ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін
Ауд. 101, 103 головного корпусу ДВНЗ "ХДАУ"
E-mail: kafphilosophy@ukr.net

Рік заснування

1928 р.

Призначення кафедри

Вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу та методика їх викладання

Склад кафедри

Завідувач кафедри: доктор філософських наук, професор Берегова Галина Дмитрівна.

Професори: Берегова Галина Дмитрівна, Черемісін Олександр Вікторович.

Доценти: Лишевська Валентина Михайлівна

Старші викладачі: Герасименко Микола Володимирович, Рупташ Наталя Віорелівна, Четвериков Ігор Олегович, Шаповал Сергій Миколайович.

Викладачі: Зарівняк Ірина Святославівна, Юськів Катерина Володимирівна

Старший лаборант: Старшой Наталя Євгенівна


СКЛАД КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Берегова Галина Дмитрівна – завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор. Очолює кафедру з 2006 р. У складі редколегії міжнародного наукового журналу з філософії, психології та педагогіки «Future Human Image» (збірник входить до переліку міжнародних наукометричних баз даних).
Кількість наукових та навчально-методичних
праць:
160
Тематика НДР: «Прагматистсько-інструменталістська концепція вищої аграрної освіти в Україні».
Викладає дисципліни: філософія науки, філософія (філософські проблеми біології, філософські проблеми екології, біоетика)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://www.ksau.kherson.ua/images/kaf/btf/filosof/new_photo/clip_image006.jpg

 

Черемісін Олександр Вікторович – доктор історичних наук, професор кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 92
Тематика НДР: «Міське самоврядування на Півдні України в 1785–1917 рр.».
Викладає дисципліни: соціологія, політологія.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лишевська Валентина Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.Член робочої групи науково-педагогічних працівників з фізичного виховання і спорту аграрних ВНЗ України.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 120
Тематика НДР: «Розвиток рухових здібностей студентів.
Викладає дисципліни: фізичне виховання».
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Герасименко Микола Володимирович – кандидат філософських наук, старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 120.
Тематика НДР: «Ідея як фактор суспільного функціонування».
Викладає дисципліни: політологія, філософія.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рупташ Наталя Віорелівна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 40
Тематика НДР: «Мовленнєва майстерність як складова професійної компетентності майбутніх аграрників».
Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), етика ділових стосунків.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Четвериков Ігор Олегович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 60
Тематика НДР: «Людиномірність як настанова освітньої практики сучасного вітчизняного суспільства».
Викладає дисципліни: філософія.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Шаповал Сергій Іванович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 45
Тематика НДР: «Розвиток швидкісно-силових здібностей студентів».
Викладає дисципліни: фізичне виховання.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юськів Катерина Володимирівна – викладач, член судейської колегії волейболу Херсонської області.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 50
Тематика НДР: «Самостійна робота студентів з фізичного виховання».
Викладає дисципліни: фізичне виховання.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зарівняк Ірина Святославівна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць: 30
Тематика НДР: «Вплив мови на формування професійного світогляду студентів-аграріїв».
Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням).
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Старший лаборант – Старшой Наталя Євгенівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

Філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), політологія, соціологія, філософські проблеми екології, філософські проблеми біології, біоетика, фізичне виховання.

 

Історична довідка кафедри

Кафедра створена у 1928 році. Спочатку вона мала назву діалектичного та історичного матеріалізму. Кафедрою керувала доцент Брякова Поліна Данилівна.

З 1938 р. перейменована на кафедру марксизму-ленінізму, і головним завданням було визначено формування марксистсько-ленінського світогляду.

Із середини 1950-х років кафедру марксизму – ленінізму очолив доц. Лисенко М.Ф. Як один із провідних філософів доцент Лисенко М.Ф. багато зробив для розвитку наукової діяльності кафедри, формування її кадрового потенціалу.

Протягом 1975 – 1982 рр. кафедру очолював проф. Давидов М.Й. Він заснував наукову школу, яка існує до теперішнього часу. Під його керівництвом ряд співробітників кафедри захистили дисертації з історичних дисциплін. З 1982 р. по 1987 р. завідував кафедрою Нікіщенко Л.І.

З 1987 р. по 2005 р. кафедру очолював проф. Мохненко С.С. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена дослідженню методологічних проблем сучасного культурознавства, теоретико-соціологічних аспектів особистості й суспільства, міжнаціональних відносин тощо.

У 2011 році кафедра отримала назву – філософії і соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Основні наукові досягнення кафедри

Берегова Г. Д. Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок. Кандидатська дисертація. (2003 р.).

Світоглядно-формуючий потенціал філософського знання у вищій аграрній освіті України. Докторська дисертація (2013 р.).

