ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра іноземних мов

ауд. 407 корпусу БГМФ ДВНЗ «ХДАУ»


Рік заснування кафедри

1944 рік

Призначення кафедри

викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, виховна та наукова робота

Склад кафедри

Доцент: Лебідь О.М.
Старші викладачі: Чеканович В.Г., Камінська М.О.
Викладачі: Ананьєва М.В., Бокшань Г.І., Гроза М.Е., Дашевська Л.М., Макухіна С.В.
Співробітники: ст. лаборант Бодрова М.В.

Склад викладачів та співробітників кафедри іноземних мовЛебідь Ольга Миколаївна – зав. кафедрою, кандидат філологічних наук, доцент. Очолює кафедру з 1992 року.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 72
Тематика НДР: Порівняльно-історичне, типологічне зіставлю вальне мовознавство, теорія та практика перекладу.                                 
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: lebid_o@ ksau.kherson.ua

Чеканович Валентина Григорівна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР: Вивчення комунікативного аспекту щодо викладання іноземних мов у сучасному галузевому просторі.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: chekanovych_v @ ksau.kherson.ua

Камінська Марина Олександрівна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 45
Тематика НДР: Вивчення комунікативного аспекту щодо викладання іноземних мов у сучасному галузевому просторі.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: kaminska_m@ ksau.kherson.ua

Ананьєва Марина Вікторівна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 5
Тематика НДР: Методика навчання професійно-спрямованої англомовної комунікації студентів економічних спеціальностей.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: ananyeva_m@ ksau.kherson.ua

Бокшань Галина Іванівна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 20
Тематика НДР: Методика навчання англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів БГМФ.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: bokshan_h@ ksau.kherson.ua

Гроза Маріанна Едуардівна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 20
Тематика НДР: Методика навчання професійно-спрямованої англомовної комунікації студентів економічних спеціальностей.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: hroza m@ ksau.kherson.ua

Дашевська Лариса Миколаївна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 14
Тематика НДР: Методика навчання професійно-спрямованої англомовної комунікації студентів економічних спеціальностей.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: dashevska_l@ ksau.kherson.ua

Макухіна Світлана Вікторівна – викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць - 14
Тематика НДР: Методика навчання професійно-спрямованої англомовної комунікації студентів біолого-технологічних спеціальностей.
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
e-mail: makuhina_s@ ksau.kherson.ua

 

Бодрова Марина Володимирівна – старший лаборант

 

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»; «Англійська мова за професійним спрямуванням» для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» до вступного іспиту до магістратури; Інтенсивний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ОКР «Магістр» гідромеліоративного факультету

Історична довідка кафедри

Кафедру іноземних мов сільськогосподарського інституту було засновано одразу після визволення Херсона від фашистських загарбників у 1944 р. Перша завідувач кафедри була Старцева Д.0., досвідчений фахівець своєї справи. В 1953 р. на цій посаді її замінив випускник Київського університету Лях Юрій Федорович, який в подальшому захис­тив кандидатську дисертацію, став доцентом і протягом багатьох років залишався єдиним вченим свого профілю в Херсонській області.
Вагомий внесок в наукові досягнення вчених нашого університету внесли викладачі кафедри іноземних мов. Більше тридцяти років кафедра була єдиною в місті, яка вела підготовку та прий­мала кандидатські екзамени з іноземних мов. Зараз на кафедрі 13 штатних співробітників, які ведуть викладання чотирьох мов – англійської, німецької, французької та іспанської на всіх факультетах університету.
У 1992 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Лебідь О.М.

Наукова тема кафедри

Вивчення комунікативного аспекту щодо викладання іноземних мов у сучасному галузевому просторі.

Дорадча діяльність кафедри

Кафедра займає активну позицію в допомозі керівництву в налагодженні міжнародних зв’язків університету. Науково-педагогічні працівники кафедри перекладають ділові папери, проекти угод співпраці, меморандумів. У межах програм запрошення іноземних спеціалістів здійснюється усний переклад лекцій вузькогалузевої тематики та бесід на зустрічах зі студентами і викладачами університету.

Нагороди кафедри

Лебідь О.М., к.філол.н., доцент – нагороджена Почесною відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» та Міністерством освіти України знаком «Відмінник освіти України».
Чеканович В.Г., старший викладач - нагороджена Почесною грамотою Херсонської міської ради за особистий внесок у розвиток вищої спеціальної освіти, успіхи в організації навчальної і науково-методичної роботи.

Міжнародна діяльність кафедри

Лебідь О.М., Чеканович В.Г., Камінська М.О., Рябуха І.М. Робота в Міжнародному науково-технічному проекті Tempus Project CD JEP – 25215-2004, GISAU – «Геоінформаційні системи в аграрних університетах».
Лебідь О.М., Чеканович В.Г., Камінська М.О., Рябуха І.М. Робота в Міжнародному проекті 159173 – Tempus-De-Tempus-JPCR: магістерський курс з «Експертизи і контролю якості харчових продуктів».

Публікації:

Свідоцтва: