ю. Підвищення водонепроникненості гідротехнічних полімерцементних бетонів. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара”, м. Херсон, Україна, 2018р.
 2. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Технології ремонтно-відновлювальних робіт залізобетонних гідротехнічних споруд в період низьких температур. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення продуктивності зрошуваного гектара”, м. Херсон, Україна, 2018р.
 3. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Заходи відновлення балансу органічних речовин на зрошуваних землях. Міжнародна науково-практична конференція «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всесвітньому Дню Землі), 20 березня 2019р. Херсон, ХДАУ.
 4. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Ремонтно-відновлювальні роботи на залізобетонних конструкціях  гідротехнічних споруд в період низьких температур. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді" 16 травня 2019р., м. Херсон, ХДАУ.
 5. Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. Застосування дисперсного армування при будівництві гідротехнічних споруд. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії», 24 травня 2019р., м. Херсон, ХДАУ.

Вчитися цікаво, корисно і необхідно!

Кількість науково-методичних праць