ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплінауд. 101б - завідувач кафедри,
   ауд. 103 - викладатська.

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Рік заснування кафедри - 1928 р. 

Берегова Галина Дмитрівна - завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор. Очолює кафедру з 2006 року. Член редколегії міжнародного наукового журналу з філософії, психології та педагогіки «Future Human Image».

Кількістьнаукових і навчально-методичнихпраць: понад 180.

Тематика науково-дослідної роботи: «Прагматистсько-інструменталістська концепція вищої аграрної освіти в Україні».

Викладає дисципліни: «Філософія», «Біоетика», «Екофілософія».

ORCID:

Профіль Google Scholar: Берегова Галина

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Черемісін ОлександрВікторович - доктор історичних наук, професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи та міжнародної діяльності.

Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 100.

Тематика науково-дослідної роботи: «Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр.».

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Політологія», «Історія суспільства, державності та господарства України».

 

Профіль Google Scholar: Черемісін Олександр

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Варнавська Інна Вячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць: 54.

Тематика науково-дослідної роботи: «Формування мовленнєвої компетентності студентів-аграрників».

Викладає дисципліни: «Українська мова і література».

 

Профіль Google Scholar:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дубовик Людмила Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 150.

Тематика науково-дослідної роботи: «Формування професійних компетентностей студентів-аграрників».

Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання».

 

Профіль Google Scholar:

Е-mail:

 

 

Лишевська Валентина Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Член робочої групи науково-педагогічних працівників з фізичного виховання і спорту аграрних ЗВО України.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 120.

Тематика науково-дослідної роботи: «Розвиток рухових здібностей студентів».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

 

Профіль Google Scholar: Лишевська Валентина

Е-mail

 

Герасименко Микола Володимирович – кандидат філософських наук, старший викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 120.

Тематика науково-дослідної роботи: «Ідея як фактор суспільного функціонування».

Викладає дисципліни: «Політологія», «Філософія».

 

Профіль Google Scholar:

Е-mail:

 

Рупташ Наталя Віорелівна- старший викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 40.

Тематика науково-дослідної роботи: «Мовленнєва майстерність як складова професійної компетентності майбутніх аграрників».

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Етика ділових стосунків».

 

Профіль Google Scholar:

 

Е-mail:

 

Шаповал Сергій Іванович- старший викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 45.

Тематика науково-дослідної роботи: «Розвиток швидкісно-силових здібностей студентів».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

 

Профіль Google Scholar:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петрушкевич Іван Іванович – викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 14.

Тематика науково-дослідної роботи: «Формування спортивної компетентності студентів ВНЗ».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

 

 

Профіль Google Scholar:

 

E-mail:

 

Зарівняк Ірина Святославівна – викладач.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 30

Тематика науково-дослідної роботи: «Вплив мови на формування світогляду студентів-аграрників».

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Профіль Google Scholar:

Е-mail:

 

 

 

Дяченко Наталя Миколаївна - старший лаборант.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матеріали науково-практичних конференцій:
Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення»
(2017)
(2018)
Всеукраїнська науково-практична конференція
«ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ'Я - ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - ЗДОРОВА НАЦІЯ»
(переглянути)
Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
(1 частина)
(8 частина)
Cтудентська міждисциплінарна науково-практична конференція
«КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»
(переглянути)
Всеукраїнська науково-практична конференція
«ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»
(2 частина)
(3 частина)

Наукові публікації кафедри за 2018-2019 н. р.

Ініціативна наукова тематика

«Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (0119U101641), керівник Берегова Галина Дмитрівна.

 

Монографії

  1. Черемісін О. В. Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785–1870 рр. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 183 с. (друкованому варіанті)
  2. Cheremisin O. V. Local self-government in the south of Ukraine // Scientific development and achievements [Колективна монографія]. – London Sciencee publishing, 2018. – P. 72-82. (в друкованому варіанті).

 

Публікації наукових статей у виданнях включених до наукометричних баз даних (Scopus, WOS)

1.Cheremisin A. Modern decentralization of local self-gorvenment in Ukraine:sources and perspectives of development // Pudlic Policy and administration. –2018. – № 4. – P. 555-568.

