ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / SAIUP

МОН України спростило вимоги до переліку використаних джерел у дисертації (12 січня 2017 року № 40) 

ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. 

Приклади оформлення використаних джерел: відповідно до Нац. стандарту України ДСТУ 8302:2015 / ВД «Академперіодика» НАН України. Київ, 2016. URL: http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/References_settings_0.pdf 

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах (відповідно до дев’яти основних міжнародних стилів) : методичні рекомендації / Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. URL:

https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf 

Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах (відповідно до Нац. стандарту України  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015.): методичні рекомендації / Наукова бібліотека ДВНЗ «ХДАУ». – Херсон, 2020