Герасименко М. В. Ідея в системі суспільної життєдіяльності: соціально-філософський аналіз. Кандидатська дисертація (2016 р.).

Лишевська В. М. Внутрішньо-сімейний генетичний прогноз розвитку рухових здібностей людини. Кандидатська дисертація (2002р).

Черемісін О. В. Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785 – 1870 рр. Кандидатська дисертація. (2007).

Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. Докторська дисертація. (2017).

Матеріально-технічна база кафедри

Навчально-методичний кабінет (аудиторія 101-А).
Музей народної історії ДВНЗ "ХДАУ".
Навчальна аудиторія 102.
Викладацька кафедри аудиторія 103.

Основні навчально-методичні публікації кафедри:

 

 

Нагороди кафедри

Герасименко М. В. Нагороджений почесною грамотою Херсонського міського голови «За сумлінну плідну творчу працю, успіхи в організації навчальної та науково-методичної роботи, високий рівень підготовки майбутніх спеціалістів» (2010 р.)

Рупташ Н. В. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1995 р.)

Лишевська В. М. Нагороджена почесною грамотою Херсонського обласного управління з фізичного виховання та спорту «За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді» (2010 р.)

Шаповал С. І. Нагороджений почесною грамотою Херсонського обласного управління з фізичного виховання та спорту «За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді, підготовку спортсменів до участі у змаганнях» (2012р)

Юськів К. В. Нагороджена подячним листом Херсонського обласного управління з фізичного виховання та спорту Комітету ФВС МОНУ «За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді» (2010р)

 

 Спортивні досягнення

Студенти беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях. Раз у два роки університет відряджає збірні команди з 6-7 видів спорту для участі у всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних ВНЗ Мінагрополітики України. Так у 2008 році студенти університету стали чемпіонами в окремих видах програм, а збірна команда з вільної боротьби протягом  2004 – 2008 рр. посідає друге місце.

Призерами спартакіади «Здоров’я» серед науково-педагогічних і наукових працівників і співробітників аграрних ВНЗ України є команда нашого університету з міні-футболу.

Спортивну славу університету складають видатні спортсмени, які навчались в університеті. Це майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу (Естонія, 2002 р.), чемпіон СНД (Росія, 2004 р.,2005 р.), призер Кубку світу (Іран, 2006 р.), неодноразовий чемпіон України, призер чемпіонату світу серед студентів, учасник всеукраїнської універсіади, учасник міжнародних турнірів з вільної боротьби Духін Євген; майстер спорту, призер чемпіонатів Світу (Польща, 2004 р.) серед студентів, учасник всеукраїнської універсіади, чемпіон України (1995 р., 1997 р.),

Неодноразовий переможець та призер міжнародних турнірів з боротьби вільної Райчев Петро; майстер спорту, призер першості Світу (Угорщина, 1995 р.), чемпіон України, призер міжнародних турнірів з боротьби вільної Денисов Андрій; майстер спорту, чемпіон України (1997 р.), призер і переможець міжнародних та республіканських турнірів (Польща, 2004 р.) також з боротьби вільної Зінов’єв Максим; майстер спорту, чемпіон України (Харків, 2006 р.), переможець міжнародних турнірів з боротьби вільної Клименко Андрій; майстер спорту міжнародного класу, призерка Кубку Світу (Франція, 2005 р.), чемпіонка України, переможниця міжнародних турнірів з боротьби вільної Комарова Олена; призер Кубку Світу (Іран, 2006 р.) та чемпіонату Європи (Англія, 1995 р.), чемпіон України (1999 – 2004 рр.), призер міжнародних і Республіканських змагань з боротьби вільної Сємакін Юрій; призерка чемпіонатів Європи (Болгарія, 2002 р.), чемпіонатів України (2002 – 2006 рр.), призерка Міжнародних турнірів також з боротьби вільної Ємельянова Вікторія; чемпіон Європи (Австрія, 2006 р.), призер чемпіонатів України (2008р.), чемпіон Кубку України (2006 – 2007 рр.), призер міжнародних змагань з легкої атлетики Самойленко Віталій; неодноразова чемпіонка України (1996 – 1997 рр.), призерка всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних ВНЗ (2002 р.), призерка міжнародних змагань з настільного тенісу Венгер Наталія; майстер спорту, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів і Кубків України (2001 – 2004 рр.), чемпіон Міжнародних турнірів з важкої атлетики Попов Олексій; майстер спорту України, учасник  чемпіонату Світу та Європи, призер всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних ВНЗ Мінагрополітики України, призер міжнародних турнірів з важкої атлетики Терентьєв Микола; майстер спорту України (2002 р.), призер республіканських змагань з важкої атлетики Бондарєв Максим; майстер спорту України, чемпіон Європи, неодноразовий переможець чемпіонатів України (2005-2009 рр.) та міжнародних турнірів з кіокушин-карате Єременко О.