2.Cheremisin A. Municipal integration of southern Ukraine jews at the 18 – the beginning of the 20 c. // Analele universitate din Craiova. – Vol. 35. – Issu. 1. – 2019. – p. 7-18.

 

Публікації у міжнародних та іноземних виданнях

1. Берегова Г.Д. Pragmatism and instrumentalism Conception of Philosophy of Education / ХХХХI International scientific conference of «New prospects for development of our science» (Jan 25, 2019 Detroit, USA). – С.25-30 (в друкованому варіанті).

2. Cheremisin A., Herasymenko M. The Dialectics of the Authority and Morality on the South of Ukraine at the End of 18th, the Early 20th Centuries // Ukrainian Policymaker, Volume 2, 2018. The international academic Journal. – P. 4-12.

 

Публікація наукових статей у фахових виданнях України

1. Берегова Г. Д. Міждисциплінарний статус і багатовимірність категорії «особистість» / Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. – К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. – №1 (1). – С. 20-25. (в друкованому варіанті)

2. Берегова Г. Д. Взаємоперетин навчання й виховання особистості у філософії освіти: від середньовіччя до просвітництва / Філософія та гуманізм. – 2018. – Вип. 2 (6). – Одеса: Одеський  національний  політехнічний університет – 2018. – С. 15-22 (в друкованому варіанті).

3. Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між консерватизмом і лібералізмом / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February# 31, 2019.- 277. – С.53-56.

4. Черемісін О. В., Михайленко Г. М. Податки та збори з міськогонаселення на ПівдніУкраїни в 18-19 ст. // Історія торгівлі, податків та мита. – 2018. – Вип. 2. – С. 73-81.

5. Черемісін О. В. Образ міст Півдня України в мандрівних записках 18-19 ст. // Scriptorium nostrum. – 2018. – Вип. 11. – С. 242-262.

6. Черемісін О. В. Модернізаційні заходи міського самоврядування Херсона в 19-20 ст. // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 20. – Ч. 3. – С. 62-82.

7. Герасименко М. В. Діяльність земств Півдня України з організації медичної допомоги населенню // Scriptorium nostrum. – 2018. – Вип. 11. – С. 112-121.

8. Лишевська В. М. Шаповал С. І. Диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги в прогнозі спортивної обдарованості // Херсонський національний технічний університет. Вісник ХНТУ. – Херсон, 2018. - №(56).

9. Варнавська І.В. Морально-психологічна готовність фахівців з обліку й оподаткування до професійної діяльності / І.В.Варнавська // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April # 33, 2019. – Р.71-73.

10. Дубовик Л.П. Сучасне професійно-технічне навчання: дидактичні ідеї В. Шаталова в дії / Л.П. Дубовик // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – 2019. – Р. (в друці).

11. Зарівняк І. С. Відкритість освіти в контексті формування громадянського суспільства // Virtus. – 2019. – P. (в друці).

12. Рупташ Н. В. Світогляд українців дохристиянського періоду в історії / Н.В. Рупташ // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019. – Р. (в друці)

13. Рупташ Н. В. Християнізована картина світу у свідомості українців / Журнал практична філософія. К: Парапан-Плюс, 2019 р. (в друці).

14. Шаповал С. І., Лишевська В. М. Координационные способности человека // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019. – Р. (в друці)

 

Публікація статей і тез в інших виданнях

1. Берегова Г. Д. Сучасні методи викладання у вітчизняних закладах вищої освіти // Збірник тез 1 Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів 9 листопада 2018 р.). – Чернігів, 2018. – С. 316-319.

2. Берегова Г. Д. Філософська антропологія Макса Шелера у системі знань про Землю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи. – Херсон, 2019. – С. 18-25.

3. Берегова Г. Д. Філософія здоров’я та харчування // Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Актуальні питання промисловості та перспективи розвитку галузі. – Херсон, 2019. – С. 25-27. (в друкованому варіанті)

4. Берегова Г. Д. Уявлення Аристотеля про стан рослин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Перспективні напрямки та інноваційні досягнення аграрної науки. – Херсон, 2019. – С. 239-240.

5. Берегова Г.Д. Історія соціології у системі знань про соціум за стародавнього світу // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 10-18.

6. Берегова Г.Д. Стратегічна місія кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у вищій аграрній школі України // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 151-153.

7. Лишевська В.М. Серологические маркеры в пргнозе развития анаэробных способностей юношей и девушек // Актуальні проблеми юнацького спорту. ХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. пам’ят проф. доктора пед. наук Олександра Сергійовича Куца 27 вересня 2018 року м. Херсон 27 вересня 2018 року.

8. Лишевська В.М., Сухомлинова Т.М. Інноваційні технології у фізичному вихованні студентської молоді // Філософські обрії сьогодення: матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. Херсон – 15-16 листопада 2018 року С. 86 – 91.

9. Лишевськая В.М., Шаповал С.І., Петрушкевич І.І «Здоровий спосіб життя молоді» / І Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верст населення» м. Херсон  4 -5 квітня 2019 р. С. 29 – 34.

10. Варнавська І.В. Розвиток української соціологічної думки в еміграції // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 22-30.

11. Варнавська І. В. Вплив ідей Г. Сковороди на становлення суспільної думки // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 160-162.

12. Герасименко М.В. Роль Херсонського земства в розбудові курорту на хаджибейському лимані // Збірник тез 3 всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування». – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 218-221.

13. Герасименко М.В. Соціальні наслідки функціонування новітніх інформаційно-комунікативних технологій // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 38-43.

14. Рупташ Н.В. Формування особистості майбутнього фахівця: від мовної майстерності до загальної культури // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 38-43.

15. Рупташ Н.В. Соціальні проблеми у творах українських полемістів // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 210-212.

16. Черемісін О. В. Модернізаційні заходи міського самоврядування Одеси в другій половині 19 – початку 20 ст. // Південь України у вітчизняній та європейській історії. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 116-123. (в друкованому варіанті).

17. Черемісін О. В. Децентралізоване міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. // Збірник тез 2 всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування». – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 120-123.

18. Черемісін О. В. Образ півдня України в подорожніх путівниках іноземців в кінці 18-початку 19 ст. // Збірник тез 3 всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування». – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 229-234.

19. Герасименко М. В. Методи наукового дослідження дослідження як один із важливих шляхів сприйняття та пізнання світу // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць. – Херсон: РВВ ХДАУ, 2018. – С. 91-97.

20. Зарівняк І. С. Мова як спосіб формування світогляду студентів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи». – Херсон: РВВ ХДАУ, 2019. – С. 126-133.

21. Рупташ Н. В. Сучасне осмислення духовної та енергетичної сутності мови // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний рух науки». 6-7 червня 2019 р. – Дніпро. (в друці).

22. Шаповал С. І. Особливості індивідуального виховання фізичних здібностей учнів // Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми громадського здоров’я». – Херсон. – С. 29-34. (в друкованому варіанті).

23. Шаповал С. І. Фізична культура – основа формування культури // Всеукраїнська студентська конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». – Херсон. – С. 145-149. (в друкованому варіанті).

24. Лишевська В. М. Оздоровчий туризм у фізичному вихованні дітей // Всеукраїнська студентська конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». – Херсон. – С. 123-127. (в друкованому варіанті).

25. Лишевська В. М. Психологічна підготовка баскетболістів // Всеукраїнська студентська конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». – Херсон. – С. 93-98. (в друкованому варіанті).

26. Лишевська В. М. Індивідуалізація тренувального процесу спортсменів // Всеукраїнська студентська конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». – Херсон. – С. 52-55. (в друкованому варіанті).

27. Лишевська В. М. Засоби оздоровчого туризму у фізичному вихованні дітей шкільного віку // Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми громадського здоров’я». – Херсон. – С. 131-135. (в друкованому варіанті).