ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Стратегією ремормування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Обговорення проєктів освітніх програм

Проєкт Освітньо-професійної програми 181 Харчові технології 2020

Проєкт Освітньо-професійної програми 181 Харчові технології 2018

Проект Освітньо-наукової програми 2019 ВБА

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207 ВБА

Протокол ради роботодавців 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Проект Освітньо-наукової програми 2020 ВБА

Обговорення діючих освітніх програм

Протоколи «Круглих столів»

Протоколи обговорень з працедавцями

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протоколи обговорення студентського самоврядування

Витяг Рада молодих вчених ОНП 207- ВБА

Протокол студентського самоврядування 207 -Водні біоресурси

Протокол Вчена рада ОНП ВБА

Протоколи обговорення академічної спільноти

Протокол ВБА