ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Документи ХДАУ

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ХДАУ» (зі змінами)

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків ДВНЗ «ХДАУ»

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ»

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «ХДАУ»

Положення про академічну доброчесність в освітньо-науковому процесі ДВНЗ «ХДАУ»

Положення про Інституційний репозитарій ХДАУ

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Наказ про внесення змін до складу комісії з питань етики та академічної доброчесності

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських робіт на наявність плагіату

Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ХДАУ»

Кодекс честі викладача ДВНЗ «ХДАУ»

Кодекс чести студента ДВНЗ «ХДАУ»