У 2006 – 2008 рр. звання заслуженого майстра спорту України присвоєно В.Бовкушу (гирьовий спорт); звання майстра спорту України міжнародного класу – А.Проценко (легка атлетика, стрибки у висоту).

Випускник агрономічного факультету Бовкуш Віктор Петрович є гордістю нашого університету, одним з найкращих студентів – спортсменів. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, восьмикратний чемпіон України, семикратний срібний призер чемпіонатів Світу, дворазовий чемпіон Світу, багаторазовий рекордсмен України і дворазовий рекордсмен Світу, переможець і призер міжнародних турнірів.

Віктор є срібним призером чемпіонату Світу (Італія, 2011р.) з гирьового спорту, у якому брало участь 15 країн. У загальнокомандному заліку першою була команда України, другою – Казахстану, третьою – Білорусії.

Головною, довгоочікуваною подією у житті Віктора було отримання посвідчення Заслуженого майстра спорту України.

У квітні 2009 року став чемпіоном Світу (Росія, республіка Татарстан).

Наші випускники подовжують спортивну славу університету. Це майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи (Норвегія, 2010 р.) з легкої атлетики Проценко Андрій та учасник чемпіонату Європи (Болгарія, 2010 р.) міжнародного турніру (Арменія, 2010 р.) з боротьби вільної Соловйов Віктор, учасниця міжнародного турніру (Угорщина, 2010 р.) майстер спорту з настільного тенісу Чистова Ганна, багаторазовий чемпіон України (Дніпропетровськ, 2011 – 2013рр., Полтава, 2011 – 2012рр.) майстер спорту з греблі на байдарці Борзуков Дмитро, чемпіонка Кубку Світу з кікбоксінгу і тайського боксу (Ялта, 2012 р.) та міжнародних змагань (Туреччина, 2013 р.) майстер спорту з кікбоксінгу Молдавчук Ганна.

Пишенко Микита – студент біолого – технологічного факультету є гордістю університету, призер Літньої Всеукраїнської універсіади (Львів, 2013 р.), переможець міжнародних змагань (Польша, 2014 р.), призер чемпіонату Європи (Болгарія, 2014 р.) та відкритого чемпіонату Молдови (Кишинів, 2014 р.), призер чемпіонату Європи (Болгарія, 2015 р.), учасник чемпіонату Світу (Японія, 2015 р.) майстер спорту з кіокушин – карате.

Призер Кубку України (Подгорці, 2014 р.) з бойового самбо – студент 2 курсу факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування, майстер спорту з дзюдо Глазунов Іван.

         В 2016–2017 навчальному році студентка 3 курсу ФВГБЗ Корягіна Ганна на Чемпіонаті України з греблі на байдарках і каное виконала  норматив майстра спорту України.

        В цьому навчальному році (2017 – 2018 н. р) ряди спортсменів поповнили: майстер спорту України з греблі на байдарках і каное – Харитонов Сергій студент І курсу ФРГП, кандидат в майстри спорту України з волейболу – Войтюк Олександр студент ІІ курсу агрономічного факультету; кандидат в майстри спорту України з гандболу – Маковєєнко Наталія -  студентка І курсу агрономічного факультету. 

Щорічно збірні команди ХДАУ беруть участь в обласних змаганнях (Херсон, 2016 -2017 рр.), серед ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації за програмою обласної універсіади:

– волейбол (чоловіки) – 2 місце, тренер – викладач Юськів К.В;

– волейбол (дівчата) – 3 місце, тренер – викладач Юськів К.В.;

– футзал – 1 місце, тренер – викладач Шаповал С. І.;

– шахи (чоловіки) –  3 місце, тренер – викладач Лишевська В.М.;

– шахи (жінки) –  3 місце, тренер – викладач Лишевська В.М.;

– настільний теніс (дівчата) – 2 місце, тренер – викладач Шаповал С.І.;

– настільний теніс (чоловіки) – 3 місце, тренер – викладач Шаповал С.І.;

– крос (дівчата) – 3 місце, тренер – викладач Юськів К.В..;

На ХХІІІ чемпіонаті м. Херсон (2016 – 2017 н.р.) з футзалу команда ХДАУ посіла 3 місце.

Таким чином, за багаторічну історію кафедри підготовлено: 1 заслуженого майстра спорту, 3 майстри спорту міжнародного класу, 26 майстрів спорту, 49 кандидатів у майстри спорту, 744 спортсмени І-го розряду.